Strona główna  Strona nowości


CORDIS - Nowości
09.08.2001

Informacje dotyczące Polski

1. Environmental projects open to NAS - call for proposals

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na rozszerzenie istniejących kontraktów w konkretnym programie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji w programie "Energia, środowisko i zrównoważony wzrost - część A", w celu włączenia partnerów z nowo dołączonych państw.

Publikacje

2. Researcher mobility key to achievement of ERA, says new report

Ostatni raport od Grupy Ekspertów Wysokiego Szczebla (High Level Expert Group) na temat poprawiania mobilności naukowców wskazuje, że trzeba podjąć akcje do przezwyciężenia istniejących barier ograniczających swobodny ruch naukowców, jeśli proponowana Europejska Dziedzina Badań (European Research Area) ma się stać rzeczywistością.

Wydarzenia, warsztaty, konferencje

3. Bucharest to host eEurope conference

Konferencja, mająca na celu zbadanie postępu e-komercji i innych e-aktywności w Europie, odbędzie się w stolicy Rumunii, Bukareszcie, 24 i 25 września.

4. Energy information days planned in UK

Kilka dni informacyjnych i warsztatów z pisania ofert w Programie "Energia" Piątego Programu Ramowego (FP5) odbędzie się w Wielkiej Brytanii tej jesieni.

5. International environmental informatics symposium

Reprezentanci z Komisji Europejskiej będą uczestniczyć w piętnastym międzynarodowym środowiskowym sympozjum informatycznym, które odbędzie się w Zurichu, Szwajcaria, od 10 do 12 października.

6. Transport exhibition to showcase new technology

Efekty badań nad transportem, włączając projekty Komisji Europejskiej, będą przedstawione 15 i 16 września na wystawie, która ma się odbyć w połączeniu z Nieformalnym Zebraniem Eurpejskich Ministrów Transportu i Środowiska w Aula Magna w Louvain-la-Neuve, Belgia.

7. Stem cells: therapies for the future?

W związku z badaniami nad hemocytoblastami i tematem klonowania ludzkich komórek, który ciagle pojawia się w nagłówkach gazet europejskich, Komisja Europejska i Grupa Wysokiego Szczebla Nauki o Życiu Członka Komisji Europejskiej ds. Badań Filipa Busquina organizują konferencję na temat: "Hemocytoblasty: terapie przyszłości ?", która odbedzie się 18 i 19 grudnia.

8. Innovation overview- conference

Wzięcie innowacji od jej koncepcji do produktu lub usługi, jest tematem wydarzenia, które odbędzie się w 16 października w Londynie. "Innowacja: od pomysłu do komercjalizacji" to temat wydarzenia, które zostało zorganizowane przez Europejską Dziedzinę Badań.

9. Exhibition to showcase EU-supported technology

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Społeczeństwa Informacyjnego będzie prezentował rezultaty wiodących projektów informatyczno-telekomunikacyjnych i poszukiwał przyszłych partnerów innowacji na wystawie Orbit/Comdex Europa 2001, w Basel, Szwajcaria, od 25 do 27 września.

Konkursy i oferty Unii Europejskiej

10. Emission control systems - study required

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw ogłosił konkurs na studium na systemy kontroli emisji dla dwu- i trójkołowych motocykli.

11. ICT and eBusiness market watch required

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw ogłosił konkurs na funkcję obserwatora ICT (Technologie Informacyjno Komunikacyjne) i rynku eBiznesu.

12. Commission announces call for tender for information society studies

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Społeczeństwa Informacyjnego ogłosił konkurs na trzy studia: na digitalizację, agendy badawcze i punkty dotyczące dokumentów elektronicznych, dziedzictwa kulturowego i naukowego oraz związanych z tym instytucji.

13. Commission announces call for tender for study on new chemicals agency

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Środowiska ogłosił konkurs na studium wymagań jakie muszą spełniać zasoby, dla agencji centralnej aby wspierać nowy system legislacji chemicznej.

