Strona główna  Strona nowości


CORDIS - Nowości
19.04.2001

Programy Unii Europejskiej

1. Study demonstrates thematic clusters form of own accord

Studium oparte na współpracy w Czwartym Programie Ramowym Komisji Europejskiej, które używało informacji z bazy danych CORDIS, pokazało, że grupy ścisłej współpracy, identyczne z głównymi dziedzinami tematycznymi programu, mają tendencję do niezależnego formowania się.

2. Calling all European undergraduates - Commission offering prizes for scientific advances

Studenci mogą pogłębić swoje studia naukowe z pomocą nagrody pieniężnej jeśli wezmą udział w konkursie Archimedes organizowanym w Piątym Programie Ramowym Unii Europejskiej. Ci którzy wykażą się naukową doskonałością i wkładem w wartość dla Europy w przedstawionych dziedzinach mogą zdobyć nawet 50 000 euro, które mogą być zainwestowane w projekt naukowy wybrany przez aplikanta.

Wydarzenia, warsztaty, konferencje

3. Increasing cooperation between academia and industry

Szwedzkie Ministerstwo Edukacji i Nauki jest gospodarzem konferencji na temat współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim i przemysłem w sektorze IT, która odbędzie się w Karlskronie 17-go i 18-go kwietnia.

4. Best practices of science-based technology transfer

Stowarzyszenie Europejskich Profesjonalistów Nauki i Transferu Technologii (ASTP) będzie gospodarzem konferencji na temat najlepszych praktyk naukowego transferu technologii, która odbędzie się w Monachium 31-go maja i 1-go czerwca.

5. Hungary bridges East-West gap

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Społeczeństwa Informacyjnego jest jednym ze sponsorów dwudniowego wydarzenia, które ma zbliżyć do siebie światy biznesu Europy Wschodniej i Zachodniej, które odbędzie się w Budapeszcie 10-go i 11-go czerwca.

6. ESA celebrates the Sun

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) świętuje odkrycia dokonane przez jej obserwatoria SOHO, Cluster i Ulisses, 27-go i 28-go kwietnia.

7. Essen hosts renewable energy event

Essen, w Niemczech, gości konferencję poświęcona odnawialnym źródłom energii od 28-go do 30-go maja. W programie przewidziano wycieczki do elektrowni na energię odnawialną i elektrowni wiatrowych oraz obszarów testwania energii fotowoltaicznej.

8. Food production conference

Trier Fachhochschule w Niemczech organizuje 18 maja konferencję poświęconą przemysłowej produkcji żywności.

Konkursy i oferty Unii Europejskiej

9. Forthcoming calls for tender from the Enterprise DG

Zarząd Główny ds. Przedsiębiorstw wkrótce ogłosi konkurs na nasępujące usługi:

10. Enterprise DG seeks assistance

Zarząd Główny ds. Przedsiębiorstw planuje ogłoszenie konkursu na dostarczenie następujących usług w sektorach farmaceutycznym, żywnościowym i samochodowym:

11. Commission seeks experts in conformity and standardisation

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw ogłosi wkrótce kontrakty na studia w dziedzinie zgodności i standaryzacji.

12. Slovenia makes call for research projects

W następstwie podpisania memorandum o porozumieniu pomiędzy Republiką Słowenii i Wspólnotą Europejską o wzajemności, Słowenia ogłosiła konkurs na kofinansowanie projektów badań podstawowych i stosowanych w 2001 roku.

13. Are car manufacturers giving consumers enough information about CO2 emissions?

Zarząd Główny ds. Środowiska wzywa do składania ofert na kontrakt studium dotyczącego zastosowania dyrektywy 1999/94, która ma na celu zapewnienie, żeby od 18.01.2001 informacje na temat ekonomii zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla nowych samochodów osobowych, będących w sprzedaży lub leasingu w Europie, były dostępne dla klientów, żeby umożliwić im dokonywanie świadomych wyborów.

14. Objective 1 programmes to be assessed

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej ogłosił konkurs na studium na wycenę programów wchodzących w skład zadania 1, z okresu 1994-1999.

