Strona główna  Strona nowości


CORDIS - Nowości
14.06.2001

Programy Unii Europejskiej

1. EU project creates 'common language' for environmentally aware metal finishers

Została stworzona baza danych, która ma dostarczyć 'wspólny język' w sprawach dotyczących środowiska zarówno dla dużych przedsiębiorstw jak i dla małych i średnich firm, które pracują w branży obróbki końcowej metali. Baza danych została stworzona podczas projektu MADAME, prowadzonego przez Szwedzką firmę Nitfabriken WULKAN AB, który był wspierany przez Komisję Europejską w ramach programu BRITE/EURAM 3 w Czwartym Programie Ramowym.

2. New site promotes water-related research activities

CORDIS, Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju Komisji Europejskiej, oferuje nową stronę poświęconą akcji kluczowej 'Zrównoważone zarządzanie i jakość wody', dostępną w serwisie internetowym poświęconym Energii, Środowisku i Zrównoważonemu Wzrostowi.

Wydarzenia, warsztaty, konferencje

3. Commission and EIB give innovation budget boost

Członek Komisji Europejskiej ds. Badań, Filip Busquin, podpisał 7 czerwca z prezydentem Europejskiego Investment Banku (EIB), Filipem Maystadtem, porozumienie mające na celu wzmocnienie kooperacji w innowacji i badaniach, przez oferowanie uzupełniających form wsparcia finansowego dla badaczy.

4. Young entrepreneurs and SMEs - first virtual world congress

Komisja Europejska, wraz z Królestwem Hiszpańskim, Rządem Aragonu i Stowarzyszeniem Młodych Przedsiębiorców Saragossy, organizuje pierwszy wirtualny światowy kongres młodych przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw, który odbędzie się od września 2001 do marca 2002.

5. Hybrid technology in public transport - conference

Międzynarodowy kongres na temat innowacji w systemach przewozów pasażerskich poświęcony ulepszeniom środowiskowym, sponsorowany przez Komisję Europejską, odbędzie się w Karlsuhe, Niemcy, 19 i 20 września.

6. Workshop on EC research projects - UK

Odkrywanie jak działają projekty badawcze sponsorowane przez Komisję Europejską i jakie są największe pułapki, jest tematem warsztatu, który odbędzie się w Cambridge, Wielka Brytania, 28 czerwca.

7. TRAIN-IT course - new dates and change of date

Zostały dodane nowe daty do kursu TRAIN-IT, który jest fundowany przez program Przyjazne Społeczeństwo Informacyjne (IST) w Piątym Programie Ramowym i który ma na celu nauczyć europejskich przedsiębiorców pracujących w programie IST jak napisać dobry inwestycyjny biznes plan.

8. How does the Earth work?

Naukowcy różnych dyscyplin i z różnych części świata spotkają się w Edynburgu, w Szkocji, od 24-go do 28-go czerwca, aby spojrzeć na nowo jak działa ziemia i inne planety.

Konkursy i oferty Unii Europejskiej

9. Commission calls for e-learning innovative actions

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na akcje przygotowujące i innowacyjne dla planu e-nauczanie.


Programy Unii Europejskiej


 top

1. EU project creates 'common language' for environmentally aware metal finishers

Record Control Number : 16916

Date : 2001-06-12

Category : Result

General Information :

A database has been created to provide a 'common language' on environmental issues for large companies as well as small and medium sized companies (SMEs) working in the field of metal finishing. The database was developed during the MADAME project, led by Swedish company Nitfabriken WULKAN AB and was supported by the European Commission under the BRITE/EURAM 3 programme from the Fourth Framework Programme.

Benefits to be gained from wiser metal finishing include energy and material savings at production, reduced emissions and waste volumes, more efficient and prolonged service lives and increased recycling of scrapped products.

The database aims to provide an evaluation of the environmental effects of metal finishing processes. Four different metal finishing processes and ten product groups were studied during the project

The catalogue is intended to promote a common view on environmental issues in the European metal finishing industry, focusing on measures to reduce energy and metal consumption in a life cycle perspective, close cooperation between metal finishing SMEs on the one side and purchase and design departments at large companies on the other side, ensuring better end quality of products and less environmental impact. The database will also include environmental indexes to communicate to the customers.

