INCO 2 - NOWOŚCI

STYPENDIA
Komisja Europejska otrzymała na konkurs "Stypendia dla krajów kandydujących " 80 wniosków, z czego 31 to polskie projekty.  Do sfinansowania na tzw. "short list" jest 16 wniosków (najniższa średnia ocena to 74 punkty) z czego 11 zostało przysłanych przez polskich naukowców. Budżet przewidziany  na ten konkurs w wysokości 2 milionów euro pozwala na podpisanie kontraktu z 11 osobami (8 polskich, 1 węgierski, 1 rumuński, 1 słoweński projekt). Jeżeli Komisja Europejska otrzyma większe fundusze to będą finansowane kolejne  wnioski z piątki znajdującej się na liście rezerwowej.KONFERENCJE
Ostatni konkurs na dofinansowanie konferencji okazał się dużym zaskoczeniem dla Komisji Europejskiej z powodu liczby nadesłanych propozycji. Do tej pory przysyłanych było od kilkunastu do dwudziestu kilku projektów, tym razem było ich aż 78 (w tym 24 polskie). Jednocześnie przewidziany budżet (najniższy w 5 PR) na ten termin pozwalał na podpisanie kontraktu z 6 z nich. Z tego powodu Komitet Programowy INCO zgodził się na propozycję Komisji Europejskiej przesunięcia funduszy z innych akcji programu. Umożliwiło to ostatecznie sfinansowanie 20 konferencji, z czego 9 będzie miało miejsce w Polsce.


 
 
 
Strona główna PH1 koordynator INCO - Anna Wiśniewska
Ostatnia modyfikacja 16.07.2002.