15. Objective 2 programmes to be assessed

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej ogłosił konkurs na studium na wycenę programów wchodzących w skład zadania 2, z okresu 1994-1999.


Programy Unii Europejskiej


 top

1. Study demonstrates thematic clusters form of own accord

Record Control Number : 16622

Date : 2001-04-12

Category : Result

General Information :

A study based on collaboration in the European Commission's Fourth Framework programme, which used information from the CORDIS database, has demonstrated that clusters of dense collaboration identical to a programme's main thematic areas tend to form independently.

The study was carried out by four Austrian researchers: E. Schiebel, C. Widhalm, M. Topolnik, A. Kopcsa and M. Weber. The group analysed patterns of cooperation and collaboration in research networks between industrial, research and educational sectors of all EU Member States within the Fourth Framework Programme (FP4) .

The study aimed to identify specific features within the patterns of cooperation which are of particular relevance to European research, such as the respective roles of universities, industry and non-university research institutions and the role of key centres of excellence.

The CORDIS database was used for access to information on the projects financed by the EU between 1995 and 1998. In December 1998, more than 10,000 projects with over 47,000 participants were listed. The researchers selected those organisations which had participated in three or more projects, leaving a group of 2700 partners, who participated 30,000 times in 8,800 projects.

The study used bibliometrics to establish relations between technological developments, different fields of application and leading experts.

Results point to a clear division between industrial institutions and universities or higher education institutions, illustrating a preference among the institutions for cooperation with partners of the same organisational type. They do cooperate with other partners, but collaborative links are more intense with partners of their own kind, the researchers write.

In order to observe these patterns in more depth, the group applied the bibliometric tool to the Transport Research Programme.

Research showed that eight well-delimited clusters of dense collaboration emerged during FP4, showing that the transport research programme led to a grouping of organisations around its priority themes. However the density of collaboration within networks varied between clusters.

The study highlighted the presence of a limited number of research institutions involved in many of the clusters. 'The extent of their involvement and the cross-cutting role they play in many fields of transport research indicates that they are very well positioned to develop into the future 'centres of excellence' or at least into key network notes in the envisaged European Research Area in the transport field,' state the researchers who identify six key organisations in transport research.

'These few institutions are active in many segments of transport research and are therefore very well positioned to become the future key nodes of future European research area in the transport field,' the paper concludes.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Austrian Research Centre, Seibersdorf
Document Reference : Based on an abridged version of the paper 'Evaluating Patterns of
Co-operation: Application of a bibliometric visualisation tool in
the Fourth Framework Programme and the Transport Research Programme'
Programme Acronym : FRAMEWORK 4C, ERA
Subject Index Codes : Evaluation, Transport, Scientific Research, Coordination, Cooperation


 top

2. Calling all European undergraduates - Commission offering prizes for scientific advances

Record Control Number : 16643

Date : 2001-04-18

Category : Programme implementation

General Information :

Undergraduates can further their scientific studies with the help of a monetary prize if they enter the Archimedes prize organised under the European Union's Fifth Framework programme. Those that show scientific excellence and European added value within the pre-determined fields could walk away with as much as 50,000 euro, which can be put towards a scientific project of the applicant's choice.

The four selected areas for this year's competition are the following:

- concepts to aid disabled people

- desertification and drought

- mathematical modelling for social and economic sciences

- new medicines from natural resources

There will be three first, second and third prizes. As well as the monetary awards, honorary distinctions will be given to the best science projects. Applications can be made on an individual or group basis.

The final date for submitting the application form is 31 July.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : DG Research
Document Reference : Based on information from DG Research
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, HUMAN POTENTIAL, SCIENCE-SOCIETY C
Subject Index Codes : Education, Training, Scientific Research, Coordination, Cooperation
Contact Person : For further details, please contact:

Melanie Kitchener
European Commission
DG Research
Directorate C - Science and society
Rue de la Loi 200
1049 Brussels
Belgium
Tel. +32-2-2950686
Fax +32-2-2963270
E-mail: melanie.kitchener@cec.eu.int

or

E-mail: improving@cec.eu.int

Further details of the Archimedes prize can be found at the
following web address:

URL: http://www.cordis.lu/improving/awards/archimedes.htm

Wydarzenia, warsztaty, konferencje


 top

3. Increasing cooperation between academia and industry

Record Control Number : 16633

Date : 2001-04-13

Category : Event

General Information :

The Swedish Ministry of Education and Science is hosting a conference on cooperation between academia and industry, focusing on the IT sector, in Karlskrona on 17 and 18 April.