The project consortium, which involved five Swedish and three Spanish partners, is currently seeking a manufacturing agreement

Text :

Remarks :

Data Source Provider : CIMS
Document Reference : Based on CORDIS information
Programme Acronym : FRAMEWORK 4C, BRITE/EURAM 3
Subject Index Codes : Scientific Research, Information, Media, Environmental Protection,
Materials Technology
Contact Person : The project results are presented at the following web addresses:
http://www.syf.se

and

http://www.sidasa.com


 top

2. New site promotes water-related research activities

Record Control Number : 16929

Date : 2001-06-14

Category : Programme implementation

General Information :

CORDIS, The European Commission's Research and Development Information Service, is offering a new site dedicated to the key action for 'Sustainable Management and quality of water', available on the Energy, Environment and Sustainable Development (EESD) web service.

The site offers a comprehensive picture of the key action and direct access to many innovative solutions developed through completed or on-going research projects under the Fifth Framework programme as well as previous programmes. Over 120 projects can be consulted covering, for example. water conservation, waste and water management, computer-assisted management of scarce resources and pollution detection. All products, services, tools and technologies are presented with descriptions and contact details in order to ease transfer.

In addition, the site offers links to reference documents on legislation in force and in preparation, as well as to key official information. A list of contacts within the European Commission is also provided.

The site will prove useful for local stakeholders and innovation actors interested in taking up new approaches to integrated management of water resources, ecological quality of freshwater ecosystems, treatment technologies, pollution prevention and surveillance, and more water-related exploitable research results. //CPA To see the new site, please consult: http://www.cordis. lu/eesd/ka1/home.html

Text :

Remarks :

Data Source Provider : CIMS
Document Reference : Based on information from service provider
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, EESD, FRAMEWORK 6C
Subject Index Codes : Environmental Protection, Waste Management, Social Aspects,
Regional Development, Energy Saving

Wydarzenia, warsztaty, konferencje


 top

3. Commission and EIB give innovation budget boost

Record Control Number : 16897

Date : 2001-06-08

Category : Event

General Information :

European Research Commissioner, Philippe Busquin, signed an agreement on 7 June with Philippe Maystadt, president of the European investment bank (EIB) to strengthen cooperation in innovation and research by offering complementary forms of financial support to researchers.

At the signing of the joint memorandum, Mr Busquin emphasised that it represented a new understanding between the Commission and the EIB. 'When funding research and innovation, the Commission and the EIB have always shared a number of common objectives such as fostering innovation and a competitive economy, but now we will also combine our funding possibilities to optimise the effect of the money invested,' he said.

The new funding arrangement will not mean that funding cannot be received from both sources, but it does mean that there will be greater collaboration before funding is allocated. The areas that are expected to benefit from this are areas key to European competitiveness, such as biotechnology and nanotechnology. Fotis Kafatos, director general of the European molecular biology laboratory, who attended the signing, said he will be able to demonstrate the improved situation brought about by the signing. Mr Busquin said that the new arrangements would 'better respond to the needs of research organisations and businesses'.

Closer cooperation will be fostered between the Commission's Framework programmes (the present Fifth Framework runs until 2002 and has a budget of just under 15 billion euro) and the EIB's innovation 2000 initiative (i2i) , aimed at helping to create a knowledge-based society. It has a budget (over three years) of 12 to 15 billion euro, with an additional one billion euro for the development of venture capital operations. The i2i initiative has five key aims; to develop SMEs and entrepreneurship; diffusion of innovation; research and development; IT and communications networks and the formation of human capital.

In order to gauge the new arrangements, a steering group will be established to monitor the activities of three working groups, which will oversee research projects, research infrastructures and venture capital for incubators and companies.

'This new cooperation between the Commission and the EIB should significantly increase our positive impact on the research and innovation community in Europe and in European society,' said Mr Busquin.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Commission
Document Reference : Based on Commission information
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, INNOVATION-SME, FRAMEWORK 6C, ERA
Subject Index Codes : Innovation, Technology Transfer, Coordination, Cooperation,
Scientific Research
Contact Person : For further information on the research framework programme, please
consult:
http://www.cordis.lu/rtd2002

for more information on the EIB, please consult:
http://www.eib.org


 top

4. Young entrepreneurs and SMEs - first virtual world congress

Record Control Number : 16900

Date : 2001-06-08

Category : Event

General Information :

The European Commission, together with The Spanish Kingdom, the Government of Aragon and the Young Entrepreneur Association of Zaragoza is organising the first virtual world congress of young entrepreneurs and SMEs, which will be held from September 2001 until March 2002.

