Strona główna  Strona nowości


CORDIS - Nowości
22.03.2001

Polityka Unii Europejskiej, wiadomości ogolne

1. Commission makes Internet safer - arrests in Sweden

Przeprowadzono pierwsze aresztowania związanne z programem Komisji Europejskiej 'Bezpieczniejszy Internet', który wystartował w 1999 roku.

2. There's still time to submit proposals for the Descartes prize - Commission

Komisja Europejska przypomina, że konkurs na nominacje na nagrodę Kartezjusza pozostaje otwarty do 6 kwietnia 2001 roku.

Programy Unii Europejskiej

3. EU project investigates ways to wash water

Protypowy system, zdolny do oddzielania groźnych chemikaliów ze ścieków przemysłowych, można będzie wdrożyć w ciągu następnych trzech lat dzięki Europejskiemu projektowi badawczemu, fundowanemu przez Piąty Program Ramowy Komisji Europejskiej (FP5)

Wydarzenia, warsztaty, konferencje

4. Promoting global transfer activities for renewable energies

Berlin będzie gospodarzem międzynarodowej konferencji,od 8 do 10 czerwca, poświęconej tworzeniu miedzynarodowej agencji dla odnawialnych źródeł energii (IRENA).

5. Conference to look at e-progress

Ekonomiczne, społeczne, kulturalne i środowiskowe konsekwencje e-mobilności są tematem nadchodzącej konferencji e-mobilność 2001, która odbędzie się w Gotenburgu 31 maja i 1 czerwca.

6. A career development conference for women scientists

Uniwersytet Oxfordzki organizuje 23 lipca konferencję ze wstępem wolnym, dla naukowców akademickich pracujących w ośrodkach badawczych, przemyśle lub uniwersytetach. Jej celem jest dostarczenie kobietom naukowcom informacji na temat możliwości kariery naukowej, która łączy naukę i pracą badawczą z możliwością pracy w Uniwersytecie takim jak Oxford.

7. Car industry conference to promote technology transfer

Piąta konferencja Zaawansowane Mikrosystemy dla Zastosowń Samochodowych (AMAA), organizowana przez Centrum przekazywania innowacji, północne Niemcy, odbędzie się w Berlinie 21-go i 22-go maja.

8. Studying standards

Zarząd Główny Komisji Europejskiej d.s. Przedsiębiorstw organizuje w Brukseli 9-go i 10-go kwietnia warsztat, poświęcony przeglądowi początkowych wniosków ze studiów nad wpływem standaryzacji.

9. Second transdisciplinary conference on principles and perspectives in regenerative medicine

Międzynarodowa konferencja w dziedzinie inżynierii tkankowej odbędzie się 9-do i 10-go października w Hanowerze, Niemcy, w czasie targów biotechnologicznych 'Biotechnica 2001'

10. The 17th European photovoltaic solar energy conference and exhibition

Siedemnasta Europejska konferencja fotowoltaicznej energii słonecznej, połączona z wystawą, odbedzie się w Monachium, Niemcy, od 22-go do 26-go października.

Konkursy i oferty Unii Europejskiej

11. Dioxins and other POPs in wastes and their potential to enter the food chain - stage II

Zarząd Główny d.s. Środowiska zaprasza oferentów do kontynuacji studiów na temat oceny występowania trwałych pestycydów organicznych (TPO) w odpadach i ich potencjalnej możliwości wejścia do łańcucha pokarmowego. Była to pierwsza ocena obecnych danych dotyczących TPO w odpadach i ich przenikania do żywności.

12. E-content call for proposals

Został ogłoszony konkurs ofert na pośrednie akcje mające na celu stymulowanie rozwoju i użycia Europejskiej treści cyfrowej w sieciach globalnych i promowania lingwistycznej różnorodności w społeczeństwie informacyjnym (2001-2005), poprzez program e-Treść.

13. INCO programme calls for proposals for accompanying measures

Zarząd Główny Komisji Europejskiej d.s. Badań ogłasza konkurs w ramach programu utwierdzanie międzynarodowej roli badań wspólnotowych w Piątym Programie Ramowym.

14. Confirming the international role of Community research

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na pośrednie akcje w konkretnym programie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji dot. 'utwierdzania międzynarodowej roli badań wspólnotowych', w Piątym Programie Ramowym.

15. An information dissemination strategy for DG Environment

Aby zapewnić szerszy i skierowany do właściwych osób odbiór swoich publikacji i akcji informacyjnych, zarówno w Krajach Członkowskich jak i w kandydujących, jednostka komunikacji i społeczeństwa cywilnego Zarządu Głównego d.s. Środowiska, ogłosi wkrótce konkurs na zrewidowaną strategię rozpowszechniania informacji. W szczególności poszukuje ona nowych grup i sieci, np. w edukacji.

16. Coordinating NGO participation in environmental standards

Zarząd Główny d.s. Środowiska planuje ogłosić w kwietniu konkurs na europejską strukturę koordynującą przystąpienie środowiskowych, nie-rządowych organizacji (NGO) do europejskiego procesu standaryzacyjnego, aby odświeżyć standardy europejskie w pełny i usystematyzowany sposób.

17. Electronic transaction systems for administering the life cycle of publicly funded research projects

Zarząd Główny d.s. Społeczeństwa Informacyjnego zaprasza do składania ofert na studium systemów transakcji elektronicznych do administrowania cyklem życia publicznie fundowanych projektów badawczych.

18. Telecommunications and competition expert required

Zarząd Główny d.s. Konkurencji potrzebuje technicznych i prawnych usług od wewnętrznego eksperta w swojej jednostce telekomunikacyjnej i pocztowej.

