Strona główna  Strona nowości


CORDIS - Nowości
31.05.2001

Polityka Unii Europejskiej, wiadomości ogólne

1. Commission unveils proposals for five new research programmes

Komisja Europejska zatwieredziła pięć ofert na nowe programy badawcze, które wyznaczają priorytety naukowe na następny program ramowy, adresują strukturalne słabości i dostarczają fundusze na badania nuklearne i działalność Wspólnego Centrum Badawczego (Joint Research Centre).

2. Policy and funding come together for research and innovation agreement

Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny (European Investment Bank) podpiszą 7-go czerwca porozumienie skierowane na wzmocnienie kooperacji dla innowacji badawczej i technologicznej.

3. A revitalised European Group on Ethics and new technologies eyes the future

Po mianowaniu grupy nowych członków, odnowiona Europejska Grupa Etyki w nauce i nowych technologiach (EGE) spotyka się po raz pierwszy pod koniec maja w Brukseli. Głównym tematem będzie wybór nowego prezydenta i wiceprezydenta, którzy ustalą plan działania grupy na najbliższe miesiące.

Programy Unii Europejskiej

4. How to integrate renewable energies in European cities

Użycie odnawialnych źródeł energii idzie, według autorów nowej publikacji, ręka w rękę z poprawą jakości życia w kontekście miejskim. Wymieniają oni wiele projektów badawczych fundowanych przez Unię Europejską, skupiających się na tym jak zintegrować energię odnawialną w miastach europejskich.

Wydarzenia, warsztaty, konferencje

5. Clarifying the IST call - Italian information day

Agencja promocji badań europejskich, APRE, organizuje dzień informacyjny 18 czerwca w Bari, Włochy, aby pomóc uczestnikom w siódmym konkursie IST (Przyjazne Społeczeństwo Informacyjne) Piątego Programu Ramowego Unii Europejskiej.

6. Innovation systems conference, Gothenburg

Promocja systemów innowacyjnych w Europie będzie głównym tematem konferencji w Gotenburgu, Szwecja, 10 i 11 czerwca.

7. European funding for IT projects - seminars

Szkocja będzie gospodarzem trzech półdniowych warsztatów poświęconych fundowaniu europejskich projektów informatycznych i telekomunikacyjnych. Warsztaty odbędą się w Inverness, Dundee i Glasgow 11-go, 21-go i 22-go czerwca.

8. EU forum: environment and innovation

Około 150 uczestników z całej Europy jest spodziewanych na europejskim forum 'Technologia i Polityka: Środowisko i Innowacja', którego gospodarzami będą dwa spośród wiodących europejskich towarzystw inżynierskich i które odbędzie się 26 czerwca w Parlamencie Europejskim.

Konkursy i oferty Unii Europejskiej

9. Innovation programme to appraise its information and communication services

Komisja Europejska opublikowała wczesniejszą informację o konkursie na zewnętrzny monitoring i wycenę jakości usług i reakcji na potrzeby klienta w serwisach internetowych (CORDIS) oraz w drukowanych publikacjach opisujących działalność swoich programów dla promocji innowacji i zachęty do przystąpienia małych i średnich przedsiębiorstw. W skład wchodzą CORDIS, Euroabstracts and Innowation oraz transfer technologii. Usługodawca powinien uwzględnić zalecenia ich dalszego rozwoju.

10. Benchmarking national policies in support of e-business for SMEs

Zarząd Główny ds. Przedsiębiorstw wzywa do konkursu na ocenę polityk narodowych wspierających e-biznes dla małych i średnich przedsiębiorstw.

11. Eurostat seeks data experts

Eurostat, biuro statystyczne Komisji Europejskiej, ogłasza konkurs na usługi informatyczne odnoszące się zarówno do relacyjnych baz danych jak i do zarządzania metadanymi, jak i do technologii informacyjnych i komunikacyjnych

12. Interactive policy making - prior information

Komisja Europejska planuje ogłosić konkurs na trzyletni kontrakt ramowy związany z interaktywnym prowadzeniem polityki.

13. MEDIA II programme evaluation study

Komisja Europejska chce finansować studium oceniające działania programu MEDEA II (1996 - 2000), wraz z przygotowaniem raportu oceniającego wdrożenie programu, który musi być przedstawiony zainteresowanym instytucjom ze wspólnoty.

14. Internet access costs via a standard telephone line, ADSL and cable modem

Komisja Europejska ogłasza konkurs na studium na temat kosztów dostępu do Internetu poprzez standardową linię telefoniczną, ADSL i modem kablowy.

