INCO 2
1 Program Horyzontalny

Confirming the International Role of Community Research

 AKCJE 

 
Dla krajów kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej, w tym Polski, zostały przewidziane specjalne działania (zobacz: A1.kraje kandydujące do UE).

W pozostałych akcjach 1 Programu Horyzontalnego Polska i inne kraje stowarzyszone uczestniczą na takich samych zasadach/ prawach, jak kraje członkowskie Unii Europejskiej.


Strona główna PH1 koordynator Programu INCO - Anna Wiśniewska
Ostatnia modyfikacja 25.09.2001r.