19. Take action against pollution-related diseases

Komisja Europejska ogłasza konkurs w ramach swojego programu na akcję w dziedzinie chorób związanych z zanieczyszczeniem, w kontekście planu akcji w dziedzinie zdrowia publicznego.

20. Commission seeks scientific and technical assistance on emissions from machinery

Zarząd Główny Komisji Europejskiej d.s. Środowiska wydał zaproszenmie do składania ofert na kontrakt ramowy na pomoc naukową i techniczną, w dziedzinie emisji maszyn nie poruszających się po drogach. Proces rozpatrywania ofert będzie prowadzony jako procedura otwarta.

21. Study on television without frontiers implementation

Zarząd Główny Komisji Europejskiej d.s. Edukacji i Kultury wydał wcześniejszą informację na temat ogłoszenia konkursu na studium związanie z dyrektywą telewizji bez granic.

Polityka Unii Europejskiej, wiadomości ogolne


 top

1. Commission makes Internet safer - arrests in Sweden

Record Control Number: 16448

Date: 2001-03-15

Category: General policy

General Information:

The first arrests have been made under the European Commission's 'Safer Internet action plan' launched in 1999.

The best example is the arrest of suspects involved in what is alleged to be Sweden's largest child pornography ring

- the first concrete example of the actions plan having led directly to charges. Two arrests were made in January, 10 people were questioned and at least 50 people were suspected of being in the Swedish ring, which police broke by carrying out raids on seven different locations. They were working on information supplied by the Save the children hotline, which is co-funded by the Safer Internet action plan. Further arrests were likely the police said.

The projects under the plan bring together Internet service providers, content providers, users, researchers and national authorities in an attempt to provide solutions for a safer Internet. They also aim to increase awareness of the opportunities and pitfalls associated with Internet use. Hotlines, such as the one which helped lead to the arrests in Sweden, have been promoted and funded.

Increased awareness of the activities involved in the action plan is planned through both its dedicated website (see URL below) and meetings, mailings and newsletters.

The action plan is presently looking to finance projects which can help in the filtering/rating sites and products. A call for tenders was launched in December 2000 (closing date is 31 May 2001) with the aim of making it easier for users such as teachers and parents to have a filtering or rating system which will help them to measure web content that may be viewed by pupils and children. Promotion of this system is also planned.

Data Source Provider: DG INFOSOC
Document Reference: Based on Commission information
Subject Index : Coordination, Cooperation; Social Aspects; Information
Processing, Information Systems; Information, Media
Contact Person:

For further information, please contact:

Richard Swetenham
DG Information Society
D-5 management of information and content
Safer Internet action plan
EUFO 1266
rue Alcide de Gasperi
L-2920
Luxembourg
Fax: +352-4301-34079
E-mail: Richard.swetenham@cec.eu.int
URL: http://www.saferinternet.org

Related News: 16078


 top

2. There's still time to submit proposals for the Descartes prize - Commission

Record Control Number: 16460

Date: 2001-03-16

Category: Programme implementation

General Information:

The European Commission has issued a reminder that its call for nominations for the Descartes prize remains open until 6 April 2001.

This prize rewards outstanding scientific and technological achievements resulting from European collaborative research. It is open to all fields of scientific endeavour including the social and economic sciences. The prize is not restricted to projects financed by the European Community RTD programmes. Up to a total of one million euro in prize money may be awarded in a given year.

There is still time to submit proposals as the award recognises research work that has already been undertaken.

Data Source Provider: European Commission, Research DG
Document Reference: Commission statement
Programme Acronym: FRAMEWORK 5C; HUMAN POTENTIAL
Subject Index : Information, Media
Contact Person:

Further information is available from:

URL: http://www.cordis.lu/improving/awards/home.htm

Related News: 15811

Programy Unii Europejskiej


 top

3. EU project investigates ways to wash water

Record Control Number: 16467

Date: 2001-03-19

Category: Programme implementation

General Information:

A prototype system capable of separating dangerous chemicals from industrial waste water may be feasible within the next three years thanks to a European research project funded by the European Commission's Fifth Framework programme (FP5).

The Renomem project aims to find a way of dealing with the problem of large quantities of waste water formed during industrial processes, which is often loaded with environmentally unfriendly salts. This is a common problem for many industries as diverse as food production and the preparation of aluminium to manufacture aircraft.

The Renomem consortium brings together partners from Finland, Germany, Italy and Israel who are investigating how to separate caustic molecules from water through a special new membrane for nanofiltration by reverse osmosis. 'The technology is unique because you can adjust the [membranes'] properties to required applications,' Moti Perry, one of the Israeli project partners told CORDIS News.

The project has already attracted the attention of a number of end-users in his country, he says, including Mekerot

- a major water supplier in Israel

- as well as the Israeli aircraft industry and Agfa Europe, who use aluminium plate for printing.

Launching such a project would have been possible without FP5, but much more difficult, says Mr Perry. ' The bonus of the network is that even in the lab phase you can comment.'

Data Source Provider: CORDIS News
Document Reference: CORDIS News interview
Programme Acronym: FRAMEWORK 5C; EESD
Subject Index : Waste Management; Environmental Protection

Wydarzenia, warsztaty, konferencje


 top

4. Promoting global transfer activities for renewable energies

Record Control Number : 16480

Date : 2001-03-20

Category : Event

General Information :

Berlin will host an international conference on the creation of an international agency for renewable energies (IRENA) from 8 to 10 June 2001.

The conference aims to highlight the present governmental and non-governmental initiatives for the transfer of renewable energy technologies, showing the most important fields for action and the most successful experiences, and will explain the need for an international agency for renewable energies (IRENA) .