14. Commission announces call for study on promotion of renewable energies

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na analizę i rekomendacje jak energie odnawialne mogłyby być dalej promowane we Wspólnocie Europejskiej i w krajach członkowskich (na szczeblu narodowym).

15. Commission announces call for information services to stimulate innovation

The European Commission's Information Society Directorate-General has announced a call for tender for services, skills and experience to disseminate results from the EC Information Technologies (IST) programme. Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Społeczeństwa Infomacyjnego ogłosił konkurs na usługi, umiejętności i doświadczenie do rozpowszechniania rezultatów programu Komisji Europejskiej "Przyjazne Społeczeństwo Informacyjne".

Informacje dotyczące Polski


 top

1. Environmental projects open to NAS - call for proposals

Record Control Number : 17210

Date : 2001-08-08

Category : Tender

General Information :

The European Commission has announced a call for proposals to extend existing contracts under the specific programme for research, technological development and demonstration on 'Energy, environment and sustainable development

- Part A', to include partners from the newly associated States (NAS) .

This call relates to proposals called by a fixed deadline. The indicative budget for this call is 10 million euro. Those eligible to participate in indirect RTD actions under the specific programme are invited to submit proposals for research and technological development projects, demonstration projects, combined RTD/demonstration projects, thematic networks and concerted actions that address Annex III of the work programme. The new version of the work programme can be obtained from the reference below.

Proposals for partnership extension of projects currently running will only concern the integration of new participants from the NAS: Bulgaria, Republic of Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovakia and Slovenia. One or more new partners from NAS may be included in the extension.

The additional participants should clearly add value to the existing projects. The duration of the existing contract should be such that an extension to partners from NAS is useful. It is recommended that the minimum duration of an existing contract is that of at least one year running from the request for extension (deadline 15 February 2002) until the end date of the existing contract.

Proposals can be submitted for all activities of the programme 'Energy, environment and sustainable development

- Part A', and should be submitted by the coordinator, acting on behalf of all the existing participants in the project, together with the new participants from the NAS.

Text :

Remarks :

The deadline for submitting tender documents is 15.02.2002.

Before contacting the Commission, proposers are strongly advised to
consult the origin-al call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No C 220 of 07.08.2001, p.8
Subject Index Codes : Environmental Protection, Coordination, Cooperation, Scientific Research
Contact Person : Information on how to prepare and submit proposals is given in the
guide for proposers, which can be obtained, along with the work
programme and other information relating to this call, from one of
the following addresses:

http://www.cordis.lu/home.html
E-mail: eesd@cec.eu.int
Fax: +32-2-296 3024

Publikacje


 top

2. Researcher mobility key to achievement of ERA, says new report

Record Control Number : 17188

Date : 2001-08-06

Category : Publication

General Information :

The latest report from the High-level expert group (HLG) on improving the mobility of researchers indicates that action must be taken to eradicate existing barriers to the free movement of researchers if the proposed European Research Area (ERA) is to become a reality.

The report, printed in April this year and recently released, examined both movements between countries (transnational mobility) and between industry and academia and the private and public sectors (intersectorial mobility) .

The HLG found that researchers, particularly those from third (non-EU) countries, face a plethora of administrative obstacles to transnational mobility. Third country researchers or those with third country family members face cumbersome problems with visa, residence permit and work permit requirements. Furthermore, immigration restrictions often make it impossible for non-EU nationals to take up residence in the host country for more than short stays or for employment.

Differences in the social security systems and taxation levels of different member states can also make it unattractive to move from countries with a high level of security benefits (eg

- a long period of maternity leave) to those with high taxation and social security contributions. In some cases, mobile researchers have to pay for benefits, such as unemployment insurance, which they are not entitled to receive. The risk of double taxation and loss of pension contributions further reduces the appeal of moving abroad to do research work.

However, the HLG did note several examples of good practice in this area. In France, for example, holders of scientific visa are automatically exempt from work permits. Furthermore, a work permit is automatically issued for spouses. Germany takes a similarly enlightened approach, alleviating work permit rules for third country researchers funded within EU programmes.

