Strona główna  Strona nowości


CORDIS - Nowości
28.06.2001

Informacje dotyczące Polski

1. PARTNERS FOR LIFE network organises two brokerage events

PARTNERZY DLA ŻYCIA, międzynarodowy projekt ko-fundowany przez Komisję Europejską, który ma zwiększyć udział małych i średnich przedsiębiorstw, pracujących w biomedycynie, biotechnologii i sektorach agro-industrialnych, w programach badawczych Unii Europejskiej nauk o życiu, organizuje właśnie dwa międzynarodowe wydarzenia.

Programy Unii Europejskiej

2. Independent experts' reports on FP5 published on CORDIS

Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju Komisji Europejskiej CORDIS, opublikował właśnie wszystkie Raporty Monitorujące z roku 2000 dot. działalności prowadzonych w Piątm Programie Ramowym (FP5).

Wydarzenia, warsztaty, konferencje

3. Education ministers to discuss eLearning

40 ministrów edukacji z 36 państw zbierze się 29 czerwca w Rydze na Łotwie, na spotkaniu organizowanym przez Komisję Europejską i Szwedzką Prezydenturę, aby dyskutować temat 'eNauka dla życia'.

4. Commission calls for focus on renewable energy

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Badań organizuje 25 i 26 września w Brukseli konferencję na temat integracji odnawialnych źródeł energii i rozproszonej generacji w systemach energetycznych, aby przedyskutować najlepsze sposoby zwiększenia użycia energii odnawialnej.

5. Community research on paper processing reduces pollution and costs

Korzyści z badań fundowanych przez Unię Europejską poświęconych przetwarzaniu papieru będą tematem wydarzenia medialnego, które odbędzie się w Brukseli 6 lipca.

6. Research from the 4th Framework contributes to European Building Standards

Badania prowadzone w czwartym programie ramowym nad dachówkami glinianymi, klejeniem belek w konstrukcjach drewnianych i analizowanie własności termalnych materiałów budowlanych, będzie tematem konferencji która ma się odbyć w Brukseli 4 i 5 grudnia.

Konkursy i oferty Unii Europejskiej

7. Promoting the participation of SMEs in the standardisation process

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw ogłosił otwarty konkurs na kontrakt, który ma wypromować udział małych i średnich przedsiębiorstw i firm rzemieślniczych w europejskim procesie standaryzacyjnym.

8. Benchmarking traffic management - candidate countries

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Transportu i Energii ogłosił konkurs na studium na testy porównawcze dla najlepszych praktyk w zarządzaniu ruchem powietrznym w krajach kandydujących Unii Europejskiej.

9. Skin irritation testing - tender corrigendum

Wspólnotowe Centrum Badawcze Unii Europejskiej ogłosiło korektę do konkursu na studium testowania podrażnień skóry technologiami nieinwazyjnymi i z udziałem ochotników.

10. Commission calls for study on SME access to public contracts

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw ogłosił konkurs na kontrakt na studium nad dostępem do publicznych kontraktów małych i średnich przedsiębiorstw.

11. Maximising the benefits of Galileo for aviation

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Transportu i Energii zaprasza do składania ofert na studium nad mapą dróg dla wprowadzenia nawigacji satelitarnej w europejskim zarządzaniu ruchem powietrznym.

Informacje dotyczące Polski


 top

1. PARTNERS FOR LIFE network organises two brokerage events

Record Control Number : 16969

Date : 2001-06-21

Category : Event

General Information :

PARTNERS FOR LIFE, a trans-national project co-funded by the European Commission looking to increase the participation in the life sciences research programmes of the European Union of SMEs (small and medium sized enterprises) working in the biomedicine, biotechnology and agro-industrial sectors, is currently organising two international brokerage events.

The events are designed to bring together companies and researchers from all over Europe and provide them with the possibility to meet potential partners with a view to preparing joint research proposals.

The first brokerage event is to be held in Poznan, Poland, on 11 September and will focus on SMEs in the sectors of agro-industry. It will be held on the occasion of the PolAgrar Fair, which is a major international event with 2000 international participants.

The second brokerage event will be organised in conjunction with the international Biotechnica fair in Hannover (http://www. biotechnica.de) on 9 October. Bilateral meetings will be arranged on the basis of partner profiles which will be filled in by each participant during the registration phase of the brokerage event. Registered participants will receive the catalogue of profiles beforehand.

The Biotechnica Fair will on its part be offering a platform for enterprises, research institutes and universities to present their latest developments and scientific results in the field of biotechnology. 900 exhibitors in the fields of nutrition, agriculture, pharmaceutics and the environment are expected. The fair will host a congress with presentations from several international experts.

