Strona główna  Strona nowości


CORDIS - Nowości
21.02.2002

Informacje dotyczące Polski

1. Intellectual property rights protection may help local innovation in the long term - new study

Ustalenie praw własności intelektualnej w państwach przystępujących do Unii Europejskiej jest korzystne dla transferu technologii, może prowadzić do lokalnej zależności technologii, ale zdecydowanie może stymulować lokalną innowację, mówią ostatnie studia.

Polityka Unii Europejskiej, wiadomości ogólne

2. Busquin warns that action is needed to address the 'European paradox'

Członek Komisji Europejskiej ds. Nauki Filip Busquin wezwał do akcji mających na celu przeciwdziałanie temu co nazwał "odwróceniem Europejskiego paradoksu", zjawiska niepowodzenia Europy w pełnym wykorzystaniu rezultatów badań i nowej wiedzy dla celów ekonomicznych i przemysłowych.

Programy Unii Europejskiej

3. Commission to launch new website offering advice to innovative entrepreneurs

Komisja Europejska uruchamia w kwietniu nową stronę internetową , Gate2Growth.com, mającą na celu pomóc przedsiębiorcom rozpocząć, finansować i rozwijać ich przedsięwzięcia.

4. Recent developments in FP6 and ERA progress documented on CORDIS

Postęp związany z realizacją Szóstego Programu Ramowego (FP6) oraz Europejskiej Dziedziny Badań (ERA) jest przedstawiony w serwisie CORDIS-u RTD poza rok 2002

Wydarzenia, warsztaty, konferencje

5. Hidroenergia conference to provide overview of recent technological developments

Tegoroczna konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Małej Hydroenergetyki (ESHA) "Hidroenergia", odbędzie się w Mulhouse, Francja, od 3 do 6 lipca i dostarczy przegląd ostatnich osiągnięć w dziedzinie małej hydroenergetyki.

Konkursy i oferty Unii Europejskiej

6. Prior information available on tender for service contracts relating to CORDIS

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw wydał wcześniejszą informację o zaproszeniu do konkursu na kontrakty usługowe związane z serwisem CORDIS (Serwis Informacyjny Komisji Europejskiej), aktywności programu promującej innowację i zachętę do udziału małych i średnich firm.

7. Commission extends Descartes prize deadline

Komisja Europejska ogłosiła korektę do konkursu na niebezpośrednie akcje rozwojowo-badawcze w konkretnym programie badań, rozwoju technologicznego i demostracji w programie poprawa ludzkiego potencjału badawczego i społeczno-ekonomicznej bazy wiedzy. Konkurs odnosi się do rozróżnień dla pracy naukowej wysokiego szczebla uznawanej przez nagrodę Kartezjusza.

8. Strategic evaluation of EU financial support to SMEs

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Budżetu wydał wcześniejszą informację o konkursie na strategiczną wycenę wsparcia finansowego Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw.

9. Call for tenders to promote SMEs' participation in standardisation process

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw ogłosił konkurs na promocję udziału małych iśrednich przedsiębiorstw, przedsiębiorstw rzemieślniczych oraz ich zainteresowania w Europejskim procesie standaryzacyjnym.

10. Commission calls for study on the contribution of copyright to the economy

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na badanie wkładu praw autorskich i praw z tym związanych w gospodarkę europejską.

11. Commission calls for tenders for selection and promotion of nominees for the European digital content prize

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Społeczeństwa Informacyjnego wydał informację o konkursie na wybór i promocję nominowanych do europejskiej nagrody digital content.

12. Commission calls for feasibility study of interinstitutional library

Zarząd Główny Komisji Europejskiej ds. Edukacji i Kultury wydał ogłoszenie o konkursie na badanie możliwości założenia w Brukseli międzyinstytucjonalnej biblioteki dla Unii Europejskiej.

Informacje dotyczące Polski


 top

1. Intellectual property rights protection may help local innovation in the long term - new study

Record Control Number : 18019

Date : 2002-02-20

Category : Miscellaneous

General Information :

An intellectual property rights framework in pre-accession countries is beneficial for technology transfer, may lead to a local technology dependency, but ultimately could stimulate local innovation, according to a recent study.

Writing in the IPTS (institute for prospective technological studies) report, Nikolaus Thumm presents evidence showing that the establishment of a framework to protect intellectual property protection in countries such as Poland, Hungary, the Czech Republic and Slovenia encouraged more technologically advanced firms from the West to invest in the countries. The short term effect of this led to increased technological dependency, but the long term effect may be to stimulate local innovation.

