Centra Doskonałości   Centra Doskonałości to jednostki bądź struktury organizacyjne prowadzące badania naukowe i rozwijające nowoczesne technologie na poziomie światowym w sensie mierzalnych efektów naukowych (włączając działania szkoleniowe).
   Centra te skupiają zespoły uczonych o wybitnych osiągnięciach badawczych, którzy współpracują w zakresie wspólnych tematów o dużym znaczeniu dla gospodarki kraju. Pomaga to wspierać działalność innowacyjną danej jednostki oraz zwiększać promocję badań naukowych, technologii i wyrobów w kraju i za granicą. Naukowcy działający w ramach Centrum Doskonałości zajmują się strategicznymi zagadnieniami wykorzystując zaplecze naukowe kilku różnych instytucji pracujących pod wspólnym naukowym i organizacyjnym kierownictwem, przy czym posiadają stosunkowo dużą autonomię. WIĘCEJ

Sieć Centrów Doskonałości i Centrów Kompetencji   Materiały informacyjne o polskich Centrach Doskonałości
  • Centra Doskonałości w Polsce - mapa
  • Centra Doskonałości w Polsce - konkurs 1999 - lista
  • Promocja Centrów Doskonałości i Centrów Kompetencji na Konferencji 6PR w Warszawie
  • Wykaz Centrów Doskonałości wyłonionych w konkursie Phare
  • Lista złożonych polskich wniosków o Centra Doskonałości
  • Zestawienie liczbowe Centrów Doskonałości w konkursie NAS 2 w/g priorytetów tematycznych
  • Produkcja materiałów informacyjnych o Centrach Doskonałości
  • Komunikat Ministra Nauki - Przewodniczącego KBN w sprawie konkursu na CD


  • Początek strony Ostatnia modyfikacja 04.10.2002 Joanna Żychowicz