Poniżej prezentujemy listę przyjętych przez Komisję Europejską projektów typu Exploratory Awards. Jeżeli Państwa firma jest zainteresowana włączeniem się do realizacji któregoś z poniższych projektów to:

Wyniki - III Konkurs Wrzesień 2000 (Exploratory Awards QoL)
Wyniki - III Konkurs Wrzesień 2000 (Exploratory Awards IST)
Wyniki - III Konkurs Wrzesień 2000 (Exploratory Awards Growth)
Wyniki - III Konkurs Wrzesień 2000 (Exploratory Awards EESD)
Kwiecień 1999 - Kwiecień 2000 QoL
Kwiecień 1999 - Kwiecień 2000 Growth
Kwiecień 1999 - Kwiecień 2000 Energia


         
III KONKURS - WRZESIEŃ (EXPLORATORY AWARDS QOL)    
         
Nr. Numer projektu Tytuł w oryginale Tłumaczenie tytułu Przewidywany termin rozpoczęcia
2. EXAW 199901542 Coeliac disease-monitoring and diagnosis using an integrated chip system Kontrola i diagnostyka chorób brzusznych, przy użyciu zintegrowanego systemu  połowa 2001r.
3. EXAW 199901566 Survey of thatched roofs and analysis of thatching materials. Estabilish criteria for long-lasting thatch Przegląd i analiza materiałowa krytych strzechą dachów oraz ustalenie kryteriów dla wydłużenia ich trwałości połowa 2001r.
4. EXAW 199901586 Decontamination of prepared fruits and vegetables using minimal processes for destroying bacteria, viruses and Protozoa Odkażanie dojrzałych warzyw i owoców przy użyciu technik niszczących bakterie, wirusy i pierwotniaki połowa 2001r.
5. EXAW 199901580 Low environmental impact building with timber and lime-based alternative mass composites Przyjazna dla środowiska metoda budowania z drewna i alternatywnych kompozytów połowa 2001r.
6. EXAW 199901589 Aquaculture diversification Zróżnicowanie gatunków kultur wodnych połowa 2001r.
7. EXAW 199901637 Integrated identification, tracking and record. Generation for meat carcasses and primals Zintegrowana identyfikacja, śledzenie i przechowywanie informacji w przetwórstwie mięsa. połowa 2001r.
8. EXAW 199901642 Commercial use of a fishery resource discarded by the EU fishing fleet operating in the South West Atlantic Wykorzystanie do celów komercyjnych ryb odrzuconych przezjednostki z krajów UE łowiące na pd-zach Atlantyku połowa 2001r.
9. EXAW 199901644 Natural extracts as an alternative for the use of antibiotics in aquaculture Ekstrakt z naturalnych składników jako alternatywa użycia antybiotyków w kulturze wodnej połowa 2001r.
10. EXAW 199901646 Development of new innovative cosmetic products containing high-quality chitosan Opracowanie nowej linii produktów kosmetycznych zawierających wysokiej jakości chitosan (biopolymer uzyskiwany z przetwórstwa muszli) połowa 2001r.
11. EXAW 199901651 Useful reutilization of residues from wine production Proces utylizacji pozostałości powstających przy produkcji wina połowa 2001r.
12. EXAW 199901655 Continuous process for the sterilizationof straw substrata in the edible mushrooms growing Proces wyjałowienia ściółki w hodowli grzybów jadalnych połowa 2001r.
13. EXAW 199901659 Development of an innovative genotoxicity measuring device Opracowanie nowego przyrządu, o niewielkich rozmiarach do pomiaru "genotoxicity" połowa 2001r.
14. EXAW 199901666 Automatic system for processing of histological specimens Automatyczny system przygotowania próbek histologicznych połowa 2001r.
15. EXAW 199901676 New methods of enantioselective drug synthesis Nowe metody syntezy lekarstw połowa 2001r.
16. EXAW 199901688 New process for a programmable design of liposome with high affinity to the targeted tissue Nowa technologia tworzenia liposomów o dużym stopniu podobieństwa do tkanek docelowych połowa 2001r.
17. EXAW 199901692 Development of new innovative hypoallergic foods Oopracowanie hypoalergetycznego jedzenia połowa 2001r.
18. EXAW 199901712 Development of a low cost plastic composite (crop waste/thermoplastic matrix) to manufacture water contact applications Rozwój taniego kompozytowego tworzywa sztucznego do wytwarzania elementów mających kontakt z wodą połowa 2001r.
19. EXAW 199901713 Mechatronic upgrade and wheelchair integration of the service manipulator the Arm Polepszenie jakości mechanicznej wózka inwalidzkiego poprzez jego zintegrowanie z manipulatorem ułatwiającym korzystanie z wózka połowa 2001r.
20. EXAW 199901731 Determination of active principles present in widely used herbal products destined to human feeding by means of innovative analytical methods Oznaczanie aktywnych substancji w powszechnie używanych produktach ziołowych przeznaczonych dla ludzi przy użyciu innowacyjnych metod analitycznych połowa 2001r.
21. EXAW 199901769 Research into self test and analysis for vitamin deficiency in humans and animals Badania nad opracowaniem testów pozwalających na wykrycie braku witamin u ludzi i zwierząt połowa 2001r.
22. EXAW 199901782 Automatic and self regulating climatic control system Automatyczny i samoregulacyjny system kontroli klimatyzacji we wnętrzach budynków połowa 2001r.
23. EXAW 199901790 Development of an automatic hot and cold food vending machine and associated packaging Badania nad opracowaniem automatycznego urządzenia serwującego jedzenie ciepłe i zimne wraz z odpowiednim opakowaniem połowa 2001r.
24. EXAW 199901798 Wine fermentation in-process quality monitoring system System kontroli jakości procesu fermentacji wina połowa 2001r.
25. EXAW 199901799 Rapid stroke marker detection via immunosensor utilising labeless electrochemical and resonant mass detection Szybkie wykrywanie oznak wylewu poprzez immunosensor wykorzystujący detekcję elektrochemiczną i rezonans masowy połowa 2001r.
26. EXAW 199901800 Development of cDNA-arrays for quantyfing expression levels of mRNA and oligo-arrays for detecting genetic variants of drug metabolism genes: PHARMAGENARRAYS Badania nad opracowaniem szyków cDNA do określenia poziomu mRNA do wykrywania wariantów genetycznych genów odpowiedzialnych za metabolizm leków połowa 2001r.
27. EXAW 199901805 Assessment of the microbiological status of raw material for the European leather industry Ocena mikrobiologicznego stanu surowca dla europejskiego przemysłu skórzanego połowa 2001r.
28. EXAW 199901814 New environmentally friendly insulated boxes for the fishing industry Nowe, przyjazne dla środowiska izolacyjne pojemniki, stworzone z myślą o potrzebach rybołówstwa połowa 2001r.
29. EXAW 199901827 Camel milk chain from milking to powder transformation for applications as an innovative baby-formula milk Mleko wielbłądzie, od momentu dojenia do przekształcenia w proszek,jako innowacyjny pokarm dla dzieci połowa 2001r.
30. EXAW 199901850 A novel method for pigment production from seafood industry waste Nowa metoda uzyskiwania barwnika z odpadów przemysłu rybnego połowa 2001r.
31. EXAW 199901855 Quality farming Kontrola jakości plonów, poprzez nadzorowanie całego procesu uprawy połowa 2001r.
32. EXAW 199901859 Developing a marketable and ecologically sound plant growing medium from waste products found in lakes and rivers Opracowanie sprzedawalnego i ekologicznego preparatu do hodowli roślin na bazie o odpadów znajdujących się w jeziorach i rzekach połowa 2001r.
33. EXAW 199901862 Improved shellfish toxin assays for regulatory and commercial use Ulepszone oznaczanie toksyn pochodzenia rybnego połowa 2001r.
34. EXAW 199901878 Teaching and training-Brain related animation information network Nauczanie i szkolenia. Sieć informacyjna wzorowana na funkcjonowaniu ludzkiego mózgu połowa 2001r.
35. EXAW 199901836 Enhanced selective breeding programmes for aquaculture through the development of a total analysis system using microsystems and molecular biological technologies Opracowanie selektywnego programu hodowli gatunków wodnych, poprzez opracowanie kompletnego systemu analiz wykorzystujacego mikrosystemy i technologie biomolekularne połowa 2001r.
         