The aim of the conference, which will be attended by Swedish Minister for Education and current chair of the EU's Research Council Thomas Östros, is to stimulate discussion on greater and firmer links between institutions of higher education and the business sector, as a way of strengthening Europe's competitiveness.

Principal scientific officer from the European Commission's Research DG, Dimitri Corpakis, will give a presentation on cooperation within the framework programmes.

During the conference, a number of different models for collaboration between academia and the business sector will be discussed. The conference is targeted at representatives from academia, the business world, industrial research institutes, research foundations and research-financed agencies.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Swedish Government
Document Reference : Based on an event announcement by the Swedish Presidency
Programme Acronym : PRESIDENCY-SE
Subject Index Codes : Education, Training, Industrial Manufacture, Coordination, Cooperation
Contact Person : For further information, please consult the following web address:
URL: http://www.eu2001.se


 top

4. Best practices of science-based technology transfer

Record Control Number : 16639

Date : 2001-04-17

Category : Event

General Information :

The Association of European science and technology transfer professionals (ASTP) will hold a conference on best practices of science-based technology transfer in Munich, Germany on 31 May to 1 June.

The conference will highlight the most recent developments to date and every day problems in university-industry technology transfer, for example internal organisation, patent law, the specific and innovative complexities of strategic alliances and the valuation of information and communication technologies (ICT) and biotech technologies.

Manfred Schmiemann, principal administrator of the European Commission's Enterprise and Innovations DG's policy unit, will give a presentation of the importance of university facts and figures for European innovation policy. Sir Dai Rees, previous president of the European Science Foundations and former CEO of the Medical Research Council, will give a talk on commercial perspectives for the science base in Europe.

Other topics to be covered include American approaches towards technology transfer, the experiences of technology transfer in different European countries, European experiences with biotechnology valuation and the identification of valuable ICT technologies in universities.

The conference will also see a presentation of results from the first European survey of science-based technology transfer facts and figures.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Association of European science and technology transfer professionals
Document Reference : Based on an event announcement by the Association of European
science and technology transfer professionals
Subject Index Codes : Innovation, Technology Transfer
Contact Person : For further information, please consult the following web address:
URL: http://www.science-alliance.nl

or contact:

Ms Miranda Kuijsten
Koninginnegracht 22
2514 AB The Hague
The Netherlands

Tel: +31-70-358 8060
Fax: +31-70-358 44 75
E-mail: info@science-alliance.nl top

5. Hungary bridges East-West gap

Record Control Number : 16642

Date : 2001-04-17

Category : Event

General Information :

The European Commission's Information society Directorate-General is one of the sponsors of a two day event designed to bring the business worlds of Eastern and Western Europe closer together in Budapest, Hungary, on 10 and 11 June.

Venture capital and investment in businesses in both Eastern and Western Europe will feature heavily at the event and will focus on the opportunities available for companies involved in electronic publishing.

In addition, delegates will have the opportunity to quiz European Commission officials on prospects for projects, listen to the advice of industry experts and attend clinics addressing specific issues.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : OSI
Document Reference : Based on an event announcement
Subject Index Codes : Innovation, Technology Transfer, Coordination, Cooperation,
Economic Aspects
Contact Person : For further information, please consult the following web address:

URL:http://www.osi.hu/ep/im2001

or contact:

Viktoria Levai
Conference manager
Electronic publishing development programme
Open society institute
Budapest
Hungary
Tel. +36-1-3273100
Fax +36-1-3273042
E-mail: vlevai@osi.hu


 top

6. ESA celebrates the Sun

Record Control Number : 16645

Date : 2001-04-18

Category : Event

General Information :

The European Space Agency (ESA) celebrates discoveries made by its SOHO, Cluster and Ulysses observatories on 27 and 28 April, with a 'Sun-Earth day'.

