Sukcesy polskich instytucji w Drugim Programie Horyzontalnym

Typy projektów przewidywanych do realizacji w ramach 2.PH:

W wykazie podana jest nazwa przedsiębiorstwa/instytucji, ewentualnie inni polscy uczestnicy projektu, rodzaj projektu, data złożenia projektu w Brukseli oraz tytuł projektu. Przy grantach przygotowawczych i CRAFT w nawiasach podano również program tematyczny, do którego odnosi się dany projekt.
 
 
L.p Nazwa instytucji Typ projektu Data złożenia Tytuł projektu Uwagi
1. Piekarnictwo "Ruzik" EA (LIFE) wrzesień 1999 Development of mobile, adiabatic cooling systems for industrial bakeries.
2. EKOENERGIA, Biuro Usług Technicznych, Poznań EA (LIFE) styczeń 2000
Implementation of a heat pump in welfare friendly straw systems for pigs.
3.
MIRALEX sp. z o.o
EA (LIFE)
wrzesień 2000
Production of photoenzymes with proteolytical activities from European cultivated plants.
4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SANIT";
"Ekoenergia" Biuro Usług Technicznych;
"Hydrotech" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne
CRAFT (LIFE) kwiecień 2001 Energy generation from welfare friendly straw systems for pigs. Projekt CRAFT realizowany po grancie przygotowawczym
5. SDK Zdzisław Dawidziak & Leszek Kopański EA (LIFE) kwiecień 2001 Environmental, energy, and financial optimisation of freshwater aquaculture systems
6.
HANSLICK Softaware Laboratory, Katowice;
Urząd Miasta i Gminy Głuchołazy
EA (IST)
kwiecień 1999
Coherent international environmental and groundwater monitoring and management.
7.
TIP Sp. z o.o
CRAFT (IST)
kwiecień 2000
Multilingual semantic and cognitive search for text retrieval using semantic technologies.
8.
A-PRESS Sp. z o.o.
CRAFT (IST)
wrzesień 2000
Knowledge e-publishing tools.
9.
PROELCO S.A.
CRAFT (IST)
wrzesień 2000
Mix mode solid state inlineanalogue line interface for asymmetric digital subscriber lines.
10. University Health Care LLC; Szpital Uniwersytecki nr 4 w Lublinie CRAFT (IST) kwiecień 2001 Pharmacokinetic & pharmacodynamic drug information and dosage adjustment system.
11. "AMSOFT" Consulting Ltd., Kraków EA (IST) kwiecień 2001 A decision support system for the time series analysis
12. "PROINVEST" Sp. z o.o. EA (IST) kwiecień 2001 Common European tool for credit management.
13.
SUPER BOS
EA (GROWTH)
kwiecień 1999
Feasibility study of the greywater environmental technology projects.
14.
MAGNAT sp. z o.o., Warszawa
EA (GROWTH)
kwiecień 1999
Externally injected polyform sealant for gas pipes.
15.
P.P.H. K and D KADAR, Stodzew
EA (GROWTH)
styczeń 2000
Biodegradable extruded satrch based plastics for packaging material.
16.
Ośrodek Bad.-Rozw. Maszyn Włókienni- czych „Befamatex”
EA (GROWTH)
kwiecień 2000
Innovative paint and technology for spinning biocomponent PP, PE, PS and PA staple fibres with high flexibility and low environmental impact.
17.
P.P.H. „Euro-Matex” S.A.
EA (GROWTH)
kwiecień 2000
Innovative design and manufacture of furniture.
18.
Meyer - Fabryka Fortepianów i Pianin
EA (GROWTH)
kwiecień 2000
Notion of soft playing piano.
19.
Zakład Ceramiczny
EA (GROWTH)
wrzesień 2000
Einbindung von Abfallstoffen bei der Produktion baukeramischer Artikel.
20.
P.P.H. „Baltex”
