Strona główna  Strona nowości


CORDIS - Nowości
08.02.2001

1. Call for proposals: improving human potential

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na niebezpośrednie akcje w określonym programie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji na temat 'poprawa ludzkiego potencjału badawczego i socjalno-ekonomicznej bazy wiedzy', wsparcie dla sposobów rozwoju nauki i technologii w Europie.

2. CORDIS introduces new site on the socio-economic dimensions of the IST programme

CORDIS, Serwis Informacyjny Komisji Europejskiej, zaprojektował nową stronę, oferującą porównawcze spojrzenie na wymiar socjalno-ekonomiczny programu Przyjazne Społeczeństo Informacyjne (IST).

3. IST information day

Drugiego Marca w Brukseli odbędzie się, organizowany przez Komisję Europejską, dzień informacyjny na temat 'socjalno - ekonomiczna analiza i informatory dla społeczeństwa informacyjnego'

4. SMEs hoping to make an impact

Celem nowego projektu PACT, rozpoczętego na początku 2001 roku, jest wprowadzenie małych i średnich firm w dziedziny multimediów, nowych technologii, muzyki, technik audio-wizualnych i informacji, aby mogły one skorzystać z funduszy Unii Europejskiej.

5. Help for IST programme proposers

Poprzedzając szóste ogłoszenie konkursu dla programu IST (Przyjazne Społeczeństwo Informacyjne), UKISHELP organizuje klika dni informacyjnych w Londynie, aby pomóc w przygotowaniu dobrych offert.

6. IST prior notice corrigendum

Komisja Europejska ogłosiła korektę do wcześniejszej wiadomości ogłoszonej przez Zarząd Główny Społeczeństwa Informacyjnego, opublikowanej w serwisie CORDIS Nowości 8 stycznia 2001 roku.

7. Stats go hi-tech

Kreta będzie gościem dwóch miedzynarodowych, kluczowych konferencjiod 18 do 22 Stycznia, "ETK '2001" i "NTTS '2001", organizowanych przez Eurostat, Biuro Statystyczne Wspólnot Europejskich, oraz Instytut Systemów, Informatyki i Bezpieczeństwa Wspólnotowego Centrum Badań, Ispra.

8. Thomas Östros : FP6 must be tool for ERA implementation

Według Thomasa Ötros'a, który przemawiał jako przewodniczący obecnej Rady Badawczej, Szósty Program Ramowy powinien być uważany za narzędzie implementacji Europejskich Obszarów Badań (ERA).

9. New-look BRITE/EURAM site offers more exploitable results on production and transport technologies

CORDIS dostarcza bardziej przyjazny dla użytkownika dostęp do rezultatów Czwartego Programu Ramowego (FP4) w dziedzinie tworzenia i transportu technologii. Strona poświęcona programowi Technologii Przemysłowych i Materiałowych (BRITE/EURAM 3)została przebudowana i oferuje bardziej dynamiczny dostęp do fundowanych projektów, najnowszych dostępnych eksploatowalnych wyników badań i publikacji. Program ten skoncentrował się na priorytetowych celach przemysłowych i ma na celu ułatwianie szybkiego wykorzystania rezultatów.

10. Tenders sought for innovation trend chart

Zarząd Główny Przedsiębiorczości, Komisji Europejskiej, podał wcześniejsze zawiadomienie o zaproszeniu do składania ofert na usługi techniczne odnoszące się do Europejskiej listy trendów w innowacji. top

1. Call for proposals: improving human potential

Record Control Number : 16208

Date : 2001-02-02

Category : Tender

General Information :

The European Commission has announced a call for proposals for indirect RTD actions under the specific programme for research, technological development and demonstration on 'improving the human research potential and the socio-economic knowledge base', support for the development of science and technology policies in Europe.

The indicative budget referred to in this call notice is 5.5 million euro.

The call relates to both proposals received by a fixed deadline and under a continuous submission scheme.

1 June 2001 is the deadline for proposals submitted under the fixed deadline method. These proposals must address issues within one or more of the following areas of the work programme:

- policy development for the research, technology development and innovation (RTDI) system;

- policies to leverage investment in resources for RTDI;

- science and governance; impact on other policies;

- improved policy coordination in the European science system.