III KONKURS 2000 -WRZESIEŃ (EXPLORATORY AWARDS - IST)  
         
Nr. Numer projektu Tytuł w oryginale Tłumaczenie tytułu Przewidywany termin rozpoczęcia
2. EXAW 199901579 Application solution providing for SME Rozwiązanie problemu dostarczania zgłoszeń dla sektora MŚP połowa 2001r.
3. EXAW 199901606 Contactless monitoring of electric fields generated by living beings for life quality control Monitoring pól elektrycznych celem poprawy jakości życia połowa 2001r.
4. EXAW 199901614 Effective business processes for SMEs in the ICT modern era Efektywne procesy/procedury biznesowe dla sektora MŚP w erze ICT połowa 2001r.
5. EXAW 199901647 New solutions and practices in European leather and tanning industries Nowe rozwiązania w europejskim przemyśle skórzanym i garbarskim połowa 2001r.
6. EXAW 199901674 UMTS based intelligent support services in tourism and leisure Oparte na UMTS, inteligentne usługi dotyczące turystyki i sposobów spędzania wolnego czasu połowa 2001r.
7. EXAW 199901742 Visualisation and documentation-secure transfer system Wizualizacja i dokumentacja-bezpieczny system transferu połowa 2001r.
8. EXAW 199901768 Journey online discoverer environment Narzędzie internetowe ułatwiające poznawanie środowiska naturalnego połowa 2001r.
9. EXAW 199901829 Multiple applications digital high speed video acquisition system for the analysis of dynamic processes Wielokrotne zastosowanie cyfrowego systemu wykrywania i lokalizacji obiektu do analizy procesów dynamicznych połowa 2001r.
10. EXAW 199901846 Precise Orbitolgraphy for new satellite technology Precyzyjny obraz orbity ziemskiej, stworzony z myślą o nowej technologii satelitarnej połowa 2001r.
11. EXAW 199901872 Portable Optical Spectrum Analyzer for Dense Wavelenght Division Multiplexing (DWDM) systems Przenośny, optyczny analizator spektralny dla systemu DWDM połowa 2001r.
 
III KONKURS 2000 - WRZESIEŃ (EXPLORATORY AWARDS - GROWTH)  
 
