WYNIKI POLSKICH JEDNOSTEK BADAWCZYCH
W PROGRAMIE INCO 2

Baza danych do przeszukiwania finansowanych projeków w ramach Programu INCO 2 znajduje się na stronie internetowej Komisji Europejskiej - Baza INCO 2. Aby znaleźć projekty z udziałem polskich instytucji należy wejść przez plik interactice search.
Baza ta zawiera informacje o projektach z którymi zakończyły się wszelkie negocjacje i podpisany został kontrakt.

Konkursy jednorazowe

Konkursy otwarte
WYNIKI POLSKICH JEDNOSTEK BADAWCZYCH w 5.PR
(A)
strona główna PH1 koordynator INCO - Anna Wiśniewska ostatnia modyfikacja 06.08.2001