Dokumenty i formularze
Wersje oryginalne (angielskie):
 
      Projekty CRAFT
 • Opis (CRAFT Description)
 • Formularze   (CRAFT Forms)
 • Instrukcja jak wypełniać formularze  (Guidelines on how to complete CRAFT forms)
 • Dokumenty łącznie (CRAFT All)
 •       Inne ważne dokumenty
 • Broszura informacyjna (CRAFT&EA: Information Brochure)
 • Kryteria oceny wniosków (Evaluation Guidelines)
 • Słownik stosowanych terminów i definicji (Glossary)
 • Program pracy "Innowacje i MŚP" na rok 2001 (Workprogramme 2001)

 •       Wzory umów

 • Wzór zunifikowanej umowy konsorcjum (download: .zip)
 • Wzór umowy pomiędzy SME a Jednostką Badawczą: Model X (patrz: wzór umowy CRAFT strony 41-44)
 • Wzór umowy CRAFT z Komisją Europejską (view: pdf)
 • Wzór umowy o zachowaniu poufności (download .zip)
 • UWAGA: Aktualnie obowiązujące oryginalne wersje dokumentów i formularzy to tzw. "Infopack: February 2001 Edition". Wnioski do Komisji Europejskiej muszą być składane na aktualnych formularzach wg. aktualnie obowiązujących zasad.

  Polskie wersje niektórych dokumentów:


  Strona 2.PH Modyfikacja: 07.11.2001r.