CENTRA DOSKONAŁOŚCI finansowane przez 5 PR

W jedynym konkursie ogłoszonym w roku 1999 zostało złożonych 184 wniosków (w tym 34 z Polski) na Centra Doskonałości z krajów kandydujących do Unii Europejskiej. Ostatecznie Komisja Europejska zaakceptowała 34 projekty.
 

Polskich Centrów Doskonałości mamy  9
Nr projektu
Akronim
Nazwa Centrum
Instytucja
Opis
ICA1-1999-70055 HIGH PRESSURE High Pressure Research Center - UNIPRESS Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN, Warszawa
pol.
ang.
ICA1-1999-70004 EMBEU Center of Excellence in Molecular Biotechnology - Getting European Dimension
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa
pol.
ang.
ICA1-1999-70118 CAMT Center for Advanced Manufacturing Technologies Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji, PWr
pol.
ang.
ICA1-1999-70105 BIER Molecular Biotechnology - Integration of Education and Research Instytut Biologii Molekularnej, UJ
pol.
ang.
ICA1-1999-70126 AMAS Center of Excellence for Advanced Materials & Structures: Modeling and Durability Analysis for Engineering Design Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa 
pol.
ang.
ICA1-1999-70045 CENEX-FOOD Center of Excellence for Knowledge Transfer, Research & Education in Food and Health Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn
pol.
ang.
ICA1-1999-70025 CELDIS Center for Physics & Fabrication of Low Dimensional Structures Instytut Fizyki PAN, Warszawa
pol.
ang.
ICA1-1999-75007 DESMOL Designed Molecules and Macromolecules - their Assemblies & Biological Functions Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, Łódź
pol.
ang.
ICA1-1999-70040 IMPAN-BC Institute of Mathematics - the Stefan Banach International Mathematical Center Instytut Matematyczny PAN, Warszawa
pol.
ang.

Strona główna PH1    |    Powrót koordynator INCO - Anna Wiśniewska ostatnia modyfikacja 08.08.2001