INCO 2 - KONTAKT

Osoby zainteresowane programem, jego konkursami lub maj±ce pytania proszę o kontakt.
Najlepiej robić to elektronicznie, sprawdzam bowiem pocztę kilka razy dziennie.

Anna Wi¶niewska

Koordynator 1 Programu Horyzontalnego - INCO 2
Krajowy Punkt Kontaktowy
IPPT, ul. ¦więtokrzyska 21, 00-049 Warszawa
e-mail: ph1@npk.gov.pl
tel: (48 22) 826-12-81 w. 137
      826 25 02; 828 74 86
fax: (22) 828-53-70
tel. komórkowy: 0502-052-240 (proszę dzwonić w godzinach pracy 9.00-17.00)


Strona główna PH1
Ostatnia modyfikacja 21.01.2002r.