Centra Doskonałości

Lista Centrów Doskonałości wyłonionych w konkursie PHARE

Nazwa Centrum Jednostka Organizacyjna
Centrum Badań nad Mechanizmami Neurodegradacji PAN Instytut Biologii DoświadczalnejIm. M. Nenckiego
Centrum Chemii Krzemu Uniwersytet Im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Centrum Systemów Ciśnieniowych Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Centrum Doskonałości technik Laserowych i Biomateriałów w Medycynie Politechnika Łódzka
Telemedicine and Preventive Medicin Akademia Górniczo - Hutnicza Im. S. Staszica

Powrót Ostatnia modyfikacja 7.10.2002 Marcin Wałęcki