The first evaluation deadline of the continuous submission scheme is 1 July 2001. Proposals received after this deadline will be evaluated at intervals that depend on the number of proposals received, but which will not exceed six months. Proposals submitted under this system can include one or more of the following:

- studies in support of this programme and in preparation of future activities, including studies on strategic issues arising in the course of the programme;

- information, communication and dissemination activities, including scientific publications and activities for the promotion and exploitation of results and the dissemination of knowledge.

Text :

Remarks :
The deadline for submitting tender documents is 2001-06-01.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No C 33 of 01.02.2001, p.7
Subject Index Codes : Scientific Research
Contact Person : For further information, please contact:

Improving - Strata
European Commission
Directorate-General RTD - SDME
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
E-mail: improving@cec.eu.int (subject: strata)
Fax +32-2-295 88 65
http://www.cordis.lu/improving

Proposals should be submitted to:
IHP-Strata Programme 2001-1
The Research Proposal Office
Square Frčre Orban/Plein Frčre Orban 8
B-1040 Brussels


 top

2. CORDIS introduces new site on the socio-economic dimensions of the IST programme

Record Control Number : 16211

Date : 2001-02-02

Category : Programme implementation

General Information :

CORDIS, the European Commission's R&D information service, has designed a new site, offering a comprehensive view on the socio-economic dimension of the Information Society Technologies (IST) programme.

In order to ensure a better match with citizens' expectations, the IST programme includes the socio-economic dimension in different key actions, cross-programme activities as well as support measures. The new site thus provides updated information and links to calls, funded projects, reports and events.

The site is a useful window on focused socio-economic research, including latest and foreseen studies on IST solutions in everyday life, the digital divide and support measures for eEurope initiative. Text : Remarks : Data Source Provider : CM Document Reference : Based on information from CIMS Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, IST, HUMAN POTENTIAL Subject Index Codes : Social Aspects, Information, Media, Information Processing, Information Systems, Telecommunications Contact Person : For further information, please consult the following web address: URL: http://www.cordis.lu/ist/socioeconomic

Text :

Remarks :

Data Source Provider : CM
Document Reference : Based on information from CIMS
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, IST, HUMAN POTENTIAL
Subject Index Codes : Social Aspects, Information, Media, Information Processing,
Information Systems, Telecommunications
Contact Person : For further information, please consult the following web address:
URL: http://www.cordis.lu/ist/socioeconomic


 top

3. IST information day

Record Control Number : 16218

Date : 2001-02-05

Category : Event

General Information :

An information day organised by the European Commission on 'socio-economic analysis and indicators for the information society' is to take place in Brussels on 2 March.

The day relates to an open call for proposals in the context of the Information society Technologies (IST) programme, published on 30 January in CORDIS News.

The aim of the information day is to inform potential proposers of the content and focus of this new Action Line in the 6th IST call, and to provide a forum for the exchange of ideas. Text : Remarks : Data Source Provider : European Commission Document Reference : Based on an event announcement by the European Commission Subject Index Codes : Information Processing, Information Systems, Innovation, Technology Transfer Contact Person : For further information, please consult the following website: http: //www.cordis.lu/ist/cpt/cpa7.htm

Text :

Remarks :

Data Source Provider : European Commission
Document Reference : Based on an event announcement by the European Commission
Subject Index Codes : Information Processing, Information Systems, Innovation, Technology Transfer
Contact Person : For further information, please consult the following website: http:
//www.cordis.lu/ist/cpt/cpa7.htm


Related News : 16188


 top

4. SMEs hoping to make an impact

Record Control Number : 16225

Date : 2001-02-06

Category : Programme implementation

General Information :

Getting small and medium sized enterprises (SMEs) in the fields of multimedia, new technologies, music, audio-visual and information to take advantage of EU funding opportunities is the goal of the PACT (Partnership agreement between content and technology) project, launched at the beginning of 2001.

The project will provide information on what funding possibilities are available to SMEs in these fields, as well as providing assistance in proposal writing and introducing them to venture capitalists. The help is provided in three main areas: validation of project ideas, obtaining finance and marketing assistance.

Co-funded by European Union funds, the project hopes to put the 20 most projects forward as proposals under the EU's RTD programme. Selected SMEs must expect a thorough analysis of their projects.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : PACT
Document Reference : Based on information from PACT
Programme Acronym : SME
Subject Index Codes : Innovation, Technology Transfer, Coordination, Cooperation,
Economic Aspects
Contact Person : For further information, please contact:

Dr. Margaretha Mazura
Tel: +32-2-2190305
E-mail: secretariat@emf.be
URL: http://www.emf.be/pact/Pact_presentation.html


 top

5. Help for IST programme proposers

Record Control Number : 16226

Date : 2001-02-06

Category : Event

General Information :

Following the 6th call for proposals for the IST (Information Society Technologies) research programme, UKISHELP is organising a number of information days in London to assist with the preparation of successful proposals.

