Strona główna  Strona nowości


CORDIS - Nowości
23.08.2001

Publikacje

1. Women and science: making change happen

"Promocja kobiet w nauce stanowi kluczowy problem w procesie tworzenia Europejskiej Dziedziny Badań" - pisze członek Komisji Europejskiej ds. Badań Filip Busquin w swoim wstępie do ostatnio opublikowanego sprawozdania z konferencji "Kobiety i nauka: wprowadzanie zmian", która odbyła się w Brukseli w tym roku.

Programy Unii Europejskiej

2. New service to promote global change related research activities

CORDIS, serwis informacyjny Komisji Europejskiej oferuje nową stronę poświęconą akcji kluczowej "Globalne zmiany, klimat i bioróżnorodność", która znajduje się w serwisie internetowym programu "Energia, Środowsko i Zrównoważony Rozwój".

3. EU project improves sound generation, transfer and reproduction

Projekt Unii Europejskiej dotyczący transferu dźwięku wysokiej jakości, przygotowuje prezentację pierwszych rezultatów na wystawie rozrywki elektronicznej, komunikacji i produktów informacyjnych International Funkausstellung (IFA), która odbędzie się w Berlinie, Niemcy, od 25 sierpnia do 2 września.

4. Supporting research infrastructures in the environment field

CORDIS, serwis informacyjny Komisji Europejskiej, oferuje nową stronę poświęconą wspieraniu akcji infrastrukturalnych w programie Środowisko i Zrównoważony Rozwój.

5. More CORDIS brochures online

CORDIS, serwis informacyjny Komisji Europejskiej, oferuje szeroki wybór broszur i ulotek wyjaśniających jego usługi i możliwości. Wszystkie broszury są zebrane i mogą być ściągnięte z sieci jak również wydrukowane w dostępnych językach.

Wydarzenia, warsztaty, konferencje

6. Conference reviews sustainable consumption research

Konferencja skupiająca się wyłącznie na zrównoważonych usługach i systemach odbędzie się w De Rode Hoed, Holandia, 29 i 30 października. Konferencja ma na celu przegląd badań, doświadczeń i najlepszych praktyk w zrównoważonej konsumpcji i ma poprzedzać spotkanie Rio +10 w następnym roku.

7. Commission workshops to examine IST project research

Seria warsztatów Komisji Europejskiej mających na celu zbadać postęp projektów badawczych rozpoczętych w pierwszym konkursie programu "Przyjazne Społeczeństwo Informacyjne", odbędzie się na następnym spotkaniu "Promowanie Świadomości i Technologii Komunikacyjnych w Edukacji" (PROACTE) w Luksemburgu, 3 i 4 września.

8. Innovation road show hits Europe

Tourne Innowacyjności 2001, część inicjatywy "science2market" ("z nauki na rynek") zorganizowanej przez wewnętrzną organizację Tornado i stworzoną w celu znalezienia najbardziej innowacyjnych europejskich projektów technologicznych we wczesnym stadium, będzie gościć w październiku i listopadzie w siedmiu europejskich krajach.

9. German conference to examine impact of genomics research on human disease

Konferencja multidyscyplinarna zatytułowana "Od Genomów do lekarstw" odbędzie się od 16 do 18 listopada w Heidelbergu, Niemcy.

10. Belgian Presidency addresses financing of SMEs

Prezydentura Belgijska będzie podkreślać ważność tego aby małe i średnie przedsiębiorstwa miały zapewnioną bezpieczną linię finansowania, podczas konferencji 24-go i 25-go października w Louvain-la-Neuve, Belgia.

11. Workshop sees launch of new construction technology network

Warsztat zamykający sieć TRA-EFCT (celowa akcja badawcza środowiskowo przyjaznych technologii konstrukcyjnych), który otworzy europejski projekt sieci badań konstrukcyjnych, E-CORE, odbędzie się w Rimini, Włochy, 11 i 12 października.

12. Berlin conference to address e-learning issues

Coroczna konferencja Online Educa poświęcona e-nauczaniu, odbędzie się w Berlinie od 28 do 30 listopada.

Konkursy i oferty Unii Europejskiej

13. Research DG calls for expressions of interest for life sciences contracts

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Badań wzywa do zainteresowania kontraktami usług w dziedzinie nauk o życiu.

14. Energy, environment and sustainable development - corrigendum

Komisja Europejska opublikowała korektę do konkursu na niebezpośrednie akcje badań i rozwoju w konkretnym programie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji w programie "Energia, środowisko i zrównoważony rozwój (1998 - 2002)" z 15 listopada.

15. Commission announces call for tender for radiation study

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Środowiska ogłosił konkurs na kontrakt na studium pracowników europejskich narażonych w miejscu pracy na promieniowanie jonizujące.
Uwaga! Obszar badań dotyczy również Polski.

