Strona główna  Strona nowości


CORDIS - Nowości
12.04.2001

Polityka Unii Europejskiej, wiadomości ogólne

1. BSE risk assessed in non-Member States

Naukowy Komitet Kierowniczy opublikował swoją opinię na temat geograficznego ryzyka występowania BSE w trzynastu krajach nie należących do Unii Europejskiej, w tym Polski.

Programy Unii Europejskiej

2. ERMS: The ultimate beachcombers' guide for experts

Naukowcy pracujący nad projektem europejskiego rejestru gatunków morskich ogłosili udaną kompilację imponującej listy 29 713 gatunków - znacząco więcej niż się początkowo spodziewali. Zespół donosi, że lista ta może teraz być użyta do stymulacji rewizji grup gatunków i być punktem wyjściowym do rewizji i rozszerzenia przyszłych list.

Wydarzenia, warsztaty, konferencje

3. GoDigital kicks off in Brussels, 6 April 2001

Półdniowe wydarzenie 6 kwietnia rozpocznie Europejską inicjatywę GoDigital i poinformuje wszystkich biorących udział o wsparciu Unii dla e-biznesu podjętego przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Komisja liczy na wsparcie Krajów Członkowskich, władz regionalnych, wspólnoty biznesowej i innych którzy mogą przekazywać informacje, z zamiarem wykorzystywania synergii pomiędzy planem implementacjii GoDigital i istniejącymi inicjatywami na narodowym, regionalnym i lokalnym stopniu.

4. ESC holds hearing on creating a sustainable EU

Europejski Komitet Ekonomiczny i Społeczny będzie organizatorem publicznego odczytu na temat kształtowania strategii dla zrównoważonej Unii Europejskiej, który odbedzie się w Brukseli 26 i 27 kwietnia.

5. Intellectual property rights seminar

Biuro Pomocy ds. Intelektualnych Praw Własności organizuje w Brukseli 19 kwietnia seminarium ze wstępem wolnym, na temat wyników w dziedzinie Itelektualnych Praw Własności w projektach fundowanych przez Unię Europejską oraz w dziedzinie finansowania innowacji. Wydarzenie jest skierowane do Unijnej społeczności badań i rozwoju technologicznego.

6. Paris hosts the third world symposium on information technologies

Trzecie Światowe Sympozjum Technologii Informacyjnych na temat: 'Ryzyko strategiczne ekonomii sieciowej', odbędzie się w Paryżu od 4 do 6 kwietnia.

7. International conference on mass and charge transport in inorganic materials -proceedings available

Są dostępne sprawozdania z pierwszej międzynarodowej konferencji transportu ładunków i dużch mas materiałów nieorganicznych.

8. Best practices of science-based technology transfer

Stowarzyszenie europejskich profesjonalistów nauki i transferu technologii jest gospodarzem swojej drugiej corocznej konferencji 31 maja i 1 czerwca w Monachium.

9. Renewable energy forum

Konferencja 'Bayern Regenerativ 2001' poświęcona odnawialnym źródłom energii odbędzie się od 22-go do 24-go czerwca w Augsburgu,w Niemczech.

Konkursy i oferty Unii Europejskiej

10. ECSC technical coal research programme invites proposals

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania ofert projektów na 2002 ECSC - program technicznych badań węgla, w dziedzinach inżynierii górnictwa i utylizacji węgla.

11. Community cooperation against marine pollution

Został otwarty konkurs w dziedzinie Wspólnotowej kooperacji przeciw przypadkowym lub umyślnym zanieczyszczeniom morza.

12. Employment and Social Affairs DG - notification of 2001 calls

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia i spraw socjalnych wydał wcześniejsze zawiadomienie o konkursie na różne typy zaopatrzenia publicznego.

13. Improving the human research potential and the socio-economic knowledge base

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na pośrednie akcje w konkretnym programie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji na temat Poprawa ludzkiego potencjału badawczego i bazy wiedzy socio-ekonomicznej zwiększającej publiczną świadomość nauki i technologii, w Piątym Programie Ramowym.

