Centra Doskonałości

Przesyłanie materiałów o Centrach Doskonałości

Krajowy Punkt Kontaktowy planuje wydanie serii broszur oraz przygotowanie serwisu internetowego i multimedialnego katalogu polskich jednostek naukowych. Działania te mają na celu przede wszystkim promocję nauki polskiej w Europie, ale także ułatwienie tworzenia polskich zaczątków Sieci Doskonałości - struktur, na których oparte będą działania w ramach Szóstego Programu Ramowego. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o nadsyłanie na adres Krajowego Punku Kontaktowego informacji o Państwa instytucjach zawartych w częściach C2-C4 oraz C6-C9 wniosków o status Centrum Doskonałości oraz danych o instytucji zawartych w części A (administracyjnej) wniosku wraz ze streszczeniami. Materiały te posłużą nam jako dane źródłowe przy przygotowywaniu wspomnianych wydawnictw.

Prosimy o nadsyłanie materiałów:

 • Pocztą elektroniczną na adres coe@npk.gov.pl w formatach .doc, .rtf lub .txt, jeżeli wielkość dołączonego pliku nie przekracza 5MB - najlepiej przesyłać zbiory skompresowane (np. zip).
  W przypadku, gdy po kompresji wielkość pliku przekracza 5MB należy go podzielić tak, aby wielkość każdej części była mniejsza niż 5MB i przesyłać w oddzielnych listach.
  Uwaga! Prosimy, aby pole Temat: - ang. Subject: - zawierało AKRONIM Centrum Doskonałości.

 • Przesłane materiały są przygotowywane do publikacji we współpracy z autorami wniosków.
 • Zbieranie materiałów zakończymy 10.05.2002r.

  Pierwsze publikacje wydawnictw przewidujemy 31 maja 2002r.

  Przesłanie wspomnianych materiałów jest równoznaczne z Państwa zgodą na opracowywanie danych i publikowanie informacji w nich zawartych.

  Przesłane materiały w ich całościowej formie będziemy traktować jako poufne.

  Powrót Ostatnia modyfikacja 25.04.2002 Joanna Żychowicz