Nr. Numer projektu Tytuł w oryginale Tłumaczenie tytułu Przewidywany termin rozpoczęcia
1 EXAW 1999-01404 Development of new environment friendly industrial ceramics Rozwój nowej, ekologicznej ceramiki przemysłowej połowa 2001r.
2 EXAW 1999-01529 Rapid prototyping of Alluminium Alloy Products by Semi-Solid Extrusion Szybkie tworzenie prototypu stopu aluminium przez tłoczenie połowa 2001r.
3 EXAW 1999-01553 Einbindung von Abfallstoffen bei Production baukermischer Artikel   połowa 2001r.
4 EXAW 1999-01569 Moisturbe Absorption and Removal in Shoes Pochłanianie i usuwanie wilgoci w butach połowa 2001r.
5 EXAW 1999-01575 Novel Protective Coatings for Industrial Application (PROCOAT) Nowe, ochronne powłoki stosowane w przemyśle połowa 2001r.
6 EXAW 1999-01577 Development & implementation of a novel-low-cost direct x-ray imaging system for structural integrity assessment demonstrated in the energy sector Opracowanie i wdrożenie nowego, taniego systemu obrazowania z użyciem promieni X, w zastosowaniu dla sektora energetycznego połowa 2001r.
7 EXAW 1999-01585 Development of Curved Non-Ferrous Reinforcement for Reinforced Concrete Applications Opracowanie zakrzywionych, nieżelaznych wzmocnień do zbrojenia betonu połowa 2001r.
8 EXAW 1999-01587 Biodegradable bone glue for skeletal repair Ulegający biodegradacji klej kostny do napraw szkieletowych połowa 2001r.
9 EXAW 1999-01588 Computerised and Integrated closing operations Skomputeryzowanie i zintegrowanie oprecji kończących połowa 2001r.
10 EXAW 1999-01604 Development of an embedded sensor matrix measuring Corrosion, Leakage, and Tickness of Steel structures beneath a gas tight membrance (C.L.T. Sensor Network) Opracowanie matrycy czujników dokonującej pomiarów korozji konstrukcji stalowych połowa 2001r.
11 EXAW 1999-01608 Research and development of a paste recycle technology suited for the textile rotary printing industry Badania nad udoskonaleniem technologii wtórnego odzysku pasty, przeznaczonej do użytku w maszynach rotacyjnych, stosowanych w poligrafii połowa 2001r.
12 EXAW 1999-01611 Application of PVD coatings for solid lubrication during rock drilling Zastosowanie powłokiPVD jako smaru stałego w drążeniu skał połowa 2001r.
13 EXAW 1999-01613 Chemical Recovery from Waste Tyre Streams using Industrial Microwave Process (Tyre Recovery by Industrial Microwaves T.R.I.M) Chemiczny odzysk z zużytych opon przy użyciu mikrofal połowa 2001r.
14 EXAW 1999-01617 Mobile Pallet Shredding and Wood Chip Recycling Machine Maszyna do recyclingu palet połowa 2001r.
15 EXAW 1999-01618 Large scale Filtration from Hot and Cold Dust Gas Filtracja pyłu na dużą skalę z goracego i zimnego gazu połowa 2001r.
16 EXAW 1999-01625 Development of stabilisation, route quidance, propulsion and ground segment control systems for the autonomous operation of unmanned surveillance/scanning airships Opracowanie stabilizacji, nawigacji, napedu i systemu kontroli naziemnej dla autonomicznych bezzałogowych zwiadowczych statków powietrznych połowa 2001r.
17 EXAW 1999-01641 Innovative production of nanosized powders Innowacyjna metoda produkcji nanoproszku. połowa 2001r.
18 EXAW 1999-01649 Treatment of Ballast Water Uzdatnianie wody balastowej połowa 2001r.
19 EXAW 1999-01656 Absorption Refrigeration and Cooling System for Ships System sorpacji, zamrażania i chłodzenia na statkach połowa 2001r.
20 EXAW 1999-01661 denox-Reduction of emissions and performance improvement of marine diesel engines by oxygen-enriched combustion air Redukcja emisji i poprawa działania silników okrętowych DIESELA, dzięki wzbogaceniu w tlen spalonego powietrza połowa 2001r.
21 EXAW 1999-01679 Decorative code for anti-counterfeiting applications Ozdobny szyfr stosowany przeciw oszustwom przy liczeniu połowa 2001r.
22 EXAW 1999-01689 Valorisation of used frying oils as non-food applications by catalystic esterification Uzdatnianie zużytego oleju jadalnego i jego wykorzystanie w innych zastosowaniach poprzez katalistyczną estryfikację połowa 2001r.
23 EXAW 1999-01691 Development of Anodised Aluminium for Forming and Texturing Opracowanie anodowego aluminium przydatnego do formowania i kształtowania układu włókien połowa 2001r.
24 EXAW 1999-01694 Development of a new and innovative combined Catalystic Oxidative flue gas cleaning process Nowy i innowacyjny kataliczny utleniacz do czyszczenia spalin piecowych połowa 2001r.
25 EXAW 1999-01696 Mechanised Ship Maintenance Zmechanizowana konserwacja statków połowa 2001r.
26 EXAW 1999-01697 Conversation of Contamined Sediments into Coating Materials Zamiana zanieczyszczonych osadów w materiał powłokowy połowa 2001r.
27 EXAW 1999-01698 New White Gold Alloys Nowy stop białego złota połowa 2001r.
28 EXAW 1999-01701 Surface profile measurment and paving optimisation Pomiar zarysu powierzchni i optymizacja nawierzchni dróg połowa 2001r.
29 EXAW 1999-01706 Assemblies of fiber reinforced thermoplastic parts out of qualified materials, using adapted welding techniques, for areospace applications Łączenie części termoplastycznych wzmocnionymi włóknami w lotnictwie, przy użyciu dostsowanych technik spawalniczych połowa 2001r.
30 EXAW 1999-01708 Vacuum FORming as low-cost production method for high-quality products Formowanie próżniowe jako oszczędna metoda produkcji wysokojakościowych towarów połowa 2001r.
31 EXAW 1999-01715 A novel Design and Production Approach for Comfort Furniture for Health Senior Citizens Nowoczesne projektowanie w produkcji komfortowych mebli, stworzonych z myślą o potrzebach starszych osób połowa 2001r.
32 EXAW 1999-01720 Mobile Fire Training Unit (Mofturn) Ruchoma jednostka do szkolenia przeciwpożarowego połowa 2001r.
33 EXAW 1999-01722 Air Filtration for the Abatement of volatile Chromium compounds in the tanning industry Filtrowanie powietrza celem zmniejszenia lotności związków chromu w przemyśle garbarskim połowa 2001r.
34 EXAW 1999-01723 Development of new generation ultrasonic flow meters for liquid media Rozwój nowej generacji ultradźwiękowych mierników przepływu substancji płynnych połowa 2001r.
35 EXAW 1999-01733 Production of a new material: Recycled &coloured polypropylen Produkcja nowego materiału: kolorowy polypropylen nadający się do recyklingu połowa 2001r.
36 EXAW 1999-01739 Ergonomic research of office workstations: Better design criteria and optimal matching of the man-machine system for visual display work Ergonomiczne badania stanowisk pracy w biurach: lepsze kryteria projektowania i optymalne dopasowanie systemu człowiek-maszyna do pracy wykorzystującej wizualizację.  połowa 2001r.
37 EXAW 1999-01746 Investigation for woven fabrics synthesis, weaving and treatment to optimize the resistance to weather conditions and solar radiation Badanie tkanin pod kątem syntezy, tkania oraz obróbki celem optymalizacji odporności na czynniki klimatyczne oraz promieniowanie słoneczne połowa 2001r.
38 EXAW 1999-01747 Electro Hydraulic Actuator Elektro-hydrauliczny dozownik połowa 2001r.
39 EXAW 1999-01748 New Compound Material for Roofing and Riding Nowy materiał na pokrycia dachowe połowa 2001r.
40 EXAW 1999-01777 Biodegradable esters partially obtained from vegetable oils in Lubrication Ulegający biodegradacji ester otrzymywany częściowo z oleju roślinnego jako smar połowa 2001r.
41 EXAW 1999-01806 Multi-technique control system for the detection of hidden explosives (explo-nose) Multitechniczny system do wykrywania ukrytych materiałów wybuchowych połowa 2001r.
42 EXAW 1999-01818 Tunnelbased Wasching Maschine for large printing mashine Tunelowa maszyna czyszcząca do dużych urządzen drukarskich połowa 2001r.
43 EXAW 1999-01826 Positioning system technology tofight frauds in the milk sector System lokalizacji do zwalczania oszustw w przemyśle mleczarskim połowa 2001r.
44 EXAW 1999-01845 Development of a panel operated laundry Opracowanie sterowania procesem pralniczym połowa 2001r.
45 EXAW 1999-01849 Emission reduction with improved transport efficiency Redukcja emisji oraz poprawa wydajności transportu połowa 2001r.
46 EXAW 1999-01854 Application of high-intensity ultrasound for removing occluded bubbles and for superficial homogeisation in quick-drying industrial coatings Zastosowanie ultradźwięków o wysokim natężeniu do usunięcia pęcherzy okluzowych i powierzchniowej homogenizacji w szybko schnących powłokach przemysłowych połowa 2001r.
47 EXAW 1999-01864 Surface Material Charactheristics 'On Line' and 'Off Line' quality control SMAC Badanie jakości materiału powłokowego połowa 2001r.
48 EXAW 1999-01865 Development of an environmental friendly hide preservation process which improves the quality of the raw material, as alternative to the highly contaminant salt curing treatments in the leather industry Rozwój przyjaznego środowisku procesu zabezpieczania niewyprawionej skóry, podnoszącego jakość surowca, jako metoda alternatywna wobec konserwowania solą w przemyśle skórzanym połowa 2001r.
         
III KONKURS 2000 - WRZESIEŃ (EXPLORATORY AWARDS - EESD)  
         
