Projekty z udziałem MŚP

Projekty przedstawione poniżej są szczegółowiej opisane w książce Pani Heleny Korolewskiej-Mróz “Mała firma w 5. Programie Ramowym”, którą mogą Państwo otrzymać w Biurze Współpracy Europejskiej Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, ul. Wspólna 1/3, prawe wejście, I piętro, pok.127.

Gumowe podeszwy

Aby poprawić jakość termoplastycznej gumy, używanej w produkcji obuwia (podeszwy), partnerzy projektu CRAFT połączyli swoje siły i doprowadzili do prowadzenie systematycznej oceny bieżących produktów i procesów, rozwoju i testowania nowych formuł i warunków procesowych, ustalenia standardów jakości i metodyki testowania.W rezultacie doprowadzili do otrzymania produktów lepszej jakości i wyższej produktywności, poprawiając w ten sposób reputację europejskich producentów obuwia.

Konsorcjum 19 MŚP + 4 JBR (Jednostki Badawczo-Rozwojowe)
Programy BRITE-EURAM II, CRAFT
Koszt projektu     760  000 euro
Nakłady MŚP od 6 do 67 tys. euro
Wkład UE 380 000 euro

Bezniklowa biżuteria

Stosowanie dodatku niklu jako składnika jubilerskich stopów złota i srebra, lub w formie powłoki ochronnej, zmniejsza ścieralność i podatność na uszkodzenia biżuterii. Tym niemniej u wielu osób nikiel powoduje uczulenia (w postaci różnego stopnia dokuczliwych podrażnień skóry), dlatego też należałoby wyeliminować stosowanie niklu w wyrobach mających bezpośredni kontakt ze skórą (także w zegarkach i monetach!).Przedmiotem projektu było doprowadzenie do wyprodukowania ochronnych powłok nie zawierających niklu i spełniających Dyrektywę Wspólnoty Europejskiej dotyczącej tego problemu.

Konsorcjum 14 MŚP + 3 JBR
Programy BRITE-EURAM II, CRAFT
Koszt projektu     680  000 euro
Nakłady MŚP 20-25 tys. euro
Wkład UE 340 000 euro

Pakiet projektowy

Wielu architektów zna innowacyjne konstrukcje wykonane z lekkich materiałów (membranowych), jednak nie znają oni ani właściwości materiałowych, ani procesu konstruowania, gwarantującego stabilność konstrukcji. Wdrożono pomoc naukową na CD-ROMie, przybliżającą architektom materiały membranowe. Przegląd istniejących konstrukcji pokazuje, co jest możliwe, jednocześnie narzędzia rysunkowe i dołączony pakiet projektowania 3D CAD (trójwymiarowe projektowanie wspomagane komputerowo) pozwala architektom zaprojektować własną konstrukcję. System działa na standardowych komputerach PC i jest łatwy w użyciu. Graficznie przedstawia korzyści wynikające z zastosowania tych materiałów i pozwala architektom w ciągu kilku godzin nauczyć się projektowania tego rodzaju konstrukcji budowlanych. Przyniesie to korzyści europejskim architektom i przemysłowi budowlanemu, a już obecnie jest obiektem zainteresowania architektów z całego świata.

Konsorcjum 4 MŚP + 3 JBR
Programy BRITE-EURAM II, CRAFT
Koszt projektu     427  000 euro
Nakłady MŚP 43-66 tys. euro
Wkład KE 214 000 euro

Roboty pakują lepsze ciasteczka

Ciasteczka są zwykle pakowane ręcznie. Jest to praca nudna, czasem niehigieniczna, ale bardzo trudna do zautomatyzowania, ponieważ ciasteczka łatwo się kruszą i te niższej jakości muszą być wyłapywane z taśmy i odrzucane. partnerzy w projekcie CRAFT z powodzeniem zaprojektowali automatyczny system pakowania ciasteczek. System ten używa kamery i komputera do zidentyfikowania i sortowania ciasteczek oraz ramienia robota do pakowania. System okazał się doskonały, ponieważ jest dokładny, niezawodny i szybki, potrafi pakować do 150 ciasteczek na minutę. Automatyzacja pozwala pracownikom wykonywać bardziej wartościową pracę, więc firma używająca tej nowej technologii może zwiększyć swoje obroty bez zwiększania kosztów osobowych. System ten jest teraz używany w wielu europejskich fabrykach ciasteczek.

Konsorcjum 4 MŚP + 2 JBR
Programy BRITE-EURAM II, CRAFT
Koszt projektu     935  000 euro
Nakłady MŚP 27-328 tys. euro
Wkład KE 468 000 euro

Jutrzejsze tkaniny dzisiaj we wzorcowni

Europejscy producenci tkanin już dawno temu stwierdzili, ze sprytniejszą niż współzawodnictwo strategią postępowania na rynku masowej produkcji podstawowych ubrań, powinna być produkcja tkanin o wyższej jakości. Wzornictwo jest kluczowym elementów tych produktów, więc fabryki tekstylne powinny produkować nowe wzory modeli i włókien. W przeszłości oznaczało to przerwania harmonogramu produkcji, aby wykonać krótką serię ubrań. Ta kosztowna i długotrwała operacja może być wkrótce przeszłością. Technologia wdrożona w projekcie CRAFT Nr 1108 powinna wkrótce pozwolić wyprodukować wzory za dziesiątą część kosztów.

