Strona główna  Strona nowości


CORDIS - Nowości
24.01.2002

Polityka Unii Europejskiej, wiadomości ogólne

1. 12 EU countries miss e-commerce Directive implementation deadline

Dwanaście krajów Wspólnoty Europejskiej nie zdążyło na ostateczny termin 16 stycznia z zaimplementowaniem unijnej dyrektywy e-handel, według Zarządu Głównego Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego. Tylko Luksemburg, Austria i Niemcy przyjęły prawa przyjmujące dyrektywę na czas.

2. EU must increase interplay between innovation, technology and risk capital, claims report

Komisja Europejska opublikowała raport, "Innowacja, technologia i ryzyko kapitałowe", według którego powodem sukcesu przemysłu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w USA jest współdziałanie innowacji, technologii i kapitału zainwestowanego z dużym ryzykiem i dowodzi że brakuje tego w Europie.

3. Report recommends public sector sponsorship to support innovative SMEs

Raport przygotowany dla Komisji Europejskiej zbadał potrzeby europejskich małych i średnich przedsiębiorstw związane z dostępem do finansów, i zalecił wprowadzenie sponsorowania przez sektor publiczny, aby pomóc zamknąć lukę ryzyka, jak również zwiększenie roli Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

4. Commission launches biotechnology policy to boost drive towards Lisbon goals

23 stycznia, Komisja Europejska uruchomiła obszerny plan rozwoju nauk o życiu i biotechnologii w Europie, w celu zwiększenia europejskiego postępu w kierunku społeczeństwa opartego na wiedzy.

Różne wiadomości

5. Germany encourages brain gain with 21.5 million euro prize fund

Niemcy przyciagają utalentowanych młodych zagranicznych naukowców do swojego kraju funduszem 21.5 mln euro

Programy Unii Europejskiej

6. Spanish research and innovation information service now available in English

Serwis internetowy prezydentury hiszpańskiej dostarczany przez CORDIS (Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju Komisji Europejskiej) jest teraz dostępny po angielsku.

7. Commission creates expert group on women in industrial research

Nowa grupa ekspertów poświęcona kobietom w badaniach przemysłowych, STRATA-ETAN, spotkała się po raz pierwszy 22 stycznia z zarządem głównym komisji europejskiej. Grupa ma na celu zapewnić kobietom pełne uczestnictwo w tej dziedzinie badań.

8. New website provides central information point on anti-doping

Nowa interaktywna strona internetowa wspierana przez Komisję Europejską ma na celu dostarczyć informacje od (i dla) wszystkich głównych zaangażowanych w walkę z dopingiem w sporcie.

Wydarzenia, warsztaty, konferencje

9. EUROLATIS workshop to focus on open source software

EUROLATIS, sieć tematyczna wspierana przez program "Przyjazne Społeczeństwo Informacyjne" (IST) Piątego Programu Ramowego Komisji Europejskiej, będzie mieć swój następny warsztat, poświęcony oprogramowaniu otwartemu, w Sao Paulo, w Brazylii, od 13 do 15 marca 2002.

10. World wind energy event to examine technology and R&D

Konferencja i wystawa "2002 Światowa Energia Wiatrowa" odbędzie się w Berlinie, Niemcy, od 2 do 6 lipca.

11. Brussels event to examine question of 'Will web services revolutionise e-commerce?'

Konferencja zorganizowana przez projekt fundowany przez Unię Europejską, która odbędzie się 6 lutego w Brukseli, zajmie się pytaniem "Czy serwisy internetowe zrewolucjonizują e-handel ?"

12. Eurospace conference to examine computer applications for space

Konferencja zorganizowana przez Eurospace, stowarzyszenie europejskiego przemysłu kosmicznego, zbada komputerowe technologie do zastosowań kosmicznych.

Polityka Unii Europejskiej, wiadomości ogólne


 top

1. 12 EU countries miss e-commerce Directive implementation deadline

Record Control Number : 17873

Date : 2002-01-18

Category : General policy

General Information :

12 EU Member States have missed the 16 January deadline for implementation of the EU e-commerce Directive, according to the European Commission's Internal Market DG. Only Luxembourg, Austria and Germany adopted laws transposing the Directive in time.