16. Commission announces call for tender for renewable fuels study

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Środowiska ogłosił konkurs na kontrakt na studium odnawialnych paliw do transportu międzygranicznego.

17. Commission announces call for tender for scientific and technical assistance for non-road mobile machinery emissions

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Środowiska ogłosił konkurs na kontrakt ramowy pomocy naukowej i technicznej w odniesieniu do emisji z mobilnych maszyn nie poruszających się po drogach.

18. Commission announces call for tender for ozone study

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Środowiska ogłosił konkurs na zebranie i analizę danych o powłoce ozonowej, w celu spełnienia wymagań raportowania danych Regulacji Komisji Europejskiej 2037/2000 oraz protokołu Montrealskiego o substancjach niszczących ozon.

19. Commission announces call for tender for study on environmental crime

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Środowiska ogłosił konkurs na studium o zorganizowanej przestępczości środowiskowej.

20. Commission announces call for tender for biological diversity reports

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Środowiska ogłosił konkurs na przygotowanie drugiego raportu Wspólnoty na konferencję Partii o implementacji przez Wspólnotę Europejską Konwencji o Różnorodnośći Biologicznej. Kontrakt zawiera również przygotowanie raportów tematycznych na temat lasów, obcych gatunków i wspólnych korzyści.

21. Commission seeks external monitor for innovation publications

Komisja Europejska wydała zaproszenie do składania ofert odnoszących się do zewnętrznego monitorowania, oceny jakości usług i pomocy klientom dla usług internetowych i drukowanych publikacji.

Publikacje


 top

1. Women and science: making change happen

Record Control Number : 17278

Date : 2001-08-21

Category : Publication

General Information :

'The promotion of women in science is a key concern in the process of establishing a European Research Area,' writes European Research Commissioner Philippe Busquin in his preface to the recently published proceedings to the conference on 'women and science; making change happen,' held in Brussels in April 2000

He adds that not only does the lack of women represent a serious loss of potential in terms of human resources devoted to R&D [research and development] in the European Union, 'but it also limits the diversity of research and its contribution to European society.

'Listening to the debates of the conference, I realised how much the issue of women's under-representation in the scientific system is linked to something broader and touches upon the need for reforms in the world of science. It is not simply about solving women's problems. It is rather about recognising that the exclusion of women from the scientific system is a symptom of underperformance and inefficiency in the structure of the European research system itself,' Busquin continues.

The conference, organised by the European Commission, covered several areas including the issue of universality and specificity where women in science are concerned, the question of a masculine bias in scientific education and careers, measuring inequality to reach equity, the positive discrimination versus mainstreaming debate and making change happen. Speakers at the event included academics, government representatives and MEPs, all of whose presentations are included in the publication.

In his introduction, Research Director General Achilleas Mitsos highlights a number of conclusions which he believes can be drawn from the conference. These include endorsement of the ETAN report, which was presented at the conference. The report was requested by the European Commission as an assessment of the EU's research policy, and states that a commitment to gender equality should become part of the mainstream in every aspect of Community research policy.

Participants also agreed that the under-representation of women in science is the result of systems and structures that undermine the fostering of excellence in science and that progress for women is not a fact of life, but the result of interventions and programmes for improvement. The conference also agreed that the EU should be proactive where women in science are concerned, developing gender expertise to disentangle the subtlety of bias against women, designing gender neutral concepts of excellence and merit, developing indicators on the situation of women in research, promoting a policy mix of equal treatment, positive action and mainstreaming based on evidence and quantifiable expectations by using a 'carrot and stick' approach and monitoring and benchmarking changes. Finally, those present urged the private sector to take more of an interest in the area.

'As Director General for Research, I'm convinced that a stronger presence of women in research is a condition sine qua non for the improvement of European research and for society as a whole. For this reason the Commission will continue to act as a catalyst and develop the women and science sector in the framework of the European Research Area,' writes Mr Mitsos.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : European Commission
Document Reference : Based on the publication 'Women and science: Making change happen'
Programme Acronym : FRAMEWORK 6C, ERA, SCIENCE-SOCIETY C
Subject Index Codes : Social Aspects, Scientific Research
Contact Person : To receive a copy of the publication, please contact:
Office for Official Publications of the European Communities
Tel: +352 29 29 42455
E-mail: info-info-opoce@cec.eu.int
and quote the ISBN 92-829-0529-2

Programy Unii Europejskiej


 top

2. New service to promote global change related research activities

Record Control Number : 17284

Date : 2001-08-21

Category : Programme implementation

General Information :

CORDIS, the European Commission's Research and Development Information Service, is offering a new site dedicated to the key action 'Global change, climate and biodiversity', available on the Energy, Environment and Sustainable Development (EESD) web service.