Konsorcjum 20 MŚP + 5 JBR
Programy BRITE-EURAM II, CRAFT
Koszt projektu     991 000 euro
Nakłady MŚP 5-90 tys. euro
Wkład KE 468 000 euro

Skała tępi nożyce, ale woda przecina kamień

Badania przeprowadzone w Portugalii umożliwiły zaadaptowanie w przemyśle ozdobnych wyrobów kamieniarskich technologii używanej w innej branży. Strumień wody pod wysokim ciśnieniem może być użyty do wyrzeźbienia bardzo skomplikowanych kształtów. Architekci bardzo sobie cenią skomplikowane wzory, szczególnie, że teraz mogą być wyprodukowane niektóre kształty, które nie były poprzednio osiągalne z użyciem istniejących technologii. Równocześnie włoscy badacze rozszerzyli zastosowania tnącego strumienia wody do prac w kamieniołomach, będzie to zastosowanie obiecuje maksymalne wykorzystanie drogocennych zasobów.

Konsorcjum 13 MŚP + 3 JBR
Programy BRITE-EURAM II, CRAFT
Koszt projektu     616 000 euro
Nakłady MŚP 8-30 tys. euro
Wkład UE 308&nbdp;000 euro

Lżejsze obciążenie

Producenci maszyn, inżynierowie budowlani, eksperci od robotów i specjaliści od mechatroniki z Belgii, Francji, Grecji i Hiszpanii połączyli swe siły, aby wdrożyć znakomity system robotów. Urządzenie dopasowane do kół napędowych traktora lub innego ciężkiego pojazdu nie jeżdżącego po drogach, składa się z mechanicznych nóg, które zwiększają trakcję i prowadzą do zmniejszenie zniszczenia gleby. Prototyp demonstrował trakcje polepszoną o 35-40%. Jeśliby zastosować je do wszystkich traktorów w UE, rachunki za paliwo mogłyby zmniejszyć się o 13 mld euro rocznie.

Konsorcjum 3 MŚP + 3 JBR
Programy BRITE-EURAM II, CRAFT
Koszt projektu     1 mln euro
Nakłady MŚP 71-183 tys. euro
Wkład KE 500 000 euro

Toksyczne odpady z czipów

Problemem jest usuwanie przestarzałego sprzętu elektronicznego. Wysypiska są drogie, a wiele wyrobów elektrycznych zawiera komponenty, które mogłyby być ponownie uzyte, natomiast niebezpieczne składniki powinny być usunięte przed wyrzuceniem tych wyrobów na śmietnisko. MŚP i partnerzy z uniwersytetu wdrożyli proces, który pozwala osiągnąć obydwa cele. Za pomocą optoeletroniki, know-how odczytanego z płytki obwodu drukowanego i specjalnych interfejsów, partnerzy w tym projekcie CRAFT wdrżzyli sześć różnych prototypów maszyn. Rynki o wartości milionów euro czekają na wersję komercyjna tego urządzenia.

Konsorcjum 4 MŚP + 1 JBR
Programy BRITE-EURAM II, CRAFT
Koszt projektu     625 000 euro
Nakłady MŚP 50-60 tys. euro
Wkład KE 312 000 euro

Jasne iskierki zwiększają ognioodporność drewna

Drewno jest popularnym materiałem budowlanym, ale mimo jego podatności na ogień nie ma wymagań, które mogłyby być traktowane jako ognioodporność – jak dotąd nie ma standardów obróbki drewna. Partnerzy w tym projekcie wdrożyli skuteczną obróbkę w celu otrzymania drewna ognioodpornego, z poprawnie działającymi metodami aplikacyjnymi w rzeczywistych warunkach. Drewniane elementy o grubości mniejszej niż 5 mm można poddawać napylaniu lub malowaniu, podczas gdy grubsze elementy muszą być impregnowane pod ciśnieniem lub próżniowo. Partnerzy zaczęli sprzedawać produkty drewniane zakładając, że technologia ta zwiększy ich rynek o 9%. Inni partnerzy maja nadzieję, że ognioodporność pozwoli im rozszerzyć rynki na budynki drewniane, szczególnie w południowej Europie.

Konsorcjum 7 MŚP + 2 JBR
Programy BRITE-EURAM II, CRAFT
Koszt projektu     500 000 euro
Nakłady MŚP 24-54 tys. euro
Wkład KE 250 000 euro

Ziemniaczany wypełniacz dla plastikowych pianek

MŚP stanowią dużą grupę wytwórców pianek, które zwykle stosuje się wprost do ukończonego produktu, na przykład rury grzewcze, lub stosuje się jako kształtownik dopakowania elementów podatnych na zniszczenie w czasie pomiędzy wyprodukowaniem a użytkowaniem. W projekcie CRAFT wdrożono nowy polimer i jego technologię do produkowania wolnej od CFC (chlorofluorocarbon) plastikowej, izolującej pianki. W wyniku programu otrzymano piankę o lepszych właściwościach izolujących i mechanicznych, nie używając zakazanego CFC jako składnika powodującego spienianie. Używając jako wypełniacza skrobi otrzymywanej z ziemniaków, można obniżyć koszty o 25% bez potrzeby inwestowania w nowe urządzenia. W dodatku rezultaty projektu zawierają wiedzę o nowych materiałach i technikach obiecujących znaczące oszczędności w surowcach, wdrażaniu nietoksycznych procesów dla recyklingu izolujących pianek. Nowe stanowiska pracy mogą powstać, o ile nowe techniki recyklingu uzyskają akceptację przemysłu.

Konsorcjum 5 MŚP + 2 JBR
Programy BRITE-EURAM II, CRAFT
Koszt projektu     707 000 euro
Nakłady MŚP 18-138 000 euro
Wkład Unii/td> 353 000 euro


Strona 2.PH Modyfikacja: 22.03.2000r.