logo_5PR Krajowy Punkt Kontaktowy logo_IPPT
 
Strona KPK:

 Imprezy
 Wiadomości
 Szkolenia
 Partnerzy
 Serwer
 FTP-KPK
 Biuletyn CTI
 Sieć KPK
 Adresy
 

1 Program Horyzontalny

Confirming the International Role of Community Research

INCO 2

Cele Programu:
  • promocja współpracy naukowo-technicznej pomiędzy instytucjami krajów Unii Europejskiej i instytucjami krajów z innych regionów Europy i świata
  • przygotowanie krajów kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej poprzez zachęcanie ich do pełnego udziału w 5 PR
  • wzmacnianie pozycji europejskich badań naukowo-technicznych na arenie międzynarodowej
  • promowanie europejskiej kultury naukowo-technicznej
  • ułatwienie europejskim ośrodkom badawczym, przedsiębiorstwom i indywidualnym naukowcom dostępu do światowej wiedzy naukowo-technicznej
  • finansowanie takich działań jak projekty badawcze, stypendia, konferencje
(Polska i inne kraje stowarzyszone uczestniczą w działaniach 1 PH na takich samych zasadach/ prawach jak kraje członkowskie Unii Europejskiej)

Strona PH1:

Akcje

Formularze

Konkursy

Centra doskonałości

Wyniki

Konferencja

Nowości

Polskie
przepisy prawne

Biblioteka

Oferty

Kontakt

 


Top Ostatnia modyfikacja:  24.04.2001r. Koordynator 1PH: 
Anna Wiśniewska