EA (GROWTH)
wrzesień 2000
Novel protective coatings for industrial applications.
21.
MAGNAT sp. z o.o., Warszawa; 
Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kraków
CRAFT (GROWTH)
kwiecień 2000
Externally injected polyform sealant for gas pipes.
Projekt CRAFT realizowany po grancie przygotowawczym
22.
Gdyńskie Przedsiębiorstwo Materiałów Budowlanych PARTNER sp. z o.o.
CRAFT (GROWTH)
kwiecień 2000
Development of overall products-service of tailor-made products for repairing of concrete and masonery.
23.
P.P.H. K and D KADAR;
Akademia Rolnicza w Lublinie
CRAFT (GROWTH)
wrzesień 2000
Biodegradable extruded starch based plastics for packaging material.
Projekt CRAFT realizowany po grancie przygotowawczym
24.
CARBON sp. z o.o.;
Zakł. Chemiczne CARBOCHEM 
w Gliwicach; 
Inst. Chem. Przeróbki Węgla w Zabrzu
CRAFT (GROWTH)
wrzesień 2000
Thermal treatment of scrap tyres to produce re-usable carbon black.
25.
Przeds. Prod.-Handl. GASS sp. z o.o.; Politechnika Warszawska
CRAFT (GROWTH)
wrzesień 2000
Innovative and efficient knives surfaces modification in first transformation of wood (chipper, canter and peeling machine).
26. MEYER Fabryka Fortepianów i Pianin CRAFT
(GROWTH)
styczeń
2001
Notion of a soft playing piano Projekt CRAFT
realizowany po
grancie przygotowawczym
27. Pol-Pasz Sp. z o.o., Siedlce; Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt, Jabłonna k/Warszawy GRAFT (GROWTH) kwiecień 2001 Development of high-quality dietary fiber products from fruit and vegetable pulp.
28. "MARCOSTA" Machine Tools Trade and Overhauling Centre;
"POLSPECIAL" - Przedsię- biorstwo Produkcyjno-Usługowe Co. Ltd.; Instytut Obróbki Skrawaniem
CRAFT (GROWTH) kwiecień 2001 Electrochemical-erosion sinking process for high-precision hole production.
29. "SPÓLNOTA" - Producer of CAr Diagnostic Equipment, p. Ewa Ziabka; "POLIMERC" Co. Ltd. Poland; Instytut Technologii Nafty CRAFT (GROWTH) kwiecień 2001 Development of Diesel exhaust gases filtration technology with application of fuel additives enabling continuous regenera- tion of filters to minimize the particulate emission of city buses.
30. Zakłady Metalowe "ALMET"; Instytut Odlewnictwa CRAFT (GROWTH) kwiecień 2001 Advanced process for the pressure rolling of materials in the foundry industry.
31. "KOMPOZYT" S.C. CRAFT (GROWTH) kwiecień 2001 Development of new isolation materials applicable to the refrigerating transport.
32. Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa CRAFT (GROWTH) kwiecień 2001 Development of new antigraffiti coatings with improved properties.
33. "JAAN" S.C., A. Woźniakowski i J. Jankowiak, Koszalin EA (GROWTH) kwiecień 2001 Recycling of PVB from automotive wind screens.
34. "YAZDA" Producent Tarcz Sprzęgła EA (GROWTH) kwiecień 2001 Pulse-plasma technology and equipment for formation of high-alloyed microcrystalline layers on metal working surfaces of tools and machine parts.
35. "KABEX" mgr inż. Wiesław Dąbrowski EA (GROWTH) kwiecień 2001 Recycling poly-vinyl chloride (PVC) to produce light-weight, decorative and economic single-layer roofs.
36. "TALISMAN EUROPE POLSKA" 
Sp. z o.o.
EA (GROWTH) kwiecień 2001 Land mine and bomb detection apparatus.
37.
EKO-WIATR s.c.
 