The event is divided into the following sessions:

- the general needs and present activities for a global transfer of renewable energy technologies;

- experience of governmental and non-governmental organisations in capacity building for renewable energies;

- experiences of agencies and centres of excellence on capacity building renewable energies;

- education and training for renewable energies;

- demand side experiences from a commercial view;

- establishing financing services and structures for renewable energies.

The event is organised by the European association for renewable energies, Eurosolar.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Eurosolar
Document Reference : Event announcement
Subject Index Codes : Renewable Sources of Energy
Contact Person : Further information is available from:

EUROSOLAR e.V.,
Kaiser-Friedrich-Str. 11,
D-53113 Bonn
Fax +49-228361279/361213


 top

5. Conference to look at e-progress

Record Control Number : 16482

Date : 2001-03-20

Category : Event

General Information :

The economic, social, cultural and environmental consequences of e-mobility are the focus of the forthcoming e-mobility 2001 conference, taking place in Gothenburg on 31 May to 1 June.

Speakers will include Erkii Liikanen, European Commissioner for the Information society and enterprise, as well as Bjorn Rosengren, Swedish minister for industry, employment and communications. There will also be speeches of representatives from private sector firms and technology institutes.

At the end of the conference, the delegates will adopt a declaration which will be addressed to the European Union heads of State summit on the development of the information society and research policy.

It is also anticipated that the conference results will provide some input into the development of the European Union's next Framework programme.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Swedish presidency
Document Reference : Based on an event announcement
Subject Index Codes : Innovation, Technology Transfer, Scientific Research
Contact Person : For further information and registration, please consult the
following web address:

URL: http://www.e-mobility2001.org


 top

6. A career development conference for women scientists

Record Control Number : 16484

Date : 2001-03-20

Category : Event

General Information :

Oxford university is holding a free conference for academic scientists working in research, industry or academia on 23 July 2001. It aims to provide women scientists with information about career options in science which combine research and teaching with the opportunity to work in a university such as Oxford.

The conference aims to encourage and support anyone lecturing and looking for career enhancement, or considering making a move from research to teaching.

The conference will consist of a day-long seminar and optional evening event.

Places are limited and early booking essential, say the organisers.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Oxford University, UK.
Document Reference : Event announcement
Subject Index Codes : Social Aspects
Contact Person : Further information is available from:

E-mail: jenny.huxley@admin.ox.ac.uk
URL: http://www.admin.ox.ac.uk/athena.htm


 top

7. Car industry conference to promote technology transfer

Record Control Number : 16488

Date : 2001-03-21

Category : Event

General Information :

The 5th advanced Microsystems for automotive applications (AMAA) conference, organised by the Innovation relay centre, northern Germany will take place in Berlin, Germany on 21 and 22 May.

The annual AMAA is an international forum for representatives of the car industry and suppliers of electronic and Microsystems technology components. It offers a common platform for technology transfer by combining application-oriented conference papers with the presentation of technological innovations and integrated systems.

A welcome address will be made by Uwe Thomas, German Secretary of State of the Ministry of Education and Research. Industry representatives will give presentations on multimedia, interesting applications related to interfaces, media sensors and severe conditions and safety applications.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : VDI/VDE-IT
Document Reference : Based on an event announcement by VDI/VDE-IT
Subject Index Codes : Industrial Manufacture, Electronics, Microelectronics, Transport,
Coordination, Cooperation
Contact Person : For further information, please contact:
Sven Krueger, conference organiser
E-mail: Krueger@vdivde-it.de
or
Wolfgang Gessner, conference chairman
E-mail: gessner@vdivde-it.de


 top

8. Studying standards

Record Control Number : 16489

Date : 2001-03-21

Category : Event

General Information :

The European Commission's Enterprise Directorate-General will hold a workshop in Brussels on 9 and 10 April 2001 to review the initial findings of a study on the impact of standardisation.

The study aims to analyse, quantitatively and qualitatively, which aspects of the economy and of society have been affected by standards (such as external trade, innovation, health and safety of workers, protection of consumers and environment) .

The following sectors are included in the analysis: medical devices and medical informatics; aeronautics mechanical engineering including impact on health and safety) ; electronic commerce; software engineering; environment monitoring; quality; food hygiene and safety; and nanotechnology.

The event will provide an opportunity for participants in the study, which was launched in November 2000, to focus the study and detailed data collection and analysis on impact areas of interest to their sectors and concerns.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Enterprise Directorate-General
Document Reference : Event announcement
Subject Index Codes : Mathematics, Statistics
Contact Person : For further information, please contact:

E-mail: daniela.paparella@cec.eu.int
URL: http://www.standardsimpact.org/workshop.html


 top

9. Second transdisciplinary conference on principles and perspectives in regenerative medicine

Record Control Number : 16490

Date : 2001-03-21

Category : Event

General Information :

An international conference in the field of tissue engineering will be held on 9 and 10 October in Hanover, Germany, during the biotechnology fair 'Biotechnica 2001'.

The aim of the 'second transdisciplinary conference on principles and perspectives in regenerative medicine' is to promote an international exchange of experience in presenting the latest scientific developments in the field as well as promoting transfer of innovative research or technologies and cooperations between scientists and industry.

This year, the biennial conference will specifically focus on the scientific and technical aspects for the production of high value cells and tissues for medical engineering applications.

The many noted European and US scientists invited will discuss the actual limitations and advances of instrumentation and present their last research and technical developments for the creation in vitro of artificial tissues and organs.

