2. Nagrody "Kryształowej Brukselki"


Nagroda Kryształowej Brukselki
dla najlepszych uczestników
5 Programu Ramowego Unii Europejskiej


W roku 2002 Nagroda "Kryształowej Brukselki" zostałš przyznana w sześciu kategoriach. Laureaci spośród nominowanych instytucji i osób zostali wybrani przez Kapitułę Kryształowej Brukselki, powołanej przez Ministra Nauki, Prof. Michała Kleibera.

Nagrody zostały wręczone w dniu 25 listopada 2002 podczas Warszawskiej Konferencji.

NOMINOWANI I LAUREACI w roku 2002


KATEGORIA - SZKOŁY WYŻSZE
Laureat 2001: Uniwersytet Warszawski

 • AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA IM. ST. STASZICA w Krakowie
 • UNIWERSYTET WARSZAWSKI
 • POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
 • UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie
 • UNIWERSYTET GDAŃSKI
 • POLITECHNIKA WARSZAWSKA - laureat 2002

  KATEGORIA - POLSKA AKADEMIA NAUK
  Laureat 2001: Instytut Fizyki w Warszawie

 • INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI w Warszawie - laureat 2002
 • INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ w Poznaniu
 • INSTYTUT FIZYKI w Warszawie
 • INSTYTUT OCEANOLOGII w Sopocie
 • INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI w Warszawie

  KATEGORIA - JEDNOSTKI BADAWCZO ROZWOJOWE
  Laureat 2001: Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie

 • CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ w Gdańsku - laureat 2002
 • INSTYTUT BUDOWNICTWA, MECHANIZACJI I ELEKTRYFIKACJI ROLNICTWA w Warszawie
 • INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH w Katowicach
 • INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DR MED. JERZEGO NOFERA w Łodzi
 • INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ w Warszawie

  KATEGORIA - DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA
  Laureat 2001: Telekomunikacja Polska S.A.

 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.
 • Stocznia Gdynia S.A. - laureat 2002
 • Stocznia Szczecińska Nowa sp. z o.o.
 • Telekomunikacja Polska S.A.

  KATEGORIA - MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA
  Laureat 2001: nie było tej kategorii nagrody

 • ABM SOLID S.A. w Tarnowie
 • GEOMOR sp. z o.o. w Gdańsku
 • ITTI sp. z o.o. w Poznaniu
 • Neurosoft sp. z o.o. w Krakowie
 • Rodan System S.A. w Warszawie - laureat 2002

  KATEGORIA - NAGRODA INDYWIDUALNA
  Laureat 2001: Prof. Włodzimierz ZAGÓRSKI-OSTOJA

 • Janina FUDAŁA - Instytut ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
 • Krzysztof GŁOMB - Stowarzyszenia Miasta w Internecie w Tarnowie - laureat 2002
 • Piotr GRABIEC - Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie
 • Stanisław PIETRUSZKO - Politechnika Warszawska
 • Wojciech ROSZKOWSKI - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Konrad RYDZYŃSKI - Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi

  Nominacje do pierwszych pięciu kategorii nagrody (nagrody instytucjonalne) zostały zaproponowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy na podstawie statystyk udziału w 5PR. Kryteria brane pod uwagę: liczba zgłoszonych wniosków, liczba zaakceptowanych wniosków, rodzaj projektów, wielkość przyznanych funduszy unijnych, liczba koordynowanych projektów, inicjatywy.

  Nominacje do kategorii indywidualnej zostały zaproponowane zgodnie z Regulaminem spośród nadesłanych propozycji. Kryteria brane pod uwagę: aktywne uczestnictwo i koordynacja projektów 5PR, uczestnictwo w Komitetach Programowych i grupach eksperckich 5PR, zasługi dla promocji 5 PR, inicjatywy.

 • Regulamin Nagrody "Kryształowej Brukselki" - wersja doc.


 •    
  1. Zalożenia i cele
  2. Organizatorzy i instytucje wspierające
  3. Miejsce Konferencji
  1. Program
  2. Nagrody "Kryształowej Brukselki"
  3. Zaproszeni goście
  4. Imprezy towarzyszące
  5. Wystawa
  1. Rejestracja
  2. Lista hoteli
  3. Mapa
  4. Kontakt

  Do góry KPK KBN ENGLISH VERSION