Strona główna  Strona nowości


CORDIS - Nowości
16.08.2001

Różne informacje

1. ESA signs Irish deal in satellite navigation project

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) zawarła porozumienie z Irlandzkimi władzami lotniczymi w sprawie zainstalowania sprzętu do nawigacji satelitarnej na lotnisku Cork w Irlandii. Kontrakt, podpisany 24 lipca tego roku, jest częścią europejskiego geostacjonarnego serwisu pokrycia nawigacyjnego (EGNOS) - europejskiego systemu nawigacji satelitarnej.

Publikacje

2. European Environment Agency publishes report on sustainable water management

Opublikowany dziś raport Europejskiej Agencji Środowiska, o zrównoważonym użyciu wody w Europie, bada sposoby zapobiegania i ograniczania szkód wywołanych przez powodzie i susze poprzez zrównoważone zarządzanie wodą. Studium podkreśla wynik zrównoważonego rozwoju, który będzie centralnym punktem Szóstego Programu Ramowego Unii Europejskiej (FP 6).

Wydarzenia, warsztaty, konferencje

3. Supramolecular assemblies - COST workshop

Warsztaty COST poświęcone supramolekularnym zespołom protein lipidowych odbędą się w Zagrzebiu, w Chorwacji, od 30 sierpnia do 3 września.

4. Busquin to take part in atmospheric pollution symposium%L

Członek Komisji Europejskiej ds. Badań Filip Busquin weźmie udział w konferencji "Zmieniająca się Atmosfera" poświęconej zanieczyszczeniom atmosferycznym, która odbędzie się w Turynie, Włochy, od 17 do 20 września tego roku.

5. Building solar energy buildings

Naukowcy i konstruktorzy budowlani będą dyskutować 15 i 16 listopada w Brnie, w Republice Czeskiej o tym, jak używać odnawialną energię efektywnie i innowacyjnie, w budynkach na energię słoneczną. Wydarzenie to jest organizowane pod ochroną OPET (Organizacje dla promocji technologii energetycznych), IRC (Innowacyjne Centra Przekazywania) oraz SeSME (Specyficzna sektorowo ekonomiczna inteligentna symulacja małych i średnich przedsiębiorstw).

6. Spanish conference to address citizen participation in sustainable development

Międzynarodowa konferencja na temat "Procesy przystępowania obywateli do zrównoważonego wzrostu" odbędzie się w Saragossie, Hiszpania, pomiędzy 22 a 24 października.

Konkursy i oferty Unii Europejskiej

7. Commission addresses project preparation facilities for emissions reduction projects

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Środowiska ogłosił otwarty konkurs na studium nad projektem narzędzia do przygotowywania projektów dla wybranych przedsięwięć redukcji emisji gazów cieplarnianych.

8. Environmental effects related to products' life cycle - study required

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Środowiska ogłosił konkurs na studium na zewnętrzne efekty środowiskowe związane z cyklem życia produktów i usług.

9. Radioactive study required

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Wzrostu ogłosił wcześniejszą informację o konkursie na szczegółowe studium odzyskiwania odpadów z podziemi stacji usuwania odpadów radioaktywnych Püspöksilagy na Węgrzech.

10. Introducing joint implementation programmes to candidate countries - study required

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Środowiska ogłosił konkurs na studium na założenie narodowych programów wspólnej implementacji (JI) w krajach kandydujących.

11. Invitation to researchers wanting access to museum's collections

Londyńskie Muzeum Historii Naturalnej wzywa do składania zgłoszeń w ramach projektu SYS-RESOURCE, fundowanego przez program Powiększanie zasobów ludzkich wchodzącego w skład Piątego Programu Ramowego.

12. Telecommunications surveys required

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Społeczeństwa Informacyjnego ogłosił otwarty konkurs na studium, którego celem byłoby przeprowadzenie dwóch rocznych badań ankietowych wskaźników usług telekomunikacyjnych.

Różne informacje


 top

1. ESA signs Irish deal in satellite navigation project

Record Control Number : 17245

Date : 2001-08-13

Category : Miscellaneous

General Information :

The European Space Agency (ESA) has reached an agreement with the Irish aviation authority to install satellite navigation equipment at Cork airport, Ireland. The contract, signed on July 24 this year, is part of the European geostationary navigation overlay service (EGNOS) , Europe's satellite navigation system.