In addition to the bureaucratic obstacles which many mobile persons face, the HLG also identified a number of social, cultural and practical difficulties which can hinder the free movement of researchers. One of the main problems is the lack of co-ordinated, one-stop information sources. Such information as is provided on the Internet is often out-of-date and incorrect. This lack of coherent information is often compounded by a lack of personal support with legal and practical problems.

Everyday problems can also exacerbate the difficulties of foreign researchers. Lack of knowledge of the local language, while less of a problem in the laboratory where a common language is often used, can hamper social integration and cause problems in day to day life. This can be particularly serious for accompanying family members, such as children. On a personal level, disruption to a partner's career and to children's education can often create problems similarly exacerbated by a lack of support and information.

Some countries, however, such as France, the Netherlands, Finland and the UK, provide Internet sites giving nationwide information on opportunities and regulations. In France, the Kastler Foundation provides personalised assistance to researchers from abroad, and a number of countries help out with family language courses.

The HLG also examined a number of factors which can discourage researchers in the first instance from seeking to add a European dimension to their careers. Although international travel can enhance the attractiveness of a scientific career and help to counteract the danger of a future shortage of researchers, there are currently many factors which make such mobility a disadvantage. Researchers who have been away from their national research system often find it difficult to obtain work on return, and those researchers with permanent positions may find that their time abroad is not recognised in terms of either career advancement or intellectual value. The attractiveness of foreign research is also hampered by problems such as inadequate funding and difficulties with the recognition of foreign qualifications.

In some Member States, however, progress has been made in addressing these problems. A wide range of transnational mobility schemes are in operation at both European Community and Member State level. Portugal, for example, has increased the number of mobility fellowships for incoming foreign researchers by 50 per cent from 1994 to 1999.

The HLG also noted that the further encouragement of links between industry and academia was necessary to take full economic advantage of new advances in technology and to cope with the demands of globalisation. The mobility of researchers between the sectors is widely seen as a useful mechanism for encouraging these links, and is particularly important in view of the low proportion of EU researchers employed in the commercial sector in comparison with the USA and Japan.

The HLG report identified a number of ideological barriers to intersectorial mobility, in addition to practical obstacles such as the transfer of social security rights and a lack of financial support for start-up companies. A lack of understanding between the sectors is often the primary cause of conflicts such as publication versus confidentiality, best science versus product development and disputes over intellectual property rights.

All Member States, however, have schemes in place to promote intersectorial mobility The UK's science and innovation white paper aims to encourage this link by strengthening the interface between science and academia.

The HLG report suggests a number of areas where further work is needed. These include the establishment of an Internet portal to provide mobile researchers with up-to-date legal, administrative and cultural information. The provision of such information should be combined with measures to help researchers maintain links with their home organisation while abroad and with a code of conduct to improve practice in the reception of foreign researchers.

The report also suggests the creation of good practice workshops for the exchange of best practice examples, and an examination of the obstacles to researcher mobility in the light of further legal study and practical examples. Such discussion should form the basis of a constant dialogue between Member States and the EU to raise the visibility of existing difficulties.

The report also suggests the building of a coherent pattern of funding opportunities at both a national and Community level. The HLG also highlighted the need for better language training for researchers and their families and more comprehensive support for dual-career households and for researchers with children. The need for public research institutions to recognise the scientific and intellectual value of research periods abroad was also highlighted.