'It is difficult to evaluate whether the establishment of patent systems in PACs (pre-accession countries) has so far proven to be of direct benefit for local firms and inventors, although it clearly is for multinational companies. However, in the long run the patent system should spur the local innovation process,' writes Mr Thumm.

He goes on to add that innovation at a local level cannot be stimulated simply by legislative, regulatory and harmonisation efforts, although these are a step in the right direction. Many of the pre-accession countries made the transition from planned economy to market economy by pressing ahead with a framework for intellectual property protection, which made them more attractive as locations for foreign investment.

Innovation in the countries mentioned has become increasingly dominated by foreign firms and technology dependency has increased in some cases. This is highlighted by figures in Hungary and the Czech Republic, who both experienced increased technological dependency following the political changes in these countries after 1990. This is calculated by comparing the high level of patent applications by non-residents with the falling number made by local businesses.

There are some clear benefits to establishing a clear intellectual property protection framework, such as harmonisation measures with EU countries smoothing the accession process. And the study also found that traditional areas of local innovation, particularly in consumer goods, maintained a good level of patent applications, whatever the level of foreign investment. 'Moreover, despite the clear signs of technological dependency, PACs also have inventions of their own at the world's leading edge...although small compared to other western countries,' adds Thumm.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : IPTS
Document Reference : Based on an article in the IPTS report
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, INNOVATION-SME
Subject Index Codes : Economic Aspects, Innovation, Technology Transfer
Contact Person : For further information, please consult the following web address:

http://www.jrc.es/pages/f-report.en.html
The article is contained in issue 61.

Polityka Unii Europejskiej, wiadomości ogólne


 top

2. Busquin warns that action is needed to address the 'European paradox'

Record Control Number : 18018

Date : 2002-02-20

Category : General policy

General Information :

Research Commissioner Philippe Busquin has called for moves to counteract what he describes as the 'reversal of the European paradox,' the phenomenon of Europe's failure to fully exploit research results and new knowledge for economic and industrial gain.

Speaking at the second international forum on 'Economie, recherche, innovation' in Paris on 14 February, Mr Busquin said that in spite of politicians' recent focus on the European paradox, 'if there is a paradox, this paradox is reversing

- Europe is starting to do better in terms of innovation [while it still] invests much less in the production of knowledge, that's to say in research and technological development, than its major partners and competitors the United States and Japan.'

Mr Busquin warned that this gap 'has widened considerably in recent times and is continuing to grow

- to the extent that our system of innovation risks running out of steam in comparison with an American system of innovation which draws on a body of R&D [research and development] superior to our own.'

At present, the European Union's research effort has stagnated at just 1.9 per cent of GDP (gross domestic product) , while expenditure has reached 2.6 per cent in the USA and almost 3 per cent in Japan, and is continuing to grow. Mr Busquin drew particular attention to levels of R&D spending by enterprises, which represents 1.1 per cent of GDP in Europe and 1.8 per cent in the United States. Furthermore, the research efforts of enterprises has grown three times more quickly in the USA than in Europe since 1995. 'If this evolution continues,' said Mr Busquin, 'not only will we not reach the Lisbon goals, but we will regress.'

The Commissioner said he hopes to combat this trend in three ways

- by highlighting the issue of research among Europe's decision-makers at the Barcelona European Council in March, by working with Member States to build the European research area (ERA) , and through the Sixth Framework programme for research (FP6) .

He explained that urgent effort is needed to mobilise instruments for the public financing of research in enterprises. 'A collective European effort must be made to use the different instruments for the financing of research in a more efficient and systematic way,' he said. He pointed to several key financial instruments, including direct state support, tax incentives and other fiscal measures, guarantee mechanisms and capital risk. Progress has been made in several areas, said Mr Busquin, drawing attention to the promotion of capital risk initiatives in the biotech sector set out in the European biotechnology strategy launched in January this year, and France's incremental tax credit system for enterprises carrying out research.

'Experience shows that these different instruments don't reach their full potential unless they are used in a combined way, in the framework of coherent research and finance policies,' said Mr Busquin, calling on the Commission and Member States to work together to evaluate the impact of different financial instruments and exchange best practice, and to formulate new ways of using these mechanisms for the benefit of research and innovation in Europe. 'All the possible formulas have not been exhausted,' he explained, 'and I would encourage actors to use their imagination.'

