Strona główna  Strona nowości


CORDIS - Nowości
11.10.2001

Informacje dotyczące Polski

1. Liikanen rejects 'one size fits all' approach to EU innovation

Przemawiając na 12-tym Międzynarodowym Festiwalu Geograficznym w St. Dié-des-Vosges, we Francji, 4 października, Członek Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw Erkki Liikanen powiedział, że pomimo różnic w wydajności Państw Członkowskich, przedstawionej w Tabeli Innowacji Unii Europejskiej 2001, naśladowanie polityk najwyżej notowanych państw nie jest dobrym rozwiązaniem.

Programy Unii Europejskiej

2. Redesigned CORDIS focus service now available online

CORDIS, Serwis Informacyjny Komisji Europejskiej, oferuje na nowo zaprojektowany dostęp przez sieć do magazynu CORDIS Focus.

Różne wiadomości

3. EU-USA collaboration finds most distant galaxy yet discovered

"Galaktyka-dziecko", która może być jedną z najwcześniejszych dotąd zaobserwowanych, została odkryta przy współpracy pomiędzy Europejską Agencją Kosmiczną/Teleskopem Kosmicznym Hubbla z Nasa oraz Teleskopami Keck'a z USA.

Wydarzenia, warsztaty, konferencje

4. Project participation applications - training courses

Seminaria ważne dla osób zainteresowanych w uczestnictwie w projektach badawczych Unii Europejskiej zostały zorganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Menedżerów i Administratorów Badań (EARMA) oraz Hyperion.

5. Paris conference to examine ways of strengthening biotechnology sector

Czwarta Konferencja Forum Biotechnologii i Finansów, ustanowiona w programie Komisji Europejskiej nauk o życiu w 1997 roku, odbędzie się w Paryżu 25 i 26 października.

6. Car recycling in Europe

Międzynarodowa Konferencja poświęcona utylizacji samochodów w Europie odbędzie się w Berlinie 13 i 14 listopada.

7. Spain to host Virtual World Congress

Pierwszy Wirtualny Światowy Kongres Przedsiębiorców oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw będzie trwał od 15 października tego roku do marca 2002.

8. Commission workshop to examine new GMO Directive

Warsztat zatytułowany "Implementowanie nowych ram nadzorczych (dyrektywa 2001/18/EC)" odbędzie się w Brukseli 19 i 20 listopada.

9. Conference to examine North-South research cooperation

Polska Akademia Królewska Sztuki i Nauki organizuje konferencję na temat "Współpraca w badaniach między Północą i Południem", która ma się odbyć w Amsterdamie 3 grudnia.

Konkursy i oferty Unii Europejskiej

10. Extension of Quality of life call to newly associated states - corrigendum

Komisja Europejska opublikowała korektę do konkursu w celu rozszerzenia istniejących kontraktów w konkretnym programie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji w programie "Jakość życia i zarządzanie żywymi zasobami" (1998 - 2002), aby włączyć partnerów z nowo stowarzyszonych państw.

11. New annex to Quality of life call

Komisja Europejska opublikowała nowy aneks do konkursu w programie "jakość życia i zarządzanie żywymi zasobami" z 15 listopada 2000. Nowy aneks można znaleźć poprzez odnośnik poniżej.

12. Corrigendum on high level scientific conferences announced for FP5 call for proposals

Komisja Europejska opublikowała korektę do swojego konkursu w programie "Ludzki potencjał badawczy i społeczno-ekonomiczna baza wiedzy", wchodzącego w skład Piątego Programu Ramowego, z 16 marca 1999. Zmiany odnoszą się do organizacji konferencji naukowych wysokiego szczebla.

13. Seeking summer schools to support NIS young scientists' participation

Szkoły letnie zainteresowane w zachęcaniu do uczestnictwa młodych naukowców z nowo niezależnych państw oraz państw należących do INTAS (niezależnej międzynarodowej organizacji stworzonej do promowania Wschodnio-Zachodniej współpracy naukowej) są zaproszone do składania podań do INTAS-u do 30 listopada 2001.

Informacje dotyczące Polski


 top

1. Liikanen rejects 'one size fits all' approach to EU innovation

Record Control Number : 17442

Date : 2001-10-08

Category : General policy

General Information :

Speaking at the 12th International Geography Festival in St. Dié-des-Vosges, France, on 4 October, European Enterprise Commissioner Erkki Liikanen said that despite the differences in Member State performance highlighted by the 2001 EU Innovation Scoreboard, copying the policies of the most successful countries was not the answer.

Commissioner Liikanen emphasised that it is important to recognise that a 'one-size-fits-all' approach to EU innovation is not the answer to Member State disparities. 'The challenge for Member States is not necessarily to reproduce the policies of the countries with the best results, but to define their own innovation policy talking into account the strengths, weaknesses, priorities and cultural traditions by which they are defined,' he said.

He added, however, that: 'The disparities in innovation performance across the Union are even more important than the differences in economic and social development. One of our aims must be to help reduce these imbalances.'

He said that the most significant differences between EU Member States is in areas under the direct influence of the private sector, including R&D (research and development) expenditure by companies and patent applications in the area of high technology. On the other hand, the gaps are less marked in areas strongly influenced by public policy, such as further education and public investment in R&D.

Commissioner Liikanen also emphasised that the scoreboard results showed that the Europeans are global leaders in several areas. The UK, Ireland and France lead in the production of science and engineer graduates, and Holland, Sweden and Denmark head the field the number of households connected to the Internet.

He added that the Innovation Scoreboard is a point of departure for analysis of the different innovation environments and strategic approaches within Europe.

Mr Liikanen also presented provisional results from a Commission study of innovation in 6 EU candidate countries

- Cyprus, Estonia, Hungary, Poland, the Czech Republic and Slovenia

- which showed that Poland has been quick to adopt policies favourable to innovation. Commissioner Liikanen added that Poland is one of the only candidate countries to have conducted an investigation into private sector innovation, along the same lines as the Community innovation study. The Commission's study will be to be published at the end of the year

Mr Liikanen also outlined priority areas identified by in the Commission's Communication on 'Innovation in a knowledge-driven economy' where action is needed to obtain the objective agreed at the March 2000 summit of making Europe the most innovative knowledge-based economy in the world. These include action to improve coherence between Member State policies in favour of innovation, and the introduction of a regulatory framework which would help to further encourage innovation. He also said the Commission had prioritised the creation of innovative enterprises and the encouragement key interfaces in the innovation network. He added that, last but not least, the Commission aims to encourage the development of a society open to, and well-informed about, innovation.

In a different reaction to the European Union's innovation scoreboard, Portugal's Minister for science and technology, Mariano Gago, said that he felt that his country's position at the bottom of the scoreboard was due to use of old statistics. He has written to the European Commission to request that it uses more updated information when it next compiles the scoreboard, claiming that the most up to date statistics would have put Portugal in a different position to the last place. He has also pointed out that, as the innovation scoreboard is a working document, there is no finality to the position Portugal finds itself in, and hopes to see its position improve in the next scoreboard results.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Commission Press Room
Document Reference : Based on information provided by the Commission Press Room
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, INNOVATION-SME, MS-P C
Subject Index Codes : Innovation, Technology Transfer, Coordination, Cooperation,
Evaluation, Scientific Research, Social Aspects
Related News : 17412

Programy Unii Europejskiej


 top

2. Redesigned CORDIS focus service now available online

Record Control Number : 17450

Date : 2001-10-09

Category : Programme implementation

General Information :

CORDIS, the European Commission's Research and Development Information Service, is now offering redesigned online access to CORDIS Focus magazine.

CORDIS Focus is a fortnightly magazine presenting a selection of articles from the online CORDIS News service, which covers the latest European research and innovation activities, general policy developments, funding opportunities, research breakthroughs, events and more. CORDIS Focus is available in English, French, German, Italian and Spanish.

The redesigned online service provides quicker access to the latest edition as well as a facility to consult archives and supplements on specific themes or research results. Direct access to other European Commission magazines is also provided.

Furthermore, users can now subscribe to CORDIS Focus, which is free of charge, online. Thereafter, they will receive a new CORDIS Focus issue and related supplements every two weeks. Current subscribers can also use this facility to amend details.

The new CORDIS Focus service allows users to gain a snapshot of the latest edition before the paper issue arrives on their desk. This new interface supports the recently revamped multimedia CORDIS News service.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : CIMS
Document Reference : Based on information from service provider
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, FRAMEWORK 6C, ERA
Subject Index Codes : Policies, Scientific Research, Economic Aspects, Information, Media,
Social Aspects
Contact Person : For further information, please consult the following web address:

http://www.cordis.lu/focus/en/home.html

Różne wiadomości


 top

3. EU-USA collaboration finds most distant galaxy yet discovered

Record Control Number : 17446

Date : 2001-10-08

Category : Miscellaneous

General Information :

A 'baby-galaxy', which could be one of the earliest yet observed, has been revealed by a collaboration between the European Space Agency/Nasa Hubble Space Telescope and the USA's Keck Telescopes.

The small, faint galaxy was discovered at a distance of 13.4 billion light years from Earth by a unique collaboration between European and American astronomers. As the universe is estimated to be 14 billion light years old, the finding represents one of the earliest galaxies ever discovered.

The observation was aided by the magnifying power of a giant cluster of galaxies, Abell 2218, just 2 billion light years from Earth. This cluster, containing thousands of galaxies, distorts and magnifies the light from the distant 'baby galaxy' in accordance with the 'redshift' phenomenon, where lights waves stretch as they travel across expanding space.

Light from the early galaxy was magnified more than 30 times by Abell 2218. The team, led by Richard Ellis from the Californian Institute of Technology, found that the object is only around 500 light-years across, compared to the 100,000 light-year diameter of the Milky Way galaxy.

Research team member Konrad Kuijken from the Kapteyn Institute, the Netherlands, said: 'We believe it is one of the galaxy building blocks that join together and make up larger galaxies later in the history of the universe. With this discovery, we may finally be witnessing the circumstance in which this first generation of stars was born.'

Jean-Paul Kneib from the Observatoire Midi-Pyrénées, France, said: 'When we realised what we had found, we literally jumped up and down.'

The first galaxies in the universe hold invaluable clues that shed light on the period known as the cosmic 'dark Ages,' a period that lasted up to one billion years after the 'big bang' and ended when the first generation of stars appeared.

The European Space Agency (ESA) is planning two different observatories to probe these distant regions of space and time: the Herschel Space Observatory and the Next Generation Space Telescope (NGST) , a collaborative project with Nasa and the Canadian Space Agency.

NGST project scientist Peter Jakobsen said: 'The gravitational lensing provided by the foreground galaxy cluster is extremely powerful, but a bit hard to point in other directions! This young, faint galaxy is precisely the kind of object we hope to study in more detail with NGST

- all over the sky.' NGST is planned for launch in 2009.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : ESA
Document Reference : Based on information provided by the ESA
Subject Index Codes : Aerospace Technology, Coordination, Cooperation
Contact Person : For further information, please consult the following web address:

http://www.esa.int/export/esaCP/ASENPXNW9SC_index_0.html

Wydarzenia, warsztaty, konferencje


 top

4. Project participation applications - training courses

Record Control Number : 17445

Date : 2001-10-08

Category : Event

General Information :

Two seminars relevant for those interested in participating in EU research projects have been organised by the European association of research managers and administrators (EARMA) and Hyperion.

'How to negotiate, manage, administer and finish and EU R&D [research and development] contract' will take place on 11 December in Brussels, and 'How to write a technology implementation plan' will be held on 12 December, also in Brussels.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : EARMA
Document Reference : EARMA
Subject Index Codes : Scientific Research, Education, Training, Information, Media
Contact Person : For details of the seminars, please consult the following web
address: http://www.hyperion.ie
or contact:
Dr Sean McCarthy
Tel: +353 21 4 889 461
E-mail: sean.mccarthy@hyperion.ie


 top

5. Paris conference to examine ways of strengthening biotechnology sector

Record Control Number : 17451

Date : 2001-10-09

Category : Event

General Information :

The fourth conference of the Biotechnology and Finance Forum, set up by the European Commission's life sciences programme in 1997, will take place in Paris on 25 and 26 October 2001.

The conference will focus on ways to strengthen the biotechnology sector through networking and coordination with the public research sector, consolidation, mergers, alliances and partnerships. It will give researchers, industry, entrepreneurs, financiers an opportunity to network and allow young biotech companies to present their business plans to investors.

In this way, the conference hopes to go some way towards closing the gap between the US and European biotechnology sectors. The USA, although it has a smaller total number of companies, has a much higher turnover and invests more in RTD (research and technological development) .

The Biotechnology and Finance Forum is a joint initiative of the European Commission and the EASD (European Association of Security Dealers) which aims to develop links between the scientific, industrial and financial communities in order to provide support for bio-entrepreneurs.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Research DG
Document Reference : Based on information provided by the Research DG
Programme Acronym : FRAMEWORK 6C, SCIENCE-SOCIETY C
Subject Index Codes : Biotechnology, Economic Aspects, Coordination, Cooperation
Contact Person : For further information on the 4th BFF conference, please contact:

Waldemar Kütt
Tel: +32-2-299 4145
Fax: +32-2-299 1860
E-mail: Waldemar.Kutt@cec.eu.int
http://e-unlimited.com/biotechforum

For further information on the BFF, please consult the following
web address:

http://europa.eu.int/comm/research/biotech/finance.html


 top

6. Car recycling in Europe

Record Control Number : 17452

Date : 2001-10-09

Category : Event

General Information :

An international conference on car recycling in Europe will take place in Berlin, Germany on 13 and 14 November.

The conference will include sessions on development trends of components and materials, methods for dismantling and pre-treatment, recovery technologies after the shredder process, minimum technical requirements for the treatment of end of life vehicles (ELV) , the elimination of undesirable substances, the use of aluminium as well as heavy metals in the recycling process.

The conference will be held at a time when the deadline for Member States to introduce laws, regulations and administrative provisions for ELVs, as stated in a directive of November 2000, is approaching. The directive must be implemented by 21 April 2002.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Haus der Technik
Document Reference : Event announcement
Subject Index Codes : Transport, Industrial Manufacture, Environmental Protection, Waste Management
Contact Person : For further information, please consult the following web address:
http://www.hdt-essen.de
or Tel: +49 201 1803 344
Fax: +49 201 1803 346


 top

7. Spain to host Virtual World Congress

Record Control Number : 17453

Date : 2001-10-09

Category : Event

General Information :

The first Virtual World Congress of entrepreneurs and SMEs (small and medium sized enterprises) will run from 15 October this year to March 2002.

The congress is being organised by the Association of Young Entrepreneurs (AIJEZ) in Zaragoza, Spain, in collaboration with the European Union, the Spanish government and the Aragon government.

It will use the latest in communication technology to offer a variety of interactive seminars, exhibitions and workshops. These 'events' can be accessed 24 hours a day, 365 days a year at the click of a mouse. The workshops and workgroup debates will focus on issues of importance to entrepreneurs and SMEs.

The congress aims to:

- create a forum for debate and the exchange of experiences and ideas on problems facing young entrepreneurs and SMEs

- maximise commercial exchanges between participants

- promote an entrepreneurial culture in Europe and worldwide which is open to new digital developments

- encourage awareness and use of information technologies by young entrepreneurs

- share good business practice

- disseminate information about the new global economy

Text :

Remarks :

Data Source Provider : AIJEZ
Document Reference : Based on information provided by AIJEZ
Subject Index Codes : Innovation, Technology Transfer, Information, Media, Economic
Aspects, Telecommunications
Contact Person : For further information and to participate in the congress, please
consult the following web address:

http://www.visionglobal.org

For further information, please contact:

Antonio Bustos
AIJEZ
Paseo Independencia, 28
50004 Zaragoza
Spain
Tel: +34-976-328 671
E-mail: info@visionglobal.org


 top

8. Commission workshop to examine new GMO Directive

Record Control Number : 17460

Date : 2001-10-10

Category : Event

General Information :

A workshop entitled 'Implementing the new regulatory framework (Directive 2001/18/EC) stakeholders' workshop' will take place in Brussels on 19 and 20 November.

The workshop aims to achieve open dialogue between all stakeholders interested in the implementation of the new Directive on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms (GMOs) . Directive 2001/18/EC, which repeals Directive 90/220/EEC, was formally adopted by the European Parliament and the Council on 12 March 2001. The deadline for implementation into national legislation is 17 October 2002.

Through the workshop, the Commission aims to provide a forum for stakeholders to discuss the idea of implementing the revised Directive and to gather the opinions of all the stakeholders.

The event will feature three working groups on the issues of 'implementation,' 'risks and/or benefits of GMOs,' and 'challenges for the future' in the context of the revised Directive.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Environment DG
Document Reference : Based on information provided by the Environment DG
Programme Acronym : FRAMEWORK 6C, SCIENCE-SOCIETY C
Subject Index Codes : Biotechnology, Legislation, Regulations, Environmental Protection
Contact Person : For further information, please consult the following web addresses:


http://europa.eu.int/comm/research/quality-of-life/gmo


http://europa.eu.int/comm/environment/index_en.htm


 top

9. Conference to examine North-South research cooperation

Record Control Number : 17468

Date : 2001-10-11

Category : Event

General Information :

The Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (RNAAS) is organising a conference on 'North-South research cooperation', to be held their office in Amsterdam on 3 December.

The main objective of the conference will be to increase understanding of the aims behind North-South research, and to discuss the perceptions and interests of those involved in international research cooperation.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : RNAAS
Document Reference : Based on an event announcement
Subject Index Codes : Coordination, Cooperation, Regional Development, Scientific Research
Contact Person : For further information, please contact:
Henk van den Heuvel
RNAAS Department of International Relations and Quality Assessment
E-mail: Henk.van.den.Heuvel@bureau.knaw.nl

Konkursy i oferty Unii Europejskiej


 top

10. Extension of Quality of life call to newly associated states - corrigendum

Record Control Number : 17454

Date : 2001-10-09

Category : Tender

General Information :

The European Commission has published a corrigenda to the call for proposals to extend existing contracts under the specific programme for research, technological development and demonstration on 'Quality of life and management of living resources' (1998 to 2002) to include partners from the newly associated states (NAS) .

The call now states that the available indicative budget is 10 million euro.

The Commission would also like to draw the attention of proposers to the new work programme, available at the reference below.

Text :

Remarks :
Before contacting the Commission, proposers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No C 282 of 06.10.2001, p.15
Subject Index Codes : Scientific Research, Life Sciences, Biotechnology
Contact Person : To access the new work programme, please consult the following web
address: http://www.cordis.lu/life/src/part_docs.htm


 top

11. New annex to Quality of life call

Record Control Number : 17455

Date : 2001-10-09

Category : Tender

General Information :

The European Commission has published a new annex for the 'quality of life and management of living resources' call for proposals of 15 November 2000. The new annex can be consulted at the reference below.

The Commission would also like to draw the attention of proposers to newly updated work programme.

Text :

Remarks :
Before contacting the Commission, proposers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No C 282 of 06.10.2001, p.6
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, LIFE QUALITY
Subject Index Codes : Scientific Research, Biotechnology, Life Sciences
Contact Person : To see the new work programme, please consult the following web
address: http://www.cordis.lu/life/src/part_docs.htm
Related News : 15839


 top

12. Corrigendum on high level scientific conferences announced for FP5 call for proposals

Record Control Number : 17461

Date : 2001-10-10

Category : Tender

General Information :

The European Commission has published a corrigendum to its call for proposals under the Fifth Framework Programme's 'Human research potential and the socio-economic knowledge base' programme of 16 March 1999. The changes relate to the organisation of high level scientific conferences.

Four categories of high level scientific conferences are eligible for support, as well as a series of events. The four categories now read:

- EuroConferences

- bringing together established scientists and young researchers with the objective of contributing to the advancement of science and to the training of young researchers. These conferences would normally last for up to seven days and bring together up to 150 participants.

- EuroCourses

- workshops and summer schools providing opportunities for established scientists to impart their knowledge and experience to the younger generation of European researchers. These events would normally last up to a maximum of 30 days and bring together up to 50 participants (for courses and workshops) or 150 participants (for summer schools) respectively.

- Large conferences

- involving more than 150 participants.

- Non-traditional conferences such as virtual conferences or PhD conferences organised by the younger generation of researchers for their peers.

Text :

Remarks :
Before contacting the Commission, proposers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No C 283 of 09.10.2001, p.15
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, HUMAN POTENTIAL
Subject Index Codes : Information, Media, Coordination, Cooperation
Contact Person : The new version of the 'Manual of proposal evaluation procedures'
can be obtained from the following web address:

http://www.cordis.lu/fp5/src/evalman.htm
Related News : 12479


 top

13. Seeking summer schools to support NIS young scientists' participation

Record Control Number : 17467

Date : 2001-10-11

Category : Tender

General Information :

Summer schools interested in encouraging the participation of young scientists from newly independent States (NIS) and countries belonging to INTAS (an independent international organisation designed to promote East-West scientific co-operation) are invited to submit a letter of interest to INTAS by 30 November 2001.

INTAS is looking for organisations running summer schools of internationally acknowledged quality to help encourage increased participation of NIS scientists younger than 35 years old; to involve them better in the international scientific community; and to promote contacts between PhD students and newly graduated PhD scientists from the NIS and INTAS Member States.

Interested organisations must come from any of the NIS, namely Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgystan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine or Uzbekistan or from one of the INTAS Member States: the 15 EU Member States, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Iceland, Israel, Latvia, Lithuania, Norway, Romania, Slovakia, Slovenia and Switzerland.

Applicants must have at least three years experience in the organisation of summer schools, and its statutes and aims should allow the involvement of young scientists from all of the countries listed above.

In order to receive some of the 250,000 euro available to support the initiative, applicants must offer scientific teaching and or training courses lasting approximately one to four weeks specialised in topical pre

- and post doctoral teaching, providing up to date coverage of fast developing fields, thus being conducive to research. At least 30 per cent of course participants should also be international students.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : INTAS
Document Reference : Based on a call for interest
Subject Index Codes : Education, Training, Coordination, Cooperation
Contact Person : For further information, please consult the following web address:
http://www.intas.be

For specific questions, please contact:
Professor Frederico Ferrini
Tel: +32 2 549 0146
Fax: +32 2 549 0156
E-mail: ferrini@intas.be


 top

Stronę przygotował Piotr Sadłowski