'Our Sun plays a central role in daily life, by warming and lighting the world , and powering the growth of living plants,' says ESA. 'Since ancient times, mankind has been aware of its importance, although not always understanding how or why.' But the space age has changed this. 'The ability to forecast [solar storms] comes from our improved understanding of solar events, which has been facilitated by solar physics research including important contributions from six spacecraft built in Europe: SOHO stationed far out in space, the four Cluster satellites orbiting together around the Earth, and Ulysses, which flies over the poles of the sun,' says ESA.

It is now inviting the public to join an international effort to promote public awareness of the dynamics of the Sun and its influence on the Earth. Events at more than 40 locations throughout Europe are planned.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : European Space Agency
Document Reference : ESA announcement
Subject Index Codes : Earth Sciences, Aerospace Technology
Contact Person : Further information is available from:

URL: http://www.esa.int/export/esaCP/ESAR5OGBCLC_index_0.html


 top

7. Essen hosts renewable energy event

Record Control Number : 16648

Date : 2001-04-18

Category : Event

General Information :

Essen, in Germany, hosts a conference on renewable energies from May 28 to 30, 2001. The event will include excursions to renewable energy and wind energy plants and to photovoltaic testing areas.

Discussions will focus on the following topics:

- tendencies of European and national legislation;

- promotion and financial support schemes;

- design, building operation and supervision of facilities to use photovoltaic, solar thermal, geo-thermal, bio and wind energy.

The conference is organised under the auspices of the Minister of economic affairs, energy and transport, North Rhine Westphalia, Germany.

Delegates are welcome from manufacturers and suppliers of relevant plants and equipment, supporting enterprises, architects, engineering contractors, investors, governmental and administrative offices, research institutes and universities.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : HDT
Document Reference : Event announcement
Subject Index Codes : Renewable Sources of Energy
Contact Person : For further information, please contact:

Haus der technik
Tel. +49-(0) 201-1803344
Fax +49-(0) 201-1803346
URL: http://www.hdt-tagungen.de


 top

8. Food production conference

Record Control Number : 16649

Date : 2001-04-18

Category : Event

General Information :

Trier Fachhochschule in Germany is holding a conference on the industrial production of food on 18 May 2001.

Topical matters such as safe animal feed, EU labelling regulations and consumer expectations will be discussed, as well as issues such as quality assurance and the effect of processing on vitamin content.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Informationsdienst
Document Reference : Based on an event announcement by Fachhochschule Trier
Subject Index Codes : Food, Agriculture
Contact Person : For further information, please contact:
Dr B Möller
Tel: +49 651 81 03 392

For a full programme, please consult the following web address:
URL: http://www.fh-trier.de/fahbereiche/eh

Konkursy i oferty Unii Europejskiej


 top

9. Forthcoming calls for tender from the Enterprise DG

Record Control Number : 16623

Date : 2001-04-12

Category : Tender

General Information :

The Enterprise Directorate-General will shortly call for tenders for the following services:

- study on business failures/bankruptcies: attitude vis-ŕ-vis failure and the consequences of insolvency (250,000 euro) ;

- study on stock options for wage-earners in Europe and in certain selected non-Community countries (100,000 euro) ;

- study on top-quality support services for businesses and the bankruptcy market (50,000 euro) ;

- market study on the provision of business support services (210, 000 euro) ;

- study on measures and good practices aimed at promoting education and training in entrepreneurship (285,000 euro) ;

- technical assistance with promoting participation and the interests of SMEs and craft businesses in the European standardisation process (300,000 euro) ;

- study identifying good practices relating to national measures aimed at promoting entrepreneurial spirit among women (200,000 euro) ;

- study on access for small and medium sized enterprises to public contracts' (170,000 euro) ;

- external assessment of the action on developing Business Angels Networks (47,000 euro) ;

- external assessment of the action on developing mutual security (47,000 euro) .