Nr. Numer projektu Tytuł w oryginale Tłumaczenie tytułu Przewidywany termin rozpoczęcia
2. EXAW 199901628 Seismic Strenght Detection by Everyone Wykrywacz siły wstrząsów sejsmicznych powszechnego użytku połowa 2001r.
3. EXAW 199901657 Wind-driven Ice & Electricity generation Napędzany wiatrem generator lodu i elektryczności połowa 2001r.
4. EXAW 199901702 Development of a New Mobile Waste Water treatment process for SME Olive Mills Opracowanie nowego systemu uzdatniania zużytej wody dla małych tłoczarni oliwy połowa 2001r.
5. EXAW 199901704 Small-scale combustion air pollution abatement Zmniejszenie zanieczyszczania powietrza przez proces spalania  połowa 2001r.
6. EXAW 199901786 Integrated riparian Wetland Management  Zintegrowane zarządzanie nadbrzeżnym obszarem podmokłym połowa 2001r.
7. EXAW 199901823 Development of an advanced heat accumulating stove Opracowanie zaawansowanego pieca akumulacyjnego połowa 2001r.
8. EXAW 199901830 Development of low cost purification method for solar grade silicon on medium scale Opracowanie taniej metody oczyszczania krzemu stosowanego w ogniwach słonecznych połowa 2001r.
9. EXAW 199901835 Development of technologies for pretreatment of waste activated sludge before anareobic digestion: reduction of sludge quantity and increased energy yield Opracowanie technologii do wstępnej obróbki szlamu z oczyszczalni scieków: redukcja jego ilości i wzrost jego wartości energetycznej połowa 2001r.
10. EXAW 199901837 Design and operation of hot water systems and application for site electrochemically generated chlorine dioxide for control of Legionella Opracowanie i zastosowanie systemu gorącej wody połączonego z innowacyjnym systemem dezynsekcji przy użyciu elektrochemicznie generowanego dwutlenku chloru  połowa 2001r.
11. EXAW 199901857 A biomass gasification combined heat and power [CHP] scheme for the production of up to 100kWe and 250 kWth Gazyfikacja biomasy do wytwarzania ciepła i elektryczności połowa 2001r.
12. EXAW 199901874 An advanced quality and yield asessment system in the sustainable use of groundwater resources Zaawansowany system ocenyjakości i wydajnościdla zrównoważonego wykorzystania zasobów wód gruntowych połowa 2001r.
13. EXAW 199901660 Using mathematical methods as tools for evaluation of dynamic process in regions Wykorzystanie metod matematycznych jako narzędzi w celu oszacowania dynamiki procesów na różnych obszarach połowa 2001r.
14. EXAW 199901652 Development of an Information Bus System for Data Transmission in PV-Wind-Diesel-Hybrid systems Opracowanie informatycznego systemu transmisji do transmisji danych w hybrydowych systemach Wiatr-Disel połowa 2001r.
15. EXAW 199901643 Development and construction of a high efficiency waste conversion system Opracowanie i zbudowanie efektywnego systemu przetwarzania odpadów połowa 2001r.
16. EXAW 199901630 Laser fluorosensor for oil spots detection Laserowy czujnik przeznaczony do wykrywania plam ropy połowa 2001r.
17. EXAW 199901673 O2 enrichment for bio-membrance reactors for improving treatment efficiency and capacity of new and existing waste water treatment systems Wzbogacenie tlenem bio-membranowego reaktora w celu zwiększenia wydajnosci i efektywności, zarówno nowych, jak i już istniejących systemów uzdatniania zużytej wody połowa 2001r.
18. EXAW 199901858 Biological air cleaning energy saving system Biologiczny, energooszczędny system oczyszczania powietrza połowa 2001r.
         