14. Corrigendum - promotion of innovation and SME participation call

Komisja Europejska ogłosiła korektę dotyczącą konkursów od kwietnia 1999 na akcje w konkretnym programie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji na temat 'promocja innowacji i zachęcenia do udziału małych i średnich przedsiębiorstw'

15. Benchmarking fiscal measures for investment in R&D

Komisja Europejska wkrótce ogłosi konkurs na kontrakt na porównanie miar podatkowych na inwestycję w badaniach i rozwoju oraz na założenie związanego z tym iternetowego systemu informacyjnego.

16. Environmental requirements in the European standardisation process

Zarząd Główny ds. Środowiska wzywa do składania ofert na kontrakt skupiający się na integracji wymagań środowiskowych w Europejskim procesie standaryzacyjnym.

17. Opportunity to assess MEDIA II

W drugim kwartale tego roku zostanie ogłoszony konkurs na studium na oszacowanie programu MEDEA II. Zarząd Główny ds. Edukacji i kultury ocenia, że zamierzona całkowita kwota kontraktu będzie wynosić pomiędzy 200 000 a 260 000 euro.

Polityka Unii Europejskiej, wiadomości ogólne


 top

1. BSE risk assessed in non-Member States

Record Control Number : 16593

Date : 2001-04-09

Category : General policy

General Information :

The Scientific Steering Committee (SSC) has published its opinion on the geographical risk of bovine spongiform encephalopathy (BSE) in 13 non-EU countries.

Countries were divided into three groups, according to the likelihood of their cattle having been infected with the BSE agent.

The Committee concluded that it is highly unlikely that cattle infected with the BSE agent are present in domestic herds in Brazil and Singapore. They found it is unlikely but not excluded in the herds of India, Pakistan, Colombia and Mauritius and that BSE is likely to be present in the cattle herds of Albania, Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland and the Slovak Republic.

The Committee noted that all Eastern, Central and Southern European countries examined have imported significant amounts of live cattle and meant-and-bone-meal (MBM) from EU countries where the presence of BSE has since been confirmed. It is therefore regarded as likely that their cattle herds were exposed to potentially BSE-contaminated feed and subsequently infected.

The SSC highlighted that many of these countries have made significant improvements in their risk management over the past few months, but it will take time before such measures will result in an actual reduction of the risk level.

Assessments of another series of third countries is ongoing and assessments are expected to be announced at the SSC meeting on 11 May. Around 20 countries which are authorised to export meat or meat products to the EU have thus far failed to submit a dossier for assessment. All such countries will be required to remove specific risk materials from their exports to the EU.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Rapid
Document Reference : Based on DN: IP/01/490
Subject Index Codes : Agriculture, Food, Medicine, Health, Safety
Contact Person : The full text of the opinions will soon be available at the
following web address:
URL: http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ssc/outcome_en.html

Programy Unii Europejskiej


 top

2. ERMS: The ultimate beachcombers' guide for experts

Record Control Number : 16582

Date : 2001-04-06

Category : Result

General Information :

Researchers working on the European register of marine species (ERMS) project have announced the successful compilation of an impressive list of 29,713 species

- significantly more than they had originally hoped. The list can now be used to stimulate revisions of species groups and provide a starting point for revising and expanding future lists, the team reports.

The register has been compiled over two years, funded as a concerted action project under the European Union's MAST research programme. Its goal has been to identify gaps in knowledge of marine species, the breadth of coverage of identification guides, availability of taxonomists, and problems with collections of marine species.

The resulting ERMS includes a list of marine species in Europe, a bibliography of marine species identification guides, a survey of species identification and taxonomic expertise, and a survey of the state of marine species collections in Europe.

The review of 842 identification guides revealed that more guides detail species in the northern European seas than in the south, even though there is more diversity in southern waters. It also found that only 'adequate' identification guides were available for fish in all of Europe's seas. The researchers believe this highlights a need for new guides for species rich but smaller sized taxa (groups of species) .

The ERMS experts database now includes some 600 experts in marine identification and the team has secured fresh funding from the EU to develop its network of expertise. One aspect of this part of the research which the researchers remarked on in particular is that there is no direct correlation between the number of experts of a particular taxon and the number of species in that taxon 'It was evident that some taxa with thousands of species have relatively few taxonomists,' they report.

