1. Rejestracja

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Warszawska Konferencja Inaugurująca 6. Program Ramowy Unii Europejskiej 25-26. Listopada 2002 Warszawa

Rejestracja na konferencję umożliwia bezpłatny udział w równoległej konferencji "Przyjazne Społeczeństwo Informacyjne w Szóstym Programie Ramowym"

1. Opłata rejestracyjna

250 PLN przy rejestracji przed 18 października 2002
300 PLN przy rejestracji po 18 października, a przed 8 listopada 2002

Opłata rejestracyjna obejmuje: uczestnictwo we wszystkich sesjach na obydwu konferencjach: "Przyjazne Społeczeństwo Informacyjne w Szóstym Programie Ramowym" oraz "Inauguracja Szóstego Programu Ramowego", wstęp na wystawy, posiłki i przerwy kawowe w dniach 25-26 listopada oraz bankiet 25 listopada.

Opłata rejestracyjna nie obejmuje kosztów podróży oraz zakwaterowania.

2. Płatność - dotyczy tylko osób, które przysłały zgłoszenie

Płatności należy dokonywać przelewem bankowym na adres:
Bank: PEKAO S.A.
Oddział: IV Oddział Warszawa, ul. Grójecka 1/3,
Rachunek: 12401053-40054492-3000-401112-001
Beneficjent: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, 21, Świętokrzyska Str., 00 049 Warsaw, Poland
Zlecenie: Konferencja 6.PR, zlec. 1087

Ważne: na przelewie należy umieścić imię i nazwisko wpłacającego lub nazwę organizacji oraz przeznaczenie wpłaty (Konferencja 6.PR, zlec. 1087).

3. Rejestracja

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

e-mail: jsokal@ippt.gov.pl lub
fax: 0 (prefiks) 22 828 53 70 lub
pocztą na adres: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Krajowy Punkt Kontaktowy 5. PR UE, ul. Świętokrzyska 21, 00-049 Warszawa, z dopiskiem "Konferencja 6.PR".

4. Rezygnacja z uczestnictwa

Zwrot opłaty rejestracyjnej możliwy jest tylko po otrzymaniu przed 18 października pisemnego zawiadomienia o rezygnacji. Wszystkie zwroty pomniejszone zostaną o 20% kosztów manipulacyjnych. Po 18 października opłata nie będzie zwrócona. Zastępstwo jest akceptowane w każdym przypadku.

5. Potwierdzenie uczestnictwa

Rejestracja nie może być dokonana bez wpłacenia opłaty rejestracyjnej. Natychmiast po otrzymaniu przez nas informacji o wpływie na nasze konto Państwa opłaty rejestracyjnej otrzymacie Państwo pocztą elektroniczną potwierdzenie uczestnictwa w konferencji.

   
1. Zalożenia i cele
2. Organizatorzy i instytucje wspierające
3. Miejsce Konferencji
1. Program
2. Nagrody "Kryształowej Brukselki"
3. Zaproszeni goście
4. Imprezy towarzyszące
5. Wystawa
1. Rejestracja
2. Lista hoteli
3. Mapa
4. Kontakt
Do góry KPK KBN ENGLISH VERSION