6.Program Ramowy

KONKURS

20 marca 2002 zostało opublikowane zaproszenie do składania Expressions of Interest dla pierwszego konkursu 6PR.
Identifier: [EOI.FP6.2002].
Wszystkie informacje i dokumenty potrzebne do zgłoszenia proponowanych tematów na projekty zintegrowane i sieci doskonałości znajdują się na stronie:
      
http://www.cordis.lu/fp6/eoi-instruments/home.html
patrz też:
      http://europa.eu.int/comm/research/nfp/networks-ip.html


6PR Ostatnia modyfikacja 15.04.2002 Joanna Żychowicz