In addition, the ERMS survey of collections of marine species in Europe revealed that more funding is essential if knowledge on and availability of collections is to be published on the Internet. A survey of the characteristics of some 80 collections, including their size and geographic scope revealed a common problem of insufficient resources to maintain collections as curators wished, reports the ERMS team.

In order to address the issue of ownership and long-term management of the plethora of data from the ERMS project (some 23 organisations in ten EU Member States and over 170 scientists from 18 countries participated) , the contributors have set up a new scientific society of which they are all automatically members for life. The 'society for the management of European biodiversity data' will be run by an elected council. ERMS hopes the organisation may help solve problems associated with managing species databases when the availability of experts is unpredictable.

'The ERMS project has produced the first ever checklist of marine species in Europe, yet more species remain to be discovered,' say the researchers. '[...] It is apparent that there is insufficient expertise in several species-rich taxa, indeed the same taxa where new species are predicted to be discovered. Future funding should prioritise research on the species rich, under-studied taxa so as to produce a more comprehensive set of marine species identification guides for European marine research and management. The ERMS checklist should also be updated and expanded to cover gaps in coverage of some taxa and provide more information, especially on species names and distribution.'

Text :

Remarks :

Data Source Provider : European Commission
Document Reference : ERMS results
Programme Acronym : MAST 4
Subject Index Codes : Earth Sciences, Resources of the Sea, Fisheries, Scientific
Research, Information, Media
Contact Person : Further information is available from the European Register of
marine services website:

URL: http://www.erms.biol.soton.ac.uk/

Wydarzenia, warsztaty, konferencje


 top

3. GoDigital kicks off in Brussels, 6 April 2001

Record Control Number : 16580

Date : 2001-04-05

Category : Event

General Information :

A half-day event on 6 April will launch the European Commission's GoDigital initiative and inform all stakeholders about EU support for e-business take-up by small and medium sized enterprises (SMEs) . The Commission hopes for support from the Member States, regional authorities, the business community and other information multipliers, with a view to exploiting synergies between the GoDigital implementation plan and existing initiatives at national, regional and local levels.

GoDigital aims to encourage SMEs to use the Internet in their business. It is a coordinated effort to ensure the overall consistency of various policies and actions to help SMEs go digital at European, national, regional and local levels, and to learn from practical experience with diverse strategies and support mechanisms, explains the Commission.

A Commission communication on the GoDigital initiative, which is part of the European Commission's wider eEurope initiative, is expected in the next month.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : European Commission
Document Reference : DN:IP/01/506
Subject Index Codes : Information Processing, Information Systems, Economic Aspects,
Information, Media, Policies
Contact Person : Further details are available from:

E-mail: infso-godigital@cec.eu.int

and

URL: http://europa.eu.int/ISPO/ecommerce/godigital/Welcome.html


 top

4. ESC holds hearing on creating a sustainable EU

Record Control Number : 16585

Date : 2001-04-06

Category : Event

General Information :

The European Economic and Social Committee (ESC) will hold a joint public hearing on shaping the strategy for a sustainable European Union in Brussels on 26 and 27 April.

The hearing will provide an opportunity for stakeholders and public authorities to express their views on the Commission's consultation paper on the EU strategy on sustainable development, published on 27 March, and contribute to shaping the Commission's final proposal.

One session will focus on three priority themes from the paper: public health, management of natural resources and ageing, and another on climate change and clean energy, poverty and social exclusion, mobility, land use and territorial development.

High level representatives from the Commission and the Swedish Presidency are will speak at the event.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Economic and Social Committee
Document Reference : Based on an event announcement by the ESC
Subject Index Codes : Environmental Protection, Social Aspects
Contact Person : For further information, please visit:

URL: http://www.ces.eu.int/en/acs/fr_acs_events.htm


 top

5. Intellectual property rights seminar

Record Control Number : 16586

Date : 2001-04-06

Category : Event

General Information :

The Intellectual Property Rights (IPR) helpdesk is holding a free seminar in Brussels on 19 April on IPR issues in EU-funded research projects and the financing of innovation. The event is targeted at the EU's research and technological development community.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Intellectual Property Rights Helpdesk
Document Reference : Event announcement
Subject Index Codes : Economic Aspects, Innovation, Technology Transfer
Contact Person : To reserve a place at the event:

E-mail: edu@ipr-helpdesk.org

For more information, please see:

URL: http://www.ipr-helpdesk.org/seminars


 top

6. Paris hosts the third world symposium on information technologies

Record Control Number : 16590

Date : 2001-04-06

Category : Event

General Information :

The third World symposium of information technologies will be held in Paris from 4 to 6 April 2001, on the subject: 'the strategic stakes of the net economy'.