Finland, France, Denmark, Spain and Belgium have all officially submitted draft laws to the Commission, as have European Economic Area (EEA) countries Iceland and Norway. Ireland, Sweden, Greece and the Netherlands have all prepared draft laws which have not yet been submitted to the Commission. The UK, Italy and Portugal are all still in the process of drawing up draft laws.

The UK has launched a two-pronged consultation process involving the Department of trade and industry and the Treasury. The government feels it is 'too important to rush', UK Minister for e-commerce and competitiveness Douglas Alexander is reported as having said, explaining the delay in the implementation of the Directive. Further consultation is needed on legal aspects of its transposition into national law, he said.

France's Minister for industry, Christian Pierret, has stated his intention to finalise the law by early this year.

The Directive, which was adopted by the Council on 8 June, includes measures to establish the country of origin principle, limit the liability of online service providers, give legal recognition to electronic contracts and promote self-regulation, transparency measures and out-of-court dispute settlement.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Internal Market DG
Document Reference : Based on information provided by the Internal Market DG
Subject Index Codes : Information Processing, Information Systems, Telecommunications,
Legislation, Regulations
Contact Person : For information on the laws implementing the e-commerce Directive
introduced by Luxembourg, Austria and Germany, please consult the
following web addresses:

Luxembourg:
http://www.etat.lu/memorial/T01_a/tablealp.html

Austria:
http://www.bgbl.at/CIC/BASIS/bgblpdf/www/pdf/DDD/2001a15201

Germany:
http://www.iid.de/iukdg/EGG/index.html

For further information on the EU e-commerce Directive, please
consult the following web address:

http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/2000/en_300L0031.html


 top

2. EU must increase interplay between innovation, technology and risk capital, claims report

Record Control Number : 17878

Date : 2002-01-21

Category : General policy

General Information :

The European Commission has published a report, 'Innovation, technology and risk capital,' which claims the reason for the success of the ICT (information and communications technologies) industry in the USA is the interplay between innovation, technology and risk capital, and argues this is lacking in Europe.

The Commission hopes that by examining the reasons behind the US success story, the EU will be able to boost its own performance and close the gap between Europe and the USA. 'A better understanding of the drivers of the US experience is vital to the EU because it might instruct where and how to focus future investigations, if the US performance could be 'replicated' in Europe,' writes US researcher and author of the report, Professor Dan Steinbock. Professor Steinbock is currently a visiting virtual researcher at the Helsinki school of economics and business administration (HSEBA) .

'The evidence indicates that, between 1995 and 2000, the United States enjoyed a crucial advantage, through the dynamic interplay of innovation, technology and risk capital. Coupled with efficient capital allocation systems, this systemic interplay contributed to the superior US economic performance,' states the report.

The report goes on to say that during the same period, the EU enjoyed more risk capital, was ahead of the USA in Internet technologies and possessed comparable innovation capabilities along with a possibly superior infrastructure. Europe's weakness lay, however, in its failure to exploit fully the dynamic interplay of innovation, technology and risk capital, which are affirmed through rapid commercialisation, entrepreneurship and early seed funding. Furthermore, the USA benefited during this period from deregulation and liberalisation, including more flexible labour markets.

The paper highlights the strategic goal announced at the Lisbon Council in March 2000 for Europe to become the most competitive and dynamic knowledge based economy in the world, capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion, and states that this is 'quite identical to the one inherent in the US system of innovation.' The environment in which the EU is attempting to achieve this goal is still very different to that of the USA, claims Professor Steinbock, citing a lack of both flexible adjustment among specialist producers and open labour markets as evidence.

Highlighting Europe's failure to commercialise discoveries, Professor Steinbock points to the development of the Internet, which first began at CERN, the European laboratory for particle physics. The US marketplace, however, commercialised the ideas, building on the innovations, exploiting the technologies and garnering the requisite venture capital. Although innovation, technology and risk capital were all available in Europe, the interplay of these elements was not, writes Professor Steinbock.

