Krajowy Punkt Kontaktowy
 

lustro CORDIS | lustro 5PR | KBN-5.PR | Eksperci i Recenzenci 5.PR

 
Adresy
Imprezy
Wiadomości
Poszukiwanie
partnerów

Centra
Doskonałości

Dołączanie
do projektu

Formularze
Kurier
Poradnik
Tłumaczenia
Konferencje
Uczestnicy
Serwer FTP
Baza danych
Fotoreportaże

6.Program
Ramowy


Intranet

Produkcja materiałów dotyczących konkursu na Centra Doskonałości
Przesyłanie materiałów dotyczących konkursu na Centra Doskonałości
Lista polskich wniosków o CoE
Rozstrzygnięto konkurs na KPK 6.PR.
Warszawska Konferencja Inaugurująca 6.PR - Warszawa, 25-26.11.2002.
Odpowiedź Ministra Finansów na list Ministra Nauki, Przewodniczącego KBN w sprawie podatku dochodowego od wynagrodzeń za prace w ramach 5.PR UE.
List Ministra Nauki, Przewodniczącego KBN do Ministra Finansów w sprawie podatku dochodowego od wynagrodzeń za prace w ramach 5.PR UE.
Pierwszy konkurs 6.PR UE
Biuletyn Kwiecień 2002
POsT-DOCTORAL POSITIONS AVAILABLE
Wystąpienie A. Mitsosa na konferencji w Bonn, 07.03.2002, dotyczącej 6.PR
Transport - Współpraca polsko-niemiecko-węgierska - spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury
Europejska konferencja otwierająca 6 Program Ramowy
Brokerage event na Stypendia Marie Curie w dziedzinie biomedycyny i biorehabilitacji - patrz tutaj
Konferencja KE "Badania nad ochroną, konserwacją i Rewaloryzacją Dziedzictwa Kulturalnego"
16-18.05.2002, Kraków - patrz konferencja
Lista Ekspertów 5.PR
     

Początek strony Ostatnia modyfikacja: 26.04.2002 Joanna Żychowicz