The conference will last one and a half days during which three plenary sessions will be organised addressing the following main subjects:

- bioengineering challenges in tissue engineering;

- monitoring challenges in tissue engineering;

- industrial requirements for tissue engineering and socio-economic perspectives and ethical aspects.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Intospace GmbH
Document Reference : Event announcement
Subject Index Codes : Life Sciences
Contact Person : For further information, please contact:

Congress Secretariat
NATI Technologieagentur Niedersachsen GmbH
Mrs. Heike Ewering
Tel. +49 511 9357-1 20
Fax +49 511 9357-4 39
E-mail: regmed@nati.de
URL: http://www.regmed.de


 top

10. The 17th European photovoltaic solar energy conference and exhibition

Record Control Number : 16491

Date : 2001-03-21

Category : Event

General Information :

The 17th European photovoltaic solar energy conference and exhibition will be held in Munich, Germany, from 22 to 26 October 2001.

The programme will include: plenary lectures focusing on the state of the art in photovoltaics (PV) ; oral and poster presentations of specific research, development and demonstration projects, PV applications and market aspects; an exhibition of PV products and services; a PV industry forum; and scientific tours and a social programme.

Papers are invited on the following topics:

- fundamentals, novel devices and new materials;

- crystalline silicon solar cells;

- amorphous and microcrystalline silicon;

- CdTe, CIS and other (II-VI) ternary thin film cells;

- PV modules and components of PV systems;

- PV systems technology;

- space cells and systems;

- PV for developing countries;

- market deployment in utility grids.

The deadline for receipt of abstracts is 20 April 2001.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : European Commission, Joint Research Centre
Document Reference : Event announcement
Subject Index Codes : Renewable Sources of Energy
Contact Person : Further information is available from:

European Commission
Joint Research Centre
Dr Ewan Dunlop
PV 17
I-21020 Ispra (VA)
Italy
Tel. +39-0332-786398;
Fax +39-0332-789646
E-mail: pv.conf@jrc.it

Konkursy i oferty Unii Europejskiej


 top

11. Dioxins and other POPs in wastes and their potential to enter the food chain - stage II

Record Control Number: 16451

Date: 2001-03-15

Category: Tender

General Information:

The Environment Directorate-General is inviting tenders for the continuation of a study to evaluate the occurrence of PCDD/PCDF and POPs (persistent organic pesticides) in wastes and their potential to enter the food chain. This was a first evaluation of the current data situation concerning PCDD/Fs and other POPs in wastes and their mass fluxes into feeding stuff.

The objective of this study is to fill data gaps identified in the first study on the subject of reuse of contaminated waste in the feeding stuff production, by further research and data collection.

The study will develop a sampling programme and a sampling strategy to allow appropriate monitoring in that field. It will also provide an important part of the information that is needed to define the extent to which the elimination of certain contaminated wastes going into feeding stuff might reduce overall human daily intake of PCDD/Fs and other POPs.

Remarks:

The deadline for requesting tender documents is 11.4.2001.
The deadline for submitting tender documents is 26.4.2001.
Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the European
Communities at the reference below.

Data Source Provider: Official Journal of the European Communities
Document Reference: OJ No S 52 of 15.3.2001, p. 41.
Subject Index : Scientific Research; Life Sciences; Safety
Contact Person:

For further information, please contact:

European Commission
Environment Directorate-General
Mrs G Kent
DGENV-5 (markets Team)
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
Fax +32-2-2994449


 top

12. E-content call for proposals

Record Control Number: 16452

Date: 2001-03-15

Category: Tender

General Information:

A call for proposals for indirect actions under the programme to stimulate the development and use of European digital content on the global networks and to promote linguistic diversity in the information society (2001-2005), through the e-Content programme, has been announced.

Part one of the call is a fixed deadline (15 June, 5pm Luxembourg local time) call for demonstration projects.

Action line one: Improving access to and use of public sector information. Sub-lines: AL 1.2.1 (establishment of European digital data collections: demonstration projects)

Action line two: Enhancing content production in a multilingual and multicultural environment Sublines: AL 2.1.1 (fostering new partnerships and the adoption of multilingual and multicultural strategies: demonstration projects) AL2.2.1 (strengthening the linguistic infrastructure: improving the effectiveness of eContent customisation) AL2.2.3 (strengthening the linguistic infrastructure: addressing the skills gap)

Part two of the call is a continuous submission scheme and addresses definition phase projects and accompanying measures.

Action line one: Improving access to and use of public sector information. Sub-lines: AL 1.1.2 (experiments in concrete projects: definition phase projects and accompanying measures) AL 1.2.2 (establishment of European digital data collections: definition phase projects and accompanying measures)

Action line two: Enhancing content production in a multilingual and multicultural environment Sub-lines: AL 2.1.2 (fostering new partnerships and the adoption of multilingual and multicultural strategies: definition phase projects) AL 2.1.3 (fostering new partnerships and the adoption of multilingual and multicultural strategies: accompanying measures)

Action line three: Increasing dynamism in the digital content market. Sub-lines: AL 3.1.3 (bridging the gap between digital content industries and capital markets: accompanying measures) AL 3.4.1 (dissemination of results: accompanying measures)

Proposals may be submitted at anytime up to 16 December 2002 at 5pm (local Luxembourg time), by which time this call is expected to be extended further.

The indicative total budget for this call is 23 million euro of Community contribution.

Remarks:

Before contacting the Commission, proposers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the European
Communities at the reference below.

Data Source Provider: Official Journal of the European Communities
Document Reference: OJ No C 85 of 15.03.2001, p. 10
Subject Index : Information, Media; Information Processing, Information
Systems
Contact Person:

For further information, please contact:

European Commission
Directorate-General for the Information society
The eContent information desk
Jean Monnet Building, office EUFO 1179
Rue Alcide de Gasperi
L-2920 Luxembourg
E-mail: eContent@cec.eu.int
URL: http://www.cordis.lu/econtent
Fax: +352-4301-34959


 top

13. INCO programme calls for proposals for accompanying measures

Record Control Number: 16453

Date: 2001-03-15

Category: Tender

General Information:

The European Commission's Research Directorate-General is calling for proposals for accompanying measures within the programme confirming the international role of Community research' under the Fifth Framework programme.

