Nowości KOWI

Niemiecka Aktywna Służba informacyjna - AiD KoWi


AKTIVER INFORMATIONSDIENST

KoWi

informacje

Koordinierungsstelle EG
Der Wissenschaftsorganisationen

Godesberger Allee 127
D 53175 Bonn
Tel: +49-228-95997-0
Faks: +49-228-95997-99
e-mail: postmaster@bn.kowi.de
http://www.kowi.de Rue du Trone 9
B 1050 Bruxelles
Tel: +32-2-548.02.10
Faks: +32-2-502.75.33
e-mail: postmaster@bru.kowi.de

Niemiecka Aktywna Służba Informacyjna AID KoWi przekazuje aktualne informacje na temat konkursów w 5 Programie Ramowym a także na temat konkursów, przetargów i studiów w innych programach promocyjnych Unii Europejskiej.

Polska bierze czynny udział w 5PR. Partnerzy z krajów stowarzyszonych mogą uczestniczyć również w innych konkursach, lecz w każdym indywidualnym przypadku należy skontaktować się z Komisją Europejską.

Osoby zainteresowane powinny zapoznać się najpierw z oryginalnym tekstem. Zazwyczaj na końcu przetłumaczonej informacji znajduje się informacja źródłowa (numer i data Dziennika Urzędowego Komisji Europejskiej) oraz adres, telefon, faks i e-mail, gdzie należy zwrócić się po dalsze wyjaśnienia.

Najnowsze komunikaty (po 1.09.2002) sa dostępne tutaj.

Data wysłania informacji, numer, temat:


Początek strony Ostatnia modyfikacja 04.09.2002 Joanna Żychowicz