The event is supported by UNESCO and the European Commission and aims:

- to create a crossroads of reflection, initiatives and actions on information technologies;

- to contribute to the consideration of the international cultural variety, which cannot adapt to a unique model;

- to offer a forum for meetings, exchange of experiences, and upgrading knowledge concerning the fast progress of technologies;

- to allow small and medium sized companies to find business partners;

- to assist developing countries' integration into the World market through information technologies;

- to bring together all those who in their concerns, research and action, are trying to shape the process of globalisation so that it puts people at the centre of the economy, and science and technology.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Futuring the world society
Document Reference : Event announcement
Subject Index Codes : Information Processing, Information Systems, Economic Aspects
Contact Person : Further information is available from:

FWS: Futuring the world society


URL: http://www.fwsymposium.org


 top

7. International conference on mass and charge transport in inorganic materials -proceedings available

Record Control Number : 16598

Date : 2001-04-09

Category : Publication

General Information :

Proceedings from the first international conference on mass and charge transport in inorganic materials are now available.

The conference, held in Venice from 28 May to 2 June 2000, attracted over 200 contributions from experts from more than 30 countries and addressed the latest developments in the understanding of fundamentals of mass and charge transport in inorganic materials as well as in the role played by transport phenomena in several aspects of materials processing and application engineering.

The two volume conference proceedings collect most of the papers presented. Volume one includes fundamental matters related to mass and charge transport mechanisms. Volume two explains the role of transport in materials reactivity, synthesis, processing, microstructure and property development, and offers examples of application of transport studies to industrial devices.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : TECHNA Srl
Document Reference : TECHNA Srl release
Subject Index Codes : Information, Media, Scientific Research
Contact Person : Copies of this publication (price 420 euro) are available from:

TECHNA Srl
P.O. Box 174
48018 Faenza
Italy
Fax +39-0546664138


 top

8. Best practices of science-based technology transfer

Record Control Number : 16607

Date : 2001-04-10

Category : Event

General Information :

The Association of European science and technology transfer professionals (ASTP) hosts its second annual conference on 31 May and 1 June 2001 in Munich, Germany, dubbed 'Best practices of science-based technology transfer is 'facing the facts''.

Plenary and parallel sessions led by experienced speakers will cover a wide range of subjects including a recent ASTP survey on facts and figures of European technology transfer. The European Commission will be represented by Mr Schmiemann, a principal administrator in the Enterprise Directorate-General's innovation policy unit.

Key themes of the event are:

- Technology transfer in different European countries as well as in the USA;

- Surveying technology transfer in Europe and the USA;

- Perspectives of university seed

- & venture capital funds;

- Supra university techtransfer;

- Valuation of technology: ICT and bio-technology;

- University patent law: comparisons and differences within Europe;

- Strategic alliances with universities;

- Internal organisation of university technology transfer;

- Social program, including a visit to the so called 'Bavaria Valley';

The event hopes to attract around 150 people related to technology transfer within Europe and Israel.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : ASTP
Document Reference : Event announcement
Subject Index Codes : Innovation, Technology Transfer
Contact Person : For further information please contact:

ASTP
Koninginnegracht 22
2514 AB Den Haag
The Netherlands
Tel: +31-70-392 63 74
Fax: +31-70-392 63 75
E-mail: secretary@astp.net
URL: http://www.astp.net
URL: http://www.science-alliance.nl


 top

9. Renewable energy forum

Record Control Number : 16617

Date : 2001-04-11

Category : Event

General Information :

The 'Bayern Regenerativ 2001' conference on renewable energy will take place on 22 to 24 June 2001 in Augsburg, Germany.