The site offers a comprehensive picture of supported activities and direct access to many innovative solutions developed through completed or ongoing research projects under the Fifth Framework programme (FP5) as well as previous programmes. Over 100 projects can be consulted covering, for example, research on ecosystem modeling, the effects of climate change, the implementation of Kyoto Protocol and more. All products, services, tools and technologies are presented with descriptions and contact details to ease potential transfer.

In addition, the site offers links to reference documents on legislation in force and in preparation as well as a list of contacts within the European Commission.

The site will prove useful for innovation actors interested in new approaches to understanding, observing and assessing climate change processes, terrestrial and marine ecosystems or in working on innovative strategies to respond to global change and biodiversity issues.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : CIMS
Document Reference : Based on information from service provider
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, EESD, FRAMEWORK 6C
Subject Index Codes : Environmental Protection, Waste Management, Regional Development,
Resources of the Sea, Fisheries
Contact Person : http://www.cordis.lu/eesd/ka2/home.html


 top

3. EU project improves sound generation, transfer and reproduction

Record Control Number : 17287

Date : 2001-08-22

Category : Programme implementation

General Information :

An EU project addressing high quality sound transfer is preparing to present its first set of results at the International Funkausstellung (IFA) , an exhibition of electronic entertainment, communications and information products, taking place in Berlin, Germany on 25 August to 2 September.

The project is known as CARROUSO (creating, assessing and rendering in real-time of high quality audiovisual environments in MPET-4 context) and is funded under the IST (Information society technologies) programme from the European Commission's Fifth Framework programme. Work began on 1 January 2001 and will continue until June 2003. The aim of the project is to develop and implement the key components for recording, transmission, encoding, decoding and rendering audio signals

'People should be able to experience the surround sound they know from movie theatres in the comfort of their living room,' said Dr Thomas Sporer, project coordinator from the Fraunhofer Institut. 'Numerous theories and techniques have been developed in the past, but none of them proved suitable for practical implementation.'

Specifically, the project will focus on:

- specification, development, implementation and validation of a new technology that enables the transfer of a sound field, generated in a real or virtual space, to another usually remote located space;

- specification, development, implementation and validation of new modelling, recording, encoding, decoding and rendering techniques for audio signals enabling the above technology;

- building a real time demonstrator for the technology;

- defining and monitoring performance levels of the technology in perceptual experiments using the demonstrator.

The project partners, from the audio, multimedia and telecoms fields in five European countries, are seeking to overcome several constraints present in commercial multi channel sound systems, namely the instability of stereophonic quality and the practical limitations of sound production by two-channel stereo, five-channel surround or conventional sound systems. The project is also working on combining the audio reproduction technology with moving pictures.

This technology has got rid of the scenario where music can best be heard from just one position, said Dr Sporer. 'No matter where listeners position themselves, they always experience the sensation of sitting in one of the best seats.'

Assessing the possible applications for the developed CARROUSO tool, the project consortium asked various experts for their opinions. Some 14 different applications were suggested, which were divided by the project participants into three groups: spatial, audio and video theatre; auralisation; and communication.

For the first category, CARROUSO could be used to generate high quality sound for the general public in the cinema and during cultural and sports transmissions. Data would be transmitted over broadcast-oriented networks that preserve the original quality.

The second set of applications, auralisation, concerns the provision of sound for simulators, games, noise forecast, and 3D rehearsal. The technology should provide a realistic rendering of the audiovisual scene with a very high quality audio room effect. The users in this context will be the general public, industrial companies, the army, music companies and leisure parks.

CARROUSO could also be used to increase the presence sensation of remote talkers during teleconferences and videoconferences. 3D audio will enable the listener to isolate the speaker of interest from background talk. Users would be predominantly professionals in this context, but the tool could appear attractive to domestic applications using the Internet, such as Voice Chat.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Fraunhofer AEMT
Document Reference : Based on information from the project coordinator
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, IST
Subject Index Codes : Information Processing, Information Systems, Telecommunications,
Information, Media
Contact Person : For further information on the CARROUSO project, please consult the
following web addresses:
http://www.cordis.lu/ist/ka3/iaf/projects/carrouso.htm

http://www.emt.iis.fhg.de/projects/carrouso

For information on the IFA exhibition, please consult the following
web address: http://www.ifa-berlin.de/vers1/index.shtml


 top

4. Supporting research infrastructures in the environment field

Record Control Number : 17291

Date : 2001-08-22

Category : Programme implementation

General Information :

CORDIS, the European Commission's Research and Development Information Service, is offering a new site dedicated to supporting actions for infrastructures in the Environment and Sustainable Development (EESD) programme.