Proposals are invited under a continuous submission scheme, which will be evaluated following the respective deadlines for receipt.

Proposals are invited for the following accompanying measures of INCO A1 and INCO A2 (conference participation support):

- A1: States in the phase of pre-accession to the European Union (deadlines 16.3.2001, 16.7.2001, 16.11.2001, 15.3.2002, 16.7.2002). Approximately 0.5 million euro is available for the overall period.

- A2: newly independent states and central and eastern European countries not in the pre-accession phase (deadlines: same as for the States in the phase of pre-accession to the European Union). Approximately 1.5 million euro is available for the overall period.

Proposals are invited for the following accompanying measures of INCO A3 and INCO A4, A5 and C1:

- A3: Mediterranean and partner countries deadlines: 16.3.2001, 16.7.2001, 16.11.2001, 15.3.2002, 16.7.2002. Approximately 1.3 million euro is available for the overall period.

- A4: Research for development (deadlines are the same as for the Mediterranean partner counties). Approximately 4.5 million euro is available for the overall period.

- A5: Emerging economies and industrialised countries (deadlines 18.6.2001, 16.10.2001, 18.2.2002 and 17.6.2002). Approximately 3 million euro is available for the overall period.

- A5: Multilateral research coordination

- poverty related diseases (Deadline 17.9.2001) Approximately 0.8 million euro is available.

- C1: Coordination with Member States

- poverty related diseases (deadline 15.6.2001). Approximately 1.1 million euro is available.

Remarks:

Before contacting the Commission, proposers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the European
Communities at the reference below.

Data Source Provider: Official Journal of the European Communities
Document Reference: OJ No C 85 of 15.3.2001, p. 12.
Programme Acronym: FRAMEWORK 4C; INCO
Subject Index : Coordination, Cooperation; Information, Media
Contact Person:

For information on the rules and how to prepare and submit proposals ins
given in the guide for proposers, which can be obtained, along with the
work programme and other information relating to this call, from the
European Commission at the following address:

European Commission
Research Directorate-General
Unit 06
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
E-mail: inco@cec.eu.int
URL: http://www.cordis.lu/inco2


 top

14. Confirming the international role of Community research

Record Control Number: 16454

Date: 2001-03-15

Category: Tender

General Information:

The European Commission has announced a call for proposals for indirect RTD actions under the specific programme for research, technological development and demonstration on 'confirming the international role of Community research' (1998 to 2002).

The call will operate under the fixed deadline procedure.

Those eligible to participate in indirect RTD actions under the specific programme are invited to submit proposals that address the following parts of the work programme:

COPERNICUS 2

- Balkan reintegration COPERNICUS 2 involves new independent states (NIS) and Central and East European countries (CEECs) not in the pre-accession phase: Albania, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Federal Republic of Yugoslavia, Former Yugoslav Republic of Macedonia.

Unless otherwise indicated, research will be undertaken mainly by means of shared cost actions.

- Environment and industry: specific regional problems: RTD leading to management systems and technologies aimed at the prevention and remediation of environmental problems specific to these countries and their regions, and at the improvement of the environmental standards of industrial activities and their usage of resources. Also, RTD leading to improved quality and reduced cost of process for services and products within regional industry. Particular attention will be paid to the closer involvement of local industry within research activity.

Environmental management for industrial metropolitan areas and areas adversely affected by the extraction of natural resources; aimed at the remediation/mitigation of pollution, the treatment of industrial and municipal waste and the use of recycled materials resulting from depuration sludge, biodepuration and (bio-) composting.

Development of environmentally benign and sustainable industrial technologies applicable to existing regional industry: minimisation of emissions, effective and secure use of raw materials and energy. Innovative product development leading to better use of existing industrial capacity and ultimately contributing to increased employment in the region.

- Health: specific regional problems RTD concerned with the specific diseases and health problems resulting from war and migration of refugees in the region.

Increased understanding of the post-conflict and post-trauma health problems, leading to development of more effective rehabilitation procedures and treatments.

Budget: 4.3 million euro Deadline 15.06.2001

INCO MED Mediterranean partner countries: Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon, Malta, Morocco, Palestine Authority, Syria, Tunisia, Turkey.

The objectives are those of the Euro-Mediterranean Partnership and target long range sustainable development around the Mediterranean Sea in the context of transboundary economic, environmental and socio-political problems. The approach is to concentrate on a set of five strategic areas: socio-economic modernisation, managing scarce regional water resources, preserving and using cultural heritage, promoting healthy societies and regional environmental sustainability. These areas of specific relevance to the region are not addressed under the thematic programmes of the fifth framework programme or under the research for development part of this programme and were selected through an extensive process of Euro-Mediterranean dialogue. Synergy and complementarity between this programme the thematic programmes and MEDA cooperation activities will be ensured.

- socio-economic modernisation This theme targets the development of socio-economic and transport policy reference in which the options for the economic development, the different transport policies, and the network of transport systems can be enhanced. A special attention can also be given to the role of transport in the economic sustainable integration of the Mediterranean region.

Specific objectives: Research on interoperability between the Mediterranean countries and between this region and the European countries, in view of identifying the regulatory obstacles and proposals for solutions

Decision support systems for the planning of infrastructures and traffic and introduction of methods and models for evaluating the impact of transport systems on socioeconomic activity and environment, enhancing the safety and efficiency of transport systems, targeting the cohesion of the various national transport systems and their management at regional level.

Methods and criteria for identifying and for evaluating the development of transport corridors and networks in the Mediterranean within the context of the extension of the Trans-European transport networks.