Professor Steinbock emphasises that there is no single innovation success model. 'All models entail trade-offs and compromises because of different political, economic, and social evolutionary trajectories,' he writes.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : European Commission, Enterprise DG
Document Reference : Based on the paper 'Innovation, technology and risk capital'
Programme Acronym : FRAMEWORK 4C, INNOVATION
Subject Index Codes : Innovation, Technology Transfer, Economic Aspects, Information
Processing, Information Systems, Telecommunications
Contact Person : To access the full report, please consult the following web address:


http://europa.eu.
int/comm/enterprise/library/enterprise-papers/paper5.htm

Copies may also be requested by contacting:

European Commission
Enterprise DG
Fax: +32-2-2969930
E-mail: entr-information-communic@cec.eu.int


 top

3. Report recommends public sector sponsorship to support innovative SMEs

Record Control Number : 17886

Date : 2002-01-22

Category : General policy

General Information :

A report prepared for the European Commission has examined the needs of European SMEs (small and medium sized enterprises) with regard to access to finance, and recommended the introduction of public sector sponsorship to help close the venture gap as well as a greater role for the European Investment Fund.

The report, carried out by Bannock Consulting at the request of the Enterprise DG, makes a distinction between a venture gap and a risk capital gap, both of which it claims are present in the EU. Transaction sizes for both gaps range typically between 100,000 euro and 1 million euro.

The venture gap, according to the report, mainly concerns pure equity, and applies to about 5,000 small, young, innovative and very high risk firms with high potential growth, which are too small to be institutionally funded by venture capitalists. Fixed transaction and monitoring costs are largely the cause of the venture gap, making it uneconomic for even small commercial funds being raised to make small investments, even if they have very high potential returns on account of their portfolio return targets.

The risk capital gap, which extends beyond equity to mezzanine debt and debt equity hybrid financing applies to about 100,000 to 200, 000 firms annually, which cover a much wider range of ages, sizes, sectors and circumstances. These companies are moderate growth and risk opportunities that require external risk capital. The report highlights the fact that there are very few European players actively investing in this area of SME finance, leaving it to banks and venture investors, and claims that one of the reasons for this is the lack of network economies in terms of shared knowledge and specialised support services for financiers.

The report suggests that both gaps exist to varying extents in all EU Member States, although there is no empirical evidence to support this claim. The two gaps are however less significant in the USA due to more developed informal investor activity. The paper underlines the fact that some EU countries have achieved some progress through guarantee programmes, but the authors suggest that they have perhaps placed too much emphasis on the venture gap.

'Profitable market operation in this segment requires only a marginal extension of formal venture activity and capacity building. Venture investment in SMEs is different mainly in scale and running costs, but not substantially in risk and return characteristics. It is easy to overspend public resources on this type of scheme, and subsidy rates are too high in some countries.'

To address the risk capital gap, the report recommends a new form of intervention: public sector sponsorship of moderate cost leverage financing for selected private SME investment companies.

The report authors are however sceptical about guarantees and soft leverage programmes that reduce downside risk, claiming that they 'are expensive, have to be rationed, and do carry the danger of distorting investment behaviour. [...] If such schemes are to be employed, they should be evaluated by how well, and how quickly, professional and market-hardened investing capacity has been increased, rather than by simple volume measures of investment undertaken.'

The paper recommends that the European Investment Fund (EIF) builds on its established market position and experience in both the venture and mezzanine markets by experimenting with a leverage programme to increase the supply of capital in the risk capital gap. It suggests that, in the early stages, funding could come from the European Investment Bank (EIB) , leading to a credit guarantee from the EIF later on.