The site offers a comprehensive picture of supported activities under the Fifth Framework programme and previous programmes. Detailed projects can be consulted covering, for example, information networks, dedicated web sites or catalogues, in order to monitor, observe and predict marine biodiversity, climate change, earthquake and volcanic activities and more.

In addition, the site offers links to reference documents and contacts as well as a guide on how to set up a web site for a funded project.

The service offers a clear overview of the current efforts to support and foster European coordination, networking and connection between existing public and private facilities and to improve their exploitation.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : CIMS
Document Reference : Based on information from service provider
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, EESD, FRAMEWORK 6C
Subject Index Codes : Environmental Protection, Waste Management, Regional Development,
Resources of the Sea, Fisheries
Contact Person : http://www.cordis.lu/eesd/infrastructures/home.html


 top

5. More CORDIS brochures online

Record Control Number : 17304

Date : 2001-08-23

Category : Programme implementation

General Information :

CORDIS, the European Commission's research and development information service, is offering a wide range of brochures and flyers explaining its services and features. All brochures are summarised and can be downloaded as well as printed in the available languages.

New brochures are now available, including a presentation of the Research and Innovation service dedicated to the Belgian Presidency, a brand new introduction of the popular 'RTD beyond 2002' service on the Sixth Framework programme (2002-2006) and the European research area (ERA) as well as revamped versions of 'Innovation online' and 'Business assistance', both highlighting relevant services and features for key users.

This section also offers an easy way to order free copies of the brochures for events or training sessions.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : CIMS
Document Reference : Based on information from service provider
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, INNOVATION-SME, FRAMEWORK 6C, ERA: MS-B C
Subject Index Codes : Environmental Protection, Waste Management, Regional Development,
Resources of the Sea, Fisheries
Contact Person : http://www.cordis.lu/brochures

Wydarzenia, warsztaty, konferencje


 top

6. Conference reviews sustainable consumption research

Record Control Number : 17281

Date : 2001-08-21

Category : Event

General Information :

A conference focusing uniquely on sustainable services and systems (3S) will be held in De Rode Hoed, The Netherlands on 29 and 30 October. The conference aims to review research, experience and best practice in sustainable consumption in the run up to the Rio +10 summit next year.

Representatives from the European Commission, academics and business leaders from Europe, Asia and America will focus on the potential for reducing material and energy consumption through a shift to services and intangible products and will consider whether 3S solutions can significantly reduce environmental impacts. More specifically, the conference will ask how 3S can be shown to be quantifiably more environmentally friendly than products, why readiness to accept 3S varies significantly between cultures and what the benefits to business are.

The event will include workshops on mobility, clothing, home, work and leisure, and will be headed by senior staff from major European companies, including Motorola and British Airways.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Event organisers
Document Reference : Based on an event announcement
Subject Index Codes : Environmental Protection, Economic Aspects
Contact Person : For further information, please contact Russel White
Tel: +44 1252 892772
or consult the following web address:
http://www.cfsd.org.uk


 top

7. Commission workshops to examine IST project research

Record Control Number : 17282

Date : 2001-08-21

Category : Event

General Information :

A series of European Commission workshops to examine the progress of research projects set up under the first IST call for proposals will take place at the next Promoting Awareness and Communicating Technologies in Education (PROACTE) concertation meeting in Luxembourg on 3 and 4 September 2001.

The 'Showcase of action line activities' workshops will look at projects set up under the first IST call for proposals, including 'open platforms and tools', 'flexible university' and 'advanced training systems.' The aim of the events is to provide an opportunity for those involved in the projects to take stock of their progress from a general research perspective. During the workshops, each project resulting from the first call will be asked to present a summary of their results. This will also allow the Commission to make a general appraisal of the results achieved so far.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : DG Education
Document Reference : Based on an event announcement
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, IST
Subject Index Codes : Education, Training, Innovation, Technology Transfer, Evaluation
Contact Person : For further information, please contact:
Ms Alma Cardi
European Commission
E-mail: alma.cardi@cec.eu.int
http://www.proacte.com/meetings/concertation_Sept2001/index.asp


 top

8. Innovation road show hits Europe

Record Control Number : 17283

Date : 2001-08-21

Category : Event

General Information :

The innovation tour 2001, part of a 'science2market' initiative organised by the Tornado insider organisation and designed to find Europe's most innovative early stage technology projects, will tour seven European countries during October and November.

At each of the ten locations to be covered, projects will be able to present details to an audience comprised of business angels, venture capitalists and service providers, providing opportunities for networking. Between five and ten projects will be chosen for presentation, with one from each location being selected to make a presentation at the international Tornado insider conference in Monaco on 27 and 28 November.