The HLG, which includes representatives of the European Commission's Research Directorate-General and Member State governments, was convened by Research Commissioner Philippe Busquin in response to a Research Council resolution on researcher mobility adopted in June 2000.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : DG Research
Document Reference : Based on an HLG report published on the Internet by the Research
Directorate-General.
Programme Acronym : ERA
Subject Index Codes : Coordination, Cooperation, Scientific Research, Social Aspects,
Education, Training
Contact Person : For the full report, please consult the following web address: http:
//europa.eu.int/comm/research/fp5/pdf/finalreportmobilityhleg.pdf

Related News : 17001

Wydarzenia, warsztaty, konferencje


 top

3. Bucharest to host eEurope conference

Record Control Number : 17186

Date : 2001-08-03

Category : Event

General Information :

A conference to examine the progress of e-commerce and other e-activities in Europe will take place in the Romanian capital Bucharest on 24 to 25 September 2001.

The conference, E_COMM_LINE_2001, will look at the role of the European research area and the single European market in the creation of a new eEurope and ways of improving EU cooperation in the fields of e-commerce, eLearning, eHealth, online services, virtual institutes, eGovernment and eDemocracy.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : IPA SA, Bucharest
Document Reference : Based on information supplied by the e-Commerce Initiative and
Centre at IPA SA, Bucharest
Subject Index Codes : Information, Media, Economic Aspects, Social Aspects, Coordination, Cooperation
Contact Person :
For further information please contact:
Gheorghe M. Sandalescu
IPA SA
18, Mircea Eliade
Bucharest 71295
Romania
Tel: +401 230 0591
Fax: +401 230 7063
E-mail: sand@automation.ipa.ro


 top

4. Energy information days planned in UK

Record Control Number : 17187

Date : 2001-08-03

Category : Event

General Information :

A number of information days and proposal writing workshops on the Fifth Framework programme's (FP5) Energie Programme will take place in the UK this autumn.

The dates for the events are as follows:

Information days 11 September, London 13 September, Leeds 18 September, Glasgow.

Proposal writing workshops 30 October 1 November 5 November.

Representatives from the European Commission will attend each information day. Other speakers will include representatives from the UK's department of trade and industry (DTI) , the Energie Helpline UK and past evaluators.

Topics covered will include the content of the final Energie call (the last deadline of which is 14 December) , the evaluator's perspective, FP5 results to date and reasons for success and failure and the Sixth Framework programme.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Energie Helpline
Document Reference : Based on an event announcement
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, EESD
Subject Index Codes : Other Energy Topics, Information, Media
Contact Person : For further information, please consult the following web address:
http://www.dti.gov.uk/ent/energie
or
E-mail: energie@enviros.com
Tel: +44-161-874 3636


 top

5. International environmental informatics symposium

Record Control Number : 17191

Date : 2001-08-06

Category : Event

General Information :

Representatives from the European Commission will be attending the 15th international environmental informatics symposium, to be held in Zurich, Switzerland on 10 to 12 October.

Robert Verrue, Director General of the European Commission's Information Society DG will speak in the plenary session along with Prudencio Perera Manzanedo, Director for Environmental quality of natural resources in the European Commission and representatives from government, industry and research institutes from the EU, Switzerland and USA.

Topics to be covered by the conference include: industrial environmental management, impacts of information and communication technologies, the new economy and sustainable development, environmental information systems, public access to environmental information, online mediation, shaping a sustainable information society, energy, CO2 and climate, environmental information systems architecture and geographic information systems.

Text :

Remarks :
For a discounted registration fee, register before 10 August

Data Source Provider : Swiss Federal Laboratories for Materials and Testing Research (EMPA)
Document Reference : Based on an event announcement
Subject Index Codes : Information, Media, Information Processing, Information Systems,
Innovation, Technology Transfer, Environmental Protection
Contact Person : For further information, please consult the following web address:
http://www.empa.ch/deutsch/fachber/empasg/iep01/programm_detail.htm

or contact the conference secretary:
Tel: +41 71 27 47 441
E-mail: regula.fussenegger@empa.ch


 top

6. Transport exhibition to showcase new technology

Record Control Number : 17207

Date : 2001-08-08

Category : Event

General Information :

The fruits of transport research, including an EC-fundedproject, will be on display on 15 and 16 September at an exhibition to be held in conjunction with the Informal Council of European Transport and Environment Ministers at the Aula Magna in Louvain-la-Neuve, Belgium.

