Konferencje

Nauka Polska
Trzeci Rok w Unii Europejskiej

Warszawa, 17 grudnia 2001
Pałac Staszica, Nowy Świat 72
  zdjęcia

Konferencja zorganizowana została przez Krajowy Punkt Kontaktowy 5. Programu Ramowego UE, pod patronatem Komitetu Badań Naukowych.

Cele konferencji


Program
  10.30 Rozpoczęcie spotkania

  10.35 Wystąpienie Ministra Nauki, Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych - prof. Michała Kleibera
Sukcesy nauki polskiej w 5. Programie Ramowym Unii Europejskiej.

  11.00 Zwiedzanie wystawy "Uczestnictwo Polski w 5.PR UE"
  11.30 Telekonferencja z przedstawicielami Komisji Europejskiej
(Komisarz ds. Badań pan Philippe Busquin - wystąpienie;
przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Badań)

  11.40 Konferencja prasowa

  12.00 Lampka wina

  13:00 Zakończenie


Początek strony Ostatnia modyfikacja 17.01.2002 Joanna Żychowicz