6.Program Ramowy

 • Strona domowa "RTD beyond 2002"
  www.cordis.lu/rtd2002/
 • Strona 6.PR w serwisie EUROPA
 • Imprezy 6PR
 • Pierwszy konkurs
 • Materiały informacyjne o polskich Centrach Doskonałości
 •  

  Priorytetowe obszary tematyczne:

  1. Genomika i biotechnologia dla zdrowia (Genomics and biotechnology for health)

  2. Technologie Społeczeństwa Informacyjnego (Information Society technologies)

  3. Nanotechnologie i nanonauka, wielofunkcyjne materiały oraz nowe procesy i urządzenia produkcyjne (Nanotechnologies and nanosciences, knowledge-based multifunctional materials and new production processes and devices)

  4. Aeronautyka i przestrzeń kosmiczna (Aeronautics and space)

  5. Jakość i bezpieczeństwo żywności (Food quality and safety)

  6. Zrównoważony rozwój, globalne zmiany i ekosystemy (Sustainable development, global change and ecosystems)

  7. Obywatele i rządzenie w społeczeństwie opartym na wiedzy (Citizens and governance in a knowledge-based society)


  Ostatnia modyfikacja 21.03.2002 Joanna Żychowicz