At Member State level, the report advises that each country build up its mainstream venture capital activities to a satisfactory level, using benchmarks related to the level of GDP as well as the number of SMEs in the country. A reasonable target level for venture investment would be 0.2 per cent of GDP, according to the report. In 2000, this figure had been achieved or exceeded by six Member States: Belgium, Denmark, Finland, the Netherlands, Sweden and the UK. The paper highlights the success of a loss sharing guarantee introduced in the Netherlands, and suggests other EU Member States consider this initiative.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : European Commission, Enterprise DG
Document Reference : Based on the report 'Innovate instruments for raising equity for
SMEs in Europe'
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, INNOVATION-SME
Subject Index Codes : Economic Aspects
Contact Person : To see the full report, please consult the following web address:
http://europa.eu.
int/comm/enterprise/entrepreneurship/financing/index.htm
Related News : 17878


 top

4. Commission launches biotechnology policy to boost drive towards Lisbon goals

Record Control Number : 17895

Date : 2002-01-24

Category : General policy

General Information :

On 23 January, the European Commission launched a comprehensive plan for the development of life sciences and biotechnology in Europe in order to boost the EU's progress towards a knowledge-based society.

The new strategy paper, drawn up following broad public consultation, includes an action plan with recommendations for Member States, local authorities and industry. It will form a key strand of the Commission's contribution to the Barcelona European Council in March 2002, which will examine progress, two years on, towards the Lisbon summit goal of making Europe the world's most competitive knowledge-based society.

The President of the European Commission, Romano Prodi, said: 'It is of key importance for Europe to master the new frontier technologies which will be at the core of a knowledge-based economy. Life sciences and biotechnology are developing rapidly and globally and have given rise to intense public debate. Europe needs to address the challenges of biotech by developing responsible policies to exploit these new opportunities in a manner that is consistent with European values and standards.' He added that a 'commitment to fundamental ethical values' would be crucial in helping to foster public support for biotechnology developments.

The main priorities of the biotechnology action plan include measures to reinforce the resources available to Europe's biotechnology industry by, for example, improving life science education, promoting the mobility of Europe's scientists and improving access to risk capital and intellectual property rights. The strategy also proposes networking Europe's biotechnology communities to improve access to knowledge and skills, and calls for public authorities to take a more proactive role in adapting policy to emerging issues.

The paper calls for a broadening of the public debate beyond the issues of stem cell research and genetically modified organisms (GMOs) . It said that during the public consultation, all stakeholders emphasised the importance of public involvement in the process of preparing and implementing policy on these new technologies and maintaining a well-informed public debate on the issues raised. The paper also states that, in order to safeguard EU internal market and international obligations, fundamental regulatory principles and legal obligations should be respected.

The Commission has said it will present a regular Life science and biotechnology report, including a work programme for legislation in this area. The reports will review EU policy and legislation and launch new proposals where needed. The Commission will also organise a stakeholders' forum to maintain a broad-based input into the dialogue on developing the biotechnology strategy.

The Commission has pinpointed biotechnology and life sciences as the next wave of technological revolution after information technology, and sees it as a key strategic area in attaining the goal set out at the March 2000 Lisbon summit. It says that by 2005, the European biotechnology market could be worth over 100 billion euro.

The new plan also hopes to tackle the weaker position of European biotechnology in relation to the USA. Although Europe currently has more biotech companies than America, these enterprises tend to be smaller and have fewer staff and resources than their counterparts across the Atlantic. The US biotech industry, which started earlier than in Europe, also has a greater number of potential products in the pipeline. 'In the absence of a shared vision of what is at stake and without common objectives, Europe...has only slowly and with difficulty addressed the challenges and opportunities of these new technologies,' said the Commission, which has proposed to spend 2.15 billion euro on biotechnology under the next Framework programme for research, FP6.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : European Commission
Document Reference : Based on information provided by the European Commission
Subject Index Codes : Biotechnology, Medicine, Health, Agriculture, Safety, Social
Aspects, Economic Aspects
Contact Person : For further information, please consult the following web address:

http://europa.eu.int/comm/biotechnology/introduction_en.html

Related News : 17889

Różne wiadomości


 top

5. Germany encourages brain gain with 21.5 million euro prize fund

Record Control Number : 17891

Date : 2002-01-23

Category : Miscellaneous

General Information :

Germany is attracting talented young foreign researchers to the country with a 21.5 million euro prize fund.