More than 150 exhibitors and 5000 visitors are expected at the event, which will focus on themes such as biogas, fuel cells, clean energy, geothermal applications, energy management and maintenance, the public sector and renewable energies, solar marketing and water and wind energy.

Representatives from several Bavarian State ministries will be attending the event.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Erneuerbare Energien
Document Reference : Based on an event announcement by the event organisers
Subject Index Codes : Renewable Sources of Energy, Energy Saving
Contact Person : For further information, please consult the following web address:
URL: http://www.energie-server.de

or
Tel: +49-71-2130160
Fax: +49-71-213016100
E-mail: redaction@energie-server.de

Konkursy i oferty Unii Europejskiej


 top

10. ECSC technical coal research programme invites proposals

Record Control Number : 16581

Date : 2001-04-05

Category : Tender

General Information :

The European Commission has published an invitation to submit project proposals for the2002 ECSC technical coal research programme in the fields of mining engineering and coal utilisation

The programme's aims, described in the medium-term guidelines for technical coal research, include provisions to fund projects in the field of mining engineering and coal utilisation. The normal level of funding is up to 60 per cent of the estimated eligible costs of the projects selected for support.

Applications for financial aid are invited for projects in the fields described in the guidelines. Projects in these fields must be presented and carried out jointly by independent legal entities from at least two Member States. Projects which do not involve at least two Member States are not eligible. Proposals which also involve organisations from the candidate countries can be considered although such organisations cannot receive direct funding from the European Coal and Steel Community. Research proposals concerning the coking and briquetting of lignite are eligible for support. Proposals related to other aspects of lignite technology can be taken into consideration if they are of interest for hard coal as well.

Particular importance is attached to project proposals relating to the reduction of the cost and environmental impact of coal-mining and coal utilisation and to health, safety and working conditions in relation to technological developments in those fields.

In the interests of the coal research programme, the Commission will give preference to proposals for large, coherent and well-integrated projects for which aid of at least 1 million euro is requested.

Text :

Remarks :
The deadline for submitting proposals is 15 June 2001 at midday
(CET) .

Before contacting the Commission, proposers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No C 102 of 31.3.2001, 12.
Programme Acronym : ECSC-COALRES 7C
Subject Index Codes : Scientific Research
Contact Person : The method of application is laid down in an information package
which can be obtained from:

URL: http://cordis.lu/ecsc-coal/home.html


 top

11. Community cooperation against marine pollution

Record Control Number : 16588

Date : 2001-04-06

Category : Tender

General Information :

A call for proposals in the field of Community cooperation against accidental or deliberate marine pollution is now open.

The aim of the call is to identify actions which may be eligible for financial support from the European Commission's Environment Directorate-General. This aid would take the form of co-financing.

Text :

Remarks :
The deadline for submitting proposal documents is 31 May 2001.

Before contacting the Commission, proposers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No C 105 of 5.4.2001, p. 34.
Subject Index Codes : Environmental Protection
Contact Person : Around 1 million euro is available to fund work in this field, as
described in the documentation relating to the call for proposals,
which is available from:

URL: http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm

For further information, please contact:

European Commission
Directorate-General Environment
Mr A Barisich, Head of Unit
DG ENV B4, Civil protection
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
Fax +32-2-2990314


 top

12. Employment and Social Affairs DG - notification of 2001 calls

Record Control Number : 16589

Date : 2001-04-06

Category : Tender

General Information :

The European Commission's Employment and social affairs Directorate-General has given prior notification of a call for tenders for various types of public procurement contracts.

The following contracts will be available:

- study on the labour market impact of enlargement on the border regions lasting 12 months;

- study of the likely effects of the development of best available technologies on the volume and quality of employment lasting 15 months;

- study of the role of human and social capital in the creation of more and better jobs lasting 12 months;

- study on undeclared work and the informal economy lasting 12 months;

- study on social exclusion and employment in the EU lasting 12 months;

- study on regional labour market projections lasting 12 months;

- peer review of active labour market policies from 2002 until 2003 lasting 24 months;

- study on the impact of the European employment strategy lasting 6 months;

- study on the unemployment benefit system and their interaction with active labour market lasting 12 months;

- study on ageing and employment: labour market potential of older people in a knowledge-based society and implications for active ageing policies, lasting 12 months;

- econometric study on the impact of the European employment strategy lasting 9 months.

