Narzędzia przydatne przy wypełnianiu wniosków

Pomocne narzędzia. Komisja Europejska na specjalnej stronie w Internecie umieściła informacje o narzędziach pomocnych przy przygotowaniu wniosków projektowych. Zachęcamy do odwiedzenia tej strony i skopiowania tych narzędzi.

        "ProTool" to program komputerowy służący do wypełniania formularzy administracyjnych czyli formularzy A wniosku. Program sprawdza czy nie została przekroczona dopuszczalna ilość znaków, z listy można wybrać odpowiednią opcję do wpisania w rubrykę. Wypełnione wten sposób formularze mogą być wydrukowane i dołączone do części B wniosku czyli części opisowej.
        "QuickScan" służy do przeszukiwania patentowej bazy danych i innych baz danych w celu wstępnego sprawdzenia innowacyjności przedsięwzięcia i sprawdzenia czy podobne przedsięwzięcia były już realizowane. Zlecenie takiej usługi wyspecjalizowanym organizacjom może być wliczone w koszt realizacji Exploratory Awards.
        "CRAFT calculator służy do właściwego wypełnienia formularza  kosztów projektu i sprawdzenia poprawności rozdziału kosztów pomiędzy poszczególnych partnerów.
        "Eligibility checklist" i "Auto-evaluation checklist" to proste ankiety, które pozwalają samodzielnie sprawdzić czy wniosek jest poprawny od strony formalnej i kompletny. Test, który koniecznie powinien być przeprowadzony przed wysłaniem wniosku.

Expression of Interest "EOI"  jest bazą danych służącą do znalezienia partnerów do projektu, w której można zamieścić swoją ofertę współpracy oraz przeszukać jej zawartość i wyszukać odpowiednie oferty.

Przewodnik "Jak napisać wniosek" przedstawia krok po kroku czynności jakie należy wykonać aby właściwie napisać wniosek CRAFT. Przewodnik można skopiować ze strony KPK. Podstawowe informacje jak przygotować wniosek, na jakich formularzach, jak go złożyć i w jakich terminach zamieszczone są na stronie "Writing a Proposal".Strona 2.PH Modyfikacja: 06.11.2001r.