Strona główna  Strona nowości


CORDIS - Nowości
13.09.2001

Informacje dotyczące Polski

1. Commission calls for mapping of European research excellence

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Badań ogłosił konkurs na studium zobrazowania doskonałości w europejskich badaniach i rozwoju technologicznym w dziedzinach nauk o życiu i nanotechnologiach.

2. Commission encourages associated State participation in FP5

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na rozszerzenie istniejących kontraktów w konkretnym programie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, w programie "Konkurencyjny i zrównoważony rozwój" (1998 - 2002), w celu włączenia partnerów z nowo stowarzyszonych państw.

3. Poland in the ERA

Konferencja na temat "Polska w europejskiej dziedzinie badań (ERA)", zorganizowana przez polski Krajowy Punkt Kontaktowy, odbędzie się w Krakowie, 21 i 22 września.

4. Commission announces call for energy RTD proposals from newly associated States

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Transportu i Energii ogłosił konkurs na rozszerzenie istniejących kontraktów w konkretnym programie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, w programie "Energia, środowisko i zrównoważony rozwój, część B: Energia" (1998 - 2002), w celu włączenia partnerów z nowo stowarzyszonych państw.

5. Internet site to aid participation of associated States in FP5

W następstwie kroków Komisji Europejskiej mających na celu zachęcenie naukowców z nowo stowarzyszonych państw do wzięcia udziału w projektach badawczych Unii , Niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań otworzyło stronę internetową która ma ułatwić kontakt pomiędzy naukowcami z nowo stowarzyszonych państw i Unii Europejskiej.

Programy Unii Europejskiej

6. Facilitating the participation of newly associated States in Growth projects

CORDIS, serwis informacyjny Komisji Europejskiej, chce pomóc nowo stowarzyszonym w Unii Europejskiej krajom w skorzystaniu z ostatnich konkursów w programie "Wzrost (Growth)", przez udostępnienie łatwego w obsłudze dostępu do listy ważniejszych projektów.

7. IST project seeks cultural experts

Zespół badawczy pracujący nad fundowanym przez Unię Europejską projektem "widoki technologiczne jutrzejszej ekonomii kulturalnej", lub "DigiCULT", poszukuje ekspertów w dziedzinie kultury do wzięcia udziału w kwestionariuszu internetowym.

Polityka Unii Europejskiej, wiadomości ogólne

8. Young scientists compete for EU prize in Norway

Trzynasty konkurs Unii Europejskiej dla młodych naukowców, w którym bierze udział 95 naukowców w wieku pomiędzy 15 a 20 lat, odbędzie się w Bergen, w Norwegii, od 18 do 20 września.

9. Vision of cooperation set to become reality as JRC enlargement begins

Zasięg Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC) powiększa się gdy prace idą w kierunku współpracy badawczej z krajami Centralnej i Wschodniej Europy.

Wydarzenia, warsztaty, konferencje

10. Sustainable development and a social economy

Wydarzenie, które odbędzie się 13 i 14 listopada w Ghent, zorganizowane przez Belgiską Prezydenturę Unii Europejskiej, w szczególności przez belgiskiego premiera, Johana Vande Lanotte'a, będzie analizować rolę ekonomii społecznej w zrównoważonym rozwoju w Europie.

11. Adapting to change - Growth project event

Konferencja mająca na celu zachęcenie do wymiany najlepszych doświadaczeń w przystosowywaniu się do zmian i zarządzaniu zmianami w europejskich przedsiębiorstwach, odbędzie się 11 października w Paryżu. Wydarzenie to jest częścią projektu fundowanego w ramach programu "Wzrost" w Piątym Programie Ramowym, o nazwie "Najlepsze doświadczenia w dostosowywaniu się do zmian", lub BEPRAC.

Konkursy i oferty Unii Europejskiej

12. Commission launches IST 3G mobile applications call

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na niebezpośrednie akcje badań i rozwoju w konkretnym programie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, w programie "Przyjazne społeczeństwo informacyjne" (1998 - 2002).

