INCO 2

DOKUMENTY potrzebne do przygotowania PROJEKTÓW

                http://5pr.kpk.gov.pl/aktualnosci/protool.html

                http://www.cordis.lu/fp5/protool

KE często wprowadza zmiany w dokumentach bez żadnego uprzedzenia ani informacji
Domumenty INCO znajdują się na serwerze cordis:  http://www.cordis.lu/inco2/
 
 
DOKUMENTY W 1 PH- INCO2
 
Work Programme (wersja 2001)

Work Programme (wersja 2002)

PDF

PDF

 ze zmianami z 18.09.01 

 zmiany z 31.12.2001

Evaluation manual: 
 •  main text
 • annex L (dot.INCO 2) 

 •  

PDF

 PDF

 
Guide for Proposers- Part 1 
(informacje ogólne)- 
  PDF  jednakowy dla wszystkich  konkursów
Guide for Proposers - Part 2 PDF szczegóły o konkursach
Roadmap 2002  PDF ze zmianami z 18.09.01
FORMULARZE projektowe 
RTD projects
  Administative form- Part A
    PDF
  Guidelines to complete the form
   PDF  
Concertd Actions /Thematic Networks
  Administative form- Part A
    PDF  
  Guidelines to complete the form
    PDF  
Accompanying Measures
  Administative form- Part A
   PDF  
  Guidelines to complete the form
   PDF  
Annexes
  1- research priorities
    PDF  
  2- country code
   PDF  
  3- NACE codes
   PDF  
  4- INCO special conditions
   PDF  
FORMULARZE dla poszczególnych akcji
AKCJA A1- States in the pre-Accession phase
Conference Participation Support (typ projektu - Accompanying Measures)

wniosek składa się z  części-    Part A - formularz administracyjny -                                                           Part B i C  - opis projektu   (część C obowiązuje od pażdziernika 2001) 

  call for proposals - ICFP599A1AM02
    PDF  
          evaluation manual :   main text 

                                        annex L 

 PDF

PDF 

aneks L dotyczy konkursów INCO
  guide for proposers - Part 2 
  (call specific -form B & C  included)  page 21
    PDF  formularze B i C - części opisowa projektu - 
          Administative form- Part/ Form A      patrz wyżej na formularze projektowe typu Accompanying Measures
Guidelines to complete the Form A 
 
Strategic Action on Training and Excellence -  NOWE STYPENDIA dla NAS
call for proposals - ICFP501A1AM05 PDF  
work programme - 2001 (zmiany 18.09.01)  PDF  
evaluation manual  - main text (część ogólna) 

                            - annex L 

PDF 

PDF

aneks L zawiera kryteria dot. tego konkursu
guide for proposers - Part 1 PDF
guide for proposers - Part 2 
(call specific) - Part B - page 24
PDF   część opisowa wniosku
administrative  form- part A PDF formularze administracyjne 
patrz góra- przed tabelą
guidelines  for  part A PDF instrukcja wypełnienia forms A
annex 2 - country codes PDF  
annex 3 - NACE codes PDF  
AKCJA A2- NIS and CEECs not in the pre-Accession phase
Conference Participation Support (typ projektu - Accompanying Measures)
  call for proposals - ICFP599A2AM02     z 18 września 2001
   PDF  
  guide for proposers - Part 2 
  (call specific -form B included)
    PDF  
AKCJA A3- Mediterranean Partner Countries
 • call   INCOA3-MED z 18 września 2001
                  ICFP599A3AM01
 • guide for proposers - Part 2 (call specific)
    PDF
 
 

 PDF

 
 • call INCO-MED z 21.12 2001
                ICFP502A3PR03
PDF
AKCJA A4- Research for Development Countries
 • call INCO-DEV - ICFP500A4PRO2 

 •  
 • guide for proposers - Part 2 (call specific)
  PDF

  PDF

 
 • call INCO A4-DEV -z 18 września 2001
                      ICFP599A4AM01
PDF  
AKCJA A5- Emerging Economy and Industrialised Countries
  call for proposals - ICFP599A5AM01
  (typ projektu - Accompanying Measures)

  PDF
 
  guide for proposers - Part 2 
  (call specific -form B included)

   PDF
 
AKCJA B - Bursaries for Young Researchers from Developing Countries
  proposal submission form Part A & B
   PDF  
  guidelines - complete forms
   PDF  
AKCJA B - Fellowships to Japan
  call for proposals - ICFP599B2TF01
  PDF  
  guide for proposers- part 2 (call specific)
  PDF  
  proposal submission - Form A
  PDF  
  guidelines-how to complete form A
  PDF  
  annexes
  PDF  
  work programme (wersja 1999)
  PDF  


Strona główna PH1
Ostatnia modyfikacja 29.01.2001r.