EA (EESD)
kwiecień 2000
High voltage direct current (HVDC) power line for wind energy development in Poland.
38.
ABM SOLID S.A., Tarnów
EA (EESD)
kwiecień 2000
Sludge for heat.
39.
Przedsiębiorstwo CEMET sp.z o.o., Gdańsk
CRAFT (EESD)
wrzesień 1999
Energy saving with optimising of Swinger 2.
40.
Zakład Aparatury Pomiarowej „Kwant”
EA (EESD)
wrzesień 2000
Small-scale combustion-air pollution abatement.
41.
Przedsiębiorstwo Badań i Doradztwa „GEOMOR” sp. z o.o
EA (EESD)
wrzesień 2000
Integrated riparian wetland management.
42. "PĘDZIWIATR" Sp. z o.o. EA (EESD) styczeń 2001 Small cogeneration with wood pellets house heating, Stirling engines and electricity fed in grid.
43. Centrum BAdawczo-Wdrożeniowe "UNITEX" Sp. z o.o. CRAFT (EESD) kwiecień 2001 Design and operation of hot water systems and application for on-site electrochemically generated chlorinedioxide for control of Legionella.
44. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ENEKO" Sp. z o.o. EA (EESD) kwiecień 2001 Membrane anaerobic reactor system.
45. Marek Brzeziński, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Dr ZĄBER", Nowy Sącz EA (EESD) kwiecień 2001 Remote monitoring of small-scale renewable energy systems.
46.
Wyższa Szkoła Ekonomii i Nauk Informatycznych, Warszawa
projekt innowacyjny
rok 2000
Euro innovation manager for CEE countries.
47.
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn
akcje regionalne RIS
rok 2000
Regional innovation strategy Warmińsko-Mazurskie.
48.
Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego
akcje regionalne RIS
rok 2000
Innovation for North Bohemia and Opole.
49.
Górnośląska Agencja Restrukturyzacji Przedsiębiorstw; Urząd Wojewódzki; Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego; Inst. Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza
akcje regionalne RIS
rok 2000
Regional Innovation Strategy for the Silesian Voivodship.
50.
Fundacja Inkubator, Łódź
akcje regionalne IRE
rok 2000
Overcoming Innovation Barriers in SMEs.
51.
Centrum Badawcze Wysokich Ciśnień PAN
akcje regionalne IRE
rok 2000
Thematic network for simulation business innovation and growth from exploitation of academic research.
52.
Urząd Wojewódzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego
akcje regionalne IRE
rok 2000
Crescendo: financing innovation in the Regions of Europe
53.
Politechnika Wrocławska;
Instytut Mechanizacji Budownictwa 
i Elektryfikacji Rolnictwa
akcje regionalne IRE
rok 2000
The Baltic Sea agro(bio) industrial network.
54.
Fundacja „Agencja Rozwoju Regionalnego”
akcje regionalne IRE
rok 2000
Strenghtening the regional innovation profile.
55.
Fundacja Uniwersytetu A. Mickiewicza, Poznań
akcje regionalne IRE
rok 2000
Consortia for agri-food in Europe.
56. Fundacja Uniwersytetu A. Mickiewicza, Poznań; 
Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego
akcje regionalne RIS rok 2000 European partnership for development Wielkopolska innovation strategy, helping the region to function in European Community. przyjęty do finsanso- wania z listy rezerwo- wej
57. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Szczecin akcje regionalne RIS rok 2000 Analysis, develop.& improvement of RIS in West Pommeranian region in cooperation with the Neubrandenburg/Greifswald region. przyjęty do finsanso- wania z listy rezerwo wej
58. Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego;
Politechnika Krakowska
akcje regionalne IRE rok 2000 Profit for all regions through networking European Regions. przyjęty do finsanso- wania z listy rezerwo wej
59. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego akcje regionalne IRE rok 2000 To manage and facilitate a thematic network on the strenghtening academic and industrial links. przyjęty do finsanso- nia z listy rezerwowej
60.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
ETI
rok 1999
Trans-national activities for the promotion of SME participation in the 1st Thematic Programme „Quality of life and managemant of human resources”.
IPPT PAN przejął udział w projekcie od Biura Współpracy Europejskiej FNP po jego rozwiązaniu.
61.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
ETI
rok 2000
Stimulation SME participation in the Marie Curie fellowships (individual and host) in the area of biomedical engeneering and rehabilitation technology.
62.
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ
ETI
rok 2000
Promotion of innovation and competitiveness of SMEs in Poland and Germany – a transnational co-operation training programme.
63.
Agencja Techniki i Technologii, Warszawa
ETI
rok 2000
Encouraging SMEs participation in innovative projects in the field of laser, vision and sensor systems for intelligent manufacturing.
Projekt pozytywnie oceniony nie został przyjęty do finanso- wania ze względu na wyczerpanie środków
64.
Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa
ETI
rok 2000
Promote FP5.
Projekt pozytywnie oceniony nie został przyjęty do finanso- wania ze względu na wyczerpanie środków
65.
Hi-Tech Sp. z o.o., Warszawa, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa, Centrum Transferu Technologii, Gdańsk
Centrum Przekazu Innowacji
rok 1999
Innovation Relay Centre Poland-East.
66.
Politechnika Krakowska, Fundacja Inkubator, Łódź, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
Centrum Przekazu Innowacji
rok 1999
Innovation Relay Centre South Poland.
67.
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Fundacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań
Centrum Przekazu Innowacji
rok 1999
Innovation Relay Centre West Poland.
68.
Fundacja Inkubator, Łódź
tworzenie innowacyj-
nych firm
rok 1999
Start-up region of excellence for innovation.
69.
Politechnika Lubelska
tworzenie 
firm innowa-
cyjnych
rok 1999
Creation of a crossborder universitary system to accompany business creators.
70. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytecki Ośrodek Transferu technologii
tworzenie 
firm innowa-
cyjnych
rok 1999 Uniwersity start-up of international enterpreneurs

 
 

Strona 2.PH Modyfikacja: 31.10.2001r.