13. Commission calls for applicants for Archimedes prize

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na niebezpośrednie akcje badań i rozwoju w konkretnym programie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, w programie "Zwiększanie ludzkiego potencjału badawczego i społeczno-ekonomiczenej bazy wiedzy".

14. Commission announces call for tender for study on short-range radio applications

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw ogłosił konkurs na studium rozwinęcia zastsowań radia krótkiego zasięgu.

15. Further publications on nuclear energy activities

CORDIS, serwis informacyjny Komisji Europejskiej, udostępnia dużą liczbę publikcji, sprawozdań z warsztatów i raportów ekspertów na temat dziłalności związanych z energią nuklearną.

Informacje dotyczące Polski


 top

1. Commission calls for mapping of European research excellence

Record Control Number: 17335

Date: 2001-09-12

Category: Tender

General Information:

The European Commission's Research DG has issued a call for tenders for a study to map excellence in European research and technological development in the areas of life sciences and nanotechnologies.

Mapping excellence in research and technological development at a European level aims to provide useful intelligence allowing greater advantage to be taken of the potential excellent competencies available across Europe.

The Commission envisages concluding two contracts to map excellence in research and technological development in Europe in the following areas:

- lot 1: life sciences (four fields)

- lot 2: nanotechnologies (four fields)

The purpose of these studies will be to identify an adequate number of entities in each of the selected fields, with a view to providing an important input to:

- visibility raising of excellent competencies across borders;

- providing evidence on evolving patterns of excellence;

- providing evidence and good practice for disseminating excellence, in the context of the European Research Area initiative.

The approach adopted is a modulated indicator-based approach combining bibliometric and patents studies and peer review. The objective of these contracts is to conduct bibliometric and patents studies and analysis of indicators.

The geographical basis to which the tasks should refer includes all EU Member States and the associated States: Bulgaria, Republic of Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Iceland, Israel, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Malta, Norway, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Switzerland.

In addition, a comparison will be made of European excellence at worldwide level. The estimated value of each lot is between 80,000 and 120,000 euro.

Remarks:

The deadline for requesting tender documents is 01.10.2001.
The deadline for submitting tender documents is 12.10.2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to consult the
original call text in the Official Journal of the European Communities at the
reference below.
Data Source Provider: Official Journal of the European Communities
Document Reference: OJ No S 165-114378 of 29.08.2001, p.48
Programme Acronym: ERA; LIFE
Subject Index : Information, Media; Scientific Research; Life Sciences
Contact Person:

For further information, please contact:

European Commission
Directorate-General Research
Directorate B, Unit 2
Attn: Ms Christiane Bernard
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
Fax +32-2-296 3261
E-mail: christiane.Bernard@cec.eu.int


 top

2. Commission encourages associated State participation in FP5

Record Control Number: 17332

Date: 2001-09-12

Category: Tender

General Information:

The European Commission has announced a call for proposals to extend existing contracts under the specific programme for research, technological development and demonstration on 'competitive and sustainable growth' (1998 to 2002) to include partners from the 'newly associated States' (NAS).

Those eligible to participate in indirect RTD actions under the specific programme are hereby invited to submit proposals for partnership extension. Support will only be considered for the extension of existing 'Competitive and Sustainable Growth' contracts to include partners from NAS. Proposals should be submitted by the co-ordinator acting on behalf of all the existing participants in the project, together with the new participant from the NAS.

The indicative budget available for this call is 10 million euro.

Proposals for partnership extension of currently running projects will only concern the integration of new participants from the NAS: Bulgaria, Republic of Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovakia and Slovenia. One or more new partners from NAS may be included in the extension.

The remaining duration of the existing contract should be such that an extension to partners from NAS is worthwhile. It is recommended that the minimum remaining duration of an existing project be of at least eighteen months, running from 13 December 2001 until its end date.

Proposals can be submitted for all activities of the programme 'Competitive and Sustainable Growth.