The schedule for the tour is London (29 October) , Cambridge (30 October) , Dublin (1 November) , Oxford (6 November) , Amsterdam (8 November) , Gothenburg (12 November) , Munich (14 November) , Zurich (15 November) , Paris (20 November) and Sophia Antipolis (22 November) . Each session will involve the presentations being filmed (and streamed onto the tornado insider website) followed by networking. The aim is to link up with leading universities and research and innovation centres throughout Europe.

The follow up event in Monaco is designed to showcase not only the best results from the innovation tour, but also include other screened projects. The event will be introduced by keynote speeches by industry professionals.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Tornado insider
Document Reference : Based on an event announcement
Subject Index Codes : Innovation, Technology Transfer, Coordination, Cooperation
Contact Person : For further information on the innovation tour, please contact:
Torben Takle-Jensen
Tel: +44-207-9206543

For information on the Monaco event, please contact:
Karie Atkinson
Tel: +33-1-55260667

http://www.tornado-insider.com/events/s2m/default.asp


 top

9. German conference to examine impact of genomics research on human disease

Record Control Number : 17290

Date : 2001-08-22

Category : Event

General Information :

A multidisciplinary conference entitled 'From Genomes to cures' will take place from 16 to 18 November 2001 in Heidelberg, Germany.

The conference, organised by the European Molecular Biology Organisation (EMBO) and the European Molecular Biology Laboratory (EMBL) , will examine the scientific and social impact of genomics research on the treatment and cure of human disease. The event aims to provide a platform for dialogue between the stakeholders involved.

Speakers from science, journalism and consumer and ethical organisations have been invited to share their views.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : EMBO
Document Reference : EMBO
Subject Index Codes : Biotechnology, Medicine, Health, Social Aspects
Contact Person : For further information, please contact:

Sandra Bendiscioli
Science and Society Assistant
European Molecular Biology Organisation (EMBO)
Meyerhofstrasse 1
D-69117 Heidelberg
Germany
Tel: +49 6221 8891 119
Fax: +49 6221 8891 200
E-mail: bendisci@embo.org
http://www.embo.org/SS_2001.html


 top

10. Belgian Presidency addresses financing of SMEs

Record Control Number : 17297

Date : 2001-08-23

Category : Event

General Information :

The Belgian Presidency will be highlighting the importance of ensuring that SMEs (small and medium sized enterprises) have a secure line of financing at a conference on 24 and 25 October in Louvain-la-Neuve, Belgium.

The event has been organised by Serge Kubla, who currently chairs the European Industry council. European Research Commissioner, Philippe Busquin is also expected to attend. As well as keynote speeches, there will also be an exhibition with over 100 stands at the concurrent 'European risk capital exhibition'. This is aimed at investors, spin off companies and risk capital companies, and will also provide networking opportunities.

At the conference, there will be three workshops designed to analyse three areas which are key to SMEs and their financing: how to boost innovation; micro-loans; and the relationship between companies and bankers. On the second day of the event, the relationship between public and private, between small and larger companies and between European models and those of other parts of the world will be analysed. In the case of the public sector, discussions will take place on what role it can play in helping to 'make up for the deficiencies of the market' identified in specific sectors.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Information from the Belgian presidency
Document Reference : Based on an event announcement
Programme Acronym : MS-B C
Subject Index Codes : Economic Aspects, Coordination, Cooperation, Information, Media
Contact Person : For further information, please contact:
E-mail: info@kubla2001.be
Tel: +32-2-3575190
http://www.kubla2001.be


 top

11. Workshop sees launch of new construction technology network

Record Control Number : 17299

Date : 2001-08-23

Category : Event

General Information :

The closing workshop for the TRA-EFCT (targeted research action on environmentally friendly construction technologies) network, which will launch the new European construction research network project, E-CORE, will take place in Rimini, Italy on 11 and 12 October 2001.

E-CORE aims to achieve common strategic objectives for the construction sector and to contribute to the creation of a strong and effective European research area (ERA) for the European construction industry.

E-CORE is to be a network involving 66 partners from 20 countries, 14 of them EU Member States. The network will represent a 'single entry point' for stakeholders seeking the latest technological advances in construction research and will function as a reference group for developing future RTD (research and technological development) strategies in this sector as well as a forum to exchange information and set up research cooperation beyond national borders. The network will receive EC funding of 2.7 million euro.

The workshop will offer the opportunity to collate the views of the European Commission, industry and the end users on the forthcoming Framework programme for research. Particular areas of interest for the construction industry are information society technologies (IST) , nanotechnologies, intelligent materials and new production processes and sustainable development and global change.

