2. Organizatorzy i instytucje wspierające

Konferencja jest współfinansowana przez Komisję Europejską w ramach INCO-2 działań horyzontalnych 5 PR. (Numer kontraktu ICA1CT-2002-9001).

Komitet Badań Naukowych - www.kbn.gov.pl
Krajowy Punkt Kontaktowy do 5. Programu Ramowego - 5pr.kpk.gov.pl

KOMITET DORADCZY

Minister Jan Krzysztof Frąckowiak,
Komitet Badań Naukowych

Minister Ewa Freyberg,
Ministerstwo Gospodarki

Minister Danuta Hübner,
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Minister Krystyna Gurbiel,
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Minister Jan Truszczyński,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Prof. Tomasz Borecki,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Prof. Wiesław Gliński,
Akademia Medyczna, Warszawa

Prof. Danuta Koradecka,
Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa

Prof. Krzysztof Kurzydłowski,
Komitet Badań Naukowych

Prof. Jerzy Langer,
Instytut Fizyki, Polska Akademia Nauk, Warszawa

Prof. Wojciech Maciejewski,
Uniwersytet Warszawski

Prof. Janusz Rachoń,
Politechnika Gdańska

Prof. Zbigniew Śmieszek,
Rada Główna Jednostek Badawczo - Rozwojowych

Prof. Piotr Wolański,
Politechnika Warszawska

Prof. Andrzej Wierzbicki,
Instytut Łącznośc, Warszawa

   
1. Zalożenia i cele
2. Organizatorzy i instytucje wspierające
3. Miejsce Konferencji
1. Program
2. Nagrody "Kryształowej Brukselki"
3. Zaproszeni goście
4. Imprezy towarzyszące
5. Wystawa
1.
2.
3.
4.
Rejestracja
Lista hoteli
Mapa
Kontakt

Do góry KPK KBN ENGLISH VERSION