The Sofja Kovalevskaja awards will be presented for the first time on 31 January in the Berlin opera house by the Alexander von Humboldt foundation to 29 top young researchers from East, West and Central Europe, Asia and Australia, each of whom will receive up to 1.2 million euro aimed at supporting them during a three year period of research in Germany. The scientists will work in research organisations of their choice and build new research groups which should continue after they leave.

The initiative is being funded by the German Federal Ministry for education and research, and is aimed at taking the internationalisation of research in Germany to a new level.

'Cooperation with these highly talented young researchers could have an effect similar to a vitalising vitamin injection in the German research landscape,' said Professor Wolfgang Frühwald, President of the Alexander von Humboldt foundation. 'Creating a cooperative link between the young research elite and German colleagues at the beginning of their promising careers means that we can be sure that our own scientific organisations will benefit.'

'It's the freedom to do research which is the great thing,' said Italian award winner Matilde Marcolli, who will be working at the Bonn-based Max Planck Institute for mathematics, after seven years researching in the USA. 'The award gives me the chance to try out new paths in research instead of just going round and round in technology, which I actually understand already.'

Artificial intelligence, European law, cancer vaccines, environmentally friendly solvents, nanocomputer circuits and the growth process of human fatty tissues are just some of the areas to be covered by the 29 research projects. Researchers come from a range of disciplines: ten from life sciences, six from physics, five from chemistry but also from materials science, philosophy, electronics, earth science, mathematics and law.

Eight of the award winners had been based in the USA, five of whom are originally from Germany, the other three coming from Belgium, Italy and Russia. From the other 21, another five come from Russia, and the rest from Australia, China, Italy, Korea, Austria, Poland, Sweden and Spain.

Some 109 researchers applied for the Sofja Kovalevskaja award with female applicants being more successful than their male colleagues. A third of women researchers were successful in their applications, whereas only a quarter of the men qualified.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Alexander von Humboldt Stiftung
Document Reference : Based on information from the Alexander von Humboldt Stiftung
Subject Index Codes : Scientific Research, Coordination, Cooperation, Innovation,
Technology Transfer, Education, Training
Contact Person : For further information, please consult the following web address:
http://www.humboldt-foundation.de/avh/kova.htm

Programy Unii Europejskiej


 top

6. Spanish research and innovation information service now available in English

Record Control Number : 17882

Date : 2002-01-21

Category : Programme implementation

General Information :

The Spanish Presidency web service provided by CORDIS, the European Commission's Research and Development Information Service, is now available in English.

The service, recently launched in Spanish, was developed jointly by CORDIS and the Spanish Ministry for science and technology. The service provides a window on research and innovation-related activities during the six months of the Presidency, which runs from January to June this year.

The service will provide information on Presidency priorities, relevant issues, research activities and coverage of Presidency news and events. The site also introduces key institutions, public research organisations and funding opportunities in the Spanish autonomous regions. Detailed information on Spanish participation in European research programmes is also available.

The English language site will enable users to follow discussions on the next Framework programme for research, FP6, and the European research area (ERA) .

Text :

Remarks :

Data Source Provider : CIMS
Document Reference : Based on information from service provider
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, FRAMEWORK 6C, ERA, MS-E C, SCIENCE-SOCIETY C
Subject Index Codes : Policies, Coordination, Cooperation, Regional Development, Economic Aspects
Contact Person : For further information, please consult the following web address:

http://www.cordis.lu/spain top

7. Commission creates expert group on women in industrial research

Record Control Number : 17890

Date : 2002-01-23

Category : Programme implementation

General Information :

A new expert group on women in industrial research, the STRATA-ETAN group, met for the first time on 22 January by the European Commission's Research DG. The group aims to ensure women's full participation in this area of research.

More than two thirds of research conducted in Europe is undertaken by industry, and the Commission believes that using the full potential of women in this area and others is a key to the realisation of the European research area (ERA) .

