Konkursy planowane do ogłoszenia w roku 2001
Typ konkursu Planowane terminy Zakres, przewidywane formy działań
 
otwarcia
zamknięcia  
A. PROMOCJA INNOWACJI
A1. Studia i “dobre praktyki”
Przetarg
15.04.2001
  Trzecia seria studiów i analiz w zakresie priorytetów dokumentu "Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy"
A2. Nowe podejście do transferu technologii ("Projekty innowacyjne")
Konkurs
15.12.2001
15.03.2002
Projekty innowacyjne
B. ZACHĘCANIE MŚP DO UCZESTNICTWA
B1. Jeden “punkt wejścia”
B2. Instrumenty wsparcia i pomocy związane z uczestnictwem MŚP
B3. Rozpoznanie gospodarcze i technologiczne
B4. Akcja pilotażowa projektów "collective research"
Konkurs
na propozycje 
(etap I)
13.07.2001 19.09.2001 Collective Resesarch
Wszystkie obszary tematyczne 5PR
Konkurs 
ograniczony
(etap II)
30.11.2001 20.02.2001 Collective Research
Wszystkie obszary tematyczne 5PR
C. POŁĄCZONE DZIAŁANIA DOTYCZĄCE INNOWACJI I MŚP
C1. Europejska sieć wspierająca promocję badań, transferu technologii i innowacji
C2. Serwis informacji elektronicznej i inne środki rozpowszechniania informacji
 Przetarg  18.07.2001 24.08.2001  Studia wykonalności dot. zewnętrznego monitoringu, jakości usług i kontaktu z użytkownikami
Przedłużenie kontraktu CORDIS do 30.09.2003
C3. Własność intelektualna 
C4. Dostęp do prywatnych źródeł finansowania innowacji
C5. Mechanizmy ułatwiające tworzenie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw
Konkurs
15.05.2001
14.09.2001
Mechanizmy ułatwiające powstawanie i rozwój firm innowacyjnych

            KOORDYNACJA I DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE

A. Działania wspierające mające na celu lepsze spożytkowania wyników badań naukowych
Przetarg
15.12.2001
  Serwisy wspierające innowacje dla stymulowania lepszego wykorzystania wyników badań naukowych
B. Działania wspierające związane z udziałem MŚP
Konkurs otwarty
od 1999
18.04.2001
Granty poszukiwawcze (przygotowawcze)
Konkurs otwarty
od 1999
28.02.2002
Projekty CRAFT

Strona 2.PH Modyfikacja: 30.10.2001r.