Udział przedsiębiorstw w Stypendiach Marie Curie w dziedzinie inżynierii biomedycznej i technologii rehabilitacji

FELLOWS FOR INDUSTRY, inicjatywa współfinansowana przez Komisję Europejską, ułatwia dostęp naukowcom do europejskich przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich, zajmujących się inżynieria biomedyczną i technologiami rehabilitacji.

Dlatego też mottem FELLOWS FOR INDUSTRY jest tworzenie relacji typu „win-win” (nikt nie jest przegrany) pomiędzy przedsiębiorstwami pragnącymi posiąść wiedzę naukową a naukowcami zamierzającymi zdobyć większe doświadczenie. Badaczom zapewniono możliwość przeszkolenia w przedsiębiorstwach mających duże osiągnięcia technologiczne.

Po 2 latach zakończono kampanię promocyjną, która objęła między innymi zorganizowanie około 130 dni informacyjno-szkoleniowych pośród przedsiębiorstw i instytutów badawczych. W rezultacie znaczna liczba z nich skorzystała z możliwości, jakie daje oferta stypendialna Marie Curie i złożonych zostało ponad 50 wniosków o indywidualne stypendia Marie Curie. Ponadto przygotowano około 40 wniosków na stypendia stymulowane przez instytucje. Powstał materiał informacyjny, zawierający streszczenia przykładów wniosków, informacje o spotkaniach typu brokerage ewent oraz portal internetowy (www.bit.ac.at/fellows_for_industry.htm).

Inżynieria biomedyczna oraz technologie rehabilitacji reprezentują ważne branże w dzisiejszym przemyśle. Bazują one przede wszystkim na wynikach wysokiej klasy badań, dla których szuka się najlepszego sposobu zastosowania, co wymaga intensywnej współpracy i wymiany wiedzy między instytutami badawczymi i uniwersytetami z jednej a przedsiębiorstwami z drugiej strony.

FELLOWS FOR INDUSTRY, koordynowany przez BIT, austriackie biuro współpracy na rzecz międzynarodowych badań i technologii, składa się z sieci ekspertów z 17 krajów, w tym 5 partnerów z krajów kandydujących, jak np. polski Krajowy Punkt Kontaktowy powstały w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Projekt ten jest wspaniały przykładem koordynacji działań pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi organizacjami – co doskonale odzwierciedla jedno z założeń Europejskiej Przestrzeni Badawczej będącej obecnie w trakcie realizacji pod egidą Komisji europejskiej i Państw Członkowskich.

Inicjatywa FELLOWS FOR INDUSTRY dostarcza pomoc dla przedsiębiorstw i badaczy zainteresowanych skutecznym uczestnictwem w programach stypendialnych Marie Curie. Pomoc ta obejmuje przede wszystkim szerzenie informacji w środowisku naukowym i w przedsiębiorstwach, przedstawienie systemu stypendialnego oraz pomoc w konkretnych zadaniach związanych z całym procesem składania wniosków, w tym także przy poszukiwaniu odpowiednich partnerów. Serwis ten, skierowany do naukowców przedsiębiorstw, jest całkowicie bezpłatny.

W kwestii dalszych informacji prosimy kontaktować się z:

Anną Wiśniewską (anna.wisniewska@kpk.gov.pl) lub
Martą Muter (marta.muter@kpk.gov.pl)
KPK-Krajowy Punkt Kontaktowy 6Programu Ramowego Unii Europejskiej http://www.kpk.gov.pl


koordynator projektu:   Anna Wiśniewska
ostatnia modyfikacja: 23.12.2002