6.Program Ramowy

KONKURS NA KPK 6.PR

Rozstrzygnięty został konkurs KBN na prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego 6. PR UE. Obowiązek ten został ponownie powierzony IPPT PAN.

Bardzo dziękujemy Państwu za dotychczasową współpracę, za satysfakcję i radości, któreście nam sprawili Waszymi sukcesami, za zaufanie, konsekwencje i upór, a także za wyrozumiałość. Czeka nas teraz niezwykle trudne zadanie włączenia się w Europejskie Sieci Doskonałości i Zintegrowane Projekty. Odnotujemy tutaj sukcesy, jeżeli połączymy nasze wysiłki tworząc Wirtualne Sieci Doskonałości i będziemy ściśle ze sobą współpracować.

Nasze trzyletnie działania doprowadziły do powstania profesjonalnej sieci zatrudniającej wysokiej klasy ekspertów. Sieć ta oparta jest o KPK i osiem Regionalnych Punktów Kontaktowych, a także szereg branżowych i lokalnych przedstawicieli na uczelniach, w instytutach i firmach. Wszystkim Koleżankom i Kolegom serdecznie dziękuję za dotychczasową owocną współpracę.

Otwieramy nowy rozdział, wymagający dostosowania się do nowych instrumentów 6. PR. Potrzebna jest duża aktywność, współdziałanie wszystkich uczestników projektów z delegatami i ekspertami oraz wzmożony lobbing. Mogę zapewnić, że Sieć KPK dołoży wszelkich starań, aby pomóc Państwu w uzyskaniu jak najwięcej sukcesów w 6. PR.Andrzej Siemaszko
Dyrektor KPK


6PR Ostatnia modyfikacja 23.04.2002 Joanna Żychowicz