Text :

Remarks :
The call for tenders should be published by the end of November
2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 72 of 12.4.2001, p. 40.
Subject Index Codes : Information, Media


 top

10. Enterprise DG seeks assistance

Record Control Number : 16624

Date : 2001-04-12

Category : Tender

General Information :

The Enterprise Directorate-General plans to call for tenders for the provision of the following services in the pharmaceutical, food and automotive sectors:

- provision of technical services in the pharmaceutical sector (300, 000 euro) ;

- provision of services in the field of medicines. Eudralex support: pharmacovigilance (45,000 euro) ;

- study to assess the (business impact assessment) impact of implementing the 'white paper on food safety' on the agribusiness sector (50,000 euro)

- study to assesses the impact of specific measures concerning export refunds for processed agricultural products (excluding Annex I of the treaty (60,000 euro) ;

- study on the development of technology to control exhaust pollution from heavy goods vehicles with reference to the adoption of prescribed limits for nitrogen oxides (Nox) and taking the perspective properties of motor fuels into account.(40,000 euro) ;

- study on the approval of heavy goods vehicle engines; assessment of services to control exhaust pollution from such vehicles by means of open-ended test cycles (140,000 euro) ;

- study on the approval of a harmonised comprehensive test cycle for motorbikes and the associated correlation factors (115,000 euro) ;

- study on the road-holding properties of vehicle tyres and the associated noise levels (90,000 euro) ;

- technical assistance with the development of a standardised electronic format for the information on 'repairs' under systems for vehicle-engine emissions (15,000 euro) ;

- study on selected aspects o the EC acceptance system for motor vehicles. The study will consider, amongst other matters, to what extent there should be prescriptions on approvals in EC legislation and the appropriate levels within this procedure for decision making (200,000 euro) .

Text :

Remarks :
The call for tenders should be announced before September 2001.
Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 72 of 12.4.2001, p. 38.
Subject Index Codes : Information, Media


 top

11. Commission seeks experts in conformity and standardisation

Record Control Number : 16625

Date : 2001-04-12

Category : Tender

General Information :

Study contracts in the field of conformity and standardisation, new approach and industries under new approach, will shortly be available from the European Commission's Enterprise Directorate-General.

Services will be required in the following areas:

- study on the impact of implementing the mutual recognition agreements (MRA) (35,000 euro) ;

- administrative coordination of notified bodies in the field of conformity certification (600,000 euro) ;

- support for the development of a new European infrastructure in the field of conformity certification (200,000 euro) ;

- business impact assessment on proposed new legislation in the field of packaging (metrology aspects) (50,000 euro) ;

- business impact assessment on proposed new legislation in the field of packaging (aspects concerning range and volume) (50,000 euro) ;

- business impact assessment on proposed legislation on modifications to automobiles in order to increase the safety of pedestrians in accidents (analysis of options and their impact) (50,000 euro) ;

- Three business impact assessments on various industrial sectors (50,000 x 3 = 150,000 euro) ;

- administration of the constant updating and running of TICQA database on the Internet; this database holds infrastructures which provide services to do with quality for conformity assessment procedures (350,000 euro) ;

- assessment to the economic impact of conformity assessment procedures (100,000 euro) ;

- study on costs/benefits resulting from European standardisation (50,000 euro) ;

- running of the technical secretariat for the coordination of the competent bodies under Directive 89/336/EEC on electromagnetic computability (EMC) . One -year contract, renewable for two further years (20,000 euro per year x 3 = 60,000 euro) .

- Running of the technical secretariat for the coordination of notified bodies coming under Directive 94/9/EC concerning equipment and systems intended for use in explosive atmospheres (ATEX) . 1-year contract, renewable for two further years (20,000 euro per year x 3 = 60,000 euro) .

- Technical assistance as listed in the official pre-information notice published in the Official Journal of the European Communities at the reference below.

Text :

Remarks :
The call for tenders should be published by the end of October 2001.


Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 72 of 12.4.2001, p. 36.
Subject Index Codes : Information, Media


 top

12. Slovenia makes call for research projects

Record Control Number : 16635

Date : 2001-04-13

Category : Tender

General Information :

Following the signing of the memorandum of understanding between the republic of Slovenia and the European Community on reciprocity, Slovenia has announced a call for co-financing of basic and applied research projects, 2001.

The call is for projects in the following areas:

- natural sciences and mathematics

- engineering sciences

- medical sciences

- biotechnology

- social sciences

- humanistic sciences

- natural and cultural heritage of Slovenia and Slovenes.