An afternoon event on multimedia content and tools in the IST programme will be held on Friday 16th February. An introduction to the IST programme, aimed at providing an easy to understand introduction to IST European funded projects will be held on 23 February. An afternoon of information for the healthcare and special needs areas will be held on 27 February, and a half-day event on new methods of work and e-commerce will take place on 2 March. Finally, a half-day event for essential technologies with speakers from the European Commission and workshops will be held on 9 March.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : UKISHELP
Document Reference : Based on event announcements by UKISHELP
Subject Index Codes : Information Processing, Information Systems, Innovation, Technology Transfer
Contact Person : For more information please consult the following website:
URL: http://www.ukishelp.co.uk
or contact the Support Line:
Tel: +44-870-6061515
E-mail: help@ukishelp.co.uk


 top

6. IST prior notice corrigendum

Record Control Number : 16227

Date : 2001-02-06

Category : Tender

General Information :

The European Commission has announced a corrigendum to the prior information notice from DG Information Society, published in CORDIS News on 8 January 2001.

For:

- Telecommunications regulatory framework, in particular, studies related to: regulatory reform and the expansion of markets within Africa;

please read:

- Telecommunications regulatory framework, in particular, studies related to: regulatory reform and the expansion of markets in developing countries.

Text :

Remarks :
Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 25 of 06.02.2001, p. 72
Subject Index Codes : Telecommunications
Related News : 16076


 top

7. Stats go hi-tech

Record Control Number : 16228

Date : 2001-02-06

Category : Event

General Information :

Crete will host two key international conferences from 18 to 22 June, ETK '2001 and NTTS '2001, organised by Eurostat, the Statistical Office of the European Communities, and the Institute for Systems, Informatics and Safety of the Joint Research Centre, Ispra.

ETK '2001, the second International seminar on the Exchange of Technology and Know-how, provides a forum in which the producers of official statistics and the developers of statistical methods and tools can meet to map needs to methods, to identify gaps to be filled and to network.

Special emphasis is placed on research efforts that have already reached maturity and have generated products, tools and methods that are transferable, in particular, to projects that originate from the multi-annual research programmes managed by Eurostat (such as DOSIS and EPROS) .

Relevance and efficiency of the methods for the statistical production system are key issues, as well as the best available strategies for technology transfer. Such a joint organisation acknowledges that, in official statistics, technology transfer and research form a dynamic interactive feedback loop.

Technology dissemination, transfer and implementation, which define the scope of the ETK conference, are linked to current best practice arising from research and development, which is addressed by NTTS. Holding the two conferences jointly will offer a unique opportunity to stimulate and accelerate this interaction, bridging the gap between official statistical production and academic concerns.

ETK'2001 will also address other topics, specific to the transfer of technology and know-how, such as intellectual property rights and software licensing issues.

NTTS '2001, the fourth in the series, following the tradition of the 1992, 1995 and 1998 seminars on New Techniques and Technologies for Statistics, is an international scientific conference on the impact of new technologies on statistical collection, production and dissemination systems. Key topics are the construction of information systems, data collection and processing procedures, and the quality of the whole statistical process. NTTS '2001 is intended to stimulate and facilitate the preparation of new innovative projects, to encourage co-operation and possible building of consortium by researchers with the aim of enhancing the quality and usefulness of official statistics;

A number of sessions will run in parallel to both conferences, ETK '2001 and NTTS '2001, covering topics from the point of view of both: new research needs and development and research results that can be transferred. These are:

- automated data capture,

- metadata,

- quality,

- business registers,

- statistical disclosure control,

- time series analysis, including seasonal adjustment.

