Poszukiwanie Partnerów

Lista projektów dotyczących poszczególnych programów
 • PT1
 • PT2
 • PT3
 • PT4a
 • PT4b
 • PH1
 • PH2
 • PH3
 • Szacujemy, że obecnie ponad 300 polskich zespołów, dysponujących ok. 50 mln euro, bierze udział w projektach badawczych z budżetem ponad 1,0 mld euro. Jednak uczestnictwo polskich naukowców na tle osiągnięć naszych sąsiadów wypada dość słabo. Prosimy Państwa o rozważenie następujących możliwości:
  1. Uczestnictwo w ostatnich konkursach w 5. Programie Ramowym.
   Pomimo, że latem i jesienią zostaną ogłoszone praktycznie ostatnie konkursy 5.PR, to ciągle dysponują one znaczącymi środkami. Program "Środowisko" zagospodarował dopiero 42% budżetu!

  2. Dołączenie się do już realizowanego projektu badawczego.
   We wszystkich programach tematycznych ogłoszono nowe konkursy. Koordynator biegnącego projektu może wystąpić o dodatkowe fundusze na dokooptowanie Państwa zespołu do projektu. Około 5000 biegnących projektów badawczych mogło by przyjąć dodatkowe zespoły z krajów kandydujących. Wartość dodatkowych kontraktów szacujemy na 100-300 tys. euro, z tego część powinien otrzymać koordynator.

   Prosimy o przejrzenie baz danych, zawierających wszystkie realizowane projekty badawcze 5.PR, dostępnych na naszej stronie. Znajdą tam Państwo informacje o koordynatorach projektów. Musicie ich Państwo przekonać, że warto dołączyć dodatkowy zespół do ich projektów.

   Prosimy o wypełnienie formularza "expression of interest" (PARTNER SEARCH FORM). Pozwoli on na kontakt z Państwem w przypadku, gdyby koordynatorzy biegnących projektów poszukiwali dodatkowych partnerów w Polsce.

  1. Baza danych o projektach
  2. Projekty w bazie CORDIS
  3. Informacje na naszych stronach - jak i gdzie szukać
  4. PT1
  5. PT2
  6. PT3
  7. PT4a

  Początek strony Ostatnia modyfikacja 02.07.2001 Joanna Żychowicz