Thematic networks dedicated to the above topics will include transport research institutions, operators and authorities at the local and national levels.

- Preserving and using cultural heritage Language diversity in the Mediterranean area is and will remain in the foreseeable future a major challenge for information and communication systems. The renewal of the Euro-Mediterranean dialogue implies a better understanding of each other throughout the age groups from early school to higher education level and research institutes, thus the development of cost effective and user friendly methods and tools for cross-lingual information access, knowledge sharing and interpersonal communication.

The overall objective is to turn 'language diversity' into a priority subject for Euro-Med multidisciplinary research. This research conducted in close cooperation with the IST specific programme can only target specific Mediterranean aspects that could not be undertaken under this programme. This research should combine and integrate from a multilingual and cross-cultural perspective continuing efforts in areas such as basic and value-added communications, business processes and electronic commerce, education and training, cultural heritage and electronic publishing. These objectives will target the promotion and application of new approaches, standards and tools and may include where appropriate the adaptation of existing methods and techniques to Euro-Med languages.

Specific objectives: The understanding of users' requirements from systems for multilingual information handling and the development of cross-lingual systems for digital information access, delivery and management over global networks.

The improvement of multimedia linguistic interoperability between European and Semitic languages; cross-lingual/cross-cultural authoring and localisation of multimedia content.

Annotated repositories of written and spoken language data, including recording, preservation, conservation and archival work on materials relevant to the study of dialects and oral culture.

- Promoting healthy societies Research will address the new epidemiological and socio-economic reality, which is emerging in the Mediterranean area. It will target strategies to alleviate the burden of disease on society and support economic activity.

Specific objectives: Research on epidemiological transition and its consequences on health planning and sector development and on health of migrants and health of vulnerable groups.

Research on regionally specific preventative, biological and clinical aspects of important metabolic and genetic congenital disorders and research on trauma rehabilitation.

Research in support of regional infectious disease surveillance and control in line with EU-Mediterranean collaboration activities in these domains.

- Regional environmental sustainability The aim is to develop a participatory strategic approach to planning and management of coastal areas in order to maximise their long term contribution to socio-economic diversification and sustainable regional development.

Coastal areas are subject to an increasing diversity of demands for new opportunities to diversify local and national economies: coastal fisheries, aquaculture, windforms, tourism, seizure etc. The economic imbalance between coastal and inside regions should be taken into account.

Specific objectives: Development of early warning tools and decision support systems on the equilibrium between the coastal areas' resources and inland regions

Research activities on coastal typology, monitoring and dynamics of Mediterranean countries with particular interest for estuaries and marine ecosystem protection.

Scientific research on hydromorphology, models and data collection, identifying indicators and technologies for coastal dynamics in particular for flooding, erosion or sand stabilisation.

Long-term research measuring the sustainable development in coastal areas, the impact of human activities, in particular on water quality and availability, and identifying potential users and beneficiaries.

Deadline: 17.09.2001 Budget: 29.5 million euro

INCO-DEV Africa, Caribbean, Pacific, Asia, Latin America, Gulf countries; Mediterranean partner countries and Balkan countries.

The objectives of the programme are to undertake research to tackle the challenges posed to developing countries; to mobilise the strengths, expertise and resources of the European scientific community jointly with developing country research teams and to use RTD cooperation to support Community development cooperation policy in line with current strategy.

For research on these issues to be successful, the nature of the research intervention needs to be correctly matched to the nature of the problem to be tackled. Therefore, the programme favours inter and multidisciplinary approaches in research proposals. In order to achieve this, the programme envisages an integrated scheme consisting of the levels of research: policy research to determine the conditions for sustainable development, including gender issues, involving the State, market forces and civil society; systems research on complex issues involving many interacting components, such as rehabilitation and management of renewable natural resources or health care; and research on specific scientific and technological problems to generate tools for sustainable development, which can be used in a particular context of system management or policy development.

This three-level scheme creates unity in the programme since it can be applied to research independently of the thematic areas and also to cross-sectoral subjects. In the design of the programme, due importance is given to research on individual scientific or technological problems on a sectoral basis. However, it is recognised that the policy and systems backgrounds to these problems need to be examined on a broader front. The approach thus also includes a process of thematic concentration, with policy research covering strategic sectors and representing the broadest thematic range, systems research narrowing to natural capital and the human environment, including health and tools research focussing on specific key items.

In order to guarantee quality, the programme will employ the same practical methods of operation as adopted by the FP5 thematic programmes. Developing country partnerships will be constructed on a regional basis. The programme will thus extend the scope of Community RTD to other geographical regions. Moreover, the programme will strengthen and add value to ongoing research, reduce isolation of developing country scientists, enable these to work at an international level while based in their own institutions and provide training opportunities. The programme will complement Community development cooperation policy and therefore will not include technical assistance or other methods of operation characteristic of development aid.

The priorities are continuously focused, on a regional basis, following dialogue with developing countries. Research proposals should give a high profile to training and information dissemination activities and address the coordination needs with existing North-South partnerships and investments committed by Member States and associated countries.

- Policy research on the conditions for sustainable development All regions except Mediterranean and Balkan partner countries. Priority to concerted actions and thematic networks.

Research will aim to identify the socio-economic and policy conditions and the corresponding implementation measures that favour progress in sustainable development. It will apply to public policy issues and will involve the State, market forces and civil society. Some issues will be of broad application whilst other will be specific to a particular geographical region, ecosystem or technology application. The direct outcome will be policy options, which may be used by decision-makers to direct and influence policies.