EGNOS augments the reliability and precision of existing global positioning signals from USA and Russian global satellite systems, ensuring their safety for use in air traffic control and ship, train and road transport navigation systems.

The new equipment will become one of 34 Ranging and integrity monitoring stations (RIMS) deployed to monitor signals.

Similar contracts have already been signed with the Bulgarian air traffic service authority and with the Icelandic civil aviation authority. Contracts are soon to be finalised with air traffic authorities in Canada, Denmark, Egypt, Finland, Israel, Poland, Singapore, Sweden, Tunisia and Turkey.

The EGNOS project is part of Galileo, a joint European Commission and ESA initiative to create Europe's own global satellite navigation system consisting of 30 satellites under civilian control. Galileo is expected to become fully operational from 2006-2008.

EGNOS and Galileo represent the European contribution to the development of a global positioning and navigation satellite system called GNSS.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : ESA
Document Reference : Based on information from ESA
Subject Index Codes : Transport, Aerospace Technology
Contact Person : For further information, please consult the following web address:
http://www.esa.int/export/esaSA/ESAPWI1VMOC_index_0.html


Related News : 14886, 16447

Publikacje


 top

2. European Environment Agency publishes report on sustainable water management

Record Control Number : 17250

Date : 2001-08-14

Category : Publication

General Information :

A European Environment Agency report published today on Sustainable water use in Europe examines ways of preventing and limiting flood and drought damage through sustainable water management. The study highlights the issue of sustainable development, which will be a central focus of the EU's Sixth Framework programme (FP6) .

Recent research has found that by 2050, annual rainfall will have risen in northern Europe but dropped by roughly 10 per cent elsewhere, further increasing the severity of the drought and flooding problems already experienced in the EU.

The EEA report surveys the main natural and man-made causes of drought and flooding using information and experience gathered from countries across western, central and eastern Europe. It aims to help European decision-makers deal with emergency water management issues and alleviate stress on water supplies essential for human and ecosystem health.

There is a high economic cost of flood damage in western and central Europe. The regions most prone to frequent flooding are geographically diverse, including the Mediterranean coast, the Rhine, Seine and Loire valleys, the dyked areas of the Netherlands, the north German coastal plains, the Alpine valleys, the Po valley in Italy, and some coastal areas of Portugal. Many of these areas form part of Europe's economic and industrial heartland, so the impact of flood damage extends beyond the loss of human life and immediate property damage.

The report states that human alterations to their environment have seriously affected the risk and impact of floods. Soil and vegetation often acts as a sponge, absorbing excess water flow and preventing flooding. Man's interference with land and plant life, such as agriculture and urbanisation, can remove this safety valve and increase the risk and impact of floods. Between 1991 and 1995, the areas most prone to flooding tended to be those that have seen the greatest increase in urbanisation, such as the Mediterranean coast and the Rhine catchment. The report also highlighted the risks created by the establishment of population centres on flood plains and changes in rainfall patterns due to climate change.

Europe is also becomingly increasingly vulnerable to drought, even in some of the wettest areas of the EU. Demand for water has jumped dramatically over recent decades, increasing from 100 km3/year in 1950 to 550 km3/year in 1990. The report found that while drought is a normal and recurrent feature of the European climate, occurring in both high and low rainfall areas and in any season, the problem is aggravated by several factors.

The report examined the relationship between the impact of rainfall deficiency and water storage, demand and use. Agricultural changes, forest-plantation and urbanisation can all lead to drier soils and an increase in the release of ground water through vaporisation. Temperature rises brought about by climate change further aggravate the problem.

The EEA suggests a two-pronged approach to tackling drought, improving both water distribution systems and water-use efficiency at user level. It also highlights unconventional water sources such as water re-use, seawater desalination and storage reservoirs to hold over water supplies from times of plenty.

The report concludes that further work is needed to establish clear and consistent criteria for drought identification and technical guidance for drought situations.

The EEA study also highlighted the role of socio-economic factors such as population expansion in the impact and management of large flooding and droughts. This link between scientific and social factors will be a key theme of FP6.

The report was prepared by the EEA and its Topic centre on inland waters. Established by the European Union in 1990, The EEA aims to support sustainable development and help to achieve significant and measurable improvement in Europe's environment through the provision of targeted and relevant information to policy making agents and the public.

