Centra Doskonałości

KOMUNIKAT Ministra Nauki - Przewodniczącego KBN Prof. Michała Kleibera

Szanowni Państwo,
Kierownicy jednostek naukowych

Komisja Europejska, wychodząc naprzeciw postulatom krajów stowarzyszonych z Unią Europejską i uczestniczących w 5. Programie Ramowym UE, ogłosiła 20 września 2001r. dodatkowy konkurs na wsparcie centrów doskonałości w tych krajach (Joint QoL/Growth/EESD Call for proposals for the integration of "newly associated states" in the European research area). Komitet Badań Naukowych przywiązuje bardzo dużą wagę do możliwie szerokiego uczestnictwa Polski w tym konkursie. Zwracam się więc do wszystkich jednostek sfery nauki spełniających kryteria konkursu o przygotowanie odpowiednich wniosków i złożenie ich do KE w terminie do 31 stycznia 2002.

Komitet Badań Naukowych przyjmuje, że jednostka przystępująca do konkursu centrów doskonałości będzie koordynatorem zadań objętych tym wnioskiem. W takim przypadku KBN zastosuje Uchwałę nr 34/2000 i Uchwałę nr 35/2000 Komitetu umożliwiającą ryczałtową refundację części kosztów przygotowania wniosku. Komitet ustalił kwotę odpowiedniej dotacji na 20 tysięcy zł. Warunkiem jej przyznania będzie przyjęcie i rozpatrzenie przez Komisję Europejską prawidłowo złożonego wniosku oraz stosowne wystąpienie jednostki do Komitetu z załączeniem kopii wniosku złożonego do KE i arkusza ocen tego wniosku. Przyznanie dotacji nie będzie zależało od oceny KE, tylko od wypełnienia kryteriów minimalnych (eligibility).

Zainteresowane instytucje powinny skontaktować się z Krajowym Punktem Kontaktowym 5.PR UE, gdzie można otrzymać bardziej szczegółowe informacje i pomoc w przygotowywaniu wniosków. Specjalne szkolenie z udziałem ekspertów Komisji Europejskiej odbędzie się w Warszawie 29 i 30 listopada 2001. Szczegóły znajdą Państwo na stronie domowej Centra Doskonałości.

Apeluję o staranne przygotowanie wniosków, nie tylko dlatego, że zwiększy to szansę sukcesu w konkursie. Komitet Badań Naukowych zamierza wykorzystać te oraz wcześniej złożone wnioski przy tworzeniu tzw "mapy doskonałości" w polskim sektorze badań i rozwoju. Wyróżnianie centrów doskonałości spełniających kryteria współpracy europejskiej będzie ważnym elementem polityki Komitetu w najbliższych latach.

Wszystkim Wnioskodawcom życzę sukcesu w tym, a także w innych konkursach stwarzających możliwość dodatkowego finansowania Waszych badań.

Z poważaniem,

Minister Nauki
Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
prof. dr hab. inż. Michał Kleiber


Początek strony        Powrót Ostatnia modyfikacja 21.11.2001 Joanna Żychowicz