Research proposals should lead to a set of options which, without being prescriptive, will provide clear indications for decision-makers about the likely consequences of pursuing different courses of action in terms of societal objectives, such as economic growth, equitability, environmental sustainability etc. It is highly desirable that proposals should integrate partnerships of researchers with decision-makers in order to capitalise on each other's competence and viewpoint, as well as to facilitate the adoption of research results.

Priorities for 2001 are: Making the most of research: RTD in the global knowledge society Promoting sustainable settlement patterns: planning, organisation, employment and rural-urban interactions.

- Systems research on natural capital and the human environment, including health All regions except Mediterranean and Balkan partner countries.

Following from the broader analysis of policy options, this activity deals with a practical approach to systems, emphasising the relationship between human activity and the environment.

Priorities for 2001 are limited to: Health systems Rural urban interface sustainability in water management, land use and sanitary risk.

- Tools for sustainable development Mediterranean partner countries and Balkan countries, although proposals should check eligibility as not all countries are eligible for all areas.

Research activities at this level focus on individual technological steps, which might be of direct application or which might need combining into more complex technological packages for their exploitation. In either case research should be targeted directly at significant problems, which have been identified in the context of policy or of potential application in a particular system. Proposals which involve a multidisciplinary approach are strongly encouraged.

Tools for health improvement: proposals should aim at control and case management of the major diseases linked to poverty. While the focus of the call is on malaria, tuberculosis and HIV/AIDS, other major gastro-intestinal, respiratory and victor-borne infections will be considered if their causative links to poverty in the region of research are clearly demonstrated.

Priorities for 2001 are: Evaluation of new vaccines and drugs for treatment and prevention Evaluation of new drug combinations and immuno-therapy Evaluation of other interventions based on new understandings of vector biology and disease physiopathology.

Projects should address those issues in the fields of biological, epidemiological, clinical and social sciences as well as ethics with a view to enable researchers and research institutions in developing countries to organise and conduct population trials. Operational research projects addressing ways to improve delivery of interventions are eligible for funding under thematic network schemes.

Market-oriented products and services in agro-food: The theme concentrates on the following issues, which should be tackled on a processing chain basis, including information systems on markets:

Processing technologies mainly targeting SMEs for adding value, increasing transportability to markets, lengthening shelf-life, total quality assurance or labelling. Development of risk assessment methods for new technologies considering consumer health and environment. Developing appropriate quality standards, hygienic and aesthetic, according to the handling and processing methods used.

Safe and efficient water management. Priorities are the development of: Viable technologies for treatment of waste water from urban and rural settlements and from processing agricultural products to promote hygiene and to permit adequate reuse. Techniques for monitoring, analysing dynamics and assessing impact on watersheds of water pollutants of urban, agricultural, geological or mining origin.

Deadline: 17.09.2001 Budget: 68.5 million euro

When submitting a proposal for an RTD project or a concerted action, proposers may include an application for a 'Bursary for young researcher from developing countries'.

Remarks:

The deadline for requesting tender documents is 11.4.2001.
The deadline for submitting tender documents is 26.4.2001.
Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the European
Communities at the reference below.

Data Source Provider: Official Journal of the European Communities
Document Reference: OJ No C 85 of 15.03.2001, p.16
Subject Index : Scientific Research; Coordination, Cooperation
Contact Person:

For further information, please contact:

European Commission
Directorate-General Research - Unit 6
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
E-mail: inco@cec.eu.int


 top

15. An information dissemination strategy for DG Environment

Record Control Number: 16461

Date: 2001-03-16

Category: Tender

General Information:

In order to reach a wider and more relevant target audience for its publications and information actions, in the Member States as well as the candidate countries, the Environment Directorate-General's communication and civil society unit will shortly call for tenders for a revised information dissemination strategy. In particular, it is seeking new focus groups and networks, for example in education and among organisations relevant for gender mainstreaming.

The contractors tasks will be to organise a general coherent dissemination strategy for its publications, which includes researching new target groups, updating addresses, evaluating existing mailing lists, conducting a publications quality survey and finding target groups for specific publications.

Remarks:

The call for tenders should be published in March 2001, according to the
Commission.
Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the European
Communities at the reference below.

Data Source Provider: Official Journal of the European Communities
Document Reference: OJ No S 53 of 16.3.2001, p. 47.
Subject Index : Environmental Protection; Information, Media


 top

16. Coordinating NGO participation in environmental standards

Record Control Number: 16462

Date: 2001-03-16

Category: Tender

General Information:

This April, the Environment Directorate-General plans to launch a call for tenders for a European coordinating structure for the participation of environmental non-governmental organisation (NGOs) in the European standardisation process in order to green European standards in a comprehensive and systematic manner.

Remarks:

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the European
Communities at the reference below.

Data Source Provider: Official Journal of the European Communities
Document Reference: OJ No S 51 of 14.3.2001, p. 49.
Subject Index : Environmental Protection; Standards


 top

17. Electronic transaction systems for administering the life cycle of publicly funded research projects

Record Control Number: 16464

Date: 2001-03-16

Category: Tender

General Information:

The Information Society Directorate-General is inviting tenders for a study on electronic transaction systems for administering the life cycle of publicly funded research projects.

This should provide input to the definition of a strategy and concrete actions for future electronic services and tools to support the complete life cycle of publicly funded research projects.

The study will cover the: elicitation of Fifth Framework programme (FP5) user needs in the field of electronic transactions, the analysis of best practices today, and comparison of solutions in FP5 with other programmes (in Europe, the USA and Canada); assessment of the impact of new technologies, standards legislation and political initiatives (eEurope, European Research Area, e-Commission) , and in particular, the implementation of standard data formats for exchange of research projects data; forecast of future trends in electronic services.

The full specification of the scope of the study, the main tasks and the reporting requirements are included in the tender documentation, which can be requested from the address below.