Remarks:

The deadline for submitting tender documents is 13.12.2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to consult the
original call text in the Official Journal of the European Communities at the
reference below.
Data Source Provider: Official Journal of the European Communities
Document Reference: OJ No C 244 of 01.09.2001, p.7
Programme Acronym: FRAMEWORK 5C; GROWTH
Subject Index : Industrial Manufacture; Coordination, Cooperation; Scientific
Research
Contact Person:

For further information, please contact:

European Commission
Fax: +32-2-296 6757 or +32-2-295 8072 E-mail: growth@cec.eu.int

or consult the following web address: http://www.growth/calls/200102.htm

For further information on eligible projects, please consult the following web
address: http://www.cordis.lu/growth/scr/proj-nas.htm


 top

3. Poland in the ERA

Record Control Number: 17331

Date: 2001-09-12

Category: Event

General Information:

A conference on 'Poland in the European research area [ERA]', organised by Poland's National Contact Point (NCP), will be held in Cracow, Poland on 21 and 22 September.

Representatives from the European Commission and the Polish government will attend the event, along with people from industry, academics and other experts.

The main objectives of the conference are to discuss Poland's participation in the Fifth Framework Programme (FP5), consider the challenges posed by the ERA, and discuss the Sixth Framework Programme (FP6) and Poland's position on the proposals. The event will also present Polish FP5 success stories, promote Polish networks of excellence, provide a forum for an exchange of best practices between Polish and EU scientists and strengthen collaboration in research with other European countries.

Data Source Provider: Poland's National Contact Point
Document Reference: Based on an event announcement
Programme Acronym: FRAMEWORK 6C; ERA
Subject Index : Coordination, Cooperation; Scientific Research; Policies;
Information, Media
Contact Person:

For further information, please contact:
Joanna Fornal
National Contact Point
Tel: +48 22 826 2502
E-mail: jfornal@ippt.gov.pl


 top

4. Commission announces call for energy RTD proposals from newly associated States

Record Control Number: 17328

Date: 2001-09-12

Category: Tender

General Information:

The Transport and Energy Directorate General of the European Commission has announced a call for proposals for the extension of existing contracts under the specific programme for research, technological development and demonstration on 'Energy, environment and sustainable development, part B: Energy' (1998

- 2002) to include partners from the 'newly associated States' (NAS).

Those eligible to participate in indirect RTD actions under the specific programme are invited to submit proposals for research and technological development projects, demonstration projects, combined RTD/demonstration projects, thematic networks and concerted actions that address Annex V of the work programme.

This call concerns exclusively the extension of running 'Energy, environment and sustainable development, part B: Energy' contracts by new participants from the NAS: Bulgaria, Republic of Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovakia and Slovenia. One or more new partners from NAS may be included in the extension.

The indicative budget available for the call is five million euro. Support will only be considered for the extension of existing 'Energy, environment and sustainable development, part B: Energy' contracts to include partners from NAS.

The additional participants should clearly add value to the existing projects. The duration of the existing contract should be such that an extension to partners from NAS is useful. It is recommended that the minimum remaining duration of the existing contract should be at least one year, running from 14 December 2001.

Proposals can be submitted for all activities of the programme, and should be submitted by the co-ordinator acting on behalf of al the participants in the existing project, together with the new participants from the NAS.

Remarks:

The deadline for submitting tender documents is 14.12.2001.

Before contacting the Commission, proposers are strongly advised to consult the
original call text in the Official Journal of the European Communities at the
reference below.
Data Source Provider: Official Journal of the European Communities
Document Reference: OJ No C 240 of 28-08-2001, p. 8
Programme Acronym: FRAMEWORK 5C; EESD
Subject Index : Other Energy Topics; Environmental Protection; Scientific
Research
Contact Person:

Proposals should be sent to the following address:
'ENERGIE-NAS'
The Research Proposal Office (ORBN 8)
Square Frčre Orban/Frčre Orban-plein 8
B-1040 Brussels

For further information on proposals to extend existing contracts managed by DG
Transport and Energy, please contact:

European Commission
Directorate-General TREN B/2
Energy Info-desk
DM 24, 7/40
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
fax: +32-2-295 4349
E-mail: tren-energyRTDinfo@cec.eu.int

For further information on proposals to extend existing contracts managed by DG
Research, please contact:

European Commission
Energy Info-desk
MO 75
Rue de la Loi/Wetsraat 200
B-1049 Brussels
Fax: +32-2-296 0621
E-mail: helpline-energy@cec.eu.int

for an updated version of the work programme, please consult the following web
address:
http://www.cordis.lu/eesd


 top

5. Internet site to aid participation of associated States in FP5

Record Control Number: 17326

Date: 2001-09-12

Category: General policy

General Information:

Following moves by the European Commission to encourage the participation of researchers from the newly associated States (NAS) in EU research projects, the German ministry for education and research has launched an Internet site to facilitate contact between researchers from the NAS and the EU.

The site contains two databases. One profiles the consortia interested in integrating new partners into their project, and the other details research institutes or enterprises from candidate countries interested in joining existing projects as new partners. Existing project consortia are able to present their research projects and describe the expertise sought from potential project partners. In the partners database, potential partners are able to present themselves and the expertise they can offer.

The launch comes following the Commission announcement of additional funds to integrate new partners into existing projects. Calls have already been published for some of the Fifth Framework Programme's thematic programmes, and others will be launched in the near future.

The initiatives aim to encourage participation by researchers from Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovakia and Slovenia.

Data Source Provider: German Government
Document Reference: Based on information from the German Government
Subject Index : Coordination, Cooperation; Information, Media; Scientific
Research
Contact Person:

The new site can be accessed at: http://www.dlr.de/isa/integrate

Programy Unii Europejskiej


 top

6. Facilitating the participation of newly associated States in Growth projects

Record Control Number: 17327

Date: 2001-09-12

Category: Programme implementation

General Information:

CORDIS, the European Commission's Research and Development Information Service, is helping the EU's newly associated States' (NAS) to take advantage of the latest Growth call for proposals by providing user-friendly access to a list of eligible projects.

On 1 September 2001, a new call for proposals was published to support the extension of existing Growth funded projects to NAS organisations. Information on projects that meet the eligibility criteria is published on the CORDIS Growth programme service.

More than 300 projects are described in full, with the project objectives, coordinator contact details and list of participants included. Projects are presented by key actions. In addition, following a survey carried out by the Growth programme, some project coordinators have shown a high level of interest in having NAS partners participate in their project. These projects are flagged on the Growth site.

The project information should encourage the opening of the Growth programme to NAS partners. It should be helpful for NAS organisations interested in European partnerships and technology transfer, particularly in the fields of aeronautics, innovative products and materials, marine technologies and land transports. Further information related to the dedicated call published on 1 September is directly accessible on CORDIS.

Data Source Provider: CIMS
Document Reference: Based on information from service provider
Programme Acronym: FRAMEWORK 5C; GROWTH
Subject Index : Aerospace Technology; Measurement Methods; Transport; Materials
Technology; Construction Technology; Industrial Manufacture; Coordination,
Cooperation
Contact Person:

http://www.cordis.lu/growth/src/proj-nas.htm


 top

7. IST project seeks cultural experts

Record Control Number: 17322

Date: 2001-09-12

Category: Programme implementation

General Information:

The research team working on the EU funded project 'technological landscapes for tomorrow's cultural economy', or 'DigiCULT' is looking for cultural experts to participate in an online questionnaire.

The project, funded under the Fifth Framework programme's IST subsection aims to provide archives, libraries, museums and other cultural players with a 'tool box' in order to prepare for their technological and organisational future.

The questionnaire has been composed following the results of a previous survey, which collated the opinions of over 100 prominent cultural experts.

The online survey, which can be accessed at the reference below, asks for opinions on five different topics: commercial exploitation, services and demands, national policies and initiatives, organisation and finances and technology.

Data Source Provider: Salzburg Research Forschungsgesellschaft
Document Reference: Based on information from Salzburg Research
Forschungsgesellschaft
Programme Acronym: FRAMEWORK 5C; IST
Subject Index : Information, Media
Contact Person:

To take part in the questionnaire and for further information about the project,
please consult the following web address:
http://www.salzburgresearch.at/fbi/digicult

Polityka Unii Europejskiej, wiadomości ogólne


 top

8. Young scientists compete for EU prize in Norway

Record Control Number: 17341

Date: 2001-09-13

Category: General policy

General Information:

The 13th EU contest for young scientists, involving 95 scientists between the ages of 15 and 20, will take place in Bergen, Norway from 18 to 20 September.

Participants from Europe, the United States, Japan, Korea and South America will present projects ranging from measures to control doping in sport to environmentally friendly washing powders, a hybrid car and a home-diagnosis kit for cancer.

The award ceremony will be attended by Achilleas Mitsos, Director General of the Commission's Research DG, five Nobel prize winners and Crown Prince Haakon of Norway.

Only projects that have won a top prize in a national young scientist competitions are eligible to take part. The contest, steered by the Research DG, and is intended to help raise public awareness about science and technology in society.

Prizes of 5,000, 3,000 and 1,500 euro will be awarded to the top three projects, following a decision by a panel of 12 scientific judges. Some young scientists will also be awarded the chance to work alongside distinguished research scientists on projects organised by the European Northern Observatories in the Canary Islands, the European Space Agency (ESA) in Noordwijk, the Netherlands, and the Norwegian Polar Institute in Spitzbergen.

There will also be opportunities to spend a week at the European patent office in Munich, Germany, to participate in the London international youth science forum next year and to attend Nobel prize ceremonies.

Data Source Provider: European Commission, Research DG
Document Reference: Based on a press release
Programme Acronym: FRAMEWORK 6C; SCIENCE-SOCIETY C
Subject Index : Education, Training; Scientific Research
Contact Person:

For further information, please contact:
Graham Blythe
European Commission
Tel: +32 2 295 5822
E-mail: graham.blithe@cec.eu.int


 top

9. Vision of cooperation set to become reality as JRC enlargement begins

Record Control Number: 17340

Date: 2001-09-13

Category: General policy

General Information:

The scope of the European Commission's Joint Research Centre (JRC) is set to grow as work gets underway on research collaboration with central and eastern European countries (CEECs).

Proposals are now being considered for the extension of a number of projects within the JRC's Fifth Framework programme (FP5) work programme to involve central and eastern European countries preparing for accession to the EU.

The new programme of projects was drawn up under the guidance of Research Commissioner Philippe Busquin and newly appointed Research Director-General Barry McSweeney. It is hoped that the increased collaboration between EU Member States will help to smooth the transition to an enlarged European Union and represent the first steps to making Commissioner Busquin's vision of an integrated European Research Area a reality.

The aim of the projects, for which an increased budget of 20 million euro has been allocated for the duration of the current framework programme (1998 -2002), is to increase collaboration and broaden the knowledge base of these countries prior to the envisaged EU enlargement. The projects fall under the two areas covered by the JRC's remit

- the EC programme of research relating to EU policy and the Euratom programme of nuclear research.

A total of 18 priority projects have been chosen, each of which are directly linked to the JRC's institutional programme. The projects selected had to address specific needs of the pre-accession process while building on existing JRC capabilities in its four main areas of competence

- the environment, food and chemical safety, information systems and services and nuclear safety and safeguards. Priority was given to large projects to avoid the dilution of research effort over too many different actions.

One of the projects chosen, 'Management of natural and technological hazards,' aims to tackle large-scale safety risks by creating central, compatible regional and national information systems to help authorities in pre-accession countries deal with emergency situations. The programme of research, to be implemented in collaboration with the JRC's Institute for Systems, Informatics and Safety, includes risk analysis and management for natural and technological hazards and risk assessment and recovery strategies for polluted land sites. These areas can be dealt with in a coordinated way as they both share risk related methodologies. The work will be carried out in collaboration with CEEC laboratories. It is hoped that the natural outcome of such cooperation will be further joint research proposals with the EU.

In tandem with the increasing sustainable development focus of EU policy, a project on 'Environment and the solar resource' will also be implemented. This project takes its lead from the Commission's white paper on 'Energy for the future: renewable sources of energy', which calls for a 100-fold increase in the use of photovoltaic systems by the year 2010. It aims to involve pre-accession countries in an EU research action to assess their sustainable energy resources by quantifying the potential solar resources of the pre-accession countries and identifying suitable areas for the installation of photovoltaic technologies. The work will be carried out in co-operation with the JRC's Environment institute and Space applications institute.

A number of projects will also be implemented under the Euratom remit of the JRC. One of these is the project on 'Combatting illicit trafficking of nuclear materials,' to be implemented in cooperation with the JRC's Institute for transuranium elements (ITU). The work aims to build on the ITU's expertise in the analysis of nuclear material of unknown origin by collecting data on illegal trafficking and establishing an internationally integrated strategy to combat the problem. In this way, the project will support the EU's objective of tackling cross border crime through increased international cooperation.

The JRC is also becoming increasingly involved in joint shared cost projects between different research consortia. The JRC has been entitled to play a part in such collaborative efforts since 1994. During the Fourth Framework programme, the JRC earned about 20 per cent of its total budget through competitive activities, one third of which related to shared cost projects co-funded by specific EU RTD programmes. By participating in EU research consortia, the JRC builds strategic alliances with major industrial and academic partners and centres of excellence to exchange knowledge and keep abreast of worldwide research. In this way, the JRC can be seen as a focal point of cooperation for the promotion of European excellence rather than a competitor for public funds.

Like most research organisations, the JRC also hosts students from both EU and associated countries

- ten associated country experts are currently working on JRC premises. Successful PhD and post-doc candidates receive a grant for between one and three years.

Data Source Provider: JRC
Document Reference: JRC
Programme Acronym: FRAMEWORK 5C
Subject Index : Scientific Research; Coordination, Cooperation
Contact Person:

For further information, please consult the following web address:
http://www.jrc.cec.eu.int/enlargement

Wydarzenia, warsztaty, konferencje


 top

10. Sustainable development and a social economy

Record Control Number: 17323

Date: 2001-09-12

Category: Event

General Information:

An event organised by the Belgian Presidency of the European Union, and specifically by the Belgian deputy prime minister, Johan Vande Lanotte, will analyse the role of a social economy in sustainable development in Europe, on 13 and 14 November in Ghent.

The event will draw together representatives of cooperatives, mutual insurers and public officials from governments and European institutions to look at five key themes. These are:

- being a social economy company

- a handicap or an opportunity?

- financial and economic partnerships

- the opportunities and the threats

- do neighbourhood services guarantee greater social cohesion?

- the social economy

- a principal player in sustainable development

- a statistical information system on the social economy

The finalised programme will be available in early September from the sources below.

Data Source Provider: DG Enterprise
Document Reference: Based on an event announcement
Subject Index : Economic Aspects; Social Aspects; Information, Media
Contact Person:

For further information, please contact:
Elke Roex
Tel: +32-2-5088679
E-mail: elke.roex@minsoc.fed.be

or

Anne Zimmerman
Tel: +32-2-5098354
E-mail: anne.Zimmerman@minsoc.fed.be

http://minsoc.fgov.be/socialeconomy/values_work.htm


 top

11. Adapting to change - Growth project event

Record Control Number: 17345

Date: 2001-09-13

Category: Event

General Information:

A conference aiming to encourage the exchange of best practices in adapting to change and the management of change in European companies will take place in Paris, France on 11 October. The event is part of a project funded under the Fifth Framework Programme's Growth programme, 'Best practices in adaptation to changes,' or BEPRAC.

The event will highlight the issues of customisation, progressive cuts in manufacturing, increasing development of subcontracting, the product-service system, knowledge management and changes in functions and skills.

The conference will include two plenary sessions and eight workshops. Debate will focus on the main trends and requirements in European companies facing change, such as mergers, globalisation and networking.

Presentations will be made by representatives from the European Commission, SMEs (small and medium sized enterprises), research institutes, universities, unions and industrial federations.

As part of the BEPRAC project, a website has been created offering information on adapting to change, best practice exchanges and case studies. The conference programme is also available on this site at the reference below.