PARTNERS FOR LIFE is administered by the Austrian Bureau for International research and Technology co-operation (BIT) , the network has members from 18 countries (including five central and eastern European countries) plus experts from 10 additional countries.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Austrian BIT
Document Reference : Based on an event announcement
Subject Index Codes : Biotechnology, Coordination, Cooperation, Scientific Research
Contact Person : For further information on both events please consult the following
web address: http://www.bit.ac.at/partners_for_life.htm

Or by contact the Austrian BIT:
Alexander Riedl
E-mail: riedl@bit.ac.at
Ursula Bodisch
E-mail: bodisch@bit.ac.at
Sabine Herlitschka
E-mail: herlitschka@bit.ac.at

Related News : 16036

Programy Unii Europejskiej


 top

2. Independent experts' reports on FP5 published on CORDIS

Record Control Number : 17004

Date : 2001-06-28

Category : Programme implementation

General Information :

CORDIS, The European Commission's Research and Development Information Service, has published all 2000 Annual Monitoring Reports on activities conducted under the Fifth framework programme (FP5) .

The annual monitoring report on FP5 and special reports on each thematic and horizontal programme are available in English in downloadable formats.

Those reports presented by independent experts in May 2001 are the second in the series of external annual monitoring reports prepared for the current Framework programme. They also highlight progress in relation to ongoing activities under the Fourth framework programme.

Each report consists of three parts: the external monitoring report prepared by experts, timely responses from the programme director and of the programme management to the recommendations produced by the experts.

As well as giving recommendations, monitoring reports review programme activities, statistics, key action implementation and management. The reports should help reinforce the establishment of best practices, identify and correct weaknesses in programme implementation, and facilitate future multi-annual programme evaluation. //CPA To see the reports, please consult the following web address: http://www.cordis.lu/fp5/monitoring/rep_2000.htm //RMK

Text :

Remarks :

Data Source Provider : CIMS
Document Reference : Based on information from service provider
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, ERA
Subject Index Codes : Policies, Coordination, Cooperation

Wydarzenia, warsztaty, konferencje


 top

3. Education ministers to discuss eLearning

Record Control Number : 16978

Date : 2001-06-22

Category : Event

General Information :

Some 40 education ministers from 36 countries will gather in Riga, Latvia on 29 June, at a meeting organised by the European Commission and the Swedish Presidency, to discuss the theme 'eLearn for life'.

The meeting will focus on challenges which the education system is meeting as the information society develops. There will also be a discussion on how IT can be used as a tool for lifelong learning.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Swedish Government
Document Reference : Based on an event announcement by the Swedish Presidency
Programme Acronym : PRESIDENCY-SE
Subject Index Codes : Education, Training, Information Processing, Information Systems,
Information, Media
Contact Person : For further information about the meeting, please consult the
following web address:
http://www.eu2001.se/eu2001/calendar/other_info.asp?iEventID=647


 top

4. Commission calls for focus on renewable energy

Record Control Number : 16993

Date : 2001-06-26

Category : Event

General Information :

The European Commission's Research Directorate General is hosting a conference on the Integration of renewable energy sources and distributed generation in energy systems in Brussels on 25 and 26 September to discuss the best ways to increase the use of renewable energy.

The benefits from the increased use of renewable energy are not only environmental protection (minimising the greenhouse effect and air pollution) , but also increasing the security of energy supply by reducing dependence on oil, gas and coal imports, creating new jobs in the energy sector and increasing industrial competitiveness; all EU policy objectives. To help realise these benefits, the conference aims to review examples of best energy technology practice from across Europe, then evaluate the potential of these technologies, before finally identifying further research opportunities and other implementation mechanisms.

A move to renewable energy implies a change from the current situation where energy supply is dominated by the centralised combustion of fossil fuels to a situation where a huge number of small producers are connected to the grid. The conference will pull together 400 people representing all relevant stakeholders to discuss this transition.

There are very many views about the best path to a future energy framework. This can be seen clearly in the recent discussion on renewable energy between the European Council and the European Parliament. The European Parliament believes that the EU should set mandatory national targets for the proportion of energy produced from renewable sources while the EC believes these targets should only be indicative. The agreed compromise is that targets will initially be indicative, but if Member States fail to make progress against those targets, then the Commission may propose mandatory targets.