KWIECIEŃ 1999 - KWIECIEŃ 2000: QoL  
         
Nr. Proposal number Numer projektu Proposal titleTytuł w oryginale Tłumaczenie tytułu Przewidywany termin rozpoczęcia
54. EASME 19991A00016 Complex anti-corosion coatings using bacterial cells Kompleksowa powłoka antykorozyjna oparta na komórkach bakterii 26. IX. 2000r
55. EASME 19991A00018 Developing lignan enriched functional food from flax metal Opracowanie żywności wzbogaconej siemieniem lnianym 15.VIII.2000r
56. EASME 19991A00026 Development of wine elaboration process in order to optimize the extraction of the phenolic compounds contained in grapes  Opracowanie procesu wytwarzania wina w celu optymalizacji ekstrakcji związków fenolu zawartych w winogronach 26.III.2000r
57. EASME 19991A00031 Novel controlled release wormer for ruminants Nowe źródła uwalniające w sposób kontrolowany substancje lecznicze 15.IX.2000r
58. EASME 19991A00032 Low salted dry-cured meat products from frozen raw material Niskosolone, suszone wyroby mięsne wytwarzane z mrożonych surowców 15.XII.2000r
59. EASME 19991A00040 Development of high-speed processing quick-test forthe evaluation of honey quality Proces technologiczny pozwalający na szybka ocenę jakości miodu 15.X.2000r
60. EASME 19991A00046 Biodegradable bone substite from cultivated marine algae enriched with bone growth factors Ulegający biodegradacji preparat wzmacniający kości wzbogacony czynnikami przyśpieszajacymi ich wzrost uzyskiwany z alg morskich  26.V.2000r
61. EASME 19991A00047 To develop aginie based functional sausages and meat products for sunflowe meal Opracowanie technologii wytwarzania przetworów mięsnych z dodatkiem koncentratów uzyskiwanych z ziaren słonecznika 15.IX.2000r
62. EASME 19991A00048 Universal mycotoxin systems Uniwersalna metoda zwalczania grzybicy 26.III.2000r
63. EASME 19991A00060 Christmas trees: addressing quality concerns in the european market Troska o zachowanie jakości drzewek bożonarodzeniowych sprzedawanych na rynku europejskim 15.VI.2000r
64. EASME 19991A00062 New strategies for sustainable production of brassica crops in integrated and organic systems Nowe metody uprawy i zwalczania szkodników bez użycia pestycydów 26.V.2000r
65. EASME 19991A00086 New extraction process for phytoprotectants from ecologic cultivation of fruits and vegetables Technologia uzyskiwania ekstraktu do ochrony roślin z warzyw i owoców  26.III.2000r
66. EASME 19991A00091 Improving the tools for the control of the small ruminant lenti viruses (SRLV) in sheep and goat Podniesienie poziomu wykrywalności wirusa SRLV w hodowli owiec i kóz 26.V.2000r
67. EASME 19991A00096 Positioning under magnetic resonance imaging (MRI) for accurate application of high intensity focused ultrasound (HIFU) in cancer treatment Wykorzystanie rezonansu magnetycznego (MRI) do pozycjonowania w celu właściwego zastosowania skoncentrowanych ultradźwięków o wysokim natężeniu (HIFU) stosowanych w leczeniu raka 26.VIII.2000r
68. EASME 19991A00097 Minimally invasive surgery instruments (ophthalmic, nuero) Narzędzia chirurgiczne o minimalnym stopniu inwazyjności 26.V.2000r
69. EASME 19991A00101 Development of a new topic formulation of ICRF-187 (Dexrazoxane) for treatment of psoriasis Rozwój nowej formuły ICRF-187 w leczeniu tłuszczycy 26.V.2000r
70. EASME 19991A00107 Reptile industrial culture of American alligator (alligator Mississipiensis) and ocellated lizard (lacera lepida) Rozwój gałęzi przemysłu zwiazanej z wytwarzaniem wyrobów ze skóry gadów 26.VIII.2000r
71. EASME 19991A00109 Grapemust waste desintegration for agricultural use by low impact technologies Zastosowanie w rolnictwie odpadów z winogron 26.XI.2000r
72. EASME 19991A00114 Search for substitute materials in food packaiging Poszukiwanie materiałów alternatywnych w pakowaniu żywności 15.VI.2000r
73. EASME 19991A00140 Enhanced reclamation of brown field sites using natural biology Wzmocniona melioracja gruntów oparta na naturalnych metodach biologicznych 26.VIII.2000r
74. EASME 19991A00154 Water loop conditioning concept to improve papermaking competitivenes Koncepcja uzdatniania wody w zamkniętym cyklu w celu opracowania jej użycia i poprawy konkurencyjności przemysłu papierniczego 15.VI.2000r
75. EASME 19991A00160 Reduce discolouration of high value joinery hardwoods by improved handling and drying techniques Redukcja odbarwień wyrobów stolarskich, wykonanych z drewna drzew liściastych, uzyskana dzięki usprawnieniu metod obróbki i słuszenia 15.VI.2000r
76. EASME 19991A00169 Programmable pulmonary air wave generator with controlled temperature humidity and air wave frequencies for calibration (awafg) Programowany przyrząd stosowany do leczenia astmy, wyposażony w regulator temperatury i wilgotności 26.V.2000r
77. EASME 19991A00180 Extracting products of high added value from vegetal species of the mediterranean basin using non-organic solvents Ekstrakcja wysokowartościowych substancji z roślin sródziemnomorskich za pomocą nieorganicznych rozpuszczalników. 26.XI.2000r
78. EASME 19991A00181 Automated production of water dispensing devices Zmechanizowana linia produkcji urządzeń rozpraszających wodę 26.V.2000r
79. EASME 19991A00190 Mite culivation plant Uprawa roślin 15.VI.2000r
80. EASME 19991A00191 Onion peeling machine Urządzenie do obierania cebuli 26.V.2000r
81. EASME 19991A00203 Shri-mar: Chain approach to improve the market position for shrimp: processing, peeling and preservation Poprawa pozycji rynkowej sprzedawanych krewetek: obróbka, obieranie iprzechowywanie 15.VI.2000r
82. EASME 19991A00205 Parvovirus B 19: detection, risk and management of infection in Europe Wirus B19: wykrywanie i określenie ryzyka wystąpienia infekcji w Europie 26.II.2000r
83. EASME 19991A00209 Valorisation of spent mushroom compost Waloryzacja kompostu z grzybów 15.IX.2000r
84. EASME 19991A00210 Estabilishment of novel targets for risk assessment and monitoring of xenogeneic infections in the course of animal to human transplantation Wyznaczenie nowych celów w ocenie ryzyka i monitoringu wystąpienia ksenogenicznych infekcji podczas przeszczepów organów zwierzęcych ludziom. 15.IX.2000r
85. EASME 19991A00217 Development of new phytodermatologic products to improve antibloth treatments Nowa liniaproduktów leczących trądzik 26.II.2000r
86. EASME 19991A00223 Seaweed gels as fillings in pads for therapeutic use and care of the eldery Zastosowanie żelu z roślin morskich do wypełniania pieluch, przeznaczonych do użytku przez osoby starsze 26.V.2000r
87. EASME 19991A00225 New pharmaceutical extraction process for stable plant extracts as active substance against cold deseases Nowa metoda uzyskiwania ekstraktu z roślin, wykorzystywanego później do leczenia przeziębień 26.II.2000r
88. EASME 19991A00244 Biomolecular image processing tool Narzędzie do obróbki obrazu biomolekularnego 26.V.2000r
89. EASME 19991A00249 Intelligent fermentation control process, based on CO2 measurement during the reaction, for wine, beer and biotechnological transformations Proces fermentacji oparty na pomiarze zawartości dwutlenku węgla w trakcie przebiegu reakcji, stosowany w produkcji wina, piwa oraz transformacji biotechnologicznych 26.V.2000r
90. EASME 19991A00258 System of skin characteristic analysis by infrared system System analizy i charakteryzacji skóry z użyciem podczerwieni 15.IV.2000r
