TRANSPORT - Współpraca polsko-niemiecko-węgierska
Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury 22.02.2002

Krótka informacja:
22 lutego w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się spotkanie robocze koordynatorów grup tematycznych projektów badawczych w dziedzinie transportu do 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Tematyka spotkania obejmowała przedstawienie aktualnego stanu badań w obszarze transportu w kraju i za granicą oraz przedstawienie polskich propozycji współpracy trójstronnej polsko-niemiecko-węgierskiej. Prowadzone dyskusje miały na celu przygotowanie prezentacji w węzłowych grupach tematycznych podczas warsztatów, które odbędą się w pierwszej połowie maja w Szczecinie i zorganizowane będą pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Komitetu Badań Naukowych. Przewidziane jest stworzenie mapy wspólnych projektów w ramach 6 Programu Ramowego, programu EUREKA oraz projektów bilateralnych lub trilateralnych.

Nawiązanie współpracy polsko-niemieckiej w zakresie wypracowania zasad współdziałania w obszarze transportu w 6PR oraz uzgodnienie wspólnych obszarów badawczych nastąpiło na spotkaniu inauguracyjnym z udziałem delegacji niemieckiego Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych (Bundesministerium für Bildung und Forschung - BMBF). Spotkanie zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR UE odbyło się w siedzibie KBN 25 czerwca 2001 roku. W wyniku wspólnych uzgodnień zostały następnie zorganizowane przez stronę niemiecką warsztaty w Kolonii w dniach 29-30 listopada ubiegłego roku, podczas których wyodrębniono następujące węzłowe grupy tematyczne:

 • Freigfh Villages
 • City Logistics
 • Technical Solutions
 • Transport Chains
 • Safety Monitoring
 • Public-Private Partnership
 • Information Architecture for Management of Intermodal Transport
 • High Speed
 • Nasza współpraca z Niemcami i Węgrami w dziedzinie transportu rozwija się. Można oczekiwać w przyszłości wynikających stąd korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron.

  Opracowała dr inż. Małgorzata Wolna