The EEA's report backs up previous Commission-funded research in this area, including The (IRMA) Interreg Rhine-Meuse Activities programme of projects on flooding, set up in 1997, the Floodaware project on the prevention and forecasting of floods, and the ARIDE (Assessment of the regional impact of droughts in Europe) project, which ran from 1998 to 2000 as part of the current Framework Programme's Environment and Climate Work programme.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : EEA
Document Reference : Based on information posted on the EEA web site.
Subject Index Codes : Meteorology
Contact Person : The full report is posted on the EEA's web site at the following
web address:
http://reports.eea.eu.int/Environmental_Issues_No_21


For further information, please contact:
Tony Carritt
Media Relations Manager
European Environment Agency
Tel: +45 3336 7147
Fax: +45 3336 7197
E-mail: tony.carritt@eea.eu.int
http://www.eea.eu.int

Related News : 17161

Wydarzenia, warsztaty, konferencje


 top

3. Supramolecular assemblies - COST workshop

Record Control Number : 17224

Date : 2001-08-10

Category : Event

General Information :

A COST workshop on protein lipid supramolecular assemblies will take place in Zagreb, Croatia, on 30 August to 3 September.

The purpose of the workshop is to bring together experts in the field to present the latest results and concepts from their multidisciplinary and collaborative approaches aimed at a better understanding of complex phenomena in supramolecular assemblies.

The workshop will focus on four main areas:

- interactions in supramolecular structures

- proteins in membranes

- domains in membranes

- new techniques in membrane research.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : COST
Document Reference : Based on information from COST
Subject Index Codes : Biotechnology, Scientific Research
Contact Person : For further information, please contact the workshop secretariat:
Prof.dr. Greta Pifat-Mrzljak
Ruder Bokovic Institute
Tel: +385 1 4561 127
Fax: +385 1 4680
E-mail: pifat@rudjer.irb.hr


 top

4. Busquin to take part in atmospheric pollution symposium%L

Record Control Number : 17256

Date : 2001-08-14

Category : Event

General Information :

Research Commissioner Philippe Busquin is to participate in the Changing Atmosphere conference on atmospheric pollution Turin, Italy, from 17 to 20 September this year.

The Eighth European symposium on the physico-chemical behaviour of atmospheric pollutants aims to build on Commission initiatives such as the Clean Air for Europe (Café) programme and the European Climate Change programme, organised by the Joint Research Centre in co-operation with the Research Directorate-General.

The event will provide a forum for discussion of the fate and impact of natural and man-made emissions and the regional and global impact of urban pollution. It aims to encourage collaboration between science, industry and politics in raising public awareness of the serious challenges posed by air pollution and climate change.

The event will include expert guest speakers on climate change and environmental issues, a press conference and a round table discussion.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : JRC
Document Reference : Based on information supplied by the Joint Research Centre
Subject Index Codes : Environmental Protection
Contact Person : For further information please consult the following web address:
http://www.ei.jrc.it/ap/events/torino2001

or contact:
Ulla Engelmann
Joint Research Centre
Ispra
Italy
Tel: +39 0332 789 893
Fax: +39 0332 785 409
E-mail: ulla.engelmann@cec.eu.int


 top

5. Building solar energy buildings

Record Control Number : 17258

Date : 2001-08-16

Category : Event

General Information :

Researchers and building constructors will discuss how to use renewable energy effectively and innovatively, namely in solar energy buildings, on 15 and 16 November in Brno, Czech Republic. The event is being organised under the umbrella of the European Commission's OPET (Organisations for the promotion of energy technologies) , the IRCs (Innovation relay centres) and SeSME (Sectoral specific SME economic intelligence stimulation) .

The conference will also serve as a stage for discussion of the EU's Fifth and Sixth research Framework programmes and for the promotion of new energy conservation and environment sustainable technologies in the building sector and related fields.

The results from demonstration projects and monitored buildings will be presented in the plenary session, raising issues such as passive and hybrid solar low energy systems in buildings, natural ventilation and cooling strategies and solar interactive envelopes with advanced glazing systems.