'We have to change the culture of European research to make it more open and supportive for women. This is a key topic of the European research area,' said Achilleas Mitsos, Director General of the Research DG at the launch of the expert group. 'We still have to tackle the private sector, which is the dominant resource of European research,' he added. 'We have nearly no information on where the female researchers and engineers are. We don't even know how many there are,' he said.

The high level STRATA-ETAN group will be charged with the task of analysing the situation of women in the private sector and exploring strategies for promoting gender equality in industrial research. The group consists of 17 members, most of whom are chief executive officers, vice presidents or directors of international companies with important research departments. Political actors are also present in the group, which will be divided into four sub-groups: young scientists, female entrepreneurs, best practice and women in EU-related industrial research. The members represent the different branches of industry: chemicals, pharmaceuticals, IT and communications, media, energy, services, biotechnology, materials and consumer groups.

The group will provide strategic guidance for the Commission, the Member States and industry by outlining options for supporting new measures, cooperation schemes and their interlinking with existing network structures and by discussing the impacts and benefits of the different options suggested with respect to the European goals of sustainable development, economic competitiveness and European identity.

Mr Mitsos appealed to the private sector to share their experiences with the Commission. 'We need your experience and advice. We want to share in your experiences. We will use it for the development of ERA, for an effective strategy based on new models of public private partnership. And I am promising, there will be the necessary support of the European Commission to promote progress,' said Mr Mitsos.

The sub-groups will meet between February and March and the group as a whole will hold a plenary session at the end of May. A final meeting will take place in September, following which a final report shall be presented to the Commission.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : European Commission
Document Reference : Based on information from the European Commission
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, FRAMEWORK 6C, HUMAN POTENTIAL, ERA, SCIENCE-SOCIETY C
Subject Index Codes : Social Aspects, Scientific Research, Industrial Manufacture,
Materials Technology
Contact Person : For further information on women and science, please consult the
following web address:
http://www.cordis.lu/rtd2002/science-society/women.htm


 top

8. New website provides central information point on anti-doping

Record Control Number : 17897

Date : 2002-01-24

Category : Programme implementation

General Information :

A new interactive website supported by the European Commission aims to provide information from (and for) all the main players in the fight against doping in sport.

Aimed at researchers, legislators and the pharmaceutical industry, the website has been launched by a project funded under the Growth programme of the EU's Fifth Framework programme, entitled CAFDIS. It has had the active involvement of national Olympic committees and international sports federations. The site will focus on four specific areas: research and development, education, laboratory matters and future trends.

Access will be provided for athletes, coaches, researchers and legislators, but with a different access code for each, allowing confidentiality. Users will be able to offer information on latest breakthroughs and news while being able to consult information such as comprehensive updated lists of banned substances.

The website has already received positive feedback from the sporting world. Laurent de Backer, vice president of the international cycling union said: 'A clean and healthy sport is good for everyone, fans and participants alike, and we all need to know what we're talking about when it comes to doping.'

This sentiment was echoed by Dr Joseph Cummisky, medical officer of the national Olympic committee of Ireland. 'This is a unique opportunity for people who have never had the chance to sit down together and exchange ideas and information,' he said. 'The support of the European commission has been very important, as this thing would never have got off the ground without its help.'

Text :

Remarks :

Data Source Provider : European Commission
Document Reference : Based on information from the European Commission
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, GROWTH
Subject Index Codes : Medicine, Health, Safety
Contact Person : To view the website, please consult the following web address:
http://www.cafdis-antidoping.net
Related News : 16347, 17131

Wydarzenia, warsztaty, konferencje


 top

9. EUROLATIS workshop to focus on open source software

Record Control Number : 17876

Date : 2002-01-18

Category : Event

General Information :

EUROLATIS, the thematic network supported by the Information Society Technologies (IST) programme of the European Commission's Fifth Framework programme (FP5) , will hold its next workshop, devoted to open source software, in Sao Paolo, Brazil on 13 to 15 March 2002.