15. Commission invites tender for the research of environment manual

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego wydał zaproszenie do składania ofert na badania, analizę i opracowanie podręcznika opisującego ochronę środowiska w świetle artykułów od 28 do 30.

Polityka Unii Europejskiej, wiadomości ogólne


 top

1. Commission unveils proposals for five new research programmes

Record Control Number : 16860

Date : 2001-05-30

Category : General policy

General Information :

The European Commission has approved five new research programme proposals which set out the scientific priorities for the next framework programme, address structural weaknesses, and provide funding for nuclear research and Joint Research Centre (JRC) activities.

The new proposals are intended to set out a clearer picture of the organisation, working arrangements and priorities for the next framework programme.

The five new proposed programmes are:

- Integrating and strengthening the European Research Area This will be allocated a budget of 12,505 million euro and will set out the scientific priorities on which the Commission will concentrate financial support. It also includes a new initiative to help networking of national research programmes in Member States and will incorporate activities such as benchmarking and mapping Europe's excellence in science and innovation.

- Structuring the European Research Area With a budget of 3,050 million euro, this programme seeks to improve the structural weaknesses of European research through better integration of research and innovation, improved mobility of researchers, coordinated planning and access to research infrastructure and actions such as ethics in science, combating 'brain drain' and promoting public awareness of science.

- Independent research in the nuclear field 900 million euro will be used for research into nuclear fission and fusion centring around the treatment and storage of nuclear waste as well as reactor safety.

Two programmes will cover the work of the Commission's JRC

- 715 million euro will fund research on food safety and health, environment and sustainable development, technology foresight, metrology, combating fraud, monitoring and predicting natural disasters and data security.

- 330 million euro will cover the JRC's activities in the nuclear field, particularly the treatment and storage of nuclear waste, training of inspectors, reactor safety, nuclear medicine and radiation monitoring.

For the first time, Article 169 of the EU Treaty is being used as a basis for research funding. The Article states the Community may, in agreement with the Member States concerned, make provision for participation in research and development programmes undertaken by several Member states.

The Council will discuss the framework programme package, the specific programmes and the use of Article 169 on 26 June.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : European Commission, Research DG
Document Reference : Based on a press release by the Research DG
Programme Acronym : FRAMEWORK 6C, ERA
Subject Index Codes : Policies, Scientific Research, Nuclear Fission, Nuclear Fusion,
Coordination, Cooperation


 top

2. Policy and funding come together for research and innovation agreement

Record Control Number : 16861

Date : 2001-05-30

Category : General policy

General Information :

The European Commission and the European Investment Bank (EIB) will sign an agreement on 7 June aimed at strengthening cooperation for research and technological innovation.

European Commissioner for Research, Philippe Busquin, will represent the European Commission at the signing, with the EIB's president, Philippe Maystadt also attending. While they will explain the details of the agreement, Fotis Kafatos, director-general of the European molecular biology laboratory (EMBL) will explain how the agreement will impact on research institutions.

The two have been brought together as a result of their common interests in constructing a knowledge-based economy. Instruments for funding research are already used by both sides, the Commission through its Framework programmes and EIB through the Innovation 2000 initiative and the European investment fund.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : DG Research
Document Reference : Based on an event announcement
Programme Acronym : ERA
Subject Index Codes : Coordination, Cooperation, Innovation, Technology Transfer
Contact Person : The signing of the agreement will take place on 7 June at 12.30 at
the Breydel building, 45 Rue d'Auderghem, Brussels. Attendance
should be arranged through

Stephane Hogan
Tel: +32-2-2962965
Fax: +32-2-2991860
E-mail: stephane.Hogan@cec.eu.int


 top

3. A revitalised European Group on Ethics and new technologies eyes the future

Record Control Number : 16849

Date : 2001-05-29

Category : General policy

General Information :

Following the appointment of a number of new members, the renewed European Group on Ethics in science and new technologies (EGE) meets for the first time in Brussels at the end of May. Top of the agenda is the election of a new president and vice president who will decide the group's schedule over the coming months.

In an interview with CORDIS News, the group's current president, lawyer Noelle Lenoir, underlined the social and political importance and usefulness of the group's work.

'The group aims to help political decision makers and particularly the Commission to make the right decisions,' she said. 'This group is unique because it is really part of the decision making process. It doesn't have power as such but gives advice to EU institutions. We organise debates with people who can have a dialogue.'