The conference will also deal with design methods for solar architecture, building simulation and design options, reliability and durability of building envelopes and opportunities for international collaboration.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Technology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic
Document Reference : Based on an event announcement
Subject Index Codes : Renewable Sources of Energy, Energy Saving, Economic Aspects
Contact Person : For further information, please consult the following web address:
http://www.tc.cas.cz/projekty/opet/mezkonfusase.php
or contact Jane Cejkova:
Tel: +420 2 203 90 714
E-mail: cejkova@tc.cas.cz


 top

6. Spanish conference to address citizen participation in sustainable development

Record Control Number : 17260

Date : 2001-08-16

Category : Event

General Information :

An international conference on 'Processes of citizen participation in sustainability' will take place in Zaragoza, Spain, between 22 and 24 October 2001.

The event, organised by the city council of Zaragoza with the support of the European Commission's LIFE project, aims to provide a forum for the exchange of transnational experience and good practice in sustainable development and the involvement of citizens in the decision-making process.

The conference hopes to build on the work carried out by Zaragoza city council with the support of a European Commission LIFE project grant awarded in 1998. The funding was used to increase citizen participation in the design, planning and protection of areas of ecological and cultural value.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : City Council of Zaragoza
Document Reference : City Council of Zaragoza
Programme Acronym : LIFE 3
Subject Index Codes : Environmental Protection, Social Aspects, Regional Development
Contact Person : For further information, please contact:
Nieves Zubalez Marco
Zaragoza Town Council
C/. Violeta Parra, no. 9
50015 Zaragoza
Spain
Tel: +34 976 466 599 (ext. 105)
Fax: +34 976 466 590
Email: nzubalez@svalero.es

Konkursy i oferty Unii Europejskiej


 top

7. Commission addresses project preparation facilities for emissions reduction projects

Record Control Number : 17246

Date : 2001-08-13

Category : Tender

General Information :

The European Commission's Environment DG has announced an open invitation to tender for a study on the design of a project preparation facility for selected greenhouse gas reduction projects.

The objectives of the study are to:

- design a screening framework to identify those projects within existing EC programmes that could have a potential for the reduction of greenhouse gas emissions;

- prepare a brief vade-mecum on project based mechanisms and standard terms of reference for additional elements to be considered during the preparation of projects within existing programmes in order to realise cost efficient emission reduction potentials (such as baselines and benchmarks) ;

- develop recommendations for essential elements of a future Commission grant scheme ('project preparation facility') . Such a scheme would aim at providing support to the project developer in order to meet the incremental project preparation costs for emission reduction projects that would benefit from project based mechanisms, such as JI or the CDM under the Kyoto Protocol.

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents is 07.09.2001.
The deadline for submitting tender documents is 24.09.2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 154-106274 of 11.08.2001, p.61
Subject Index Codes : Environmental Protection
Contact Person : For further information, please contact:

European Commission
Directorate-General Environment
Attn: Mrs Gail Kent
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
Fax +32-2-299 4449

For administrative and financial queries:
Tel: +32-2-296 0008
For technical queries:
Tel: +32-2-299 2512


 top

8. Environmental effects related to products' life cycle - study required

Record Control Number : 17247

Date : 2001-08-13

Category : Tender

General Information :

The European Commission's Environment DG has announced a call for tenders for a study on external environmental effects related to the life cycle of products and services.

The contract will comprise:

- giving an overview of environmental impacts related to the main products and service categories throughout their life cycle;

- evaluation of related environmental externalities in monetary terms, as far as possible;

- comparison between more and less environmentally friendly options to satisfy the same consumer demand according to case studies.

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents is 07.09.2001.
The deadline for submitting tender documents 24.09.2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 154-106271 of 11.08.2001, p.58
Subject Index Codes : Environmental Protection
Contact Person : For further information, please contact:

European Commission
Directorate-General Environment
Attn: Mrs Gail Kent
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
Fax +32-2-299 4449

For administrative and financial matters:
Tel: +32-2-296 0008
For technical matters:
Tel: +32-2-299 2090


 top

9. Radioactive study required

Record Control Number : 17248

Date : 2001-08-13

Category : Tender

General Information :

The European Commission's Enlargement DG has issued prior information on a call for tenders for a detailed study of the waste recovery from the vaults of the Püspöksilagy radioactive waste treatment and disposal facility in Hungary.

An assessment of the technologies to be used for treating and packaging removed solid waste and an optimisation of the occupational exposure during retrieval operations should also be carried out.

A maximum budget of 300,000 euro is envisaged for the contract.