With this in mind, three parallel sessions have been organised:

- reviewing past achievements through presentations of state of the art reports and posters;

- formulating and debating views for the future through round table and open discussion;

- preparing for the next Framework programme by offering networking opportunities aiming at new proposals and/or networks of excellence for the construction sector.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Network administrator
Document Reference : Based on an event announcement and information from the European Commission
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, GROWTH, FRAMEWORK 6C, ERA
Subject Index Codes : Construction Technology, Innovation, Technology Transfer,
Environmental Protection
Contact Person : For further information on TRA-EFCT, please consult the following
web address: http://www.tra-efct.com/workshop
or contact
E-mail: myriam.olislaegers@wtcbcstc.be

Related News : 16653


 top

12. Berlin conference to address e-learning issues

Record Control Number : 17303

Date : 2001-08-23

Category : Event

General Information :

The annual Online Educa conference on e-learning will take place in Berlin from 28 to 30 November this year.

The event, featuring workshops, plenary sessions and an exhibition, aims to discuss e-learning and the role of new technological developments such as virtual campuses. The conference will include special focus sessions on the information society, e-learning indicators and e-learning in the context of international development co-operation. Experts from the European Commission's Education and Culture Directorate-General will take part in the event.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : ICEF
Document Reference : ICEF
Subject Index Codes : Education, Training, Social Aspects
Contact Person : For further information, please contact:
Astrid Jaeger
ICEF Berlin
Leibnizstrasse 32
10625 Berlin
Tel: +49 30 327 6140
E-mail: astrid.jaeger@icef.com

Konkursy i oferty Unii Europejskiej


 top

13. Research DG calls for expressions of interest for life sciences contracts

Record Control Number : 17269

Date : 2001-08-17

Category : Tender

General Information :

The European Commission's Research DG is calling for expressions of interest for service contracts in the field of life sciences.

The list will be broken down into four sublists corresponding to the four following fields:

- Public debate, information and participation in the fields of biotechnology

- environment, food and health sectors

- in Europe: mechanism and implementation.

- Capacity and structuring of biotechnology research

- environment, food and health sectors

- in Europe: networking of data, information resources, research and training programmes and structures; mobility of human resources; international cooperation.

- Innovation in the biotechnology field

- environment, food and health sectors

- in Europe and vis-ŕ-vis other countries: research and development, investment in industries, SME and start-ups, international cooperation and competition; entrepreneurial training; interface dialogue between the research and regulatory sectors, industry and society.

- Controls in the filed of biotechnology

- environment, food and health sectors: mechanisms and references in respect of scientific and technical support for Community norms; the influence of controls on research, development and competitiveness; international negotiations.

The list will be valid for 36 months from the date of publication of this notice in the 'Supplement to the Official Journal of the European Communities'.

Text :

Remarks :

The deadline for submitting tender documents 31.05.2004.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 157-108696 of 17.08.2001, p.50
Subject Index Codes : Life Sciences, Scientific Research, Environmental Protection, Food,
Medicine, Health, Safety, Coordination, Cooperation, Economic
Aspects, Biotechnology
Contact Person : For further information, please contact:

European Commission
Directorate-General Research
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
Fax +32-2-299 1860
E-mail: elisabetta.balzi@cec.eu.int top

14. Energy, environment and sustainable development - corrigendum

Record Control Number : 17275

Date : 2001-08-20

Category : Tender

General Information :

The European Commission has published a corrigendum to the call for proposals for indirect RTD actions under the specific programme for research, technological development and demonstration on 'Energy, environment and sustainable development (1998

- 2002) ' of 15 November 2000.

For part two, 'accompanying measures', please read: Conferences, workshops and seminars, studies, exchange of information and data, scientific and technical meetings, dissemination, exploitation and communication activities, schemes to provide information and assistance for research players.

This section will be allocated up to 4 per cent of available budget for the programme in 2001 and 2002.

Text :

Remarks :
Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No C 231 of 17.08.2001, p.07
Subject Index Codes : Other Energy Topics, Environmental Protection
Related News : 15846


 top

15. Commission announces call for tender for radiation study

Record Control Number : 17276

Date : 2001-08-20

Category : Tender

General Information :

The European Commission's Environment Directorate-General has announced a call for tender for the provision of a study contract on European workers occupationally exposed to ionising radiation.

The study contract is divided into two parts. Part 1 will cover the updating of the two most recent Esorex-1999 reports on the assessment of the national regulatory control and monitoring arrangements for occupationally exposed workers in Europe. Part 2 will cover the assessment of radiological monitoring data of all workers classified as occupationally exposed to ionising radiation in the following countries: 15 EU Member States, N, CH, IS, EST, LAT, LIT, PL, CZ, SLO, SV, H, BG, ROM, CYP, MAL. For each country, the total number of workers should be assessed and the number of workers should be evaluated according to their individual dose received, separated into dose bands. The assessment should cover the years from 1996

- 2000.