'The research programmes and activities of Slovenia, corresponding to those of the Fifth Framework programme of research and technological development activities of the EU, are open for the research entities from the EU, provided that these research entities cover the cost of their own research activities within the project,' says the call text. The Slovene ministry of education, science and sport is administering the call and all applications should be made to the address given below.

Text :

Remarks :
The final date for submissions is 3pm local time 23 April 2001

Data Source Provider : Ministry of education, science and sport of the republic of Slovenia
Document Reference : Based on a call
Subject Index Codes : Innovation, Technology Transfer, Biotechnology, Coordination,
Cooperation, Medicine, Health, Scientific Research
Contact Person : For further information, please consult the following web address:

URL: http://www.mzt.si/mzt/tenders/nrp/2001/razp-nrp-2001-dok.html

Or contact:

Ministry of education, science and sport of the republic of
Slovenia
Trg OF 13
SI-1000
Ljubljana
Slovenia
Tel. +386-1-4784600


 top

13. Are car manufacturers giving consumers enough information about CO2 emissions?

Record Control Number : 16641

Date : 2001-04-17

Category : Tender

General Information :

The Environment Directorate-General is calling for tenders for a study contract regarding the implementation of Directive 1999/94 in order to establish recommendations to enable the application of the principles of the provisions on promotional literature to other media and material.

As part of the Community objective to reduce carbon dioxide emissions from passenger cars, Directive 1999/94/EC aims to ensure that from 18.1.2001, information on fuel economy and carbon dioxide emissions of new passenger cars offered for sale or lease in the Community is made available to consumers, in order to enable them to make informed choices.

The Directive covers mainly printed material, but not other material/media. Therefore, Article 9 requires that the Commission shall take measures aiming at, inter alia, establishing literature referred to in the first paragraph of Article 6 to other media and material. Most relevant in this respect seems to be Internet marketing and radio/TV advertising. It is the objective of this study to collect and evaluate relevant information and to make proposals on the possible scope and the application of such recommendations.

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents is 21.5.2001.
The deadline for submitting tender documents is 5.6.2001

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 73 of 13.4.2001, p. 56.
Subject Index Codes : Environmental Protection, Information, Media, Policies
Contact Person : For further information, please contact:

European Commission
Environment Directorate-General
Mrs Gail Kent (DG ENV.5, Markets team)
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
Fax +32-2-299 4449


 top

14. Objective 1 programmes to be assessed

Record Control Number : 16651

Date : 2001-04-18

Category : Tender

General Information :

The European Commission's Regional Policy DG has published a call for proposals for a study on the ex-post assessment of the Objective 1 programmes for the 1994 to 1999 period.

An external body will be commissioned by the DG's Evaluation Unit to carry out the study.

The study should be executed within 12 months.

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents is 27.05.2001.
The deadline for submitting tender documents is 15.06.2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 75 of 18.04.2001, p.49
Subject Index Codes : Regional Development, Economic Aspects
Contact Person : For further information, please contact:

European Commission
Directorate-General Regional Policy
Unit REGIO/A/3
Evaluation
Building CSM2 2/16
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels

Tel: +32-2-295 16 85
Fax +32-2-296 33 24
E-mail: regio-eval@cec.eu.int


 top

15. Objective 2 programmes to be assessed

Record Control Number : 16652

Date : 2001-04-18

Category : Tender

General Information :

The European Commission's Regional Policy DG has announced a call for tenders for a study on the ex-post assessment of the Objective 2 programmes for the 1994 to 1999 period.

An external body will be commissioned by the Regional Policy DG's Evaluation Unit to carry out the ex-post assessment study.

The study should be executed within 12 months.

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents is 27.5.2001.
The deadline for submitting tender documents is 15.06.2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 75 of 18.04.2001, p.50
Subject Index Codes : Regional Development, Economic Aspects
Contact Person : For further information, please contact:

European Commission
Directorate-General Regional Policy
Unit REGIO/A/3
Evaluation
Building CSM2 2/16
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels

Tel: +32-2-295 16 85
Fax +32-2-296 33 24
E-mail: regio-eval@cec.eu.int


 top

Stronę przygotował Piotr Sadłowski