KONFERENCJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ
"Badania nad ochroną, konserwacją i Rewaloryzacją Dziedzictwa Kulturalnego"

Odbędzie się w dniach 16-18 maja 2002r. w Krakowie.

Koniec 5 Programu Ramowego Badań Unii Europejskiej i przygotowania do wykorzystania nowych możliwości 6 Programu Ramowego są odpowiednim momentem na analizę stanu wspólnych europejskich badań w tej dziedzinie, jak i zastanowienie się nad dalszymi potrzebami i nowymi obszarami badawczymi.

Konferencja krakowska będzie doskonałą platformą:

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji badaczy, konserwatorów, przedsiębiorstwa - dostawców sprzętu, materiałów i usług konserwatorskich, instytucje odpowiedzialne za zarządzanie, użytkowanie i ochronę dziedzictwa kulturalnego.

Programy Unii Europejskiej są atrakcyjną platformą współpracy międzynarodowej i źródłem pozyskiwania funduszy na badania. Szczególnie ciekawa oferta kierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw. Mamy nadzieję, że krakowska konferencja spopularyzuje i ułatwi uczestnictwo polskich instytucji i firm w tych programach.

Zapewniamy kabinowe tłumaczenia obrad na język polski.

Prosimy o zapoznanie się z witryną konferencji

http://www.heritage.ceti.pl/ gdzie są dostępne wszystkie szczegółowe informacje. Poprzez witrynę można zgłosić udział w konferencji, jak i przesłać propozycję prezentacji ustnych i posterów.

W przypadku wątpliwości - możliwy kontakt z sekretariatem konferencji

office@heritage.ceti.pl