91. EASME 19991A00262 Method of intensively cultivating superior organic agricultural crops Opracowanie wydajniejszej metody uprawy 26.XI.2000r
92. EASME 19991A00269 Innovative foodstuff non-invasive testing equipment for quality monitoring throughout the food chain Innowacyjne, nieinwazyjne oprzyrządowanie służące testowaniu produktów żywnościowych 26.IV.2000r
93. EASME 19991A00288 New technology and procedures for improved seed performance for forestry and landscape use Nowa technologia służąca wzmocnieniu ziaren przeznaczonych do wysiewu na terenach leśnych i krajobrazowych 26.XI.2000r
94. EASME 19991A00302 Outil d'aide au choix de confinement, de dechets to xigues et association d'un modele de fiabilite   15.XII.2000r
95. EASME 19991A00319 Improving recirculation technology for aquaculture Poprawa technologii recyrkulacji dla hodowli wodnych 15.IV.2000r
96. EXAW 199900378 Development of smaller forestry machines to contribute to more eco-friendly and flexibile forestry managements systems Opracowanie urządzeń wykorzystywanych w gospodarce leśnej, ukierunkowane na zwiększenie ich elastyczności i przyjazności środowisku 15.V.2001r
97. EXAW 199900396 Safe intermodal fresh food transport Opracowanie metody zwiększajacej bezpieczeństwo transportu świeżej żywności 15.V.2001r
98. EXAW 199900398 Satelite image processing: developing an operational software to assess type and crop production Obróbka obrazu z satelity: badania nad oprogramowaniem pozwalajacym na ocenę rodzaju upraw 15.V.2001r
99. EXAW 199900399 Research and development of paramagnetic silica and DNAJRNA modification chemistries for applications in medicine, research, forensic science/diagnostic and the environment Badania nad zastosowaniem paramagnetycznej krzemionki w medycynie, badaniach, diagnostyce i środowisku 15.V.2001r
100. EXAW 199900408 Campylobacter control in broilers by means of in ovo vaccination Skuteczniejsza metoda bakteriologicznej kontroli broilerów dzięki zastosowaniu szczepionek 15.V.2001r
101. EXAW 199900425 Production of natural and recombinant saponins by genetic improvement of wild and under - utilised species of Gypsophila Udoskonalenie metod uprawy wybranych gatunków Gypsophili celem uzyskania saponiny, składnika wykorzystywanego w chemii, medycynie i farmaceutyce 15.V.2001r
102. EXAW 199900434 Mycosens - development of a test kit for the automated determination of mycotoxins in food stuffs Badania nad udoskonaleniem zestawu testów do automatycznego wykrywania obecności toksyn w żywności 15.V.2001r
103. EXAW 199900436 Development of new innovative functional foods containing microcrystal line chitosan Opracowanie nowej żywności o wysokich walorach odżywczych i zdrowotnych poprzez zastosowanie chitosanu 15.V.2001r
104. EXAW 199900441 Enzymatic re-connection of cellulose chains for quality improvement of recycled paper and reduction of paper sludge generation. Enzymatyczne połączenia łancuchów celulozy dla poprawy jakości papieru produkowanego z makulatury i zmniejszenia odpadów papierowych 15.V.2001r
105. EXAW 199900479 Mosquito control technology by non - toxic methods Nietoksyczna metoda kontroli populacji komarów 15.V.2001r
106. EXAW 199900487 Development of greenhouse foils and additives to optimize the plant growth throught control of photo morphogenese Optymalizacja procesu wzrostu roślin poprzez opracowanie folii do szklarni 15.V.2001r
107. EXAW 199900505 Advanced microen capsuled probiotic formulations for improved animal husbandary and consumer health Innowacje mające na celu ulepszenie standardów hodowli zwierząt i związanej z tym poprawy stanu zdrowia konsumentów 15.V.2001r
108. EXAW 199900520 Extension of fresh fish shelf - life from sea to the table Wydłużenie okresu świeżości złowionych ryb 15.V.2001r
109. EXAW 199900551 Innovative system for high quality cocoons production Nowa metoda wytwarzania wysokiej jakości kokonów 15.V.2001r
110. EXAW 199900560 Online test procedure for detection of contamination inside flexible endoscopes Testy wykrywające on-line skażenie wewnątrz elastycznych endoskopów 15.V.2001r
111. EXAW 199900562 Metal labeled peptides for diagnostic imaging in cancer Peptydy oznakowane metalem do zastosowania w diagnostyce raka 15.V.2001r
112. EXAW 199900581 Development of a easy-to-use method for wood quality assessment on standing trees and freshly logged timber. Prosta metoda oceny jakości drewna,zarówno drzew rosnących, jak i świeżo ściętych 15.V.2001r
113. EXAW 199900610 Pneumatic grain cleaner Pneumatyczne urzadzenie do czyszczenia ziarna 15.V.2001r
114. EXAW 199900662 Definition of a European rural development model, based on small co-operative initiatives. Określenie europejskiego modelu rozwoju terenów wiejskich bazujące na małych spółdzielniach 15.V.2001r
115. EXAW 199900689 Continuous monolithic chromatographic device Monolityczne urządzenie chromatograficzne 15.V.2001r
116. EXAW 199900698 Characterisation of glycoslation structures of pharmaceutical proteins produced in plants with DNA-microarrays and glyco-protein finger printing Charakteryzacja protein wytwarzanych w roślinach do farmaceutycznych zastosowań  15.V.2001r
117. EXAW 199900709 The potency of natural substances in reducing the level of sister chromatid exchange (SCE) - inducing DNA lesions Redukcja poziomu wymiany siostrzanych chromosomów w substancjach naturalnych 15.V.2001r
118. EXAW 199900714 Evaluation of immune response in farmed sea bass and sea bream submitted to vaccination and immunostimulation Ocena zmian w systemie immunologicznym na przykładzie ryb słonowodnych (okonia i leszcza), związane z zastosowaniem szczepień 15.V.2001r
119. EXAW 199900760 Enzyme - based detection bio - sensor Bioczujnik detekcyjny oparty na enzymach 15.V.2001r
120. EXAW 199900781 Chromogenic peptide substrate tests for determining thrombotic risk factors in blood Testy pozwalające na określenie ryzyka wystąpienia zakrzepu krwi 15.V.2001r
121. EXAW 199900797 Chickpea as a potential source of high - quality protein for foods formulas Groch włoski jako potencjalne źródło protein wysokiej jakości 15.V.2001r
122. EXAW 199900801 Food chain traceability tools for SMEs Opracowanie elektronicznego systemu identyfikacji produktu, w łańcuchu żywieniowym, ułatwiającego uzyskanie podstawowych danych na jego temat 15.V.2001r
123. EXAW 199900803 Biotreatment of quercus suber disease compatibile with corck stopper quality requirements Zwalczanie zarazy korkowej, kompatybilne z wymogami jakościowymi korka 15.V.2001r
124. EXAW 199900821 A recombinant oral vaccine: an innovative solutions for a total immunisation of fishes against furunalosis or goldfish disease Nowoczesna szczepionka doustnazwalczająca zarazę wśród ryb 15.V.2001r
125. EXAW 199900825 Development of an environmentally friendly protection for sweet paper and strawberry Przyjazna środowisku substancja ochronna przeznaczona dla pieprzu i truskawek 15.V.2001r
126. EXAW 199900829 Production of starter cultures, for traditional fermented bakery products Hodowla bakterii dla opartych na enzymach produktów piekarskich 15.V.2001r
127. EXAW 199900835 Optimization of processing and packaiging of table dives Optymizacja procesu przetwarzania i pakowania 15. V.2001
         
