1. Założenia i cele

Komitet Badań Naukowych organizuje w dniach 25-26 listopada 2002r w Warszawie konferencję inaugurującą 6. Program Ramowy UE w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Honorowy Patronat nad tą konferencją objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Aleksander Kwaśniewski. Zostanie ona uroczyście otwarta przez Ministra Nauki, Michała Kleibera i Komisarza EU ds. Badań, Philippe Busquin. Spodziewamy się również udziału Ministra Gospodarki, Jacka Piechoty.

Celem Konferencji jest promocja 6PR w krajach naszego regionu, zachęcenie szerokiego grona naukowego i środowiska biznesu do wzięcia udziału w tym europejskim programie. W związku z tym pierwszego dnia zostaną omówione cele, struktura, budżet, instrumenty i zasady uczestnictwa w 6PR. Prezentowane będą również takie tematy jak uczestnictwo przedsiębiorstw, systemy stypendialne, Wspólnotowe Centrum Badawcze i możliwości współpracy z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw. Kolejny dzień poświęcony będzie poszczególnym priorytetom oraz działaniom specyficznym 6PR.

Poszczególne tematy będą omawiane przez przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz zaproszonych ekspertów z krajów członkowskich i stowarzyszonych, wśród których są również koordynatorzy projektów badawczych i sieci.

Równolegle do konferencji odbędzie się spotkanie zaproszonych przez Ministra Nauki, Prof. Michała Kleibera, Ministrów Nauki z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Konferencja będzie również okazją do podsumowania 5.PR, wręczenia nagród dla najlepszych instytucji biorących udział w 5.PR oraz zwiedzenia wystawy promującej sukcesy polskich partnerów naukowych i przemysłowych.

Konferencja prowadzona będzie w języku angielskim.

   
1. Zalożenia i cele
2. Organizatorzy i instytucje wspierające
3. Miejsce Konferencji
1. Program
2. Nagrody "Kryształowej Brukselki"
3. Zaproszeni goście
4. Imprezy towarzyszące
5. Wystawa
1.
2.
3.
4.
Rejestracja
Lista hoteli
Mapa
Kontakt

PARTNERZY I SPONSORZY

Lista zgłoszeń (~200 KB)

Do góry KPK KBN ENGLISH VERSION