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents is 14.09.2001.
The deadline for submitting tender documents is 28.09.2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 158 of 20.08.2001, p. 58
Subject Index Codes : Radiation Protection, Safety
Contact Person : For further information, please contact:

Mrs Gail Kent
European Commission
Directorate-General Environment
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
Fax +32-2-299 4449


 top

16. Commission announces call for tender for renewable fuels study

Record Control Number : 17292

Date : 2001-08-22

Category : Tender

General Information :

The European Commission's Environment Directorate-General has announced a call for tender for a study contract for renewable fuels for cross-border transportation.

The contract will include:

- A survey of promising technical concepts for vehicles, aeroplanes, ships and railroad locomotives intended for the use of non-fossil fuels.

- A survey of energy resources to supply the cross-border traffic with fuel for the different technical concepts studied.

- A description of the environmental consequences for different concepts of vehicles/crafts and fuels.

- A description of industrial concerns and other consequences for the EU and the different Member States for different concepts.

- A proposal for a limited number of concepts, including implementation strategy, in a long-term (25-30 years) and in an intermediate (5-10 years) perspective.

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents is 10.09.2001.
The deadline for submitting tender documents is 24.09.2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 160 of 22-08-2001, p. 31
Subject Index Codes : Environmental Protection, Renewable Sources of Energy, Transport
Contact Person : For further information, please contact:

Mrs Gail Kent
European Commission
Directorate-General environment
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
Fax +32-2-299 4449

For administrative and financial matters, please contact:
Tel: +32-2-296 0008

For technical matters, please contact:
Tel: +32-2295 2906


 top

17. Commission announces call for tender for scientific and technical assistance for non-road mobile machinery emissions

Record Control Number : 17293

Date : 2001-08-22

Category : Tender

General Information :

The Environment Directorate-General of the European Commission has announced a call for tender for a framework contract for scientific and technical assistance in relation to emissions from non-road mobile machinery.

The Commission is awarding a framework contract to cover:

- The provision of independent, impartial and punctual scientific and technical advice in the field of air pollution from non-road mobile machinery, particularly issues linked directly or indirectly to the further development of Directive 97/68/EC.

- Analyses concerning the scientific and technical issues related to the future amendments of Directive 97/68/EC and report to the Commission.

- Participation in international discussions, including the relevant ISO work.

- Preparation of briefings, position papers and slides for the meetings of the Commission's working group on non-road machinery (GEME) .

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents is 10.09.2001
The deadline for submitting tender documents is 24.09.2001

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 160 0f 22-08-2001, p. 26
Subject Index Codes : Environmental Protection
Contact Person : For further information, please contact:

Mrs Gail Kent
European Commission
Directorate-General environment
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
Fax +32-2-299 4449

For administrative and financial matters, please contact:
Tel: +32-2-296 0008

For technical matters, please contact:
Tel: +32-2295 2906


 top

18. Commission announces call for tender for ozone study

Record Control Number : 17300

Date : 2001-08-23

Category : Tender

General Information :

The European Commission's Environment Directorate-General has announced a call for tender for the collection and analysis of data to fulfil the data reporting requirements of EC Regulation 2037/2000 and the Montreal protocol on ozone-depleting substances.

The Commission is awarding a service contract for the collection and analysis of data provided under EC regulation 2037/2000 on ozone depleting substances, in a manner which protects the confidentiality of the data and enables the Commission to make timely and accurate submissions to the UNEP ozone secretariat.

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents is 12.09.2001.
The deadline for submitting tender documents is 26.09.2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 161-111694 of 23.08.2001, p. 39
Subject Index Codes : Environmental Protection, Legislation, Regulations
Contact Person : For further information, please contact:

Mrs Gail Kent
European Commission
Directorate-General Environment
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
Fax +32-2-299 4449

For administrative and financial matters, please contact:
Tel: +32-2-296 0008

For technical matters, please contact:
Tel: +32-2-295 9952


 top

19. Commission announces call for tender for study on environmental crime

Record Control Number : 17301

Date : 2001-08-23

Category : Tender

General Information :

The European Commission's Environment Directorate-General has announced a call for tender for a study on organised environmental crime.

The aim of the study, which is to cover the 15 Member States of the EU, is to provide the Commission with factual and legal information on organised environmental crime and to assist in generating proposals for initiatives to counter this form of criminal activity.

The contractor must provide:

- numerical evaluations of organised environmental criminal activity, particularly in respect of illegal commercial trade in endangered species, illegal pollution and the transfer and storage of dangerous wastes across borders, illegal commercial trade in ozone-depleting substances and illegal transfer and storage of radioactive waste;

- information on the national and international legal instruments which exist to control organised environmental crime;

- information on the national and international structures which exist to control organised environmental crime;

- clear and concrete proposals which could be adopted by the EU for the effective control of organised environmental crime.