The EGE was established in 1991 under Jacques Delors' Commission, in recognition of the need to address ethical dilemmas associated with new techniques in biotechnology and a growing gap between Europe and the USA. In the USA, says Lenoir, the notion of 'sound science' was strong enough for researchers to continue their work without obstructions. But the diversity of cultures in Europe socially, culturally and politically complicates matters here.

By 1998, Commission President Jacques Santer had asked the EGE to extend its remit to deal with new technologies at the European level, as the impact of issues like privacy and the Internet, novel foods and biotechnology had increasingly direct ramifications for the European citizens and society.

'The usefulness of the group is to see how we can organise meetings and discussions between all the stakeholders across Europe,' says Lenoir. 'We do not have the same attitudes as Americans. Sound science is not enough and there is a necessity to refer to social values such as the right of the individual.'

The EGE has most recently produced opinions on ethical aspects of human stem cell research and use and on ethical issues of health care in the information society. It is currently working on a response to Commission President Romano Prodi's questions on patenting biotechnology and application to human stem cells.

'We will have to hear from a number of people including experts on patents and the history of patents,' says Lenoir, who is seeking advice from experts on both sides of the Atlantic and from Europe's own patent office in Munich.

The EGE is also preparing to participate in a conference on good practices in environmental protection with respect to biotechnology, attended by the Swedish minister for education ad science, Thomas Östros, and hosted by the Swedish presidency of the European Union on 11 and 12 June in Umea, a town renowned for environmental protection.

The EGE's members include lawyers, scientists and religious leaders who are selected informally by the Commission President. In an effort to try to reflect the views of as many sectors of society as possible, they include representatives of both the Protestant and Catholics churches, men and women, and people involved in the biotechnology sector and information and communication technologies sector. But Lenoir agrees her group cannot claim to speak for all of European society and therefore the EGE's role is to provide as much information as possible to decision makers so that they can make properly informed policy choices. 'We try to be useful by presenting a document that is easily useable

- on law and the scientific state of the art

- that is informative and simple and successful.'

The EGE has benefited most recently from organising consultations and public hearings as well as hearings of experts, or competent Commission officials, she continues. Experts are appointed for written studies or just day groups and round tables are organised for up to 150 people including representatives from non-governmental organisations like Greenpeace and Friends of the Earth as well as various religions. The EGE also organises visits to laboratories and meetings with members of the European Parliament.

'There are many divergences between people. Many people are aware that science must be supported as part of human dignity, but also that Europeans must have their say,' says Lenoir. 'I think this group is very much illustrative of what we could call the 'new governance', because of the contact between governance and with economic and ethics.'

In this respect, she believes Europe is more flexible than the USA, where any attempt to impose legislative restrictions on research would meet a barrage of opposition.

But the EGE's work demonstrates it is possible to bring together representatives concerned to discuss these issues, says Lenoir, who believes there is still room for improvement. For a start, she hopes the group will increase its use of the Internet. It is true that there is some loss of the 'personal' in Internet discussions, she says, but it is still very useful. 'I would like to see this developed further.'

Lenoir also wants to increase links between the EGE and universities so that students

- of science, law and the humanities

- who are interested in its work can keep abreast of ongoing discussions.

'We have to transform the historical transformation of science into something that is integrated into society,' says Lenoir. 'It has to be integrated.'

On the whole the EGE is happy with the Commission's follow up and response to its opinions. 'It's good that they don't always agree,' says Lenoir, although she says she would have preferred to have been more influential on the Commission's public health policy for food safety. 'I think public health is a great challenge for Europe, ' she muses.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : CORDIS News
Document Reference : Based on an interview with CORDIS News
Programme Acronym : SCIENCE-SOCIETY C
Subject Index Codes : Social Aspects, Scientific Research, Policies
Contact Person : For further information on European policy on Ethics and science,
please visit:

http://www.cordis.lu/rtd2002/science-society/ethics.htm

Programy Unii Europejskiej


 top

4. How to integrate renewable energies in European cities

Record Control Number : 16835

Date : 2001-05-25

Category : Publication

General Information :

Renewable energy use goes hand in hand with improvement of quality of living within the urban context, according to the editors of a new publication detailing a number of EU-funded research projects focussing on how to integrate renewable energies in European cities.