These sessions will allow users to express their problems and to view the new tools and know-how available. They will allow product providers to display their new developments and will allow researchers to present their work.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Eurostat
Document Reference : Based on information from Eurostat
Subject Index Codes : Measurement Methods, Standards
Contact Person : For further information, please contact:

Christian Guittet
Tel. +39-0-332789686 (Conference secretariat)
E-mail: etk-ntts@jrc.it
URL: http://europa.eu.
int/en/comm/eurostat/research/conferences/etk-ntts2001


 top

8. Thomas Östros : FP6 must be tool for ERA implementation

Record Control Number : 16229

Date : 2001-02-07

Category : General policy

General Information :

The Sixth Framework Programme should be regarded as a tool for the implementation of the European Research Area (ERA) , according to Thomas Ötros, speaking on 6 February in his capacity as chairman of the current Research Council.

Mr Östros, speaking to the European Parliamentary Committee on Industry, External Trade, Research and Energy, outlined the Swedish Presidential working programme for the research sector and acknowledged the committee's own position in the area of research.

'I have read with great interest your reporter, Ms Plooij-van Gorsel's preliminary report which your committee has just discussed. The Swedish Presidency attaches great importance to the framework programme being regarded as the strategic instrument for implementation of the European research area. We also attach great importance to scientific quality and European added value

- in other words, a sensible application of the principle of subsidiarity

- forming the basis of Union support to research,' said Minister Östros.

He recognised that agreement on FP6 will be the first tie that a framework programme has been adopted by majority decision together with the co-decision procedure. 'Close cooperation between all the institutions, and particularly the European Parliament is necessary for a smoothly running, transparent, efficient and punctual decision-making process. The Swedish Presidency will give the highest priority to efforts to obtain broad political agreement,' Mr Östros continued.

The Minister outlined further priorities for the Swedish Presidency, including an increase in cross-border cooperation, developing further the relationship between science and society, an expansion of the educational system and stimulation of interest in education at all levels and an intensification of the relationship between education and research, the two areas for which Mr Östros himself is responsible in Sweden. The Swedish Presidency also wishes to devote particular attention to biotechnology, said Mr Östros, who added that 'forceful measures from a broad perspective are necessary within this field

- first, to boost this research, second to promote the industrial application of research results and not least, to stimulate the discussion on ethical issues that must ensue.'

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Swedish Government
Document Reference : Based on information from the Swedish Presidency
Subject Index Codes : Policies, Coordination, Cooperation, Education, Training


 top

9. New-look BRITE/EURAM site offers more exploitable results on production and transport technologies

Record Control Number : 16232

Date : 2001-02-07

Category : Programme implementation

General Information :

CORDIS, the European Commission's R&D (research and development) information service, provides a more user-friendly access to Fourth Framework programme (FP4) results in the field of manufacturing and transport technologies. The web site for Industrials & Materials Technologies (BRITE/EURAM 3) programme has been revamped and offers more dynamic access to funded projects, latest available exploitable research results and publications. This programme concentrated on priority industrial objectives and intends to facilitate the rapid use of results.

CORDIS already offers more than 270 exploitable results, covering manufacturing technologies, materials, design, and transport projects (aeronautics, automobiles, ships and trains) . New results will be made available as soon as research projects are completed.

The site will benefit those looking to exploit research results for spin off or to participate in the 'competitive and sustainable growth' of the Fifth Framework programme under which new research activities in these fields are being implemented.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : CIMS
Document Reference : Based on information from service provider
Programme Acronym : FRAMEWORK 4C, FRAMEWORK 5C, BRITE/EURAM 3, GROWTH
Subject Index Codes : Industrial Manufacture, Transport, Aerospace Technology,
Construction Technology, Materials Technology
Contact Person : URL: http://www.cordis.lu/brite-euram


 top

10. Tenders sought for innovation trend chart

Record Control Number : 16238

Date : 2001-02-08

Category : Tender

General Information :

The European Commission's Enterprise DG has given prior notification of an invitation to tender for technical services relating to the European trend chart on innovation.

The main aim of this call for tenders is to provide services in the following domains:

- collecting information on innovation policies in Europe through a network of correspondents;

- running a database and an extranet to compile and update this information continuously;

- analysing these policies and producing periodical trend reports;

- setting up and facilitating thematic working groups of innovation policy makers;

- organising benchmarking workshops for these groups;

- running the trend chart website;

- carrying out an active information policy for the trend chart.

The total estimated expenditure for the realisation of the above mentioned services is 2 million euro for 24 months.

Text :

Remarks :
The estimated date for initiating the award procedures is 15.4.2001

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 27 of 08.02.2001, p.44
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, INNOVATION-SME
Subject Index Codes : Economic Aspects


 top

Stronę przygotował Piotr Sadłowski