One issue that is still unresolved is the EC proposal to include the use of waste incineration as a renewable resource. The EC wants to include it as a renewable energy source, but the European Parliament is strongly opposed to this, not least because burning waste goes against the aims of the 'waste treatment hierarchy' within another EU directive. From the point of view of energy policy, the European Parliament's stance is that more energy is saved by avoiding waste in the first place and recycling waste than burning it. However, pressure for 'instant' waste disposal options might challenge this position. While the EC conference in September cannot map the whole of Europe's route to a sustainable energy future, it should provide some signposts to the way.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : European Commission and European Parliament
Document Reference : Based on information from the European Commission and the European Parliament
Subject Index Codes : Other Energy Topics, Environmental Protection
Contact Person :
For further information on the conference, please contact:
Mr. Manuel Sanchez Jimenez
Research Directorate-General
Rue de la Loi 2000
B-1049 Brussels

Tel: +32.2.299.42.88
Fax: +32.2.299.42.88
E-mail: manuel.sanchez-jimenez@cec.eu.int


 top

5. Community research on paper processing reduces pollution and costs

Record Control Number : 17005

Date : 2001-06-28

Category : Event

General Information :

The benefits from EU funded research into paper processing will be on show at a media event taking place in Brussels on 6 July.

Traditionally the paper industry has been a voracious user of water and energy and produced large quantities of polluted effluent. The industry still uses more than 8 million m3 of water per day and produces effluents containing chlorine and organic matter with a high oxygen demand.

Since 1985, over one hundred projects involving EU-funding in the region of 150 million euro have found innovative ways to reduce the environmental impact of paper processing. In particular work has concentrated on water treatment technologies. This has allowed the industry to begin to change to closed-loop water systems, with a consequent substantial reduction in fresh water consumption.

Innovative research solutions, including improved process monitoring and control, chlorine-free bleaching, membrane separation and biotechnological treatments have all contributed to substantial reductions in environmental impact.

The results from another project partnership, Ecotissue, give a dry method of producing absorbent tissue papers. This offers great reductions in water and energy use.

The media event will showcase a number of these technologies and explain how they have reduced the use of fresh water, energy and chemicals, and prevented effluent. Participants can also visit the VDK paper mill just outside Brussels and see a pilot installation of a 'paper kidney'. This water treatment facility uses a combination of anaerobic thermophilic and aerobic biotechnological treatments, and membrane technology to give continuous recycling.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : European Commission, Research DG
Document Reference : Based on an event announcement
Subject Index Codes : Environmental Protection, Materials Technology
Contact Person : For further information related to the projects presented, please
contact:
Johannes Klumpers,
Scientific Officer / Research related to forest based industries
Tel: +32.2.29.60911
Fax: +32.2.29.58046
E-mail: johannes.klumpers@cec.eu.int

For further information related to the event, please contact:
Julia Acevedo
Press and Information Officer, Research DG
Tel: +32.2.29.52043
Fax: +32.2.29.58220
E-mail: julia.acevedo-bueno@cec.eu.int


 top

6. Research from the 4th Framework contributes to European Building Standards

Record Control Number : 17006

Date : 2001-06-28

Category : Event

General Information :

Research conducted under the 4th framework into tests on clay roof tiles, rod gluing in timber structures and analysing the thermal properties of building materials will be the focus of a conference to taking place in Brussels on 4 and 5 December.

The conference, 'construction products for the single market is being organised by CEN in association with the European Commission's Enterprise DG.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : CEN
Document Reference : Based on an event announcement
Subject Index Codes : Construction Technology
Contact Person : For further information, please contact:

Kristien Van Ingelgem
CEN Management Centre,
Brussels
Tel: + 32-2-5500958
Fax: +32-2-5500819
E-mail:
kristien.vaningelgem@cenorm.be

Konkursy i oferty Unii Europejskiej


 top

7. Promoting the participation of SMEs in the standardisation process

Record Control Number : 16970

Date : 2001-06-21

Category : Tender

General Information :

The European Commission's Enterprise DG has announced an open call for tenders for a contract to promote the participation of SMEs (small and medium sized enterprises) and craft enterprises and their interests in the European standardisation process.

This initiative is to provide a stable and regular service over time with a view to promoting the information, participation of SMEs and craft enterprises and their interests within the European standardisation process.

The successful contractor will establish close contacts with European SMEs and their representative organisation at national and European levels, as well as with the three main European standards organisations (CEN, Cenelec, ETSI) . The contractor will actively participate in the programme planning (definition of agendas, position papers etc) of the meetings of the technical committees of these organisations and participate as associated members in such meetings. It will support the interests of SMEs and craft enterprises during the elaboration of European standards by looking for and forwarding solutions which suit these enterprises. The service foresees the systematic ex-ante and ex post information of SMEs and their representative organisations at national and European level on the standardisation process, as well as the systematic evaluation of the results achieved.

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents is 20.07.2001.
The deadline for submitting tender documents is 30.07.2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 117-079423 of 21.06.2001, p.45
Subject Index Codes : Economic Aspects, Standards
Contact Person : For further information, please contact:

European Commission
Directorate-General Enterprise
Unit B3
rue de la Science 27
4/38
B-1049 Brussels

Tel: +32-2-296 1562
Fax +32-2-295 4590


 top

8. Benchmarking traffic management - candidate countries

Record Control Number : 16972

Date : 2001-06-21

Category : Tender

General Information :

The European commission's Energy and Transport DG has issued a call for tenders for a study on benchmarking for best practices in air traffic management in the EU candidate countries.