The publication aims to provide an informative catalogue of some 23 projects undertaken within the framework of the European Commission's 'REBUILD-Rebuilding the cities of tomorrow' initiative. Some examples of the topics of these projects include green building in Dublin; office building in central Athens; and low emission electrical minibus systems in Florence.

All the projects described in the publication are selected design cases of sustainable rebuilding of cities including the use of renewable energy and/or very advanced energy saving measures. 'The design cases were realised in the 1990s and cover five different categories of buildings which differ by building use (residential, mixed, office, leisure and industrial) , meta-buildings, city quarter developments, a bio-climatic park, and city traffic concepts,' explain the editors.

'The selected cases show that the application of renewable energies in the urban environment is not limited to putting some solar panels on the roofs of single family houses, but offers a large variety of very interesting, technically and aesthetically convincing solutions for renovating and retrofitting buildings and urban ensembles, even those with historic value.'

Text :

Remarks :

Data Source Provider : ETA Florence
Document Reference : Based on a press release
Programme Acronym : THERMIE 2
Subject Index Codes : Renewable Sources of Energy, Materials Technology, Construction
Technology, Environmental Protection
Contact Person : For purchasing details, please write (indicating 'Rebuild
catalogue' in the subject) to:

E-mail: eta.fi@etaflorence.it

For further information, please contact:

ETA - Energia transporti Agricoltura
Alberto Douglas Scotti
Piazza Savonarola 10
50132 Florence
Italy
Fax +39-055-573425
E-mail: eta.fi@etaflorence.it
http://www.etaflorence.it

Wydarzenia, warsztaty, konferencje


 top

5. Clarifying the IST call - Italian information day

Record Control Number : 16837

Date : 2001-05-25

Category : Event

General Information :

The agency for promotion of European research, APRE, will hold an information day on 18 June in Bari, Italy, to help attendees on the seventh IST (information society technologies) call of the EU's Fifth Framework programme.

The event will focus on the element of mobile technologies in the call and will have a representative from the European Commission on hand to answer any questions. The call is anticipated for June with a closing date in October. Emphasis will also be given to the participation of SMEs (small and medium sized enterprises) in the Fifth Framework programme's activities.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : APRE
Document Reference : Based on an event announcement
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, IST
Subject Index Codes : Information, Media
Contact Person : For further information, please contact:

Sportello APRE: Puglia
Rosanna Giannin
E-mail: r.giannini@tno.it
Tel: +39-080-4670238
Fax: +39-080-4670376
http://www.apre.it/servizi/giornata.asp?id=227


 top

6. Innovation systems conference, Gothenburg

Record Control Number : 16838

Date : 2001-05-25

Category : Event

General Information :

Promotion of innovation systems in Europe will be the focus of conference in Gothenburg, Sweden on 10 and 11 June.

Supported by the European Commission's DG Enterprise, the event entitled 'Promoting innovation systems in an integrated Europe', will analyse the importance of a European innovation culture in the areas of technology transfer and project management.

A number of thematic workshops will take place at the event, covering issues such as 'commercialisation of innovative projects' and 'characteristics of successful international innovation and technology projects' and 'innovation trends and systems'.

The organisers claim that the event is directed at policy makers, SMEs (small and medium sized enterprises) , technology transfer agents and researchers.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : VDI/VDE-IT
Document Reference : Based on an event announcement
Subject Index Codes : Innovation, Technology Transfer, Coordination, Cooperation
Contact Person : For further information and for registration, please visit:

http://www.innovation-showcase.net

Or contact:

VDI/VDE-IT
Rheinstraße 10 B
D-14513 Teltow
Germany
Tel. +49-3328-435-133
E-mail: kreibich@vdivde-it.de


 top

7. European funding for IT projects - seminars

Record Control Number : 16862

Date : 2001-05-30

Category : Event

General Information :

Scotland will host three half day workshops on funding for EU IT projects in Inverness, Dundee and Glasgow on 11, 21 and 22 June respectively.

The workshops have been organised by the Innovation Relay Centre (IRC) , Scotland and Scottish Enterprise in association with UKISHELP, the National Contact Point (NCP) supporting UK participants in the EU programme for Information Society Technologies.

Peter Walters from UKISHELP will introduce the Information Society programme. Participants will also learn about the 100 million euro e-content programme and the 20 million euro TEN-Telecom programme. One to one sessions with Mr Walters will also be arranged, where attendees can discuss specific projects, ideas and issues.