Text :

Remarks :

Data Source Provider : DG Research
Document Reference : Based on information provided by DG Research
Programme Acronym : FRAMEWORK 6C, ERA
Subject Index Codes : Scientific Research, Economic Aspects, Innovation, Technology
Transfer, Biotechnology
Related News : 17998

Programy Unii Europejskiej


 top

3. Commission to launch new website offering advice to innovative entrepreneurs

Record Control Number : 18008

Date : 2002-02-18

Category : Programme implementation

General Information :

The European Commission is launching a new website in April, Gate2Growth.com, aimed at helping entrepreneurs, start, finance and develop their business.

The service, whose objective is to support innovative entrepreneurs in Europe, will be a portal to networks of financiers, company growth experts and service providers. Its guides, tools and contacts will seek to stimulate a dynamic approach, while advice from experts will strengthen business plans.

The networks taking part in the initiative are:

- I-TecNet, a meeting place for early stage, technology venture capital investors;

- the Gate2Growth incubator forum, a network of Europe's incubator professionals;

- ProTon Europe, the pan-European association of university and industrial liaison and patent officers;

- the Gate2Growth finance academia, bringing together business and management schools from across Europe.

A company's progress can be gauged by potential investors through Gate2Growth.com. Detailed profiling of development will also identify the financial and managerial support needed, while recommending high quality providers.

The Gate2Growth initiative will also offer tools to reduce time to investment and increase the visibility of young innovative companies.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : European Commission, Enterprise DG
Document Reference : Based on information from the European Commission
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, INNOVATION-SME
Subject Index Codes : Information Processing, Information Systems, Innovation, Technology
Transfer, Information, Media, Economic Aspects
Contact Person : The service will be available from early April at the following web
address:
http://www.Gate2Growth.com

For further information, please contact:
Marc Verlinden
European Commission
E-mail: marc.verslinden@cec.eu.int
Fax: +352 4301 34129


 top

4. Recent developments in FP6 and ERA progress documented on CORDIS

Record Control Number : 18016

Date : 2002-02-19

Category : Programme implementation

General Information :

Progress on the passing of both the Sixth Framework programme (FP6) and the European research area (ERA) is being detailed in the RTD beyond 2002 service on CORDIS.

Developments concerning the instruments, specific programmes and the adoption of FP6 have all occurred in the period leading up to February. The RTD 2002 service provides a central repository where all the most recent and relevant documents have been made available on its home page.

Among those available to users is the Communication from the Commission concerning the common position of the Council on the adoption of the Sixth Framework programme, as well as the full Council position to which the Commission was responding. The amended proposal concerning rules for participation is also online on the site.

An introduction to the instruments available for implementing the FP6 priority thematic areas has been uploaded, as has the findings of an expert group, which recommended the establishment of a European strategy forum on research infrastructures.

The site will be following the process of adoption of the new Framework programme closely and will update the list of documents as they become available. The next major developments are expected in March, when the next Research Council takes place, and then in May, when the European Parliament begins it second reading of the amended proposals.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : CORDIS website
Document Reference : Based on information from the CORDIS website
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, INNOVATION-SME, FRAMEWORK 6C, ERA
Subject Index Codes : Economic Aspects
Contact Person : For the full list of the most recent documents and publications
relating to the progress of FP6 and ERA, please consult the
following web address:
http://www.cordis.lu/rtd2002

Wydarzenia, warsztaty, konferencje


 top

5. Hidroenergia conference to provide overview of recent technological developments

Record Control Number : 18017

Date : 2002-02-19

Category : Event

General Information :

This year's European small hydropower association's (ESHA) Hidroenergia conference will take place in Mulhouse, France, from 3 to 6 July, and will provide an overview of the latest developments in the field of small hydropower.

Hidroenergia 2002, which is organised with the support of the European Commission, will outline the importance of small hydropower for reaching the Kyoto commitments, outline the challenges and opportunities for this sector in the future and present recent technological developments.

ESHA has launched a call for papers, which should address either the technical, economic or institutional aspects of small hydropower. The deadline for submission is 15 March.

Text :

Remarks :

Data Source Provider : ESHA
Document Reference : Based on an event announcement
Subject Index Codes : Renewable Sources of Energy
Contact Person : For further information, please contact
ESHA
Tel: +32-2-5461933
Fax: +32-2-5461934
E-mail: esha@arcadis.be
http://www.esha.be

Konkursy i oferty Unii Europejskiej


 top

6. Prior information available on tender for service contracts relating to CORDIS

Record Control Number : 18003

Date : 2002-02-15

Category : Tender

General Information :

The Enterprise DG of the European Commission has issued prior information on an invitation to tender for service contracts relating to CORDIS (Community Research and Development Information Service) , an activity of the programme for the promotion of innovation and encouragement of participation of SMEs.

