Warszawa, 2002-10-03


SIEĆ CENTRÓW DOSKONAŁOŚCI

I CENTRÓW KOMPETENCJI


W związku z przygotowaniami Polski do tworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej dla realizacji celów 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej oraz rozwijania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy

zatwierdzam

sieć Centrów Doskonałości i Centrów Kompetencji wyłonionych w następujących konkursach 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej i PHARE:


Lista Centrów w załączeniu.Michał Kleiber

(-)

Minister Nauki, Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych