Strona główna  Strona nowości


CORDIS - Nowości
17.01.2002

Informacje dotyczące Polski

1. FP5 study course to examine innovative groundwater management in Europe

Zaawansowany kurs na temat "Innowacyjne zarządzanie zasobami wód podziemnych w Europie", fundowany w ramach Piątego Programu Ramowego, odbędzie się w Katowicach od 24 do 28 czerwca 2002.

Polityka Unii Europejskiej, wiadomości ogólne

2. Commission publishes amended proposal for rules of participation in FP6

Komisja Europejska opublikowała poprawiony wniosek zasad uczestnictwa w Szóstym Programie Ramowym (FP6).

3. Spanish Presidency emphasises importance of Information society security

Prezydentura Hiszpańska zasugerowała żeby powołać między-Europejskie obserwatorium używające najnowszych technik badawczych, w celu zapewnienia w Unii Europejskiej ochrony przed zagrożeniami wypływającymi z użycia nowych technologii informacyjnych.

4. Report shows candidate countries must work more on entrepreneurship

Raport dotyczący wysiłków państw kandydujących podjętych w celu poprawy przedsiębiorczości i konkurencyjności pokazał poprawę w edukacji, administracji publicznej i usługach dla przedsiębiorstw, jednak zachęca do większej pracy nad dostępem do finansów, szczególnie dla małych i średnich firm, tworzeniem kultury innowacji pomiędzy przedsiębiorstwami oraz elastycznością rynku pracy.

Różne wiadomości

5. ESA scientists develop revolutionary space camera

Naukowcy z Europejskiej Agencji Kosmicznej opracowali nową kamerę, która ma zrewolucjonizować sposób w jaki astronomowie obserwują wszechświat.

Wydarzenia, warsztaty, konferencje

6. Commission seminar to examine small business support services

Seminarium Komisji Europejskiej na temat "Usługi dla mikro, małych oraz jednosobowych firm" odbędzie się 11 i 12 kwietnia w Wiedniu.

7. Commission workshop to examine geographical data in environmental policy-making

Ósmy warsztat Komisji Europejskiej GI & GIS (Informacji Geograficznej i Systemów Informacji Geograficznej) odbędzie się w Dublinie, w Irlandii, od 3 do 5 lipca 2002. Wydarzenie zbada "Europejską środowiskową przestrzenną infrastrukturę danych" (E-ESDI), która ma na celu dostarczyć informacje geograficzne dla tworzenia polityki środowiskowej Unii Europejskiej.

8. Commission, MEPs and researchers discuss sustainable urban mobility

Eksperci badawczy, reprezentanci z Komisji Europejskiej, wraz z Członkiem Komisji ds. Nauki Filipem Busquinem, spotkają się razem w Brukseli 31 stycznia aby dyskutować na drogą "W kierunku zrównoważonej komunikacji miejskiej".

9. PV technology to energy solutions - conference

Konferencja wspierana przez Komisję Europejską oraz Włoskie Ministerstwo Środowiska na temat "Technologia fotoelektryczna w Europie, od technologii fotoelektrycznej do rozwiązań energetycznych" odbędzie się w Rzymie od 7 do 11 października 2002.

Konkursy i oferty Unii Europejskiej

10. Commission calls for promotion of awareness of science and technology

Komisja Europejska opublikowała konkurs na pośrednie akcje rozwojowo-badawcze w konkrtetnym programie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji na temat poprawy ludzkiego potencjału badawczego i społeczno-ekonomicznej bazy wiedzy.

11. Commission issues call for expert evaluators in energy efficiency and renewable energy

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu ogłosił konkurs na wnioski o włączenie na listy ekspertów od ocen związanych z programami nietechnologicznymi Wspólnoty promującymi wydajność energetyczną i odnawialne źródła energii.

Informacje dotyczące Polski


 top

1. FP5 study course to examine innovative groundwater management in Europe

Record Control Number : 17847

Date : 2002-01-11

Category : Event

General Information :

An advanced study course on 'Innovative management of groundwater resources in Europe,' funded under the Fifth EU Framework programme for research, FP5, will take place in Katowice, Poland, from 24 to 28 June 2002.

The course will be the first of a series of three courses from the training and RTD (research and technological development) project IMAGE-TRAIN. The course is targeted at junior scientists and young engineers. Between 35 and 40 participants will be selected according to the criteria set out in the application document.

The course lecturers will be taken from three research projects on innovative groundwater management technologies

- PIRAMID, INCORE and PEREBAR. Key course topics will include human health risk assessment, groundwater risk assessment, groundwater modelling and social and economic aspects.

Participation in the course, which will include practical exercises and site excursions, will be free of charge.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Austrian Federal Environment Agency
Document Reference : Based on information provided by the Austrian Federal Environment Agency
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C
Subject Index Codes : Environmental Protection, Scientific Research, Education, Training
Contact Person : Further information about the course and application forms can be
downloaded from the following web address:

http://www.image-train.net

For further information, please contact:

Gundula Prokop
IMAGE-TRAIN coordinator
Umweltbundesamt/Austrian Federal Environment Agency
Abteilung Atlasten/Contaminated Sites Department
Spittelauerlaende 5
A-1090 Vienna
Tel: +43 1 31304 3380
Fax: +43 1 31304 5400
E-mail: prokop@ubavie.gv.at

Polityka Unii Europejskiej, wiadomości ogólne


 top

2. Commission publishes amended proposal for rules of participation in FP6

Record Control Number : 17856

Date : 2002-01-15

Category : General policy

General Information :

An amended proposal for the rules of participation in the Sixth Framework programme (FP6) has been published by the European Commission.

Two major changes were made to the initial text, following discussions at the last Research Council in Brussels in December. They are the removal of the definition of instruments (in chapter II) and the indication of the Community financial contribution according to type of instrument. These clauses have instead been transferred to Annex III of the draft decision establishing the Framework programme. The same has been done in the equivalent proposal of the Euratom programme.

The amended proposal for the new rules of participation in the Framework programme will need to be adopted in a codecision procedure by the European Parliament, whereas for the equivalent document for Euratom needs a unanimous decision by the Council following consultation with the Parliament.

Some of the new features in the rules of participation which differ to those of the previous Framework programme include EU Member States and candidate countries participating on the same footing, European scientific cooperation organisations will be able to participate on the same basis as Member States, financial contributions will be made in the form of grants for integration or grants to the budget, depending on whether they are directed to networks of excellence or integrated projects, and finally, consortia will be able to change partners, subject to observation of the rules.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : European Commission
Document Reference : Based on information from the European Commission
Programme Acronym : FRAMEWORK 6C
Subject Index Codes : Scientific Research, Information, Media, Policies
Contact Person : For the full text of the amended proposal, please consult the
following web address:
http://www.cordis.lu/rtd2002/fp-debate/cec.htm


 top

3. Spanish Presidency emphasises importance of Information society security

Record Control Number : 17862

Date : 2002-01-16

Category : General policy

General Information :

The Spanish Presidency has suggested that a pan-European observatory using the latest research techniques should be instituted to provide protection in the European Union against threats emanating from the use of new information society technologies.

The Presidency has proposed, in a document sent to the EU Council of Ministers multidisciplinary group, that an observatory be established within Europol to help identify possible threats and to provide counter measures through international cooperation. The need for this comes from the absence of any EU security strategy in relation to the threats, which could come in the form of terrorism, pirating, viruses or direct attacks on essential infrastructure.

The presidency document points out that while every EU Member State has an emergency information technology response team, there is no central team for the EU (although one did exist before having its tasks handed to a private sector company) .

A technological research and monitoring centre would also help to analyse the latest software and hardware which could be used in criminal activities. It would also help to increase collaboration between the Member States, the private sector and universities and research centres. It would also disseminate good practices and provide incentives for training.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : News reports
Document Reference : Based on news sources
Programme Acronym : MS-E C
Subject Index Codes : Information, Media, Policies
Contact Person : For further information, please consult the following web addresses:

http://www.eu2002.es
http://www.cordis.lu/spain


 top

4. Report shows candidate countries must work more on entrepreneurship

Record Control Number : 17839

Date : 2002-01-11

Category : General policy

General Information :

A report on the candidate countries' efforts to improve entrepreneurship and competitiveness has found improvements in education, public administration and support services for enterprises, but recommends more work in access to finance, particularly for small and medium sized enterprises (SMEs) , the creation of an innovation culture among enterprises and labour market flexibility.

The report was carried out by representatives from the business community and public authorities in the candidate countries and mirrors a report carried out in the EU Member States in 1998, the BEST (business environment simplification) report. This new report has been named 'CC BEST'.

The report includes a profile of each of the candidate countries in which two best practices from best country are highlighted. One example is in Malta, where a Small business efficiency unit (SBU) has been formed, which acts as a facilitator in contacts between business and administration

- another example is the one-stop-shop network' in Romania, through which new companies can register and receive the necessary operating permits.

'In the area of education for an entrepreneurial society, a large number of practices exist and they are generally coordinated between the public authorities, the educational institutions, including universities, and, to a lesser extent, the business community,' according to the report. Many new initiatives are currently being pilot tested, including courses on the market economy and the setting up of fictitious companies in vocational schools.

The report identified a number of areas for further work, including the strengthening of links between public authorities, schools, universities and the business community, the designing of curricula that respond more to the needs of small businesses, encouraging students to set up their own businesses. The candidate countries also need to address the issue of promoting entrepreneurship within the context of tight budgetary constraints, according to the report.

The report found that 'most candidate countries seem aware of the need to streamline procedures and reduce as much as possible the administrative burdens for enterprises, in particular new and fast growing companies'.

The supply of support services to enterprises is regarded in a positive light by the report, although it emphasises that the quality of the support differs significantly between urban and rural regions. 'Business organisations are often not sufficiently developed in the candidate countries, and are therefore unable to provide effective services to enterprises,' it says. The European Commission is addressing this problem by providing support through the PHARE Business support programme.

The report highlighted the work needed in the area of financial support for SMEs in the candidate countries, with none of the countries having presented satisfactory conditions, according to the report.

'There are huge needs in this area and relatively few good practices have been identified. Access to finance, together with excessive bureaucracy, is always listed by entrepreneurs as the main barriers to business development. It is still difficult for SMEs to get sufficient credit on reasonable terms,' states the report.

Improvements in recent years are however noted, many of these facilitated by the introduction of guarantee schemes and dedicated SME credit lines. Despite these, 'there is still a need in all countries to increase the capacity to generate new business ideas and prepare sound business plans,' claims the report. Areas which the report recommends the candidate countries address include the key success factors for effective guarantee schemes, the risk of state financing programmes leading to bad loan portfolios and the potential role of alternative financial sources such as business angel networks and micro credit schemes.

The report claims that 'the creation of an innovation culture among enterprises, and in particular SMEs, is far from being achieved. More can be done to promote technology transfers, disseminate research results, foster cooperation between research centres and enterprises and encourage inter-firm linkages.' The report also recommends that the countries address the facilitation of technology transfers and more user friendly SMEs.

The report was carried out in order to give the candidate countries the opportunity to share their experiences with each other and learn from each other's experiences. The activity was also intended to illustrate to the candidate countries what EU Member States are carrying out in this area, and to inform them on EU enterprise policy.

Candidate countries have to foster the competitiveness of their economies in preparation for accession. The reform of legislation and administrative structures must however go together with the promotion of a climate in which enterprises can be created and flourish and the entrepreneurial spirit is encouraged.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : European Commission, Enterprise DG
Document Reference : Based on the 'Report on the candidate countries' measures to
promote entrepreneurship and competitiveness'
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, INNOVATION-SME
Subject Index Codes : Economic Aspects, Regional Development, Coordination, Cooperation
Contact Person : To see the full report, please consult the following web address:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/whatsnew.htm

Różne wiadomości


 top

5. ESA scientists develop revolutionary space camera

Record Control Number : 17845

Date : 2002-01-11

Category : Miscellaneous

General Information :

Scientists at the European space agency (ESA) have developed a new camera that is set to revolutionise the way astronomers observe the universe.

'S-Cam' is the latest result of a decade-long project by ESA to develop the next generation of detectors for space missions. The camera makes use of a superconductor, a material that loses its natural resistance to electricity at low temperatures and can be used to record photons, or light particles, to a very high degree of accuracy.

'By 1992 to 1993 we understood theoretically that superconductors would be sensitive in the optical and near-infrared regions of the spectrum,' explains Tone Peacock, head of ESA's science payloads technology division. 'In the case of a superconducting camera, each individual [photon] is detected. Not only that, its time of arrival and its colour is measured.'

This ability to 'tag' the colour and arrival time of each photon, coupled with the increase in speed the new camera brings, is expected to revolutionise astronomical observations. Astronomers currently rely on CCD cameras (charge coupled devices) to peer into outer space. CCD cameras, however, cannot measure colour and can only measure the brightness of a collective mass of photons.

S-cam records each photon as it arrives, then passes the information to a computer where a database of information is compiled. Using this data, astronomers can look for variations in the brightness and colour of celestial objects on time scales of just a few milliseconds. This will allow them to study rapidly-varying celestial objects such as the optical explosions associated with gamma ray bursts and the visible light emitted by pulsars, the dead hearts of stars.

The S-cam prototype has been successfully tested at ESA's ESTEC research laboratories in the Netherlands.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : ESA
Document Reference : Based on information provided by ESA
Subject Index Codes : Aerospace Technology, Scientific Research, Other Technology
Contact Person : For further information, please contact:

Tone Peacock
European space agency
Tel: +31 71 565 3563
E-mail: tone.peacock@esa.int
http://www.esa.int

Wydarzenia, warsztaty, konferencje


 top

6. Commission seminar to examine small business support services

Record Control Number : 17846

Date : 2002-01-11

Category : Event

General Information :

A European Commission seminar on 'Support services for micro, small and sole proprietor's businesses' will take place on the 11 and 12 April in Vienna, Austria.

The seminar is being jointly organised by the Commission's Enterprise DG and the Austrian institute for small business research (IfGH) .

It will aim to build on the findings of a study carried out by the IfGH for the European Commission, and will look into other research on the topic. It will examine the crucial areas in meeting the specific needs of the smallest enterprises with a view to identifying areas of discrepancy between the demand for and supply of support services.

The seminar will be structured around three workshops

- awareness and visibility of support services, types of support services provided and demanded, and delivery mechanisms of support services.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Enterprise DG
Document Reference : Based on information provided by the Enterprise DG
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, INNOVATION-SME
Subject Index Codes : Economic Aspects, Innovation, Technology Transfer, Evaluation
Contact Person : For further information and registration, please consult the
following web address:

http://www.ifgh.ac.at/en


 top

7. Commission workshop to examine geographical data in environmental policy-making

Record Control Number : 17853

Date : 2002-01-14

Category : Event

General Information :

The eighth European Commission GI & GIS (geographic information and geographic information systems) workshop will take place in Dublin, Ireland, from 3 to 5 July 2002. The event will examine the 'Environmental European spatial data infrastructure' (E-ESDI) , which aims to provide geographical information for environmental policy-making in the EU.

The workshop, 'European spatial data infrastructure: a work in progress,' is being organised by the Commission's Joint Research Centre (JRC) and the GINIE (geographic information network in Europe) project. Topics will include SDI (spatial data infrastructure) initiatives, E-ESDI development, eEurope, and the transition from FP4 (the Fourth Framework programme for research) to FP5 (the Fifth Framework programme for research) . This latter topic will include an examination of research needs and lessons from EC-funded projects.

The GINIE project is an accompanying measure of the FP5 IST programme, which aims to develop the European graphic information strategy and to raise awareness and build the capacity of geographic information.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : JRC
Document Reference : Based on information provided by the JRC
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, FRAMEWORK 4C, IST, FP5-JRC
Subject Index Codes : Earth Sciences, Scientific Research, Environmental Protection
Contact Person : For further information, please contact:

Karen Fullerton
JRC
TP262
21020 Ispra (VA)
Italy
Tel: +39 0332 789101
Fax: + 39 0332 789803
E-mail: ec-gis@jrc.it
http://www.ec-gis.org/Workshops/8ec-gis/home.html


 top

8. Commission, MEPs and researchers discuss sustainable urban mobility

Record Control Number : 17857

Date : 2002-01-15

Category : Event

General Information :

Research experts, representatives from the European commission, including EU Research Commissioner Philippe Busquin, and public and private stakeholders will come together in Brussels on 31 January to discuss the path 'Towards sustainable urban mobility'.

The meeting, which will be held in the European Parliament, aims to disseminate key results, assist policy makers in defining an appropriate policy framework and identify gaps in the research currently planned. MEP Alexander de Roo hopes that the event will to contribute to the drawing up of new proposals for reviewing the priorities of the Sixth Framework programme (FP6) .

A cluster of ten research projects on sustainable mobility, financed under the Energy, environment and sustainable development programme of the Fifth Framework programme (FP5) will be discussed at the event

Text :

Remarks :

Data Source Provider : European Parliament
Document Reference : Based on an event announcement
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, EESD, FRAMEWORK 6C
Subject Index Codes : Transport, Environmental Protection, Social Aspects, Scientific
Research, Policies
Contact Person : For further information, please contact:
E-mail: evink@europarl.eu.int


 top

9. PV technology to energy solutions - conference

Record Control Number : 17872

Date : 2002-01-17

Category : Event

General Information :

'PV [photovoltaic technology] in Europe, from PV technology to energy solutions', a conference supported by the European Commission and the Italian Ministry for the environment, will take place in Rome, Italy on 7 to 11 October 2002.

The programme comprises lectures on the state of the art of PV in Europe, oral and poster presentations of specific research, development and demonstration projects on issues from PV technology to energy solutions and European and Mediterranean PV markets.

An exhibition of PV products and services as well as workshops, fora and contact events on specific PV issues will also be held. An 'Italian day' will also be held in parallel to the conference programme, focusing on PV strategies and development in Italy.

The conference organisers are currently calling for papers for the event, abstracts of which should be submitted before 25 March 2002. For further information, please see the reference below.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : ETA - Energia Trasporti Agricoltura
Document Reference : Based on an event announcement
Subject Index Codes : Materials Technology, Scientific Research, Other Energy Topics
Contact Person : For more information, please consult the following web address:
http://www.wip-munich.de/conferences/pv/rome_2002/index.html

Konkursy i oferty Unii Europejskiej


 top

10. Commission calls for promotion of awareness of science and technology

Record Control Number : 17858

Date : 2002-01-15

Category : Tender

General Information :

The European Commission has published a call for proposals for indirect RTD (research and technological development) actions under the specific programme for research, technological development and demonstration on Improving the human research potential and the socio-economic knowledge base.

Those eligible to participate in indirect RTD actions are hereby invited to submit proposals that address the following parts of the work programme:

- Promoting scientific and technological excellence: raising public awareness of science and technology.

The objective is to raise public awareness of scientific activities and technological developments, in particular those undertaken in European research programmes, and thereby to bridge the gap between science in its European dimension and the public. This should help European citizens to understand better both the beneficial impact of science and technology on their day-to-day lives as well as limitations and possible implications of research and technological developments. The activity will also aim to increase scientists' awareness of issues and subjects that are of concern to the public. Where possible, activities will build on and complement national activities.

This call is open for:

Proposals for thematic networks for the exchange of experience, knowledge, know-how or best practice. (Duration of networks should be between two to three years) .

Preference will be to networks involving at least five non-affiliated partners established in at least three Member States or Associated States; at least one of the partners must be established in a Member State.

Proposals for accompanying measures for testing of best practice, demonstration of new approaches, analysis of methodologies, and in the case of the European Science and Technology Week (see below) the direct demonstration of S&T to the public.

Preference will be given to accompanying measures involving at least three mutually independent partners from at least three different Member States or Associated States; at least one of the partners must be established in a Member State. Accompanying measures involving fewer partners may qualify for support if they promise to produce transferable results that could be used by actors not involved in the respective project.

Proposals must cover one or more of the following areas:

Area 1: Dialogue with the public:

Objective: To explore mechanisms for involving the public in science policy related debates in order to identify ways experience could be shared and generalised across Europe.

Proposals may draw on experience with initiatives executed at the local or national level for example:

- Deliberative polling

- Standing consultative panels

- Focus groups

- Citizens' juries

- Consensus conferences

- Stakeholder dialogues

- Internet dialogues.

A proposal can cover any field or fields of scientific endeavour, including the social and economic sciences, but must be directly related to the interests of a non-specialist public.

Area 2: The role of the Media and Science Communicators.

Objective: To appraise the mechanisms and channels through which the general public, and the young in particular, are exposed to science related information; to identify best practice and develop and demonstrate new approaches for improving the communication of science related information. The non-specialist press, television, the Internet, science museums and science centres are the main foci of interest.

Particular attention should be paid to factors within the professions involved (scientists, science communicators and commentators, science journalists and science writers, science policy makers) that shape perceptions of science and its role in society.

Area 3: European Science and Technology Week 2003

Objective: To demonstrate and explain the impact of science, its use, and its applications on the daily lives of European citizens in a manner accessible to them. Proposals can be made in any field or fields of scientific endeavour, including the social and economic sciences, but must demonstrate the benefits of action at the European level.

Proposals could involve:

- the culmination at the European level of activities initiated at the national level across Europe (for example, collaborative projects, competitions) ;

- the launch of events or activities to be subsequently carried out at national level (for example, science exhibitions, videos, programmes) ;

- the launch of essentially European events or activities that have no clear national forum or whose potential can be better developed on a trans-national level;

- activities for complementing the Commission's own initiatives for familiarising European citizens with the objectives of Community research programmes.

Potential contractors, whose proposals have been retained for activities in support of a European science and technology week, will be invited to a coordination meeting (or meetings) in Brussels before finalisation of their contracts in order to agree a mutually binding timetable, the precise date of the Science Week (scheduled for November 2003) and other matters associated with the successful implementation of the Week. Total preparation time for the activities proposed for the Week should not exceed nine months.

The indicative total budget available for this call is a Community contribution of four million euro.

Text :

Remarks :
The deadline for submitting proposal documents is 15.04.2002.

Before contacting the Commission, proposers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No C 11 of 15.01.2002, p.2
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, FRAMEWORK 6C, LIFE QUALITY, SCIENCE-SOCIETY C
Subject Index Codes : Social Aspects
Contact Person : For further information, please consult the following web address:
http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj/2002/c_01120020115en.html

To obtain the guide for proposals, please consult the following web
address:
http://www.cordis.lu/improving/calls/rpast_200201.htm

or contact:

European Commission
SDME
Directorate C
B-1049 Brussels
Fax +32-2-296 3270
E-mail: improving@cec.eu.int


 top

11. Commission issues call for expert evaluators in energy efficiency and renewable energy

Record Control Number : 17866

Date : 2002-01-16

Category : Tender

General Information :

The European Commission's Energy and Transport DG has issued as call for applications for inclusion on lists of experts for evaluation activities connected with the Community non-technology programmes for the promotion of energy efficiency and renewable energy sources.

The Commission invites applications with a view to drawing up a list of experts to assist the Commission in evaluation activities in connection with the Community non-technology programmes for the promotion of energy efficiency and renewable energy sources

- Save and Altener and their successor programme. Save and Altener are the Community's two main programmes to support the implementation of the EU energy policy objectives towards energy efficiency and renewable energy sources.

With this call for applications, the Commission is looking for experts in the following fields:

- energy efficiency in residential, commercial and public buildings;

- energy efficiency in industry;

- energy efficiency in transport;

- integrated actions combining energy efficiency and renewable energy sources in buildings, industry and/or transport;

- renewable energy sources for heat production (biomass, solar thermal, geothermal) ;

- renewable energy sources for electricity production (biomass, solar PV, wind, hydrogen and tide, wave and other ocean energies) and the integration with electricity markets;

- renewable energy sources in transport.

Text :

Remarks :
The deadline for submitting tender documents is 16-01-2005

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No. S11-007766 of 16-01-2002, p. 54
Programme Acronym : ENERGY-FP C, SAVE 2, ALTENER 2
Subject Index Codes : Other Energy Topics, Renewable Sources of Energy, Transport, Energy Saving
Contact Person : Applications should be sent to:

European Commission
Directorate-General for Energy and Transport
Office: DM 24 4/68
B-1049 Brussels
Related News : 17836, 17837


 top

Stronę przygotował Piotr Sadłowski