KWIECIEŃ 1999 - KWIECIEŃ 2000: GROWTH  
         
Nr Numer projektu Tytuł oryginału Tłumaczenie polskie Planowany termin zakończenia
1. EASME 1991A00042 Development of an on-line ultrasonic rheological sensor for non-invasive and non-destructive evaluation of dough Opracowanie ultradźwiękowego reologicznego czujnika, nieniszczącego i nieinwazyjnego badania ciasta 15. III.2000r
1. EASME 1991A00052 Application of ultrasonic technology to prevent the overturn and improve the operational efficiency of small and medium sized mobile construction equipment Zastosowanie ultradźwiękowej technologii w celu usprawnienia efektywności małych i średnich urządzeń stosowanych w budownictwie. 26. III.2000r
2. EASME 19991A00065 Development of combined sampler/flow measuring device to draw four proportional samples and measure total flow for bunkering industry Opracowanie urządzenia służącego do pomiaru przepływuw zbiornikach. 15.XII.2000r
3. EASME 19991A00081 Low energy cure laminates for high energy absorption applications in sports goods and other critical areas Laminaty pochłaniające energię przeznaczone do zastosowania w artykułach sportowych 15.VI.2000r
4. EASME 1991A00087 Research of an innovating ecological manufacturing process by sequential compression permitting the realisation of profiles made from recycled PET Badania nad wprowadzeniem innowacyjnego, ekologicznego procesu produkcji przy zastosowaniu kompresji, pozwalajace na realizację profili wykonanych z plietylenu z odzysku. 26.IV.2000r
  EASME 19991A00090 Functional and Decorative PVD Coating Funkcjonalne i ozdobne powłoki osadzane z fazy gazowej 26.V.2000r
6. EASME 19991A00094 Development of methods for a prototype production line for vacuum insulation panels Opracowanie prototypowej linii produkcyjnej do wytwarzania próżniowych paneli izolacyjnych. 26.II.2000r
7. EASME 19991A00095 Cable analysis of sheath integrity by measurement of inducted and reflected signals Analiza integralności osłony kabla poprzez pomiar wzbudzonych i odbitych sygnałów 26.V.2000r
8. EASME 19991A00124 High-Temperature Micromaterial Testing Technology Technologia do testowaniaw wysokich temperaturach mikromateriałów 15.V.2000r
9. EASME 19991A000130 Externally injected polyform sealant for gas pipes Zewnętrznie wtryskiwany poliform do uszczelniania rur gazowych 15.VI.2000r
10. EASME 19991A00144 The cleaning and labelling of leather garments Czyszczenie i etykietowanie wyrobów skórzanych 16.VI.2000r
11. EASME 19991A00153 New artificial turf fields with optimal safety, functional and comfort performance for outdoor soccer applications Nowa, sztuczna murawa, bezpieczna, funkcjonalna i zapewniajaca komfortowe warunki do gry w piłkę na otwartych stadionach. 15.VII.2000r
12. EASME 19991A00161 Versatile Tooling Roll Bending of Sections Wielofunkcyjne narzędzia do wyginania i cięcia. 15.VI.2000r
13. EASME 19991A00162 Low Cost Assembly of Jewellery by Diffusion Soldering Tani sposób montażu biżuterii przy wykorzystaniu lutowania dyfuzyjnego 15.VI.2000r
14. EASME 19991A00173 Point Application System for Use under Outdoor conditions Zastosowanie systemu ostrzy w warunkach zewnętrznych 26.V.2000r
15. EASME 19991A00176 Process Integrated Closed Cycle Water Management System for Dry Docks Zintegrowany, zamknięty systemem obiegu wody w suchych dokach 15.VI.2000r
16. EASME 19991A00177 Incline Quality Control System for Industrial Surface cleaning System kontroli jakości dla przemysłowego czyszczenia powierzchni  26.V.2000r
17. EASME 19991A00019 Thermal Treatment of Scrap Tyres to Produce Re-usable Carbon Black Obróbka termiczna strzępów opon w celu wyprodukowania pyłu węglowo. 26.V.2000r
18.  EASME 19991A00028 Flame retardant rare fibres/fabricss for the aircraft industry Niepalne włókna i materiały włókiennicze dla przemysłu lotniczego 26.III.2000r
19. EASME 19991A00029 Verfahren zur Abdichtung von Gestein bwz. Baummaterial und Vorrichtung dazu   26.V.2000r
20. EASME 1991A00030 Development of an energy efficient rotary kiln for the production of expanded slate aggregates from state waste Opracowanie energooszczednego obrotowego pieca do wypalaniałupkowatego kruszywa z odpadów 15.IV.2000r
21. EXAW 199900822 Properties of down and feathers analysed by near infrared Właściwości puchu i piór analizowane przy użyciu podczerwieni 01.XII.2001r
22. EASME 1991A00238 An organic coating for ceramis products Organiczne pokrycie produktów ceramicznych 26.X.2000r
23. EASME 19991A0011 Design of a new forged banknote detector using magne to resistant sensor for testing of the new european currency: the euro Zaprojektowanie detektora podrobionych banknotów przy zastosowaniu magnetycznego czujnika do testowania nowej waluty europejskiej:euro 26.V.2000r
24. EASME 19991A00116 Development of an IT based system for the design of the orienting part of vibratory bowl feeders for industrial applications Opracowanie systemu komputerowego do zastosowania w przemyśle. 26.V.2000r
25. EASME 19991A00120 Design of Integrated Re-configurable Assembly Cells Zaprojektowanie zintegrowanych, rekonfigurowalnych elementów montażowych 26.II.2000r
26. EASME 19991A00122 Anti-adhesive multi-functional coating for abrasion/corrosion protection of precision tools for plastics processing Odporna na adlezję, wielofunkcyjna powłoka chroniąca przed zużyciem precyzyjne narzędzia do obróbki plastiku 15.V.2000r
27. EXAW 199900611 Cladding and hardening of hardly accessible locations in 3D products Platerowanie i utwardzanie trudno dostępnych fragmentów w produktach trójwymiarowych 15.V.2001r
28. EXAW 199900641 Development of innovative tools for minimal surgical procedures Opracowanie nowoczesnych narzędzi służących niewielkim zabiegom chirurgicznym. 15.V.2001r
29. EXAW 199900658 Design and development of an innovative microencapsulation technigue for mouse traps Zaprojektowanie nowej techniki mikromontażu do budowy pułapek na myszy 15.V.2001r
30. EASME 19991A00184 High Shear Mixing to Recycle vulcanized rubber by devulcanization Recykling gumy wulkanizowanej poprzez dewulkanizację 15.VI.2000r
31. EASME 19991A00200 Surface engineering approaches to improved orthopedic devices Zastosowanie obróbki powierzchni dla udoskonalenia urządzeń ortopedycznych 26.III.2000r
32. EASME 19991A00215 New colour laser marking on polymers (plastics and textiles) Kolorowe znakowaniepolimerów (tworzywa sztuczne i tekstylia) za pomocą lasera. 26.V.2000r
33. EASME 19991A00216 Low-emission cutting of asbestos and contaminated materials with a hand-quided laser system Nisko-emisyjne cięcie asbestu i materiałów skażonych przy użyciu ręcznie sterowanego lasera 26.VIII.2000r
34. EASME 19991A00221 Rapid tooling for plastic industry in fashion trends using an innovate technique based on laser sintering of metallic powders Szybkie wykonanie oprzyrządowania dla przemysłutworzyw sztucznych, oparte na nowej technice spiekania laserem metalicznych proszków. 15.VI.2000r
35. EASME 19991A00232 A new concept of granite sawing machinery Nowy pomysł wykorzystania urządzenia do cięcia granitu 26.VII.2000r
36. EASME 19991A00245 New athermal material to be used for the manufacture of injection nozzle in cold Runner Blocks for rubber injection Nowy atermiczny materiał przeznaczony do wytwarzania końcówki do wtrysku gumy/kauczuku 15.VI.2000r
37. EASME 19991A00251 Hollow ceramic cores by slip casting Wytwarzanie rurkowych rdzeni ceramicznych przy użyciu odlewania 26.V.2000r
38. EASME 19991A00246 Ampoules laser pre breaking system Nacinanie ampułek laserem w celu ułatwienia ich otwierania 26.VII.2000r
39. EASME 19991A00260 Highly advanced coloration method Wysoce zaawansowane techniki barwienia 26.III.2000r
40. EASME 19991A00281 Nondestructive Sensor for Polymer Coatings Nieniszczący czujnik do pokryć polymerowych. 15.VI.2000r
41. EASME 19991A00248 Development and application of advanced ceramic electrodes for the electrochemical elimination of cyanides in waste water Opracowanie i zastosowanie zaawansowanych ceramicznych elektrod do elektrochemicznego usuwania cyjanku z wody odpadowej/ścieków. 26.V.2000r
42. EASME 19991A00290 The development of a nondestructive and predictive test method for fatigue behaviour of bicycle safety parts Opracowanie metod testowania pozwalających przewidywać zużycie krytycznych części rowerowych. 15.VI.2000r
43. EASME 19991A00249 Industrialised solutions for construction of reinforced brick masonry shell roofs Rozwiązanie przemysłowe w konstrukcji wzmocnionych sklepień ceglanych. 26.VII.2000r
44. EASME 19991A00305 Research and development of intelligent operation of roll dampingtanks on fishing vessels and offshore support vessels Badania i opracowanie inteligentnego zbiornika amortyzujących przechylenia na jednostkach rybackich i wspomagających jednostkach brzegowych 15.VI.2000r
45. EASME 19991A00314 CAD system for improvement of last co-design System CAD służący do ulepszenia ostatniej wersji projektu 15.V.2000r
46. EASME 19991A00324 Instrument design and control of plastic processing moulds by heat flow Measurment Projekt przyrządu do kontroli przebiegu procesu wtrysku tworzyw sztucznych, dzięki pomiarowi przepływu ciepła 15.VI.2000r
47. EASME 19991A00333 Fibre optic cables for temperature sensing Wykorzystanie światłowodów do pomiaru temperatury 26.IV.2000r
48. EXAW 199900366 Automated flaw detection during computer aided manufacturing Zautomatyzowana ocena przepływu w czasie produkcji sterowanej komputerowo 15.V.2001r
49. EXAW 199900379 FPGA als Bildverarbeitungs-Coprozessor mit Bilddatenkornprimierung im Low-level-Bereich und CMOS-Bildsensor zum Einsatz in der: Uberwachungstechnik Zastosowanie procesora do obróbki obrazu w kontekscie techniki przechowywania/archiwizowania danych 15.V.2001r
50. EXAW 199900390 Research und development of a personal flying System 'The Fanman' Badania i opracowanie personalnyego systemu latania"Fanman" 15.V.2001r
51. EXAW 199900411 In-built, closed tank cleaning system for the transport of difficult chemical products Wbudowany system do czyszczeniazamkniętych zbiorników, przeznaczonych do transportu substancji chemicznych 15.V.2001r
52. EXAW 199900481 Development of a Hybrid Machine Tool Concept for Manufacturing Free-form Surface Moulds Opracowanie koncepcji hybrydowego narzędzia do wytwarzania formy odlewniczej o dowolnym kształcie 15.V.2001r
         
