Pytania i odpowiedzi
 
 
        Jaki jest najbliższy termin składania wniosków CRAFT?
                Najbliższy termin to 28 lutego 2002. Jest to zarazem ostatni termin składania wniosków CRAFT w 5.PR.


 
        Czy Komisja Europejska żąda gwarancji bankowych od przedsiębiorstw uczestniczących w projektach CRAFT?
                Z reguły nie. W pewnych sytuacjach może jednak zażądać gwarancji.


      
        Jakie są konsekwencje nie przedstawienia takich gwarancji?
                Zmiana w kontrakcie polegająca na tym, że Komisja Europejska nie wypłaci zaliczki w wysokości 40%.              

        Jak długo KE jest skłonna czekać na gwarancje bankowe dla firmy, jeżeli ten proces się z jakichkolwiek względów przeciąga?
               Nie ma reguł, zależy to głownie od oficera prowadzącego projekt.

        Czy w projektach innego typu niż CRAFT mała lub średnia firma może być koordynatorem projektu?
                MOŻE, choć oczekuje się, naturalnie, że firma ta ma możliwości wykonania fragmentu prac badawczych przewidzianych w projekcie.


        Czy przedsiębiorstwo nie spełniające kryteriów przewidywanych dla MŚP może wystąpić w konsorcjum projektu CRAFT?
                Zdecydowanie NIE, CRAFTy dotyczą tylko i wyłącznie - eśli chodzi o przedsiębiorstwa - firm małych i średnich.


Strona 2.PH Modyfikacja: 30.10.2001r.