The event will highlight how to participate in projects as well as the benefits of doing so, the application process and what to expect in terms of results. A locally based participant will also describe their experiences as a partner.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Innovation Relay Centre for Scotland
Document Reference : Based on an event announcement by the Innovation Relay Centre for Scotland
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, IST
Subject Index Codes : Information Processing, Information Systems, Innovation, Technology Transfer
Contact Person : For further information, please consult the following web addresses:

http://www.cordis.lu/ist
http://www.cordis.lu/econtent

To register, please contact:
Diane Greenlees
IRC Coordinator
Tel: +44 141 946 0500
Fax: +44 141 945 1591
E-mail: dgreenlees@targtech.scotnet.co.uk


 top

8. EU forum: environment and innovation

Record Control Number : 16856

Date : 2001-05-29

Category : Event

General Information :

Around 150 participants from all over Europe are expected to attend the EU forum 'Technology and Politics: Environment and Innovation', to be hosted by two of Europe's leading associations of engineers on 26 June in the European Parliament.

The German Association of Engineers (VDI) and the Association of Consulting Engineers (VBI) aims to help participants find their bearings in the maze of European environmental activities.

Representatives from the European Parliament, the European Commission and speakers from consulting and research entities will give advice on how to develop successful EU funded projects.

Speakers will also introduce engineering firms and industry to the future development of European environmental policy. This should enable European scientists to adapt their research and industrial application to future European policy priorities.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : The Association of Engineers (VDI)
Document Reference : Based on an event announcement by VDI
Subject Index Codes : Environmental Protection, Innovation, Technology Transfer
Contact Person : For registration or further information, please contact the VDI
office in Brussels:
Vera Kessler
Tel: +32 2 500 57 87
Fax: +32 2 511 33 67
E-mail: Kessler@vdi.de

Konkursy i oferty Unii Europejskiej


 top

9. Innovation programme to appraise its information and communication services

Record Control Number : 16839

Date : 2001-05-25

Category : Tender

General Information :

The European Commission has published prior information of a call for tenders for external monitoring and an assessment of the quality of service and user feedback for on-line services (CORDIS) and for printed publications describing the activities of its programme for the promotion of innovation and encouragement of participation of small and medium sized enterprises (SMEs) . These include CORDIS focus, Euroabstracts and Innovation and technology transfer. The service provider should include recommendations for their evolution.

For the purpose of objectivity and independence, the evaluator and the evaluee must be clearly distinct. For this reason any organisation will be excluded that has direct and/or indirect legal and/or commercial links or interests (since1/2001) with those companies whose services and products are the object of the monitoring i.e. Intrasoft Int. SA (CORDIS) , Ecotec (CORDIS focus) and European Service Network (Euroabstracts, Innovation Technology transfer) .

The estimated annual budget is about 500,000 euro.

Text :

Remarks :
The call should be launched at the beginning of July 2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 99 of 25.5.2001, p. 51 (S 99-067901).
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, INNOVATION-SME
Subject Index Codes : Evaluation, Innovation, Technology Transfer, Economic Aspects,
Information, Media


 top

10. Benchmarking national policies in support of e-business for SMEs

Record Control Number : 16840

Date : 2001-05-25

Category : Tender

General Information :

The Enterprise Directorate-General is calling for tenders for the benchmarking of national policies in support of e-business for small and medium sized enterprises (SMEs) .

The objective of this initiative is to describe and benchmark national and regional policies and instruments for the promotion of e-business for SMEs. The Commission will establish a group with experts from Member States to define suitable benchmarks and to prepare a benchmarking report assessing national policies against them. The service provider shall assist the work of this group.

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents is 10.7.2001.
The deadline for submitting tender documents is 17.7.2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 99 of 255.2001, p.48 (S 99-067898).
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, INNOVATION-SME
Subject Index Codes : Innovation, Technology Transfer, Economic Aspects, Information, Media
Contact Person : For further information, please contact:

European Commission
Enterprise Directorate-General
Unit D4-E-business
ICT industries and services
SC 15/1-07
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
Fax +32-2-2969500


 top

11. Eurostat seeks data experts

Record Control Number : 16841

Date : 2001-05-25

Category : Tender

General Information :

Eurostat, the European Commission's statistical office, is calling for tenders for informatics services relating to both reference databases and metadata management and to information and communication technologies.

The service will be divided into three lots:

- design and construction of metadata management tools for the external reference environment;

- design realisation and assistance work on the informatics part of the link between the external reference environment and the dissemination;

- development of Ediflow.