KWIECIEŃ 1999 - KWIECIEŃ 2000: ENERGIA  
         
Nr. Proposal number Numer projektu Proposal titleTytuł w oryginale Tłumaczenie tytułu Przewidywany termin rozpoczęcia
2. EASME 19991A00045 Controlled paper cleaning using laser technology  Kontrolowane czyszczenie papieru przy użyciu technologii laserowej 26.IV.2000r
3. EASME 19991A00061 Development strategies for an integral waste and wastewater management in cities Opracowanie strategii zintegrowanego zarządzania odpadami i ściekami w miastach  
4. EASME 19991A00063 Limiting the impact of free-ranging cats on wildlife biodiversity Ograniczenie wpływu wolno-żyjących kotów na naturalną bioróżnorodność 26.III.2000r
5. EASME 19991A00088 Production of potable fresh water from the sea, using small mechanical recompression vapour unit, coupled with a new compact plastic evaporator Produkcja nadającej się do picia wody, uzyskanej z wody morskiej, przy małego urządzenia do mechanicznej rekompresji pary, połączonego z wykonanym z tworzywa sztucznego, kompaktowym parownikiem 26.V.2000r
6. EASME 19991A00128 Deep water, remotely operate, connection of pipelines from marginal offshore oil and gas into existing large diameter transition pipelines Podwodne, zdalnie sterowane podłączanie rurociągów transportujących gaz i ropę do istniejących rurociągów o większej średnicy 15.V.2000r
7. EASME 19991A00138 The mapping, analysis and prediction of wave climatevariability to reduce operational risks in european marine and coastal environments Mapowanie, analizowanie i przewidywanie fal zmian klimatycznych w celu zredukowania ryzyka działania w środowisku europejskich mórz iwybrzeży 15.VI.2000r
8. EASME 19991A00171 Enrichment of oxygen in lean gases for the application in block type thermal power units Zwiększenie ilości tlenu w ubogich gazach, stosowanych w systemie ogrzewania bloków 26.V.2000r
9. EASME 19991A00178 Development of a combined incineration/absorption process for rural areas Opracowanie metody spalania odpadów na terenach wiejskich, umożliwiające ogrzewanie i spalanie 26.V.2000r
10. EASME 19991A00197 New catalyst and burner materials in novel system for clean domestic Combustion Nowe materiały na katalizator i palnik, w nowym systemie czystego spalania w warunkach domowych 15.III.2000r
11. EASME 19991A00224 Development of an improved energy recovery of biogas by cooling and removal of harmful substances Opracowanie metody uzyskiwania energii z biogazu , przez chłodzenie i usuwanie szkodliwych substancji 26.II.2000r
12. EASME 19991A00237 Computer aided management of sustainable water and sewer networks Moswanet Sterowane komputerowo zarządzanie zasobami wody i sieci ścieków- Moswanet 26.VI.2000r
13. EASME 19991A00243 Advanced control and unified approach for water management Zaawansowana kontrola i zunifikowane podejście do zarządzania wodą 26.III.2000r
14. EASME 19991A00248 Tool for integrated leakage detection Narzędzie do zintegrowanego wykrywania przecieków 26.V.2000r
15. EASME 19991A00279 Research, Design and Development of a ROV based Seismic Recording System for use with 4C transducer arrays Badania nad zaprojektowaniem i rozbudową systemu rejestrowania wstrzasów/ruchów sejsmicznych 26.V.2000r
16. EASME 19991A00301 Safe and high cycle recharging electromechanical battery Bezpieczna, ładowalna, elektromechaniczny bateria 26.III.2000r
17. EASME 19991A00312 Liquid Rate Flowmeter for the oil Industry Przepływomierz do pomiaru przepływu cieczy w przemyśle olejowym 15.IX.2000r
18. EASME 19991A00313 Development of a new design methodology and of a prototype, based on artificial intelligence for an small scale biomass boiler with high efficiency and low emission Udoskonalenie nowo stworzonej metodologii i nowego prototypu, opartego na sztucznej inteligencji dla małych, biomasowych boilerów o dużej wydajności i niskiej emisji. 15.V.2000r
19. EASME 19991A00317 Oil polution detection in Ground Water: development of an intelligent, antonomous, real time monitoring and alarming system Wykrywanie zanieczyszczenia ropą wód gruntowych: udoskonalenie systemu monitoringu i alarmowego 26.VI.2000r
20. EASME 19991A00330 Probes for environmental research on the sediments of European Seas Sonda do badań środowiska pod kątem osadów w morzach europejskich. 26.VIII.2000r
21. EXAW 199900373 A novel, low-pressure, cost-effective system for introducing ozone to industrial water systems Nowoczesny, niskociśnieniowy, oszczędny system wprowadzania ozonu do przemysłowych systemów wodnych 15.V.2001r
22. EXAW 199900381 Wind generator system with significant technical advantages overexisting technology and particulary suited for integration into the built environment Generator wiatru o zauważalnej technicznej przewadze nad istniejącymi obecnie rozwiazaniami technologicznymi, zaprojektowany specjalnie z myślą o integracji z terenami zabudowanymi 15.V.2001r
23. EXAW 199900447 Demonstration of a new combined Mechanical/Thermal Waste Incineration Process Demonstracja nowego, połączonego procesu mechaniczno-cieplnego spopielania odpadów 15.V.2001r
24. EXAW 199900483 Efficient production of secondary fuels from paper recycling rejects and low colorific sludges through integrated rushing-dewatering-pelletizing Wydajna metoda uzyskiwania paliwa z pozostałości po procesie recyclingu papieru i szlamu (osadów). 15.V.2001r
25. EXAW 199900501 Targetted gas sensors for improving the energy use of air conditioning Czujniki służące poprawie zuzycia energii przez urządzenia klimatyzacyjne 15.V.2001r
26. EXAW 199900566 Instrumentation for Global Ocean Observatories Oprzyrządowanie dla obserwatoriów oceanicznych 15.V.2001r
27. EXAW 199900677 Biomass CHP plants with gas turbine and pebble heather Stacja biomasy typu CHP z turbiną gazową i żwirowym grzejnikiem 15.V.2001r
28. EXAW 199900725 Rapid Intelligent Seansing and Control of Forest Fires Szybko reagujące czujniki do wykrywania pożarów powierzchni zalesionych 15.V.2001r
29. EXAW 199900733 Water conservation in turf management Metoda zapewniająca utrzymanie w dobrym stanie murawy boisk 15.V.2001r
30. EXAW 199900759 Formal indicators of social urban sustainability Oficjalne wskaźniki społecznego rozwoju terenów wielkomiejskich 15.V.2001r
31. EXAW 199900772 Development of Pertraction to remove organics from waste/process water and to enable re-use/recycling Opracowanie "pertrakcji" do usuwania elementów organicznych z zużytej wody, umożliwiajace jej ponowne użycie 15.V.2001r