Data Source Provider: BPI
Document Reference: Based on an event announcement
Programme Acronym: FRAMEWORK 5C; GROWTH
Subject Index : Economic Aspects
Contact Person:

To access the BEPRAC site, please consult the following web address:
http://www.beprac.com
For further information on the conference, please contact:
BPI
Tel: +33 1 55 35 71 22
Fax: +33 1 55 35 76 24
E-mail: vleroux@bpinet.com

Konkursy i oferty Unii Europejskiej


 top

12. Commission launches IST 3G mobile applications call

Record Control Number: 17334

Date: 2001-09-12

Category: Tender

General Information:

The European Commission has announced a call for proposals for indirect RTD (research and technological development) actions under the specific programme for research, technological development and demonstration on a user-friendly information society (1998 to 2002).

Those eligible to participate in indirect RTD actions under the specific programme are hereby invited to submit proposals that address those parts of the work programme given below. The indicative total budget for this call is 25 million euro.

The call relates to an initiative on 2.5 3G mobile applications and services that draws on the action lines for take-up support measures in WP2001 listed below. The initiative aims to support trials of 2.5 3G applications and services at a pan-European level. The objective is to offer mobile sector actors an opportunity to jointly develop and test a number of innovative 2.5 and 3G mobile services and applications on a pan-European scale, to validate key interoperability issues between different networks and services and to consider the migration from Ipv4 at technological and service levels.

Focus will be on the following aspects:

- interoperability/interworking and roaming issues;

- seamless end to end provision of value-added services and applications, including service roaming and organisation of value creation and delivery;

- quality of service and service customisation aspects;

- user identification, billing and payment issues such as openness, scalability and consistency of billing information between different networks, technologies and service/applications;

- security, safety and privacy.

Possible services and applications include, but are not limited to:

- location based, personalised and content sensitive services, including navigation and guidance, traffic and traveller information, logistics and virtual presence;

- m-commerce/m-business and mobile work applications and services;

- mobile enter-/info-tainment, mobile learning, mobile access to cultural heritage and m-advertising;

- emergency assistance services and mobile health applications and services.

The proposed trials should involve an appropriate number of main actors from at least two different countries including service and application providers, operators, manufacturers, content providers and aggregators, financial institutions, research labs and universities as well as where appropriate, public and regulatory authorities.

The proposed trials are expected to have a typical duration of 18 months or less.

Support measures can also be submitted in order to cluster existing projects in the field or to propose working groups, networks of excellence, studies etc, that address issues such as regulatory frameworks, trust and confidence and digital rights problems.

Remarks:


The deadline for submitting tender documents is 04.12.2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to consult the
original call text in the Official Journal of the European Communities at the
reference below.
Data Source Provider: Official Journal of the European Communities
Document Reference: OJ No C 246 of 04.09.2001, p.3
Programme Acronym: FRAMEWORK 5C; IST
Subject Index : Telecommunications; Innovation, Technology Transfer; Information
Processing, Information Systems
Contact Person:

A detailed description of the 2.5 3G initiative can be found at:
http://www.cordis.lu/ist/3g_initiative/home.html

For further information on how to prepare and submit proposals, please contact:

European Commission
Directorate-General Information Society
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels

Fax +32-2-296 8388
E-mail: ist@cec.eu.int


 top

13. Commission calls for applicants for Archimedes prize

Record Control Number: 17333

Date: 2001-09-12

Category: Tender

General Information:

The European Commission has announced a call for proposals for indirect RTD actions under the specific programme for research, technological development and demonstration on 'improving the human research potential and the socio-economic knowledge base.'

Those eligible to participate in indirect RTD actions under the specific programme are hereby invited to submit proposals that address the following parts of the work programme: distinctions for high level research work

- Archimedes prize.

Applicants for the Archimedes prize should be undergraduate students of European higher education institutions who have developed original scientific ideas or concepts in areas relevant to the advancement of European science.

Candidates must be:

- Member State or Associated State nationals, or have resided in the EU for at least the last five years;

- Registered in a tertiary education institution in a Member State or Associated State;

- Following a university (or equivalent higher education institution) course leading to a first degree or equivalent, which qualifies the holder to embark directly on a doctorate or equivalent degree.