The estimated value of the total contract is 3,650,000 euro.

Text :

Remarks :
The calls will all be announced during 2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 68 of 6.4.2001, p.63.
Subject Index Codes : Economic Aspects, Social Aspects


 top

13. Improving the human research potential and the socio-economic knowledge base

Record Control Number : 16596

Date : 2001-04-09

Category : Tender

General Information :

The European Commission has announced a call for proposals for indirect RTD actions under the specific programme for research, technological development and demonstration on Improving the human research potential and the socio-economic knowledge base raising public awareness of science and technology.

This call relates to proposals called by a fixed deadline following which evaluation will take place.

Those eligible to participate in indirect RTD actions under the specific programme are hereby invited to submit proposals that address the following parts of the work programme:

- Promoting scientific and technological excellence: raising public awareness of science and technology

The objective is to raise public awareness for scientific activities and technological developments, in particular those undertaken in European research programmes, and thereby bridge the gap between science in its European dimension and the public. This should help European citizens to understand better both the beneficial impact of science and technology on their day-to-day lives as well as limitations and possible implications of research and technological developments. The activity will also aim to increase scientists' awareness of issues and subjects that are of concern to the public. Where possible, activities will build on and complement national activities.

This call is open for:

- Proposals for thematic networks for the exchange of experience, knowledge, know-how or best practice. (Duration of networks should be between two to three years) . Preference will be given to networks involving at least five non-affiliated partners established in at least three Member States or Associated States; at least one of the partners must be established in a Member State.

- Proposals for accompanying measures for testing of best practice, demonstration of new approaches, analysis of methodologies, and in the case of the European Science and Technology Week (see below) the direct demonstration of S&T to the public. Preference will be given to accompanying measures involving at least three mutually independent partners from at least three different Member States or Associated States; at least one of the partners must be established in a Member State. Accompanying measures involving fewer partners may qualify for support if they promise to produce transferable results that could be used by actors not involved in the respective project.

Proposals must cover one or more of the following areas:

- Dialogue with the public: Objective: To explore mechanisms for involving the public in science policy related debates in order to identify ways experience could be shared and generalised across Europe. Proposals may draw on experience with initiatives executed at the local or national level for example: Deliberative polling Standing consultative panels Focus groups Citizens' juries Consensus conferences Stakeholder dialogues Internet dialogues.

A proposal can cover any field or fields of scientific endeavour, including the social and economic sciences, but must be directly related to the interests of a non-specialist public.

- The role of the Media and Science Communicators. Objective: To appraise the mechanisms and channels through which the general public, and the young in particular, is exposed to science related information; to identify best practice and develop and demonstrate new approaches for improving the communication of science related information. The non-specialist press, television, the Internet, science museums and science centres are the main foci of interest. Particular attention should be paid to factors within the professions involved (

- scientists, science communicators and commentators, science journalists and science writers, science policy makers -) that shape perceptions of science and its role in society.

- European Science and Technology Week 2002 Objective: To demonstrate and explain the impact of science, its use, and its applications on the daily lives of European citizens in a manner accessible to them. Proposals can be made in any field or fields of scientific endeavour including the social and economic sciences but must demonstrate the benefits of action at the European level. Proposals could involve:

- the culmination at the European level of activities initiated at the national level across Europe (for example, collaborative projects, competitions) .

- the launch of events or activities that are subsequently carried out at the national level (for example, science exhibitions, videos, programmes...) .

- the launch of essentially European events or activities that have no clear national forum or whose potential can be better developed on a trans-national level.

- activities for complementing the Commission's own initiatives for familiarizing European citizens with the objectives of Community research programmes.

The indicative total budget available for this call is EUR 4 million of Community contribution.

