Drugi Program Horyzontalny:

Promocja innowacji i wspieranie udziału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Piątym Programie Ramowym (5.PR) Unii Europejskiej

Wprowadzenie

Innowacyjność jest kluczem do konkurencyjności w przemyśle, do zrównoważonego wzrostu, rozwoju społecznego i tworzenia nowych miejsc pracy. Dla osiągnięcia wymienionych celów firmy powinny wprowadzać, rozwijać i sprzedawać nowe technologie oraz być podatnymi na zmiany. Efektywność takich działań nie jest uzależniona jedynie od własnych możliwości przedsiębiorstw, ale również od życzliwszego innowacjom środowiska, czyli od podstaw prawnych i fiskalnych oraz od ogólnej "kultury innowacyjnej".

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) (small and medium-sized enterprises, SMEs) odgrywają podstawową rolę w strukturze gospodarczej oraz mają znaczący udział w zatrudnieniu. Rozwijanie możliwości innowacyjnych "tradycyjnych" MŚP i tworzenie nowych firm dysponujących zaawansowaną technologią (hi-tech) przyczynia się do rozprzestrzeniania nowych technologii i do pojawiania się nowych rodzajów aktywności gospodarczej.

Promocja innowacji i wspieranie udziału MŚP są działaniami ściśle połączonymi. W kontekście 5. Programu Ramowego Drugi Program Horyzontalny (2. PH) ma do spełnienia określone zadania, mianowicie:

Cele i strategie

W 2. Programie Horyzontalnym (2. PH) istotne znaczenie mają działania koordynujące i wspomagające oba jego wymiary, czyli "innowacje" oraz "małe i średnie przedsiębiorstwa". Przewidywane są nowe obszary wzajemnego oddziaływania między 2. PH i poszczególnymi programami tematycznymi 5. PR. Ostatecznym celem tych działań jest stworzenie jak najszerzej pojętego środowiska zorientowanego na zarządzanie innowacjami.

Jednocześnie 2. PH będzie kilkutorowo prowadził działania specyficzne (w nawiasach podano środki przeznaczone na realizację poszczególnych z nich), mianowicie:


Strona 2.PH Modyfikacja: 20.03.2001r.