The congress objectives are to create a debate forum for the exchange of ideas and experiences on the problems of young entrepreneurs and SMEs, to maximise commercial exchange between participants, to diffuse new information technologies, to promote an entrepreneurial culture and to diffuse good business practices.

The congress opening will take place with a simultaneous video conferences from several points around the world: Brussels, Madrid, Zaragoza, Washington, El Cairo, Tokyo, St Petersburg and Buenos Aires.

Work groups will be oriented towards subjects of interest to young entrepreneurs on subjects proposed by participating organisations. Exhibitions on relevant topics will also be held.

Thematic areas to be covered by the congress include e-business: new business models, globalisation and external commerce, strategy, human resources, quality and industrial security, the environment, society and enterprise, women and enterprise, culture and enterprise and sports and enterprise.

An announcement board will be created, where participants can post announcements on the purchase, sale or exchange of products, services or ideas. There will also be space for businesses to expose their products and services to the general public

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Vision Global
Document Reference : Based on an event announcement by the organising committee
Subject Index Codes : Information Processing, Information Systems, Information, Media,
Innovation, Technology Transfer, Economic Aspects
Contact Person : For further information on the virtual congress, please consult the
following web address: http://www.visionglobal.org

or e-mail: info@visionglobal.org


 top

5. Hybrid technology in public transport - conference

Record Control Number : 16922

Date : 2001-06-13

Category : Event

General Information :

An international congress on innovation in passenger transit systems aimed at environmental improvement, sponsored by the European Commission, will be held in Karlsruhe, Germany on 19 and 20 September.

The 'Prosper' conference (promotion of pollution control and energy saving by the use of hybrid power systems) aims to disseminate the results of development projects in hybrid propulsion technology, the objective of which is to reduce fuel consumption and emissions in urban passenger transit vehicles through increased efficiency and effective brake energy recovery, and to provide a low cost alternative to electrification.

The programme includes sessions on hybrid systems, the potential European market for multi modal light rail vehicles, modern flywheel technology for public transport and gas turbines.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Transport Technologie-Consult Karlsruhe GmbH
Document Reference : Based on an event announcement by Transport Technologie-Consult
Karlsruhe GmbH
Subject Index Codes : Transport, Environmental Protection, Industrial Manufacture
Contact Person : For further information, please consult the following web address:
http://www.prosper.ttk.de

or contact Nils Jänig or Johan van Ieperen
Tel: +49 721 625030
Fax: +49 721 6250333
E-mail: nils.jaenig@ttk.de
or johan.van.ieperen@ttk.de


 top

6. Workshop on EC research projects - UK

Record Control Number : 16923

Date : 2001-06-13

Category : Event

General Information :

Finding out how European-funded research projects work and what the major pitfalls are is the focus of a workshop that will be taking place in Cambridge, UK on 28 June.

Organised by and taking place at the St John's innovation relay centre, the event will look at the main elements that need to be managed in a European project and how to avoid encountering problems that can ultimately lead to failure. Particular attention will be given to the differing cultural approaches, mixing large and small organisations as well as private and public sector representatives and possible misunderstandings.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : IRC
Document Reference : Based on an event announcement
Subject Index Codes : Information, Media
Contact Person : For further information, please contact:

Sue Greig
Tel: +44 1480 497712
Fax: +44 1480 497714 E-mail: singleimage@compuservce.com


 top

7. TRAIN-IT course - new dates and change of date

Record Control Number : 16924

Date : 2001-06-13

Category : Event

General Information :

New dates have been added for the TRAIN-IT course, which is funded by the Fifth Framework programme's IST Programme and aims to teach European Entrepreneurs working in Information Society Technologies (IST) how to write an investment winning business plan.

The new dates are: 9 to 15 June 2002 21 to 27 July 2002 15 to 21 September 2002 17 to 23 November 2002.