Text :

Remarks :
The provisional date for launching the tendering procedures is 31.
08.2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 154-106279 of 11.08.2001, p.66
Subject Index Codes : Waste Management, Scientific Research


 top

10. Introducing joint implementation programmes to candidate countries - study required

Record Control Number : 17255

Date : 2001-08-14

Category : Tender

General Information :

The European Commission's Environment DG has issued an invitation to tender for a study on the establishment of national joint implementation (JI) programmes in candidate countries.

The contract will involve undertaking a feasibility study leading to the identification of specific capacity building needs of those candidate countries that are listed in Annex B of the Kyoto Protocol, for the implementation of joint implementation under Article 6 of the Kyoto Protocol. The study shall include recommendations for future proposals on financing. Particular attention should be paid to enhancing cooperation with regards to training, exchange of information, the definition of rules and modalities, and networking among relevant organisations in candidate countries on JI implementation.

On the basis of the outcome of the case studies, the contractor should recommend simple and efficient modalities and procedures for an early and practical implementation of joint implementation under the Kyoto Protocol by candidate countries. The recommendations shall ensure compatibility with any decision adopted by UNFCCC parties with regard to the implementation of Article 6 of the Kyoto Protocol. The recommendations shall aim at facilitating the establishment of national programmes for JI in the candidate countries concerned by the study. The study shall take into consideration the fact that the candidate counties are committed to approximate their legislation with the 'acquis communautaire' as a key condition for membership to the EU.

The contract will last 12 months from the date of signature.

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents 10.09.2001.
The deadline for submitting tender documents 25.09.2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 155-107073 of 14.08.2001, p.38
Subject Index Codes : Environmental Protection, Coordination, Cooperation, Education, Training
Contact Person : For further information, please contact:

European Commission
Directorate-General Environment
rue de la Loi/Wetstraat 200
Attn: Mrs Gail Kent
B-1049 Brussels
Fax +32-2-299 4449

For administrative and financial queries:
Tel: +32-2-296 0008
For technical queries:
Tel: +32-2-299 2512


 top

11. Invitation to researchers wanting access to museum's collections

Record Control Number : 17259

Date : 2001-08-16

Category : Tender

General Information :

London's Natural History Museum, UK, is calling for applications under the SYS-RESOURCE project, funded by the Fifth Framework programme's Improving human potential programme.

Proposals are invited from high calibre researchers seeking access to the collections and facilities of the Natural History Museum, with the option of associated visits to the Linnean Society and/or Royal Botanical Gardens, Kew. Visits of up to 60 working days are permissible. SYS-RESOURCE is able to meet the costs of international travel, accommodation in London, a per diem to cover living costs and research-related costs.

Applicants must be from the EU or accession States.

Text :

Remarks :
The deadline for applications is 15.10.2001

Data Source Provider : The Natural History Museum
Document Reference : Based on a call for applications
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, HUMAN POTENTIAL
Subject Index Codes : Education, Training
Contact Person : For further information, please consult the following web address:
http://www.nhm.ac.uk/science/rco/sysresource
or e-mail Lyanne Houseago:
l.houseago@nhm.ac.uk


 top

12. Telecommunications surveys required

Record Control Number : 17263

Date : 2001-08-16

Category : Tender

General Information :

The European Commission's Information Society DG has announced an open call for tenders for a study to produce two annual surveys of telecommunications services indicators.

The objective of the study is to monitor the development of the telecommunications services across the different regions of the EU. In particular, the study will provide inputs for the monitoring of the universal service, as foreseen in the Commission proposal for a directive on universal service and users' rights.

The study would undertake two annual surveys covering the residential use of fixed telephony, mobile, Internet and digital television, keeping up to date the data of the residential report of the study of telecommunications services in the regions of the European Union finalised in 2000 and available on the website of the Commission. It would cover all EU territory and have a regional perspective. It would be undertaken during the first semester of 2002 and the first semester of 2003 by interviews with an overall sample of approximately 44,000 households. The study would publish the results in a clear and analytical manner.

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents is 05.09.2001.
The deadline for submitting tender documents is 21.09.2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 156-107899 of 16.08.2001, p.57
Subject Index Codes : Telecommunications, Regional Development
Contact Person : For further information, please contact:

European Commission
Directorate-General Information Society
Attn: MR Y Domzalski
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels

Tel: +32-2-296 8209/7056
Fax +32-2-296 8393


 top

Stronę przygotował Piotr Sadłowski