The exhibition will showcase the latest in transport technology, including a new digital tachograph designed to supercede the traditional paper version. The device, developed with European Commission funding in partnership with ERTICO (Intelligent transport Systems and Services

- Europe) , tracks the movements of commercial vehicles and records the information in a handy swipe-card format.

The central theme of the Council and the exhibition is the integration of transport and environmental policy. The event will be attended by all Member State transport and environment ministers and their delegates, DG Transport Commissioner and EC Vice President Loyola de Palacio and Environment Commissioner Margot Wallström, as well as other EU and Belgian officials.

The exhibition will also feature other key technologies and initiatives to make transport 'greener' and more efficient, such as real-time traffic information and automatic payment systems.

Text :

Remarks :
Entrance to the exhibition will be limited to Council participants
on September 15 but will be open to the public from 9.00 - 14.00 on
September 16.

Data Source Provider : ERTICO
Document Reference : Based on a press release issued by ERTICO
Subject Index Codes : Transport, Environmental Protection
Contact Person : For further information, please contact:
Michele Osterhoudt
ERTICO
Tel; +32-2-4000741
E-mail: m.osterhoudt@mail.ertico.com


 top

7. Stem cells: therapies for the future?

Record Control Number : 17209

Date : 2001-08-08

Category : Event

General Information :

With stem cell research and the spectre of human cloning regularly hitting the headlines throughout Europe, the European Commission and Research Commissioner Philippe Busquin's High Level Group on Life Sciences are to host a conference on 'Stem cells: therapies for the future?' on 18 and 19 December 2001.

The event, which will take place at the Charlemagne Building in Brussels, will invite a forum of stakeholders to express their views on the ethical issues behind the use of stem cell research to find treatments for degenerative diseases such as Alzheimer's, Parkinson's and arthritis.

The aim of the forum is to encourage debate between scientists who are concerned with the feasibility and consequences of such research, and a wide range of people concerned with the opportunities and risks of such work, such as law experts, patients' associations, students and teachers, public authorities and the media.

Text :

Remarks :

Registration information and an on-line forum will be available at
the above site from mid-September 2001.

Data Source Provider : DG Research
Document Reference : Based on information posted on the Internet by the Research DG.
Programme Acronym : FRAMEWORK 6C, SCIENCE-SOCIETY C
Subject Index Codes : Medicine, Health, Biotechnology, Life Sciences, Safety, Social Aspects
Contact Person : For further information please visit:
http://europa.eu.int/comm/reasearch/quality-of-life/stemcells.html
Related News : 16990, 17162


 top

8. Innovation overview- conference

Record Control Number : 17214

Date : 2001-08-09

Category : Event

General Information :

Taking innovation from its inception to product/service is the theme of an event that will take place in London on 16 October. 'Innovation: collaboration

- from concept to commercialisation' is the title of the event, which has been organised by ERA technology.

Speakers from Microsoft UK, Scientific generics (USA) and Unilever research will be making presentations on how to best tackle the issue of seeing innovation collaboration through to the end. They will also present case studies illustrating their points.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : ERA Technology
Document Reference : Based on an event announcement
Subject Index Codes : Innovation, Technology Transfer, Coordination, Cooperation
Contact Person : For further information on the event, please contact:
Charlotte Lewis
Tel: +44-1372-367029
Fax: +44-1372-377927
E-mail: charlotte.lewis@era.co.uk
http://www.era.co.uk/conf/confdiary.htm top

9. Exhibition to showcase EU-supported technology

Record Control Number : 17217

Date : 2001-08-09

Category : Event

General Information :

The European Commission's Information Society Directorate-General will be presenting the results of leading edge IT projects and looking for future innovation partners at the Orbit/Comdex Europe 20001 exhibition, in Basel, Switzerland on 25 to 27 September.