A high level report on the creation of a single sky concluded that single sky policies will need to apply equally to EU candidate countries

Benchmarking will be used as a tool to identify and release the potential for improvement.

The study for EU candidate countries should enhance the findings of the benchmarking study, and investigate the context of candidate countries with a view to the efficient and safe use of their ATM systems and regulatory arrangements during the next 20 years.

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents 11.07.2001.
The deadline for submitting tender documents 18.07.2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 117-079420 of 21.06.2001, p.42
Subject Index Codes : Safety, Transport
Contact Person : For further information, please contact:

European Commission
Directorate-General Energy and Transport
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels

Tel: +32-2-296 8092
Fax +32-2-296 8353
E-mail: Andrew.folkmanis@cec.eu.int top

9. Skin irritation testing - tender corrigendum

Record Control Number : 16987

Date : 2001-06-25

Category : Tender

General Information :

The European Commission's Joint Research Centre has announced a corrigendum to the call for tenders for a study on skin irritation testing with non-invasive technology and human volunteers.

The final date for requesting tender documents is now 6 July 2001 and the final date for the receipt of tenders, 27 July 2001.

Text :

Remarks :

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 119-080810 of 23.06.2001, p.66
Subject Index Codes : Medicine, Health
Contact Person : For further information, please contact:

European Commission
Directorate-General Joint Research Centre
Institute for Health and Consumer Protection
European Centre for Validation of Alternative Methods (ECVAM)
Attn. Dr V. Zuang
via Fermi 1
TP 580
I-21020 Ispra
Italy

Tel: +39 03 32 78 58 43
Fax +39 03 32 78 53 36

Related News : 16948


 top

10. Commission calls for study on SME access to public contracts

Record Control Number : 16992

Date : 2001-06-26

Category : Tender

General Information :

The European Commission's Enterprise DG has issued a call to tender for a study contract on access to public contracts for small and medium sized enterprises (SMEs).

The invitation to tender aims at selecting an organisation or network of institutions able to:

- create a statistical database on enterprises which had access to public contracts published in the 'Supplement to the Official Journal of the European Communities' in 1999;

- carry out a statistical analysis on SMEs' access to such contracts;

- identify the best practices which aim to improve SMEs' access to public contracts;

- propose performance indicators to measure how far SME participation in public contracts has progressed.

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents is 17.08.2001.
The deadline for submitting tender documents is 24.08.2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 120-081502 of 26.06.2001
Subject Index Codes : Economic Aspects
Contact Person : For further information, please contact:

European Commission
Enterprise Directorate-General
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels

Tel: +32-2-295 5155
Fax +32-2-295 4590


 top

11. Maximising the benefits of Galileo for aviation

Record Control Number : 17009

Date : 2001-06-28

Category : Tender

General Information :

The European Commission's Energy and Transport DG is inviting tenders for a study on a roadmap for the introduction of satellite navigation in European air traffic management (ATM) .

The high level group report on the single European sky emphasised the need to agree a strategic management programme for the introduction of new technology with all stakeholders. The present study is focusing on the navigation component of such a strategic management programme. Satellite navigation as one of the major components of the ACAO CNS/ATM concept.

Galileo is expected to facilitate the use of satellite navigation by the aviation sector, since it is designed to be a civilian owned constellation of navigation satellites offering service guarantees, independent from, but fully interoperable with GPS.

The study aims at exploring the technical, financial and institutional issues that are key to allowing aviation to take the maximum benefit of Galileo and defining the precise measures that need to be taken to that effect. It includes, but is not limited to, a cost/benefit analysis for the aviation case.

The final goal is to prepare a high level European strategy for the implementation of satellite navigation for ATM that can be widely supported by all stakeholders. A second, but equally important objective, is that by clarifying the conditions and associated actions that are key to render Galileo beneficial to aviation, the commission services can have a clear view on aviation needs and can use this input for their future proposals on Galileo.

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents is 16.07.2001.
The deadline for submitting tender documents is 25.07.2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 122-082697 of 28.06.2001, p.39
Subject Index Codes : Transport, Aerospace Technology
Contact Person : For further information, please contact:

European Commission
Directorate-General Energy and Transport
Air Transport Directorate
Unit F2, Attn: Mrs F Ioannidou
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels

Tel: +32-2-295 5548
Fax +32-2-296 8353
E-mail: fotini.ioannidou@cec.eu.int


 top

Stronę przygotował Piotr Sadłowski