For this call, the scientific and technological achievements must be relevant to one of the following six themes:

- structure and function in macromolecules

- water resources modelling and management

- societal and economic implications of demographic change in the EU

- energy devices

- aquaculture

- implications of tourism on natural and human ecosystems.

The Archimedes prize will be financed as an accompanying measure. The monetary awards will amount to 50,000 euro per project and will allow the prize winners to draw funds and enhance and develop their future scientific careers.

Remarks:


The deadline for the submission of tender documents is 15.03.2002.

Before contacting the Commission, proposers are strongly advised to consult the
original call text in the Official Journal of the European Communities at the
reference below.
Data Source Provider: Official Journal of the European Communities
Document Reference: OJ No C 246 of 04.09.2001, p.6
Subject Index : Education, Training
Contact Person:

Information on rules for participation and how to prepare and submit proposals
is given in the Guide for Proposers, which can be obtained, along with other
information relating to this call, from the European Commission at the following
address:

European Commission
Directorate-General Research
Directorate C
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels

Fax +32-2-296 7024
E-mail: improving@cec.eu.int

Alternatively, please consult the following web address:
http://www.cordis.lu/improving


 top

14. Commission announces call for tender for study on short-range radio applications

Record Control Number: 17330

Date: 2001-09-12

Category: Tender

General Information:

The Enterprise Directorate General of the European Commission has announced a call for tender for a study on the development and competitive factors of short-range radio applications.

The mechanical, electrical engineering, radio and telecom terminal equipment industries unit needs a study to provide the Commission with an overview on technological, industrial and competitive aspects of short-range radio applications. The unit also requires a strategic assessment, including regulatory aspects, of such applications.

The study is being undertaken in the context of the action plan to strengthen the competitiveness of European industry (Council decision 96/413/EC of 25-06-1996 on the implementation of a Community action plan to strengthen the competitiveness of European industry) and the Directive on radio equipment telecommunications terminal equipment (Directive 1999/5/EC of 09-03-1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity).

Remarks:

The deadline for requesting tender documents is 28.09.2001.
The deadline for submitting tender documents is 05.10.2001.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to consult the
original call text in the Official Journal of the European Communities at the
reference below.
Data Source Provider: Official Journal of the European Communities
Document Reference: OJ No S 171-117961 of 06-09-2001, p. 33
Subject Index : Economic Aspects; Telecommunications
Contact Person:

For further information, please contact:

M. P. Fernandez Ruiz
European Commission
Directorate-General Enterprise
Unit G3 (SC15 3/12)
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
Tel: +32-2-295 3461
Fax +32-2-296 6273


 top

15. Further publications on nuclear energy activities

Record Control Number: 17346

Date: 2001-09-13

Category: Tender

General Information:

CORDIS, the European Commission's Research and Development Information Service, is hosting a number a publications, workshop proceedings and expert reports on nuclear energy activities.

On the 'Research and training in the field of Nuclear Energy' (EURATOM) service, users will find new reports on the future research Framework Programme (2002-2006) and the European research area (ERA). External experts from the EURATOM consultative committee, Scientific and technical committee and External advisory group have also released reports providing advice and recommendations on future EURATOM research and development strategy.

Latest reports focus on reflections upon the new Framework programme implementation, advice on the 2001 work programme, options for a better energy future, as well as global sustainable development perspectives, covering the medium to long term.

The service also offers information on nuclear energy-related research, including latest calls for proposals, examples of EU funded projects, local assistance details, news and events.

Data Source Provider: CIMS
Document Reference: Based on information from service provider
Programme Acronym: FRAMEWORK 5C; EESD; FRAMEWORK 6C; ERA; EURATOM
Subject Index : Nuclear Fission; Nuclear Fusion; Renewable Sources of Energy;
Policies
Contact Person:

http://www.cordis.lu/fp5-euratom/src/library.htm
http://www.cordis.lu/fp5-euratom


 top

Stronę przygotował Piotr Sadłowski