The network is coordinated by Spain's Universidad Politécnica de Madrid and involves the 15 EU Member States as well as 19 Latin American countries. It aims to stimulate EU-Latin American collaboration in areas of IST important for the social and economic development of both regions, by promoting actions undertaken by universities and companies.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : OFITE E.T.S.I. Indistriales
Document Reference : Based on an event announcement
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, IST
Subject Index Codes : Information Processing, Information Systems, Innovation, Technology
Transfer, Coordination, Cooperation
Contact Person : For further information, please consult the following web address:

http://www.eurolatis.upm.es


 top

10. World wind energy event to examine technology and R&D

Record Control Number : 17877

Date : 2002-01-18

Category : Event

General Information :

The 2002 World Wind Energy conference and exhibition will take place in Berlin, Germany, from 2 to 6 July 2002.

Wind energy is increasingly recognised as one of the leading options for sustainable development throughout Europe and the world. Europe currently leads the global market in wind energy, with Germany the world's leading producer of wind power.

The conference programme will include a focus on global markets and policies, lectures on the state of the art in wind energy, and targeted international workshops. Technology development and research and development activities will also be examined.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : WIP
Document Reference : Based on information provided by WIP
Subject Index Codes : Renewable Sources of Energy, Environmental Protection
Contact Person : For further information, please contact:

WIP
Sylvenstrasse 2
Munich
D-81369
Germany
Tel: +49-89-7201235
Fax: +49-89-7201291
E-mail: wip@wip-munich.de


 top

11. Brussels event to examine question of 'Will web services revolutionise e-commerce?'

Record Control Number : 17888

Date : 2002-01-22

Category : Event

General Information :

A conference organised by an EU-funded research project will tackle the question of 'Will web services revolutionise e-commerce?' in Brussels on 6 February 2002.

The event, organised by the Diffuse project which is supported under the Information Society Technologies (IST) programme of the European Commission's Fifth Framework Programme for research, FP5, will examine questions such as the role of web services for business and the citizen, technical issues and standards and how web services can help to lay the foundation for the information technology infrastructure of the future.

The Diffuse (dissemination of informal and formal useful specifications and experiences to research, technology development and demonstration communities) project was set up in February 2000 to provide a single entry point for up-to-date reference and guidance information on standards and specifications that facilitate the electronic exchange of information. Each week, the Diffuse service is accessed by over 4000 sites from more than 130 countries.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : DG Information Society
Document Reference : Based on information provided by DG Information Society
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, IST
Subject Index Codes : Information Processing, Information Systems, Economic Aspects,
Social Aspects
Contact Person : For further information about the event, please contact:

http://www.diffuse.org/event2.html

To view the Diffuse guide to web services which accompanies the
conference announcement, please consult the following web address:

http://www.diffuse.org/WebServices.html

For further information about the Diffuse project, please consult
the following web address:

http://www.diffuse.org/diffuse.html


 top

12. Eurospace conference to examine computer applications for space

Record Control Number : 17893

Date : 2002-01-23

Category : Event

General Information :

A conference organised by Eurospace, the association of European space industry, will examine computer-based applications and technologies for aerospace applications.

The DASIA 2002 event, which will take place in Dublin from 13 to 17 May 2002, is being organised in cooperation with the European Space agency (ESA) , the Centre national d'études spatiales (CNES) , the Canadian space agency (CSA) , Eumetsat and Eurocontrol.

The conference aims to encourage technological cross-fertilisation and cross-over with other applications such as telecommunications and transport, as well as the participation of academia and those from outside the space industry. The themes covered will include development and integration issues, architectures, subsystems and components, applications and operations, and management and quality assurance.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : Eurospace
Document Reference : Based on information provided by Eurospace
Subject Index Codes : Aerospace Technology, Economic Aspects, Other Technology,
Telecommunications, Transport
Contact Person : For further information, please contact:

Rosy Plet
EUROSPACE
15 - 17, Avenue de Ségur
75007 Paris
France
Tel: +33-1-44420073
Fax: +33-1-44420079
E-mail: rosy.plet@eurospace.org


 top

Stronę przygotował Piotr Sadłowski