The contract relates to the provision of information services on community research, technological development and information activities.

CPC: 88442 (publishing and printing, on a fee or contract basis) , 84 (computer and related services) .

CPV: 64216100 (electronic message and information services) .

There are three lots foreseen:

Lot 1: content;

Lot 2: development;

Lot 3: dissemination.

During the envisaged next contractual period, CORDIS will possibly include:

- a further consolidation and upgrade of the existing features for the support of both the 6th Framework programme for European R&D and the construction of the European research and innovation area;

- adopting evolving international standards related to the common European research information format, content management and the Internet;

- implementing new and experimental services, such as (a) a European Innovation Policy Portal (EIPP) , (b) a virtual European Technology Marketplace (ETMP) and (c) a European Enterprise Mobility Services (EEMS) , and integrating other services by a portal approach.

As the current contract covers the period until 30 September 2003, the start date of the new contracts will be 1 July 2003. The indicative global budget for the three lots is 11,000,000 euro.

Text :

Remarks :
Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text, when available, in the Official
Journal of the European Communities. The estimated date for
initiating the award procedure is September 2002.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 31-023142 of 15-02-2002, p. 73
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, INNOVATION-SME
Subject Index Codes : Information Processing, Information Systems, Information, Media,
Scientific Research, Innovation, Technology Transfer, Economic Aspects
Contact Person : To access the CORDIS server, please consult the following web
address:
http://www.cordis.lu


 top

7. Commission extends Descartes prize deadline

Record Control Number : 18004

Date : 2002-02-15

Category : Tender

General Information :

The European Commission has announced a corrigendum to the call for proposals for indirect RTD actions under the specific programme for research, technological development and demonstration on improving the human research potential and the socio-economic knowledge base. The call relates to distinctions for high level research work recognised by the Descartes prize.

The deadline for the receipt of proposals for the 2002 Descartes prize has now been extended until 15 April 2002.

Text :

Remarks :
The deadline for submitting tender documents is 15.04.2002
Before contacting the Commission, proposers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No C 40 of 14.02.2002, p.10
Programme Acronym : FRAMEWORK 5C, HUMAN POTENTIAL
Subject Index Codes : Scientific Research
Contact Person : For further information, please consult the following web address:
http://www.cordis.lu/improving
Related News : 17782


 top

8. Strategic evaluation of EU financial support to SMEs

Record Control Number : 18005

Date : 2002-02-15

Category : Tender

General Information :

The Budget DG of the European Commission has given prior information of a call for tenders for a strategic evaluation of EU financial support to small and medium sized enterprises (SMEs) .

The duration of the contract will be 15 months with no renewal. The price is estimated at a maximum of 250 000 euro.

Text :

Remarks :
Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 33-024633 of 15.02.2002, p. 69
Subject Index Codes : Economic Aspects, Evaluation
Contact Person : For further information, please contact:

O. Rouland
European Commission
Directorate-General Budget
Evaluation unit
19 Avenue d'Auderghem
B-1040 Brussels

Tel: +32-2-2966218
Fax: +32-2-2953145


 top

9. Call for tenders to promote SMEs' participation in standardisation process

Record Control Number : 18022

Date : 2002-02-20

Category : Tender

General Information :

The European Commission's Enterprise DG has announced a call for tenders for the promotion of participation by SMEs (small and medium sized enterprises) , crafts enterprises and their interests' in the European standardisation process.

The initiative involves providing a stable and regular service over time with a view to promoting information, the participation of SMEs and crafts enterprises and their interests within the European standardisation process.

The successful contractor will establish close contacts with European SMEs and crafts enterprises as well as their representative organisations at national and European levels, as well as with the three main European standards organisations (CEN, CENELEC, ETSI) . The contractor will actively participate in the programme planning (definition of agendas, position papers, etc) of the meetings of the technical committees of these organisations and participate as associated members to such meetings.

The successful contractor will support the interests of SMEs and crafts enterprises during the elaboration of European standards by looking for and forwarding solutions which suit these enterprises. In many cases, this implies also working at national (NSO) or international (ISO) level, if SMEs and crafts interests are to be taken into account at an early stage of the standardisation process. The service foresees the systematic ex-ante and ex-post information of SMEs and their representative organisations at national and European level on the standardisation process, as well as the systematic evaluation of the results achieved.