The results of 25 leading edge EC-supported IT research projects, part of the i3net network of excellence, will be on show at the i3 Research Village. The display brings together new technologies developed under the two poles of the i3 research programme

- Connected community and Inhabited information spaces (CI) , which explores computing for real and virtual communities, and Experimental school environments (ESE) , which focuses on the school environment of the future for 4 to 8 year-old children.

The Information Society Directorate-General's Future and emerging technologies programme will also be looking to attract further private sector partnerships for research under the next Framework Programme (FP6) .

The Orbit/Comdex event will also feature talks from those involved in i3 projects and a discussion of the concepts and issues underpinning new technology developments.

The i3 (Intelligent information interfaces) initiative was launched by the Commission in 1995 to find ways of improving interaction with technology for the broad population of non-specialist users. The scheme is continuing to develop this concept, in particular through 'intelligent' technology which enables users to interact with technology, information and other people in an intuitive, human-centred way.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : DG Information Society
Document Reference : Based on information posted on the Internet and information from
the i3 web site.
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, IST
Subject Index Codes : Information, Media, Social Aspects, Innovation, Technology Transfer
Contact Person : For further information, please visit:http://www.i3net.org

Konkursy i oferty Unii Europejskiej


 top

10. Emission control systems - study required

Record Control Number : 17192

Date : 2001-08-06

Category : Tender

General Information :

The European Commission's Enterprise DG has announced a call for tenders for a study on emission control systems for powered two and three wheel motor vehicles.

The study will examine:

- test cycle bypass prevention measures;

- the technical feasibility and emission reduction performance of present and future emission control technologies;

- the general issue of particulate emissions;

- relevant environmental and economic aspects linked to the implementation of such technologies.

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents 18.09.2001.
The deadline for submitting tender documents 24.09.2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 149-102673 of 04.08.2001, p.46
Subject Index Codes : Transport, Environmental Protection, Scientific Research
Contact Person : For further information, please contact:

European Commission
Directorate-General Enterprise
Automotive Industry Unit
Attn: Mr P-O Engelbrecht
Office AN 88: 2/53
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels

Tel: +32-2-299 2149
Fax +32-2-296 9637


 top

11. ICT and eBusiness market watch required

Record Control Number : 17201

Date : 2001-08-07

Category : Tender

General Information :

The European Commission's Enterprise DG has announced a call for tenders for an 'ICT [Information communication technologies] and eBusiness market watch function'.

The purpose of this call is to provide a permanent analysis of the uptake of e-commerce among enterprises from different sectors, and produce national, sectoral as well as cross country sector research reports based on field research and case studies. The objective is to improve understanding of the impact of e-commerce at economic and policy levels within at least 15 different sectors.

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents 07.09.2001.
The deadline for submitting tender documents is 14.09.2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 150-103317 of 07.08.2001, p.57
Subject Index Codes : Economic Aspects, Information Processing, Information Systems
Contact Person : For further information, please contact:

European Commission
Directorate-General Enterprise
Unit D4
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
Fax +32-2-296 9500


 top

12. Commission announces call for tender for information society studies

Record Control Number : 17202

Date : 2001-08-07

Category : Tender

General Information :

The European Commission's Information Society Directorate-General has announced a call for tender for three studies on digitization, research agendas and inclusiveness issues regarding digital content, cultural and scientific heritage and associated institutions.

Much 'Information Society' content will be derived from cultural and scientific heritage resources. The objective of the call for tender is to execute the proposed studies on the building and provision of these digital resources, the co-operative research done for it and the social and economic role these resources play.

The call for tender is divided into three lots, each of which corresponds to an individual study: Lot 1

- reference models for digitization practices and co-ordination Lot 2

- national and regional approaches towards initiatives and agendas for culture, arts and entertainment: emerging models for cultural co-operation Lot 3

- social and economic inclusiveness: role of cultural and memory organisations

The Commission proposes, in the framework of the 'Information Society' and the IST programme, to assign to the three strategic studies on the subject, the aforementioned lots.