The course of 2 to 8 December 2001 has also been brought forward to 18 to 24 November 2001.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Gesellschaft für Technologieförderung Itzehoe mbH
Document Reference : Based on information from the Gesellschaft für Technologieförderung
Itzehoe mbH
Subject Index Codes : Information, Media, Information Processing, Information Systems,
Innovation, Technology Transfer, Economic Aspects
Contact Person : For further information, please consult the following web address:
http://www.train-it.org

or contact Helga Bechmann
Tel: +49 4821 778520
Fax: +49 4821 778500
E-mail: bechmann@izet.de
Related News : 16679


 top

8. How does the Earth work?

Record Control Number : 16930

Date : 2001-06-14

Category : Event

General Information :

Scientists from various disciplines and different parts of the world will come together in Edinburgh, Scotland on 24 to 28 June to take a fresh look at how the Earth and other planets work.

The meeting will be co-convened by the Geological Society of London (GSL) and the Geological Society of America (GSA) .

'This will be a new adventure for us as we are going out of our way to break down discipline barriers and have everyone from the hammer-wielding geologist to the astrobiologist talk to each other, ' explained technical programme co-chairs Ian Dalziel (University of Texas) and Ian Fairchild (Keele University) .

The programme includes sessions on coupling between the geosphere, biosphere, hydrosphere and atmosphere, critical transitions in earth history and their causes and the snowball Earth hypothesis

Text :

Remarks :

Data Source Provider : The Geological Society of America (GSA)
Document Reference : Based on an event announcement by GSA
Subject Index Codes : Aerospace Technology, Earth Sciences

Konkursy i oferty Unii Europejskiej


 top

9. Commission calls for e-learning innovative actions

Record Control Number : 16915

Date : 2001-06-12

Category : Tender

General Information :

The European Commission has announced a call for proposals for preparatory and innovative actions for the e-learning action plan.

The e-learning action plan, adopted by the European Commission on 28 March 2001, aims at presenting ways and means of implementing the e-learning initiative. Its intentions are to involve all those in education and training, both in the private and public sectors, in the realisation of the potential of e-learning methods and resources for lifelong and life-wide learning.

The e-learning action plan operates by mobilising existing resources. A special budget line has been set to explore in depth specific e-learning issues. This will be achieved by undertaking a small number of pilot projects addressing the key strategic areas of the e-learning action plan.

The call will be organised in two phases this year. The duration of each project will be between 12 to 18 months, starting from the signature of the contract. The first phase of the call for proposals will involve projects which have a starting date of 1 November 2001. The second phase will involve projects starting on 1 February 2002. The total available budget for this call is 7.5 million euro for 2001 and 2002. Under this budget, the Education and Culture DG could provide financial support for between four and eight projects for each of the two phases of this call for proposals.

The present call for proposals aims at developing better understanding of the problems and opportunities which are associated with e-learning methods, contents and resources; their relationship with the traditional ones; their impact in education and training in terms of organisation and management; the pedagogical and technological trends emerging in this new sector and the possibilities for European added value.

Projects should demonstrate how e-learning can be of benefit in the priority areas identified in the e-learning action plan. They should provide an added value and contribute to a fast moving and well-grounded development of e-learning in Europe. They should be wide ranging, addressing issues such as the general use of information communication technologies (ICT) , but also looking at possible future developments, and exploring the transition from research and experimentation to general use. Their results should be suitable for drawing operational conclusions in e-learning at the European level.

The themes for the proposals are the following:

- e-learning European information services

- European laboratory for innovation in e-learning

- New learning environments

- Virtual models of education and training 1) virtual European universities 2) virtual European campus 3) virtual mobility schemes

- Teachers and trainers training on use of ICT for learning

- e-learning demonstrators for key areas

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents is 07.08.2001.
The deadline for submitting tender documents is 17.08.2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No C 166 of 09.06.2001, p.38
Subject Index Codes : Education, Training, Information Processing, Information Systems,
Innovation, Technology Transfer, Information, Media
Contact Person : For further information, please contact:

European Commission
Directorate-General Education and Culture
'eLearning call for proposals'
Attn: Mrs Maruja Gutierrez-Diaz
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels

Tel: +32-2-295 6346
Fax +32-2-296 6992 To obtain an application form, please consult
the following web address: http://europa.eu.
int/comm/education/elearning.index.html


 top

Stronę przygotował Piotr Sadłowski