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents is 11.09.2001.
The deadline for submitting tender documents is 25.09.2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 161-111692 of 23.08.2001, p. 37
Subject Index Codes : Environmental Protection, Social Aspects
Contact Person : For further information, please contact:

Mrs Gail Kent
European Commission
Directorate-General Environment
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
Fax +32-2-299 4449

For administrative and financial matters, please contact:
Tel: +32-2-296 0008

For technical matters, please contact:
Tel: +32-2-295 9952


 top

20. Commission announces call for tender for biological diversity reports

Record Control Number : 17302

Date : 2001-08-23

Category : Tender

General Information :

The Environment Directorate-General of the European Commission has announced a call for tender for the preparation of the second Community report to the Conference of the Parties on EC implementation of the Convention on Biological Diversity. The contract also includes the preparation of thematic reports on forests, alien species and benefit sharing.

The reports should take into account the measures taken by the Community for the conservation and sustainable use of biological diversity, whether in the field of nature conservation, agriculture, fisheries or other sectors. The second report should build upon and update the first one.

The reports should but to make clear the reasoning behind the broad lines of community action rather than providing an exhaustive account of all Community measures influencing the conservation and sustainable use of biological diversity. In this way, the report should clarify the comprehensiveness of the approach that the Community takes in the fulfilment of its obligations under the Convention. The report should draw attention to complementary actions of the Member States but should not overlap with reports prepared by them.

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents is 12.09.2001.
The deadline for submitting tender documents is 26.09.2001

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 161-111693 of 23-08-2001, p. 38
Subject Index Codes : Environmental Protection
Contact Person : For further information, please contact:

Mrs Gail Kent
European Commission
Directorate-General Environment
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
Fax +32-2-299 4449

For administrative and financial matters, please contact:
Tel: +32-2-296 0008

For technical matters, please contact:
Tel: +32-2-295 9952


 top

21. Commission seeks external monitor for innovation publications

Record Control Number : 17305

Date : 2001-08-23

Category : Tender

General Information :

The European Commission has issued an invitation to tender relating to the external monitoring, quality of service and user feedback for online services and printed publications.

Category of service, description and estimated budget of services: Monitoring, quality assessment and user feedback of information services and products, both electronic (CORDIS) and paper-based (CORDIS focus, Euroabstracts, Innovation & Technology Transfer) including suggestions for their evolution.

CORDIS, the Community Research and Development Information Service (http://www.cordis.lu) , set up and published on the Internet by the European Commission's Innovation-SMEs Programme, is a service designed to assist researchers and small and medium sized enterprises by providing information on a vast range of research and development and innovation activities at European level. At the same time, it keeps the European research community up to date on the implementation of Community Framework Programmes for research and technological development.

'Innovation & Technology Transfer', 'CORDIS focus' and 'Euroabstracts' are paper-based information dissemination products managed by the Innovation Directorate. Their objective is to communicate information on the work and results of the Innovation-SMEs Programme and to discuss and report on the European Union's innovation policy and activities, and on the latest news in EU research and technological development.

These three publications are paper-printed, but exist in parallel as online magazines on the CORDIS web server, see http://www.cordis. lu/innovation-smes/src/publicat.htm.

The Innovation Directorate intends to avail itself a new service. This is the external monitoring of the above information dissemination products and services. The objective is to evaluate their performance and results against their core objectives, to assess their quantitative and qualitative impact and to collect and analyse the feedback from users.

For the purpose of objectivity and independence, the evaluator and the evaluee must be clearly distinct. Therefore any organisation that has direct and/or indirect legal and/or commercial links or interests (since January 2001) with those companies, whose services and products are the object of the monitoring, i.e. Intrasoft Int. SA (CORDIS) , ECOTEC (CORDIS-focus) and European Service Network (Euroabstracts, Innovation & Technology Transfer) , will be excluded from the bidding. It must be stressed that for the same purpose, the future contractor for this monitoring will be excluded from the future tendering procedure for the above services and products.

The estimated annual budget is around euro 500,000.

Text :

Remarks :
The deadline for submitting tender documents is 25.09.2001.

Before contacting the Commission, proposers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 158-109518 of 18.08.2001, p.50
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, INNOVATION-SME
Subject Index Codes : Information, Media, Scientific Research
Contact Person : For further information, please contact:

European Commission
Directorate-General Enterprise
Unit C/4
Jean Monnet Building
L-2920 Luxembourg
Fax +352 4301 32084

Or alternatively, consult the following web address: http://www.
cordis.lu/innovation-smes/calls/tender.htm


 top

Stronę przygotował Piotr Sadłowski