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents is 27.03.2002.
The deadline for submitting tender documents is 03.04.2002.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 36-027434 of 20.02.2002, p.53
Subject Index Codes : Standards, Economic Aspects
Contact Person : For further information, please contact:

European Commission
Directorate-General Enterprise
rue de la Science 27, 4/38
B-1049 Brussels

Fax +32-2-295 4590
Tel: +32-2-295 5155


 top

10. Commission calls for study on the contribution of copyright to the economy

Record Control Number : 18023

Date : 2002-02-20

Category : Tender

General Information :

The European Commission has announced a call for tenders for a study on the contribution of copyright and related rights to the European economy.

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents is 02.04.2002.
The deadline for submitting tender documents is 05.04.2002.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 35-026578 of 19.02.2002, p.59
Subject Index Codes : Economic Aspects
Contact Person : For further information, please contact:

European Commission
Directorate-General Internal Market
B-1049 Brussels

Tel: +32-2-295 4031
Fax +32-2-299 3088
E-mail: ec-intmarket-contracts@cec.eu.int


 top

11. Commission calls for tenders for selection and promotion of nominees for the European digital content prize

Record Control Number : 18024

Date : 2002-02-20

Category : Tender

General Information :

The European Commissions Information Society DG has issued a call for tenders for the selection and promotion of nominees for the European digital content prize.

The tender concerns the provision of services for three annual European digital content prizes, from the period January 2002 to December 2004. The activities are intended to contribute to the objectives of the programme under which they will be financed, the eContent programme.

In order to ensure continuity of the initiative, the tender concerns the provision of services for three separate events: January 2002 to December 2002, January 2003 to December 2003 and January 2004 to December 2004.

The tenderers are invited to submit an offer taking into account that the confirmation of the selected organisation of the first year's event is subject to the favourable evaluation of the previous year's prize carried out by the Commission and the provision for a European digital content prize in the eContent work programme for 2003 to 2004.

As described in the eContent programme, dissemination of best practice and examples in the digital content arena may be supported also in the form of e-content awards. Such awards will have to cover the whole of Europe and focus on the primary objectives of the eContent programme as described in the Council decision. In order to ensure appropriate visibility to such awards, the support of Member States will be sought.

The objectives of the tender are:

- to organise the evaluation with a jury compound of international experts;

- to promote the nominated products and the winners after they selection by jury;

- to produce the required materials for promotion and showcasing including a DVD, a CD-Rom, a web showcase and a print catalogue and other media;

- to organise and coordinate events designed to make public the nominated products and show the strength of the European multimedia industry to both consumers and producers, in particular SMEs in Member States and beyond.

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents is 22.03.2002.
The deadline for submitting tender documents is 02.04.2002.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 35-026579 of 19.02.2002, p.60
Programme Acronym : ECONTENT
Subject Index Codes : Information Processing, Information Systems, Innovation, Technology Transfer
Contact Person : For further information, please contact:

European Commission
Directorate-General Information Society
Content, Multimedia Tools and Markets, Unit D1
rue Alcide de Gasperi
L-2920 Luxembourg

Fax +352 43 01 349 59


 top

12. Commission calls for feasibility study of interinstitutional library

Record Control Number : 18025

Date : 2002-02-20

Category : Tender

General Information :

The European Commission's Education and Culture DG has issued a call for tenders for a feasibility study on the setting up in Brussels of an interinstitutional library for the European Union.

The EU institutions: the European Commission, European Parliament, Council of the European Union, Economic and Social Committee and Committee of the Regions wish to finance a feasibility study with the aim of setting up an interinstitutional library in Brussels.

Text :

Remarks :
The deadline for requesting tender documents is 22.03.2002.
The deadline for submitting tender documents is 10.04.2002.

Before contacting the Commission, tenderers are strongly advised to
consult the original call text in the Official Journal of the
European Communities at the reference below.

Data Source Provider : Official Journal of the European Communities
Document Reference : OJ No S 36-027432 of 20.02.2002, p.51
Subject Index Codes : Education, Training, Information, Media
Contact Person : For further information, please contact:

European Commission
Directorate-General Education And Culture
Attn: Mrs Nadine Jost
Unit EAC-D-3 Central Library
B-1049 Brussels

Fax +32-2-296 1149
E-mail: Nadine.jost@cec.eu.int


 top

Stronę przygotował Piotr Sadłowski

ni er