Tenderers may tender for one, more or all lots. Tenders for parts of lots are not permitted.

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents is 25.6.2001
The deadline for submitting tender documents is 5.7.2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 99 of 25.5.2001, p. 42 (S 99-067892).
Subject Index Codes : Mathematics, Statistics
Contact Person : For further information, please contact:

Statistical office of the European Communities
Mr Roger Simon
Unit A
Office A4/164
Directorate A
rue Alcide de Gasperi
L-2920
Luxembourg
Fax +352-4301-34771


 top

12. Interactive policy making - prior information

Record Control Number : 16845

Date : 2001-05-28

Category : Tender

General Information :

The European Commission plans to launch a call for tenders for a three-year framework contract relating to interactive policy making.

The contractor will provide on-site services for the development, maintenance and support of an interactive policy making application system at the European Commission, including other related activities. The system, allowing citizens to interact with the European Commission, will be developed on a general web platform using tools selected by the European Commission.

Text :

Remarks :
The call should be launched before the end of June 2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 100 of 26.5.2001, p. 67 (S 100-068441)
Subject Index Codes : Information Processing, Information Systems, Policies, Information, Media


 top

13. MEDIA II programme evaluation study

Record Control Number : 16846

Date : 2001-05-28

Category : Tender

General Information :

The European Commission wishes to finance a study evaluating the activities of the MEDIA II programme (1996

- 2000) , with a view to preparing an evaluation report on this programme's implementation, which must be presented to the Community institutions concerned.

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents is 14.6.2001.
The deadline for submitting tender documents is 26.6.2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 100 of 26..5.2001, p.58 (S 100-068432).
Programme Acronym : MEDIA 2
Subject Index Codes : Evaluation
Contact Person : For further information, please contact:

European Commission
Directorate-General Education and Culture
Mr Jacques Delmoly
MEDIA programme
B-100 04/22
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
Fax +32-2-2999214


 top

14. Internet access costs via a standard telephone line, ADSL and cable modem

Record Control Number : 16847

Date : 2001-05-28

Category : Tender

General Information :

The European Commission is calling for tenders for a study on Internet access costs via a standard telephone line, ADSL and cable modem.

The eEurope 2002 action plan, launched at the Feira European Council in June 2000 set out a detailed programme covering 64 actions to accelerate development of the information society in Europe. To monitor these developments the Commission, in cooperation with the Council, has agreed on a list of indicators to benchmark eEurope. The objective of this study is to obtain estimates for the indicator on Internet access costs via a standard telephone line, ADSL, and cable modems in the 15 Member States, Norway and Iceland.

Text :

Remarks :
The deadline for submitting tender documents is 22 June 2001

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 100 of 26.5.2001, p. 68 (S 100-068442).
Subject Index Codes : Information Processing, Information Systems, Information, Media
Contact Person : For further information, please contact:

European Commission
Directorate-General Information Society
Infso-1
Mr Frank Mather
BU24 1/14
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
Fax +32-2-2961780


 top

15. Commission invites tender for the research of environment manual

Record Control Number : 16855

Date : 2001-05-29

Category : Tender

General Information :

The European Commission's Internal Market DG has issued an invitation to tender for researching, analysing and drawing up a manual concerning the protection of the environment in the light of Articles 28 to 30.

On the one hand, the study aims to analyse all relevant data concerning the application of Articles 28 to 30 of the EC Treaty to national environmental measures and, on the other hand, to study the possibilities for creating and developing synergies between the principle of 'the free movement of goods' and the protection of the environment. The results of this analysis must be presented as a report.

The results of the analysis must then be presented and completed in such a way as to form a non restrictive 'user friendly reference book' (guide) providing information on the rules to be observed with regard to Articles 28 to 30 of the EC Treaty whenever national environmental measures are implemented.

The contract to be concluded will be a study contract.

If appropriate, tenderers must justify in their methodology the reasons for only partly covering a Member State or for not covering it at all.

The contract will last for a maximum of 13 months from contract signature.

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents is 19.06.2001
The deadline for submitting tender documents is 25.06.2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 101-069130 of 29.05.2001, p.50
Subject Index Codes : Environmental Protection
Contact Person : For further information, please contact:

European Commission
Internal Market Directorate-General
Application of Articles 28 to 30 of the EC Treaty
C 100-04/091
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels

Tel: +32-2-295 08 62
Fax +32-2-296 17 36
Telex: COMEU B21877


 top

Stronę przygotował Piotr Sadłowski