Kurier KPK
Internetowy serwis informacyjny Krajowego Punktu KontaktowegoZgłaszanie propozycji tematycznych do 6. Programu Ramowego

Komisja Europejska zachęca do zgłaszania propozycji tematycznych w ramach działalności naukowej w 6. Programie Ramowym. Konkurs obejmuje siedem priorytetowych zakresów tematycznych 1.1.1 do 1.1.7 w programie tematycznym "Integracja i umocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej" i priorytetowe zakresy badawcze 2.2 i 2.3 w programie "Energia jądrowa".
Zgłoszenia należy nadsyłać najpóźniej do 7.06.2002, godz. 17:00 czasu miejscowego (Bruksela) na adres elektroniczny: fp6-eoi2002@cec.eu.in


Początek strony Ostatnia modyfikacja 09.05.2002 Joanna Żychowicz