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents is 07.09.2001
The deadline for submitting tender documents is 21.09.2001

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No. S 150-103316 of 08-07-2001, p. 56
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, IST
Subject Index Codes : Information, Media, Social Aspects, Economic Aspects
Contact Person : For further information, please contact:

European Commission
Directorate-General Information Society
Unit D/2 - Cultural Heritage Applications
Jean Monnet Building
Rue A. de Gasperi
L-2920 Luxembourg
Tel: +352 43 01-33526
Fax: +352 43 01-33530


 top

13. Commission announces call for tender for study on new chemicals agency

Record Control Number : 17208

Date : 2001-08-08

Category : Tender

General Information :

The Environment Directorate-General of the European Commission has announced a call for tender for a feasibility study on the resource requirements for a central agency to support the new system of chemicals legislation.

The recent Commission white paper on the strategy for a Future Chemicals Policy (COM(2001) 88 final, 27.2.2001) contained proposals for the creation of such an 'agency' or 'entity' to provide administrative, scientific and technical support to the new system of chemicals legislation. The present contract is for a feasibility study on the resource requirements for this central entity.

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents is 03.09.2001.
The deadline for submitting tender documents is 18.09.2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 151-103977 of 08-08-2001, p. 48
Subject Index Codes : Scientific Research
Contact Person : For documents (technical annex reference no.: ENV.C.3/ETU/2001/0078)
, please contact:

Mrs G. Kent
European Commission
Directorate-General Environment
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
Fax +32-2-299 4449

For administrative and financial matters please contact:: Tel:
+32-2-29 0337

For technical matters please contact: Tel: +32-2-295 2056


 top

14. Commission announces call for study on promotion of renewable energies

Record Control Number : 17215

Date : 2001-08-09

Category : Tender

General Information :

The European Commission has announced a call for tender for analysis and recommendations on how renewable energies could be further promoted in the European Community and at Member State (national) level.

The objective of this study will be to inform Commission policymakers on how renewables, taking into account current proposals such as the Directive on the promotion of electricity from renewable energies, could contribute to meeting emission reduction objectives for Kyoto and beyond. In meeting these objectives, this analysis should at the same time determine how other environmental objectives set out in the Sixth Environmental Action Programme could be respected.

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents is 05.09.2001.
The deadline for submitting tender documents is 20.09.2001

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 152-104683 of 09-08-2001, p. 60
Subject Index Codes : Environmental Protection, Renewable Sources of Energy
Contact Person : For documents (technical annex ref. no.: ENV.E.1/ETU/2001/0043) ,
please contact:

Mrs Gail Kent
European Commission
Directorate-General
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
Fax +32-2-299 4449

For administrative and financial matters please contact:
Tel: +32-2-296 0008

For technical matters please contact:
Tel: +32-2-295 7384


 top

15. Commission announces call for information services to stimulate innovation

Record Control Number : 17216

Date : 2001-08-09

Category : Tender

General Information :

The European Commission's Information Society Directorate-General has announced a call for tender for services, skills and experience to disseminate results from the EC Information Technologies (IST) programme.

The service will be web-based. It will partly contain available information on project results but must also include the production of articles and news items relating to IST technologies and projects.

The service must also serve as a portal to target audiences such as new technology users, technology brokers, investors and the media. The ultimate aim of the service is to contribute to the dissemination of IST project results with the aim of uptake of these results and the stimulation of innovation.

This notice covers the domain of information services stimulating innovation under category 11, CPC reference nos. 865 and 866.

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents is 15.10.2001.
The deadline for submitting tender documents is 29.10.2001

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 152-104679 of 09-08-2001, p. 56
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, IST
Subject Index Codes : Information, Media, Social Aspects, Innovation, Technology Transfer
Contact Person : For further information, please contact:

Mr T. Hallantie
European Commission
Directorate-General Information Society
Unit F4, BU33 2/15
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
Tel: +32-2-296 8167
Fax: +32-2-296 9131


 top

Stronę przygotował Piotr Sadłowski