Remarks:

The deadline for requesting tender documents is 5.4.2001.
The deadline for submitting tender documents is 16.5.2001.
Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the European
Communities at the reference below.

Data Source Provider: Official Journal of the European Communities
Document Reference: OJ No S 53 of 16.3.2001, p. 49.
Subject Index : Information Processing, Information Systems
Contact Person:

For further information, please contact:

European Commission
Information Society Directorate-General
Directorate F
Mr Massimo Luciolli
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
Fax +32-2-2963689


 top

18. Telecommunications and competition expert required

The Competition Directorate-General requires technical and legal services from an in-house expert in its telecommunications and postal unit.

This unit deals with sector enquiries regarding leased lines, mobile roaming and local loop unbundling. As well as ex officio cases and development and monitoring of quasi-legislative measures as a follow up to the sector inquiries.

In 1999, the Commission adopted a formal decision pursuant to Article 12 of regulation 17 opening formal inquiries into three specific topics which are relevant to the telecommunications area:

(1) the availability of and conditions of access to leased lines; (2) the arrangements between mobile communications operators in the European Union which make it possible for an end-user to use their mobile handset outside the home territory of his habitual network operator (so-called roaming); (3) their unbundling of the last mile of the incumbent telecom operator's network, i.e. the line leading to the final subscriber for the benefit of new entrants to the liberalised telecommunications market.

These three inquiries are still ongoing albeit in different stages of advancement. The work involved in the inquiries includes analysis of the massive amount of data collected, coordination with Member States' competition and regulatory authorities and general follow up of the investigative phase, including (public) hearings, ex officio procedures and possible quasi legislative measures. These tasks necessitate the assistance for the responsible unit, of an expert both in competition law and the telecommunications sector. The nature of the work requires the physical presence of the expert within DG competition's premises.

Remarks:

The deadline for requesting tender documents is 28.3.2001.
The deadline for submitting tender documents is 9.4.2001
Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the European
Communities at the reference below.

Data Source Provider: Official Journal of the European Communities
Document Reference: OJ No S 51 of 14.3.2001, p. 51.
Subject Index : Information Processing, Information Systems
Contact Person:

For further information, please contact:

European Commission
Directorate-General Competition
Information Society coordination unit
DG COMP/C1
Mr Pierre Buigues
Head of Division
J70-2/271
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
Fax +32-22969819
E-mail: Pierre.Buigues@cec.eu.int


 top

19. Take action against pollution-related diseases

Record Control Number : 16481

Date : 2001-03-20

Category : Tender

General Information :

The European Commission is calling for proposals under its programme for action on pollution-related diseases in the context of the framework for action in the field of public health.

The programme covers a period of three years with an annual budget of 1.3 million euro. The actions fall into the following categories:

- Actions to improve information on pollution related diseases: aimed to contribute towards a better understanding of the role of pollutants in the causation and aggravation of diseases in the community.

- Actions to improve knowledge and understanding of the assessment and management of pollution-related diseases: aimed to improve the level of knowledge and understanding of the assessment and management of pollution related health risks.

The Commission's purpose in issuing this call for proposals is to attract proposals for projects from bodies active in the areas concerned.

The reference basis for the selection of projects will be an annual work programme. Selected proposals will receive Community funding on a cost-sharing basis.

Text :

Remarks :
The deadline for submitting proposals is 31.7.2001.

Before contacting the Commission, proposers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No C 87 of 17.3.2001, p. 22.
Subject Index Codes : Medicine, Health, Environmental Protection
Contact Person : Details of the criteria for selection and priority objectives of
this call are set out in the official call text at the reference
below.

For further information, please contact:

European Commission
Pollution-related diseases programme
DG SANCO/G/2
Bâtiment Euroform
L-2920 Luxembourg


 top

20. Commission seeks scientific and technical assistance on emissions from machinery

Record Control Number : 16492

Date : 2001-03-21

Category : Tender

General Information :

The European Commission's Environment DG has issued an invitation to tender for a framework contract for scientific and technical assistance in relation to emissions from non-road mobile machinery. The tendering process will be conducted as an open procedure.

The contract is to provide independent, impartial and punctual scientific and technical advice in the field of air pollution and non-road mobile machinery, particularly issues linked directly or indirectly to the further development of Directive 97/68/EC. The successful tenderer will also carry out analysis concerning scientific and technical issues related to the future amendments of Directive 97/68/EC and report to the Commission. The contractors must also participate in international discussions, including the relevant ISO work and prepare briefings, position papers and slides for the meetings of the Commission's working group on non-road machinery.

The contract will last 12 months from the date of signature, and is renewable once.

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents is 25.04.2001.
The deadline for submitting tender documents is 10.05.2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 55 of 20.03.2001, p.56
Subject Index Codes : Environmental Protection, Industrial Manufacture, Scientific Research
Contact Person : For further information, please contact:

Mrs Gail Kent
European Commission
Directorate-General Environment
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
Fax +32-2-299 44 49

For administrative and financial matters, telephone: +32 2 296 00
08
For technical matters, telephone: +32 2 295 29 06


 top

21. Study on television without frontiers implementation

Record Control Number : 16493

Date : 2001-03-21

Category : Tender

General Information :

The European Commission's Education and Culture DG has given prior information of a call to tender for studies related to the directive on television without frontiers.

The study will focus on the implementation of regulations on television advertising, sponsorship and teleshopping, and will be carried out through the surveillance and monitoring of the television channels.

A budget of 1million euro is foreseen for the project.

Text :

Remarks :
The estimated date for initiating the open procedure is 01.06.2001

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 55 of 20.03.2001, p.53
Subject Index Codes : Information, Media, Evaluation


 top

Stronę przygotował Piotr Sadłowski