Text :

Remarks :
The deadline for submitting tender documents is 02.07.2001

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ, 07.04.2001
Subject Index Codes : Social Aspects
Contact Person : For further information, please contact:
European Commission
Directorate General Research
Directorate C - European Research Area: Science and Society
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
Belgium

Fax: +32 2 296 32 70
E-mail: improving@cec.eu.int

Or consult the following web address:
URL: http://www.cordis.lu/improving


 top

14. Corrigendum - promotion of innovation and SME participation call

Record Control Number : 16609

Date : 2001-04-10

Category : Tender

General Information :

The European Commission has announced a corrigendum concerning the call for proposals from April 1999 for RTD actions under the specific programme for research, technological development and demonstration on 'promotion of innovation and encouragement of SME participation.'

To be receivable, proposals submitted on paper must now be received by the Commission at the following address:

'Promotion of Innovation and encouragement of SME participation' programme Research Proposals Office Square Frčre Orban/Frëre Orbanplein 8 B-1040 Brussels

Proposals submitted under the continuous submission scheme, which are not received on or before a given deadline for receipt, will be evaluated after the next deadline for receipt.

Text :

Remarks :
Before contacting the Commission, proposers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No C 107 of 07.04.2001, p.15
Subject Index Codes : Economic Aspects, Innovation, Technology Transfer
Contact Person : The new version of the manual of proposal evaluation procedures can
be obtained from the following web address:
URL: http://www.cordis.lu/fp5/src/evalman.htm

Related News : 12640


 top

15. Benchmarking fiscal measures for investment in R&D

Record Control Number : 16614

Date : 2001-04-11

Category : Tender

General Information :

The European Commission will shortly call for tenders for a contract to benchmark fiscal measures for investment in research and development and to establish a related Internet-based information system.

Fiscal measures are used in various forms to support R&D in a growing number of countries, complementary to or in combination with direct support measures. Evidence suggest that they are cost-effective, especially if maintained and stable in the medium to long term. In this context, the purpose of the study will be to identify forms of fiscal measures in use in Member States of the European Union and to identify worldwide good practice in their application to promote research and development investment.

The study intends to provide an important input to the evaluation of research policy options aimed at promoting more dynamic private investment in the context of the European research area initiative.

The estimate value of the contract is 650,000 euro.

Text :

Remarks :
The call should be published in the second quarter of 2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 71 of 11.4.2001, p. 53.
Programme Acronym : ERA
Subject Index Codes : Economic Aspects, Information, Media


 top

16. Environmental requirements in the European standardisation process

Record Control Number : 16616

Date : 2001-04-11

Category : Tender

General Information :

The Environment Directorate General is calling for tenders for a contract focussing on the integration of environmental requirements in the European standardisation process.

The contract should contribute to the creation of a greener European standardisation process, i.e. the environmental requirements and interests are taken into account in the development of standards. The Commission is looking for an organisation to ensure that the European standardisation process takes into account environmental concerns. To carry out the task efficiently, the organisation selected will have to work at both a technical and decision making level in the European standardisation process, working in close cooperation with European standardisation organisations such as the European committee for standardisation (CEN) , whilst creating solid relations with the national standardisation bodies and the environmental helpdesk as well as other stakeholders.

The aim of the contract is to:

- contribute to the enhancement of environmental aspects in the standardisation process at European and national level;

- protect the interests of the environment in the work of the standardisation bodies;

- promote the integration of the environmental aspects into standardisation;

- provide DG-environment with support n relation to mandates and their follow-up;

- contribute to the improvement of consumer choice by providing a wider array of environmentally sound products.

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents is 16.5.2001.
The deadline for submitting tender documents is 31.5.2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 71 of 11.4.2001, p. 57.
Subject Index Codes : Environmental Protection, Standards
Contact Person : For further information, please contact:

European Commission
Environment Directorate-General
Mrs Gail Kent (Markets team)
DG ENV.5
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
Fax +32-2-299-4449


 top

17. Opportunity to assess MEDIA II

Record Control Number : 16618

Date : 2001-04-11

Category : Tender

General Information :

A call for tenders for a study to assess the MEDIA II programme will be published in the second quarter of 2001. The Education and culture Directorate-General estimates that the intended total contract value will be between 200,000 and 260,000 euro.

Text :

Remarks :
Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 71 of 11.4.2001, p. 59.
Programme Acronym : MEDIA 2
Subject Index Codes : Evaluation


 top

Stronę przygotował Piotr Sadłowski